Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Bohové

  Elóhím IV - Místo setkávání elóhím

  Hebrejská Bible - Bohové -- Elóhím IV - Místo setkávání elóhím

      

  Elóhím IV.

  Místo setkávání elóhím

   

  Lidé starověkých kultur Blízkého východu věřili, že se bohové setkávají na hoře Safón (Saphon, Zaphon, Sapan). Tato hora byla uctívána podobně jako starořecký Olymp.
  Safón zaphon2_.gif (977 bytes) transkribovaný jako zaphon3_.gif (933 bytes) či cafon je pravděpodobně zmíněn ve verši Izajáš 14:13 (více viz PDF,137 kB):

  zaphon.gif (4912 bytes)

  Dva modernější anglické překlady:

  zaphon1.gif (4431 bytes)

  A další překlad uvádí horu Zaphon v poznámce:

  zaphon5.gif (3589 bytes)

  Český ekumenický překlad CEP[1]  považujeme za nepřesný, v závorkách jsme alespoň upozornili na přesnější význam původního textu BHS[2] :

  zaphon4.gif (3593 bytes)

  Pisatel těchto veršů byl tedy obeznámen s vírou v setkávání bohů na hoře Saphon i s tím, že zde může mít svůj trůn sám nejvyšší vládce bohů - elóhím.

  Hora Saphon (angl. také Mt. Zephon), dnes Mt. Casius (Cassius), leží severně od Ugaritu, prastarého kanaánského města (13. -14. stol. př. n. l.) v severní Palestině.

  Při archeologických průzkumech zde byly nalezeny texty, které označovaly horu pod názvem Sapan (Ṣapānu). Tehdejší lidé věřili, že se v hoře nachází paláce jejich boha bouří a jeho sestry.[4]

     saphon.jpg (14302 bytes)
  Obr. Mount Saphon, Jebel el-Agra (Sýrie). Převzato z http://itw.sewanee.edu/Huber/hosea/sld009.htm

  Prorok Izajáš tak vychází ve svých verších z tradice, kdy nejvyšší bůh, vládnoucí bouřím, sídlil na hoře Sapan - Safón. Označení se začalo později v hebrejském jazyce používat obecně pro sever, neboť od Židy osídlených oblastí se hora nachází severním směrem.[4] Sídlo nejvyššího boha podporuje teorii, dle které (viz předchozí díly) byl YHWH pradávným bohem válek a bouří.

  Sijón

  Později začal být YHWH spojován s horou Sijón (angl. Mount Zion). Skalní pevnost na vrcholku Zionu obsadil král David a vybudoval "město Davidovo". Dnes se zde rozkládá část Jeruzaléma. Hora Sijón je poprvé zmiňována ve Druhé knize Samuelově 5:7 a postupně na ni byla více a více upírána pozornost  - možná i jako protiváha ke starší tradici hory Zaphon - Sapan - Safón.

  sion1.gif (3867 bytes)

  sion.gif (4343 bytes)

  V Hebrejské Bibli (Tanachu, Starém zákonu) se slovo Sijón vyskytuje 154krát. V teologickém smyslu se jméno Sijón nejčastěji používá pro celou Zemi izraelskou a její hlavní město Jeruzalém nebo pro celý izraelský národ.
  Dnes je Sijón nejčastěji ztotožňován s Chrámovou horou v Jeruzalémě, ale původně to bylo jméno jebúsejské pevnosti, kterou kolem roku 1000 př. n. l. dobyl král David a učinil ji svým sídlem. Odtud je odvozen i pojem sionismus.[5]

   

  Pokračování - Partnerské dvojice elóhím


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 1984.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě viz.[3]
  [2]  Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 - 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition. /BHS/. V elektronické formě viz.[3]
  [3] BibleWorks - program pro biblickou konkordanci a morfologickou analýzu
  www.bibleworks.com
  [4] Přispěvatelé Wikipedie, Keldağ [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2022, Datum poslední revize 24. 11. 2022, 23:14 UTC, <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelda%C4%9F&oldid=21989482>
  [5] Přispěvatelé Wikipedie, Sijón [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2024, Datum poslední revize 14. 01. 2024, 13:59 UTC, <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sij%C3%B3n&oldid=23561517>
      

  Vydáno: 04. 04. 2004


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 04. 04. 2004 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 20407 přečtení | Počet komentářů: 36 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.