Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Nostradamus a COVID

  Proroctví (Covid) - Nostradamus - centurie II.46 a I.16

  Mýty a skutečnost - Proroctví

  Nostradamus a COVID - centurie II.46 a I.16

  Předpověděl Nostradamus pandemii COVID-19?
   Existují proroctví varující před tím, co právě nyní přichází?

   

  Nostradamova proroctví

  K nejproslulejším prorokům patří Michel de Nostredame zvaný Nostradamus (1503-1566). Aby se uchránil před hrozbou pronásledování a vyhnul posměškům, psal své věštby v jinotajích a často čtyřverších. Prorocké verše byly seskupeny po stovkách - centuriích. Nostradamus sepsal asi tisíc čtyřverší.

  Jihofrancouzské nářečí míchal s latinskými, řeckými či italskými slovy a některá si sám vymýšlel. Používal slovní hříčky, anagramy, alegorii i mytologické narážky.

  Nostradamus své centurie nijak časově nezařadil (resp. toto časové určení není veřejně známo). Pouze v některých čtyřverších jsou uváděny astrologické aspekty, které mohou být vodítkem k určení času. Předpovědi jsou mnohdy nejasné a umožňují mnoho různých výkladů.

  Nostradamus vydal svá první proroctví (353 čtyřverší) r. 1555. Celá Nostradamova kniha Proroctví vyšla až dva roky po jeho smrti (r. 1568). Obsahuje 1 nerýmovaný a 941 rýmovaných čtyřverší, seskupených do devíti částí -centurií (9x100 čtyřverší + 42 čtyřverší). Několik kopií jeho rukopisů bylo uvedeno do oběhu ještě před publikováním celého díla.[a]

     
  Obr. Vydání Nostradamových centurií z roku 1589.[1]

  Na našich stránkách jsme se zatím věnovali následujícím čtyřverším:

  I.9, I.18, II.39, III.68, VIII.21 - viz Evropa a afroislámská migrace v proroctvích

  X.31 - viz 2016 a 2017 - co bylo a co bude

  II.41 - viz 2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích?

  IX.44 - viz Ženeva, Nostradamus a CERN 666 a Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima

  VI.16 - viz Poslední papež a konec světa?

  V uvedených článcích jsme již dříve hledali paralely mezi Nostradamem a aktuálními událostmi ve světě. Tématem ale nebyly nemoci či dokonce nynější pandemie.

  Nalezneme nějakou jinou Nostradamovu předpověď, týkající se dnešního celosvětového problému - pandemie virové choroby covid-19? Nemoc je způsobena těžkým respiračním syndromem koronaviru SARS-CoV-2. Virus byl poprvé oficiálně identifikován koncem roku 2019 v čínském Wu-chanu. Světová zdravotnická organizace vyhlásila propuknutí globálního stavu zdravotní nouze v lednu 2020 a pandemie v březnu 2020. Zatím bylo potvrzeno téměř 10 milionů případů, z toho přes 2 miliony úmrtí.

  Falešné Nostradamovo proroctví

  Nejprve je třeba upozornit na falešné proroctví, kolující internetem.

  There will be a twin year (2020) from which will arise a queen (corona) who will come from the east (China) and who will spread a plague (virus) in the darkness of night, on a country with 7 hills (Italy) and will transform the twilight of men into dust (death), to destroy and ruin the world. It will be the end of the world economy as you know it.[4] 

  Překlad: Bude rok dvojčat (2020) z kterého vyvstane královna (corona), která přijde z východu (Čína) a která se bude šířit jako mor (virus) v temnotě noci, na zemi se sedmi kopci (Itálie) a přemění soumrak člověka v prach (smrt), k zničení a zruinování světa. Bude to konec světové ekonomiky takové, jak jí známe.[5]

     
  Obr. Falešné Nostradamovo proroctví.[5]

  Zjevně se jedná o velice špatnou napodobeninu Nostradamových proroctví. Nesouhlasí forma ani obsah. A není dohledatelné v žádném vydání původních Nostradamových předpovědí.[4] [5]

  Uvedeme několik skutečných předpovědí Nostradama, které by snad mohly ukazovat na současnou situaci včetně pandemie koronaviru.

   

  Centurie II.46


  Obr. Čtyřverší 46 z II. centurie (r. 1555). [10]


  Obr. Čtyřverší 46 z II. centurie (r. 1566). [2]

    II.46
  Po velkém trápení lidstva, připraveno je větší,
  Velký hybatel událostí obnovuje věky:
  Déšť, krev, mléko, hladomor, ocel a mor/nákaza,
  Je vidět nebeský oheň, dlouhé šlehající jiskry.


  Obr. Přepis a novodobý překlad do angličtiny.[3]

   

  První anglický překlad z roku 1672, centurie II.46:[6]

   

  Jak si lze všimnout výše, ve vydání Nostradama z roku 1555 je uvedeno slovo trouble - bouře, starost, postižení. V dalším vydání z roku 1566 je uvedeno troche.[d]

  V prvním dvojjazyčném vydání Nostradamových předpovědí, které pořídil již v roce 1672 Theophilus de Garencieres[6], se slovo troche překládá ve významu Pulley - kladka, ve smyslu nějaké změny, mutace, povytažení apod.  Do češtiny pak můžeme převést čtyřverší II.46 zhruba následovně:

     
  Obr. Vydání Nostradamových předpovědí s prvním anglickým překladem(1672).[6]
   
     
  Po velké změně/mutaci lidstva, ještě větší je připravena,
  Velký hybatel událostí obnovuje věky:
  Déšť, krev, mléko, hladomor, meč a mor/nákaza.
  Na nebesích lze spatřit ohnivé záblesky, dlouhé šlehající jiskry.
   

  Mléko může být symbolem nadbytku, hojnosti potravy. Déšť může mít pozitivní ale i negativní význam. Po době hojnosti přichází doba hladu, násilí a epidemií.

  V současné pandemii je stále více zmiňován Velký reset - významná změna ve fungování našeho světa, zejména v hospodářské a sociální oblasti života.
  Ve sféře duchovna se hovoří o nových generacích dětí s pozměněnou DNA a evolučním povznesení člověka. Diskutuje se o pozitivním vlivu záření z nebes (např. při zatmění Slunce a konjunkce planet v období zimního slunovratu 2020).

  Naproti tomu proti člověku negativně působí zamořování atmosféry (chemtrails) spadem těžkých kovů. Pod utajením se rozvíjí genetické inženýrství. Spekuluje se o umělém původu koronaviru a jeho roznášení po světě. Nepopiratelný je obrovský tlak euroatlantických elit naočkovat co největší počet lidí mRNA vakcínami. Dlouhodobé účinky těchto vakcín nového typu (na bázi mRNA či DNA) nejsou dosud veřejnosti známy.

  Jakoby zde působily dvě síly, z nichž ta světlá má lidstvo povznést a ta temná poškodit a zdecimovat.  Stále častěji se hovoří o armagedonu, tedy konci věku a počátku věku nového. A na obloze se začínají zjevovat stále častěji záblesky a nevysvětlitelné úkazy. Nepsal právě o naší době Nostradamus ve svém čtyřverší?

     
  Obr. Ilustrační obrázek z reklamy National Geographic.
   

  Arcibiskup Carlo Maria Viganò, známý tím, že obvinil papeže Františka ze zakrývání trestných činů sexuálního zneužívání dětí, napsal 25. října 2020 dopis americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi s varováním, že „globální elita“ plánuje „Velký reset “, který, pokud bude implementován, má v úmyslu podkopat „Boha a lidstvo“. Uvádíme výňatky z dopisu:

  ... v tomto historickém okamžiku se síly zla spojily v bitvě proti silám dobra; síly Zla, které se jeví silné a organizované, když se staví proti dětem Světla, které jsou dezorientované a dezorganizované, opuštěné svými časnými a duchovními vůdci.

  Globální plán nazvaný Velký reset právě probíhá. Její architekt je globální elita, která chce podmanit celé lidstvo a zavést donucovací opatření, kterými by drasticky omezila individuální svobody a svobody celé populace. V několika zemích byl tento plán již schválen a financován; v jiných je stále v rané fázi. Za světovými vůdci, kteří jsou spolupachateli a realizátory tohoto pekelného projektu, jsou bezohlední postavy, které financují Světové ekonomické fórum a Událost 201 a propagují svou agendu.

  Účelem Velkého resetu je zavedení zdravotní diktatury zaměřené na zavedení liberticidních opatření, skryté za lákavými sliby o zajištění univerzálního příjmu a zrušení individuálního dluhu. Cena těchto ústupků od Mezinárodního měnového fondu bude zřeknutí se soukromého majetku a dodržování očkovacího programu proti Covid-19 a Covid-21, který prosazuje Bill Gates ve spolupráci s hlavními farmaceutickými skupinami. Kromě enormních hospodářských zájmů, které motivují propagátory Velkého resetu, bude zavedení očkování doprovázeno požadavkem zdravotního pasu a digitálního průkazu s následným sledováním kontaktů obyvatel celého světa.

  Váš protivník je také naším protivníkem: je to Nepřítel lidské rasy, Ten, kdo je „vrahem od počátku“ (Jan 8,44).

   

     
  Obr. První stránka dopisu.[9]
   

   

   

         
  Obr. vlevo. Karel Havlíček (místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu) v televizním vysílání, listopad 2020. Podprahová propagace Velkého resetu.[19]

  V knize "Covid-19: The Great Reset" Klaus Schwab a Thierry Malleret přesně popisují celý plán Velkého resetu na pozadí pandemie COVID-19. Projekt byl představen na Světové ekonomickém fóru World Economic Forum (WEF) v květnu 2020. Principem je transhumanismus a globální automatizované řízení lidské společnosti.
   

   

  Centurie I.16


  Obr. Čtyřverší 16 z I. centurie (r. 1555). [11]


  Obr. Čtyřverší 16 z I. centurie (r. 1566). [12]

    I.16
  Kosa spojena s estang/tůní ke Střelci
  Při vysoké AUGE/apsidě exaltaci,
  Nákaza, hladomor, smrt vojenskou rukou,
  Věk blížící se obnově.


  Obr. Překlad do angličtiny a přepis originálu.[14]

  Kosa spojená s estang. Co znamená slovo estang? Může se jednat o étang - rybník, jezero či tůň nebo snad Estaing - vesnici ve Francii? Étang de Berre je největším jezerem ve Francii. V jiném čtyřverší (III.12), je estang jednoznačně překládán jako jezero. Další pojmy Sagitaire, hault AUGE či exaltation ale napovídají, že se jedná o popis nebeského jevu.

  Pokud zůstaneme u nebeské terminologie, pak Faulx - kosa je astrologickým symbolem planety Saturn. Římský bůh zemědělství Saturn nesl srp či kosu jako symbol sklizně a času. Saturn byl spojován se zlatým věkem lidstva. Planeta Saturn je v dnešní astrologii pokládána za nepříznivou planetu, znamenající formování, zákon času a prostoru, hranice, nepřízeň, temnotu, chlad a smrt.

  Kosa (Saturn) má být dle Nostradama spojena s estang (tůní, rybníkem). Mělo i slovo estang nějaký jiný, astronomický či astrologický význam?

   
  Obr. Kosa či srp s křížem je symbolem planety Saturn.[16]

  Nostradamus často používal přesmyček a cizích slov (často latinských), aby docílit mnohoznačnosti či ztížil pochopení předpovědí. Latinský pojem pro stojatou vodu je stagnum. Mnozí badatelé spojují francouzský estang s latinským stagnum (rybník, tůň = stojatá voda). Ovšem stagnum má mnohem starší historii a může být až předindoevropského původu. Od slova stagnum (ve významu stejnosti, neměnnosti) je pravděpodobně odvozeno i pradávné označení cínu - stannum, rovněž převzaté později do latiny. A s cínem je spojena jediná planeta - Jupiter.[14] [15] [16] [b]

  Popisuje Nostradamus velkou konjunkci Saturnu (srp) a Jupitera (tůň, cín)? Od časů Nostradamových se obě planety setkaly na obloze hodně blízko v roce 1623 a pak až v prosinci 2020. K další velké konjunkci dojde v r. 2080. Pokud jsme na správné stopě, na kterou velkou konjunkci nás chtěl Nostradamus upozornit?

  V roce 1623 se konjunkce uskutečnila v pozici přibližně 130° ekliptické délky (souhvězdí Raka, znamení Lva), v roce 2020 na ekliptické délce 300° (souhvězdí Kozoroha, znamení Kozoroha/Vodnáře). V roce 2080 dojde ke konjunkci na délce 311° (souhvězdí Kozoroha, znamení Vodnáře).
  Nostradamus píše o spojení planet ke Střelci (Sagitaire). Sagittarius může znamenat souhvězdí či astrologické znamení Střelce. Tedy se může jednat o konjunkce z roku 2020 nebo 2080, jediné na pozadí souhvězdí Kozoroha, v těsné blízkosti souhvězdí Střelce.

  Dvojverší začíná Saturnem a končí slovem exaltation. Jde opět o astrologický pojem znamenající exaltaci, povýšení, tedy místo, odkud je působení určitého nebeského tělesa nejsilnější. V astrologii obecně platí, že nebeské těleso nejsilněji působí v domicilu (tam, kde má vládu, kde je doma) a v exaltaci (tam, kde má povýšení). Saturn je povýšen v určitém místě znamení Vah a vládne (je doma) ve znamení Kozoroha a snad i Vodnáře (druhotně). Pokud se právě popisuje konjunkce, kdy Saturn s Jupiterem jsou blízko ke Střelci, musí být oním místem silného působení Saturnu zamýšleno jedině znamení Kozoroha. V tomto znamení má dojít ke konjunkci Saturna a Jupitera. Zbývá tak jediné datum popisovaného nebeského děje - velká konjunkce Saturnu a Jupitera 21. prosince 2020, která nastala ve znamení Kozoroha, v těsné blízkosti souhvězdí Střelce, během zimního slunovratu.
  Zmíněná exaltace zde ale může být zmíněna i ve vztahu estang - Jupitera a Sagitaire - Střelce (jako znamení). Jupiter má domicil ve znamení Střelce.[c]

  Na druhém řádku je pojem hault AUGEAuge je synonymum pro apsidu, bod dráhy nebeského tělesa, v němž se nachází buď nejblíže, nebo nejdále od ohniska své dráhy. Hault auge znamená vysokou apsidu, tedy apoapsidu, kdy je těleso nejdále od ohniska, okolo kterého obíhá. Son hault auge znamená jeho apoapsida.[14]
  Pokud bychom uvažovali, že se zde popisuje apopsida Saturnu (tj. jeho odsluní - místo, kde je Saturn nejdále od Slunce), může to zhruba odpovídat situaci v roce 2020. Nejdále byl Saturn od Slunce v roce 2018, aby se Slunci nejvíce přiblížil v roce 2033 (oběh kolem Slunce trvá Saturnu zhruba 30 let).
  Zmínka o vysoké apsidě/odsluní může upozorňovat i na skutečnost, že ke konjunkci dojde právě při zimním slunovratu, kdy je Slunce pocitově "nejdále" od země (myšleno obrazně).

  Nostradamus používal často slova, která v sobě skrývala několik významů. Vraťme se k pojmu estang, který se blíží slovu etang, což je francouzsky rybník či tůň (místo se stojatou vodou). Popsali jsme, že za slovem se může ukrývat pojem stagnum (latinský výraz pro stojatou vodu) a odsud lze odvodit stannum - cín - Jupiter. Proč byl ale tak složitě Jupiter zamaskován? Možná má slovo estang/etang i jiný význam. Mohl ukazovat na Jupitera a zároveň na symbolickou tůň na obloze. Nebeské jezero u souhvězdí Střelce můžeme skutečně nalézt. Jde o Velkou trhlinu (Dark Rift) resp. Temnou řeku (Dark River). Zde leží jádro naší galaxie, právě na toto místo ukazuje Střelec svým šípem.[13] Toto místo může být onou tůní či jezerem ve Střelci.


  Obr. 21.12.2020 - zimní slunovrat. Velká konjunkce Jupitera a Saturnu ve znamení Kozoroha, u souhvězdí Střelce, blízko středu Galaxie (Temné trhliny resp. centrální černé díry - nezměrné nebeské tůně). Právě zde stálo Slunce spolu s Merkurem, božím poslem. Simulace v programu Stellarium.


  Ve verši je ještě jedno pozoruhodné slovo - AUGE. Vysvětlili jsme, že může primárně znamenat apsidu a celý výraz Son hault auge znamená apoapsidu (Saturnu). Avšak jde o jediné slovo, které je v centurii I.16 silně zvýrazněno. Musí tedy nést ještě nějaké jiné, velmi důležité poselství.
  Auge německy znamená oko. Jde o symbolické označení Slunce, stojící při velké konjunkci přímo na Velké trhlině Mléčné dráhy, nebeské tůni ve Střelci, a shlíží na nás? Nemá se jednat o symbol NWO - Nového světového řádu a Iluminátů? Nebo je zde narážka na tradici, podle které dávní bohové mají své stanoviště právě u Saturnu, odkud na nás dohlížejí? Každopádně AUGE (dohledové oko?) má ve čtyřverší I.16 klíčový význam. Shlíží na nás někdo právě v době, kdy je koronavirová nákaza rozsévána mezi lidstvo, kdy lze očekávat nedostatek potravin a rozbroje? Aby pak ti, kteří budou OKEM shledáni jako způsobilí, byli povzneseni do nového věku po obnově našeho světa?

  Další pokračování centurie je zcela jasné: Nákaza, hladomor, smrt vojenskou rukou; Věk blížící se obnově. Blíží se věk obnovy?

  Pokud nahradíme klíčová slova vhodným ekvivalentem, může volnější překlad centurie I.16 znít následovně:

      I.16
  Saturn v konjunkci s Jupiterem, u Velké trhliny ve Střelci,
  Při zimní rovnodennosti, OKO, ve znamení Kozoroha,
  Nákaza, hladomor, smrt vojenskou rukou,
  Věk blížící se obnově.
   

   

  Božstvo Saturn bylo odpradávna i symbolem zabíjení dětí. Dříve neslo jméno Kronos a už tehdy bylo spojeno s planetou Saturn. Podle řeckých mýtů spolykal Kronos své děti, aby jej v budoucnosti nezbavily vlády nad světem. Nejmladší (Zeus) však byl zachráněn matkou a pak vychováván skrytě babičkou Gaiou - zemí. Když Zeus dospěl, osvobodil sourozence a společně s Kyklópy i některými Titány po desetiletém boji Krona přemohl a svrhl ho do Tartaru.[18]
  Staří Římané měli na Saturna příznivější pohled a spojovali jeho vládu s obdobím míru a dostatkem potravy. Lidé si však stále uvědomovali jeho temnou stranu.

  V dřívější semitské kultuře byl Saturn/Kronos znám v jako Ba`al Hammon či Moloch, kterému byly přinášeny dětské oběti.[18] Ve starověkém Římě se při Saturnáliích, oslavách Saturna a zimního slunovratu, darovaly k poctě božstva oběti a propukalo veselí i nevázané orgie. Tvrdí se, že v rámci temných kultů byly a jsou k poctě boha Molocha/Baala/Krona/Saturna obětovány děti. Podle některých dalších proroctví je právě násilí na dětech poslední kapkou, kdy přetekl pohár hořkosti a následuje konec našeho věku.

   
  Obr. Bůh Saturn/Kronos s kosou a dětskou obětí.

  Velká konjunkce při zimním slunovratu roku 2020, tedy zdánlivý střet nebeských těles symbolizujících Jupitera/Dia (s přívlastkem lucetius - nositel světla) a Saturna/Krona, tak může být považována za významné nebeské znamení. Znamení doby, ukazující na konečný boj mezi silami světla a silami temna, praktikujícími dětské oběti. Věřme, že síly světla zvítězí a nastane věk obnovy, jak předpovídá i Nostradamus. Podle jeho centurie nás ještě čekají mnohé trýzně, z nichž nákaza není tou trýzní nejhorší. Čeká nás boj o všechno.

  Další - Nostradamus a COVID - centurie II.65

   

  [a]

  Verše byly psány tak, aby znemožnily jednoznačný výklad. Předpovědi jsou nejednoznačné a lze je vysvětlovat mnoha způsoby. Nostradamus používal několik jazyků a někdy i slova archaická či zcela neznámá.  Smysl je zastřen anagramy, alegorickými obraty a narážkami na astrologii a mytologii. Skryta je rovněž časová posloupnost. Další nejasnost vznikla nejednotnou typografií při sazbě textu knih. Pravopis jednotlivých slov se od jednoho vydání k dalšímu mění.
  U číslování čtyřverší (fr. quatrain) uvádíme nejprve číslo centurionu (římská číslice) a pak číslo verše, např. I.9 (I. centurion, 9. verš).

  [b] Tradiční astrologie přiřazuje nebeským tělesům tyto kovy: Slunce = zlato, Měsíc = stříbro, Merkur = rtuť, Venuše = měď, Mars = železo, Jupiter = cín, Saturn = olovo.
  [c] Je třeba upozornit na to, že ne vše v Nostradamových dvou verších přesně odpovídá všem okolnostem konjunkce. Pokud bychom doslovně trvali na tom, že  Saturn s Jupiterem se při své konjunkci pohybovali ke Střelci, nebyla tato podmínka splněna. Retrográdně (tedy směrem doprava směrem ke Střelci) se Saturn pohyboval od 11. 5. do 24. 9. 2020, kdy došlo k zastavení jeho retrográdního pohybu. Jupiter se pohyboval zpětně od 14. 5. do 13. 9. 2020.

  Pokud bychom trvali na přesném významu pojmu exaltace v dnešní astrologii, pak pro exaltaci Saturnu je přiřazována poloha ve znamení Vah 21° (nyní odpovídá poloze v souhvězdí Panny). Jupiter má exaltaci ve znamení Raka 15° (souhvězdí Blíženců). Ve znamení Kozoroha resp. Střelce mají Saturn resp. Jupiter nikoliv exaltaci ale domicil. Ovšem exaltace (povýšení) a domicily (vláda) mají podobné vlastnosti - působení planety je v nich nejsilnější. A primárním domicilem Saturnu je opravdu znamení Kozoroha.
  Navíc, podle učení Babylóňanů, byla původně nebeská tělesa v místě své exaltace současně ve svém domicilu. Odtud může být odvozován tzv. horoskop stvoření světa (Thema mundi), resp. počátku našeho věku. Pokud Nostradamus zaměňuje exaltaci a domicily, může tak ukazovat na počátek věku, a s ním i na jeho konec či alespoň významný předěl. Bylo zjištěno, že exaltaci planet lze odvodit od jejich poloh během "svatého roku" 786 př. nl. l.: Uran 9° Střelce, Neptun 19° Vodnáře, Pluto 18° Raka. O původu exaltací viz [17]

  Rovněž je třeba vzít v úvahu, že Jupiter a Saturn se setkávají na obloze zhruba jednou za dvě desetiletí. K nejtěsnějšímu setkání (velké konjunkci) ale došlo v uvedených létech 1623, 2020 a další velká konjunkce nastane v r. 2080.

  [d] Slovo troche je překládáno také jako množství, seskupení. Troche humain = množství lidí. Snad i ve smyslu populačního nárůstu.

  [1] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Nostradamus [online]. c2016 [citováno 30. 01. 2021]. Dostupný z WWW: < cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nostradamus&oldid=13503723 >
  [2] Nostradamus, Les Propheties, Pierre Rigaud. 1566. [online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupný z WWW:
  < http://www.propheties.it/1566-002%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Pierre%20Rigaud/slides/1566-002-034.htm >

  Title: LES/ PROPHETIES/ DE/ M. MICHEL/ NOSTRADAMUS./ dont il y en a trois cents qui n'ont/ jamais été imprimées. Ajoutées/ de nouveau par l'Auteur/ imprimées par les soins du Fr. JEAN VALLIER/ du convent de Salon des Mineurs Conven-/ tuels de Saint Francois./ (Image)/ A LYON./ Par PIERRE RIGAUD, Rue Merciere/ au coing de rue Ferrandiere. 1566/ Avec Permiffion. Authour: Nostradamus Description: 168 pages, 8vo Published: Lyon, Pierre Rigaud Holdings: B.N.F. FRBNF31025885 References: BENAZRA Pag 297; CHOMARAT 80; RUZO 82; Gregorio 1566-002; Comment: To add

  [3] The Compleat Works of Nostradamus: compiled and entered in PDF format by Arcanaeum: 2003 [online]. [cit. 2018-01-14].
  Viz také např. www.spiritual-knowledge.net/human/nostradamus-quatrains-1.php 
  [4] False claim: Nostradamus predicted the coronavirus outbreak [online]. April 9, 2020 [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-nostradamus-idUSKCN21R388
  [5] Ne, Nostradamus nepředpověděl koronavirus [online]. Apr 22, 2020 [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://www.clairek.com/post/ne-nostradamus-nep%C5%99edpov%C4%9Bd%C4%9Bl-koronavirus
  [6] Theophilus de Garencières. 1672 Nostradamus, The true prophecies [online]. 1672 [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1672-001%20Nostradamus,%20The%20true%20prophecies/booksfrom1650to1699.htm  Title: THE TRUE/ PROPHETIES/ OR/ PROGNOSTICATIONS/ OF / Michael Noftradamus, PHYSICIAN/ TO/ Henry II. Francis II. and Charles IX./ KlNG of FRANCE./ And one of the best/ ASTRONOMERS that ever were./ A / WORK full of CURIOSITY and LEARNING./ Translated and Commented by THOEPHILVS de/ GARENCIERES.
  [7] Mezinárodní letiště v Denveru - chrám NWO? Mýty a skutečnost [online]. 2015 [cit. 2021-30-01]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015100001
  [8] Katolický arcibiskup varuje Trumpa, že proti němu pracují „síly zla“, aby provedly „velký reset“. Infokurýr [online]. 2020 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: http://www.infokuryr.cz/news.php?extend.30613.3
  [9] This is an Open Letter to U.S. President Donald Trump about the Global Reset Happening Now! – Investment Watch. Newfinancemagazine [online]. 2020 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://newfinancemagazine.com/this-is-an-open-letter-to-u-s-president-donald-trump-about-the-global-reset-happening-now-investment-watch/
  [10] 1555-001 Nostradamus, Les Propheties, Albi. Propheties.it [online]. [cit. 2021-02-08]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1555-001%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Albi/slides/1555-001-047.htm

  Title: LES/ PROPHETIES/ DE M. MICHEL/ NOSTRADAMUS/ (Images) A LYON,/ Chés Macé Bonhomme./ M.D.LV./ La permifsion est inferée à la page fuiuante./ AVEC PRIVILEGE. Authour: Nostradamus Description: 91 pages Published: Macé Bonhomme Holdings: B.ALBI : FONDS ROCHEGUDE 12426 R References: BENAZRA Pag 9; CHOMARAT; - RUZO 16; Gregorio 1555-001; Comment: To add

  [11] 1555-001 Nostradamus, Les Propheties, Albi. Propheties.it [online]. [cit. 2021-02-08]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1555-001%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Albi/slides/1555-001-020.htm 

  Title: LES/ PROPHETIES/ DE M. MICHEL/ NOSTRADAMUS/ (Images) A LYON,/ Chés Macé Bonhomme./ M.D.LV./ La permifsion est inferée à la page fuiuante./ AVEC PRIVILEGE. Authour: Nostradamus Description: 91 pages Published: Macé Bonhomme Holdings: B.ALBI : FONDS ROCHEGUDE 12426 R References: BENAZRA Pag 9; CHOMARAT; - RUZO 16; Gregorio 1555-001; Comment: To add

  [12] 1566-003 LES PROPHETIES DE M. MICHEL NOSTRADAMUS, A LYON. Par PIERRE RIGAUD. Propheties.it [online]. [cit. 2021-02-08]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1500to1567.htm

  Title: LES PROPHETIES DE M. MICHEL NOSTRADAMUS. dont il y en a trois cents qui n'ont jamais été imprimées. Ajoutées de nouveau par l'Auteur. Imprimées par les soins du Fr. JEAN VALLIER du Convent de Salon des Mineurs Conventuels de Saint Francois. (Image) A LYON. Par PIERRE RIGAUD, rue Merciere au coing de rue Ferrandiere. 1566 Avec Permission. Author: Nostradamus Description: 170 pages Published: Lyon, Pierre Rigaud Held by: Copy from Internet References: BENAZRA Pag 299; CHOMARAT 82; RUZO 84; Gregorio 1566-003; Comment: To add

  [13] Mléčná dráha a střed světa. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2019 [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: http://www.myty.info/view.php?nazevclanku=mlecna-draha-a-stred-sveta&cisloclanku=2019050002
  [14] Koji Nihei Daijyo. §731 The age of re-innovation is at hand (the first year of the 20th century): I-16. Nostradamus anthology [online]. 2017 [cit. 2021-02-11]. Dostupné z: http://completor.blog.fc2.com/blog-entry-155.html
  [15] Plechový příspěvek. Jak a kde se cín používá? Výhody a nevýhody. Ukbut.ru [online]. [cit. 2021-02-11]. Dostupné z: https://ukbut.ru/cs/olovo-soobshchenie-kak-i-gde-ispolzuetsya-olovo-plyusy-i-minusy.html
  [16] Přispěvatelé Wikipedie, Astronomický symbol [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 17. 12. 2018, 17:24 UTC, [citováno 11. 02. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Astronomick%C3%BD_symbol&oldid=16786998 >
  [17] Starověké hvězdářství - Dendera II: Co ukazuje kruhový zodiak. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2004 [cit. 2021-02-14]. Dostupné z: http://www.myty.info/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2004030004
  [18] Přispěvatelé Wikipedie, Kronos [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum poslední revize 9. 12. 2020, 10:39 UTC, [citováno 12. 02. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kronos&oldid=19245973 >
  [19] Místopředseda vlády ČR v živém přenosu propagoval za svými zády knihu šéfa Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, ve které se ospravedlňuje omezování současných lidských práv. American European News, LLC [online]. 2020 [cit. 2021-03-05]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/mistopredseda-vlady-cr-v-zivem-prenosu-propagoval-za-svymi-zady-knihu-sefa-svetoveho-ekonomickeho-fora-klause-schwaba-ve-ktere-se-ospravedlnuje-omezovani-soucasnych-lidskych-prav-v-zajmu-budovani/

  Vytvořeno: 30. 1. 2021


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel M | Vydáno: 30. 01. 2021 | Aktualizováno: 16. 03. 2021 | 4159 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.