Elóhím III - Jména elóhím

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Bohové, Vydáno dne: 15. 01. 2006

Hebrejská Bible - Bohové -- Elóhím III - Jména elóhím

    

Elóhím III.

Jména elóhím

 

Bible, Žalmy 136:2, CEP[5]
    
Chválu vzdejte Bohu bohů, jeho milosrdenství je věčné.
 

Dle prastarých tradic Blízkého východu nejvyšší bůh El zplodil syny - další bohy. Ti tvořili společenství bohů (angl. Divine Council, Divine Assesment). Vůdcem a nejvyšším bohem mohl být pouze jeden a v božím společenství panovala jistá rivalita. Každé náboženství si představovalo "svého boha" jako toho nejvýše postaveného, nejmocnějšího, krále všech ostatních elóhím.

Hebrejci za vůdce všech elóhím považovali svého Pána (Adónáj)
jehož jméno zapisovali jako yhwh_.gif (967 bytes) - YHWH a které mnozí čtou jako Yahweh.
Jaká jména však nesli ostatní elóhím?

Tituly bohů v Bibli

Podle některých badatelů lze v Hebrejské bibli nalézt tituly bohů, kteří byli dříve uctíváni vedle Yahweho[3].

Uveďme příklady:

El Bet el      Bůh z Bet-elu         Gn 31:13; 35:7
El Olam   Bůh věčný   Gn 21:33
El Roi   Bůh vidění   Gn 16:13
El Elyon   Bůh nejvyšší   Gn 14:18
El Saddai   Bůh hor   Gn 17:1

Albrecht Alt[4] tvrdí, že uvedené tituly patřily bohům uctívaným Izraelity. Později, v rámci zavádění monoteismu,  byly přisouzeny jedinému nejvyššímu Yahwemu.

Elóhím a nebesa

Richley H. Crapo (viz předchozí kapitola) na svých stránkách "An Antropologist Looks at the Judeo-Christian Scriptures"[1] upozorňuje na dílo Ness Lester "Astrology and Judaism in Late Antiqity". Dle autora měl každý z elóhím přiřazeno na nebi jedno těleso či nebeský děj:

elóhím nebeské těleso/děj
Yahweh  Jupiter (Saturn[2])
Helel Venuše
Shemesh (Shamash)    Slunce
Yareah (Yarik, Yarikh)     Měsíc
Shahar svítání
atd.  
 

Obsazení kruhu bohů nebylo neměnné. Např. Helel (Helal) byl ze společenství vyhoštěn za svůj pokus o uchvácení moci. O Helelovi, nosiči pochodně či světlonoši a synovi Shahara, se píše např. ve verši Izajáš 14:12 (PDF,115kB):

helel.gif (3972 bytes)

 helel1.gif (4720 bytes)

Píše se zde o synovi Svítání, "ben šáhar", "son of Dawn". Se svítáním byl spojen bůh Shahar. A syn Shaharův - Helel, světlonoš, není nikdo jiný, než nám známý Lucifer. Byl spojen s "denní hvězdou", jitřenkou, Venuší. Helel v textu představuje metaforu babylónského krále Nabukadnessara. K veršům se ještě vrátíme, lze z nich vyčíst mnoho zajímavého.

Postupně začalo být veškeré uctívání směrováno stále více a více k Yahwemu. Zhruba od konce 1. tisíciletí př. n. l. se zřízením státního kultu Yahweho se polyteismus přetransformoval do henoteismu. Ostatní bohové byli stále silněji podřizováni Yahwemu a jejich význam pro životy věřících postupně upadal. Otec bohů El a jeho synové byli zařazeni na nižší příčky panteonu, jako pomocníci či naopak nepřátelé nejvyššího boha Yahweho. YHWH začal být uctíván jako jediný bůh a ostatní zatlačeni do pozadí, dokud nevymizeli z myslí lidí.

 

Pokračování - Místo setkávání elóhím


[1] Crapo Richley H. An Antropologist Looks at the Judeo-Christian Scriptures.  Background: religion in the Ancient Semitic World. cc.usu.edu/~fath6/bible.htm
[2]  Encyclopedic Theosphical Glossary - heslo Jehovah. www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ja-jz.htm
[3] Hebrew Henotheism. www.class.uidaho.edu/ngier/henoteism.htm
[4] Albrecht Alt. Essays on Old Testament History and Religion
[5] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
    

Vydáno: 15. 01. 2006