Dendera I - Symbolika kruhového zodiaku

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Hvězdářství, Vydáno dne: 14. 04. 2005, Aktualizováno dne: 03. 01. 2010

Starověké hvězdářství -- Dendera I. - Symbolika kruhového zodiaku

    

Starověké hvězdářství

Dendera I.
Symbolika kruhového zodiaku

Nejstarší dnes známé vyobrazení zodiaku (zvířetníku) tvořeného dvanácti souhvězdími/znameními v kruhu pochází z chrámu bohyně Hathory v jižním Egyptě. Zobrazení nebes ze stropu Usirovy svatyně přitahuje svou krásou obdivovatele umění i hledače tajemna. Podle většiny odborníků byl chrám postaven v 1.stol.př.n.l. Zobrazena je však prý obloha tak, jak vypadala před mnoha tisíci lety...     

 

Historie chrámu


www.eternalegypt.co.uk/dendera4.html

Zvěrokruh je reliéfem na stropě Usirovy svatyně v Hathořině chrámu. Chrám leží v Dendeře, lokalitě v jižním Egyptě na západním břehu Nilu, asi 610 km jižně od Káhiry. Historie Dendery sahá na konec pravěku, největšího rozkvětu a významu však dosáhla až v Ptolemaiovské a římské době, kdy se stala centrem kultu bohyně Hathory. Hathora je bohyní moudrosti a lásky. Byla spojována s noční oblohou.[1]str.47

Chrám je celý pokryt barevnými reliéfy s astronomickou resp. astrologickou tématikou. K nejznámějším patří dvě zobrazení nebes:
- kruhový zodiak na stropě
- pravoúhlý zodiak vnější síně
 

Kruhový zodiak je umístěn na stropě prostřední místnosti v  malé východní Usirově (Osiris) kapli. Kaple stojí na střeše chrámu Hathory. V Dendeře dnes nalezneme pouze kopii zvěrokruhu. Originál je umístěn v pařížském Louvru. Je tvořen dvěmi pískovcovými bloky o tloušťce cca. 90 cm a celkovém průměru cca. 240 cm,  průměr vnitřního kruhu s mapou nebe činí asi 150 cm. Stavba chrámu začala zhruba v roce 125 př.n.l. a skončila v roce 60 n.l. Zodiak byl vybudován asi v roce 36 či 30 př.n.l. [16]

Jiní badatelé se však domnívají, že chrám byl vybudován dříve. Podle francouzského astronoma J.B.Biota byl chrám orientován podle postavení Síria v r.700 př.n.l. Britský astronom J.N.Lockyer posunul dobu vzniku chrámu ještě mnohem více do minulosti.[18]

 

Symboly

Kruhový zodiak na stropě ukazuje oblohu tak, jak byla chápána egyptskou, řeckou i babylonskou kulturou. Prolínají se zde astronomické a astrologické symboly všech tří civilizací. Lehce poznáme známá souhvězdí spojená s řeckými astrologickými znameními. Mnoho dalších figur je však spíše ve starším, mezopotámském stylu, než ve stylu egyptském. A některé nelze jednoznačně identifikovat ani dnes.
Vycházíme ze značení Joan Conman: [7]

 

Souhvězdí či znamení zodiaku
Egyptské dekany
Egyptská souhvězdí
Planety
Hvězdy
Identifikace podle Joan Conman
Neznámé symboly

(c) Joann Conman. 2002. The Round Zodiac Ceiling of the Temple of Hathor at Denderah. home.maine.rr.com/imyunnut/Den.Round.html

 

 

12 souhvězdí či znamení zodiaku

Na mapě je zobrazeno 12 souhvězdí či znamení zvěrokruhu. Některá odpovídají mezopotámskému stylu. Symbol Vah a Vodnáře má typicky egyptský ráz.

Beran - Aries

Ležící beran.

Býk - Taurus

Běžící býk.

Blíženci - Gemini

Muž a žena držící se za ruce.

Rak - Cancer
Lev - Leo

Lev stojící na hadovi.

Had možná znázorňuje souhvězdí Hydry.

Žena za lvem a malý pták. Jedná se pravděpodobně o bohyni Mut. Dekany pod lvem jsou spojeny s Amunem, jež měl za ženu Mut. Zároveň může ženská postava představovat souhvězdí Vlasy Bereničiny (Coma Berenices).  Pták by pak mohl znázorňovat souhvězdí Havrana. Žena drží lva za ocas.  Může jít o významovou hříčku související se záplavami.  V Mezopotámii bylo oblíbeno rčení: "Kdo chytí lva za ocas, utopí se v řece; kdo chytí lišku za ocas, zachrání se."[9]str.112 Obdoba s egyptskou hříčkou ukrytou na protilehlé straně zodiaku (figura v kruhu držící vepře).[7]

Během záplav v Egyptě vycházelo heliakálně souhvězdí Lva. Proto jsou Anuket a Satet, dvě bohyně záplav, přímo pod symbolem Lva.  [7]

Nad lvem sedící postava může představovat hvězdu Regulus.[7]

Panna - Virgo

Ženská postava držící obilný klas.[7]

Váhy - Libra

Váhy s obrazem Harpokratése (řecké jméno pro jednu z forem boha Hora -Hor Dítě) v kruhu je typicky egyptským symbolem.[7]

Význam malého šakala stojícího na kruhu není jasný. Jde snad o spojitost se vchodem do nebes, který měl být umístěn blízko Vah. Označen byl symbolem šakalího či vlčího boha Wepwawet "Otvírač cest". Na čtvercovém zodiaku leží šakal mezi Váhami a Štírem.[7]

Malá sedící figura může představovat hvězdu Spica.

Štír - Scorpio

 Štír rovněž odpovídá stylu nalézaném na sumerských kamenech kudduru. Představoval symbol bohyně Ištar. [9]

Střelec - Sagittarius

Dvouhlavý okřídlený kentaurs s egyptskou tiárou. Drží luk a šíp, přední nohy v loďce. Přední tvář je lidská, zadní tvář lví. Lidská postava od ocasu vzhůru s tělem a nohami koně je známa z kassitského a středoasyrského období. Lidská část je často ozbrojena lukem nebo holí. V helénském období tvor představoval boha Pabilsaga.[9]

Kozoroh - Capricorn

Postava kozy-ryby je známá již ze Sumeru. Tvor s hlavou a předníma nohama kozy a tělem ryby byl zobrazován od novosumerské doby po helénskou. Nazýván byl suhurmašú tj. kapr-koza.[9]

Vodnář - Aquarius

Nosič vody má na hlavě korunu Horního Egypta. Symbol však může mít svůj původ také v Mezopotámii.[7]

Ryby - Pisces

Dvě spojené ryby.

Podle W.Hartnera čtverec vody mezi rybami představuje souhvězdí Pegase.[7]

 

36 dekanú

Encyklopedie Diderot[3] :

     Dekan - ve starém Egyptě označení pro obraz souhvězdí nebo jejich částí, zahrnující 1/12 noční oblohy, měnící se vždy po přibližně 10 dnech a sloužící k rozdělení noci na 12 stejných úseků (proměnlivých podle roční doby).

Dekan (angl.decan) je označení 10denní časové periody používané Egypťany. Rok dělili na 36 dekád-dekanů. Heliaktickým východem určité hvězdy či souhvězdí začínala určitá dekáda. Egypťané si v tabulce dekanů mohli najít hvězdu právě vycházejí nad obzorem (těsně před východem slunce)  a zjistit odpovídající dekan. Každý dekan bylo možné pozorovat nad horizontem 10 dnů, než jej vystřídal další. Každou noc vycházel konkrétní dekan o 40 minut později než v noci předchozí. Teoreticky stačilo na sledování času 18 dekanů (12 hodin času), v praxi jich bylo používáno jen 12.[17]

Vnitřní kruh nebeské sféry v Dendeře tvoří 36 symbolů pro jednotlivé dekany.

Navíc je zde symbol kruhu s osmi spoutanými postavami:

Podle Joann Conman[7]  36 figur reprezentuje duše 36 dekanových hvězd. Každá koresponduje s jedním 10-denním egyptským týdnem. Egypťané používali 36 jasných hvězd. Hvězda, která vycházela na východě po západu Slunce, udávala počátek týdne. Každých 10 dní byla vystřídána novou vycházející hvězdou. Prstenec dekanů obklopující zodiak demonstruje soulad mezi hvězdami dekanů a řeckým astrologickým zodiakem.

Egypťané znali několik různých seznamů dekanů. Ty z Dendery patří do skupiny , kterou O.Neugebauer a R.A.Parker nazývají skupinou Tanis[11] [16]. Tyto dekany se poprvé začínají objevovat  zhruba od roku 664 př.n.l. Většina denderských dekanů však pochází až z pozdějšího období  (po roce 333 př.n.l.). Tři dekany se v Dendeře objevují poprvé.[7] Podrobný popis všech 36 dekanů zvěrokruhu uvádí Joann Conman na adrese home.maine.rr.com/imyunnut/Den.Round.html .

V Dendeře jsou dekany popsány jako:

     ... mocní, velcí, velcí bohové, kteří chrání bohy/hvězdy a provázejí Sotha (Siria) na nebi. Živoucí hvězdy, které žijí na východě nebes, a chrání božstva Dendery. Jsou posly jejího veličenstva (Hathor), která porazí všechny, kdož  budou nepřátelští vůči ní. Ochraňují Denderu.[10]

Planety

Symboly planet drží berlu ukazující jejich vládu. Planety včetně Slunce a Měsíce jsou zobrazeny vždy v blízkosti znamení/souhvězdí svého povýšení (exaltace, hypsómy).

Jupiter
Postava se sokolí hlavou.
Hor-up-Sheta
Horus-který-odhaluje-tajemství.
[7]

Umístěn mezi Rakem a Blíženci. V Raku je hypsóma Jupitera.

Merkur
Postava s hvězdou nad hlavou.

Umístěn mezi Pannou a Rakem. V Panně je hypsóma Merkura.

Saturn
Postava s býčí hlavou.
Hor-ka
Horus-býk
[7]

Umístěn mezi Váhami a Pannou. Ve Vahách je hypsóma Saturnu.

Mars
Postava se sokolí hlavou. Hvězda nad hlavou.
Hor-desher-Sheta
Horus-rudý.
[7]

Umístěn nad Kozorohem. V Kozorohu je hypsóma Marsu.

Venuše
Dvouhlavá postava.nesoucí bílou korunu Horního Egypta a červenou korunu Dolního Egypta.
Pa-netjer-Dua
Ranní hvězda.
[7]

Umístěna mezi Rybami a Vodnářem. V Rybách je  hypsóma Venuše.

 

Hvězdy

Sirius

Kráva ležící na bárce. Hvězda mezi rohy. J.Conmanová řadí symbol krávy mezi hvězdy (Sírius).

Sírius však může být pouze hvězdou mezi rohy. Kráva pak podle  Julie Gillentinové[14] znázorňuje celé souhvězdí Velkého psa (Canis Major).


Arctur

Postava s býčí hlavou drží motyku.


Deneb

Postava stojící nad husou, drží žezlo. Podle Darresyho může pták znázorňovat labuť.

 

Egyptští bohové

Horus

Bůh Horus je umístěn nad prvním dekanem. Nese podobu sokola s dvojitou korunou.
Horus-který-je-na-svém-sloupu.

Podle C.Trevisana[15] tento symbol představuje osu chrámu.

Satet

Bohyně označovaná Řeky jako Satis či Héra. Spojována se Síriem, každoročními záplavami Nilu a jižním okrajem Egypta.

Anuket

Bohyně označovaná Řeky jako Anukis či Hestia. Matka bohyně Satet, jedna ze tří žen boha Khnum. Sedící postava  drží dva džbánky na vodu. Na hlavě tiára z rudých papouščích per, která je často doložena v Sudánu a jižních oblastech Egypta.

Bůh Khnum a jeho partnerky Anuket a Satet představují Velkou Triádu z Elefantíny. Triáda bohů je ochránkyní Nilu, odpovědna za konec každoročních záplav Nilu. Pozice obou bohyní koresponduje s hvězdami dekanu, které vycházejí před východem Slunce během záplav.

Asyut či Isis

Sedící žena drží dítě. Podle Daressyho se jedná o bohyni Asyut, podle Brugsche je to Isis držící malého Hora.

Meškenet

Postava hrocha s lidskou hlavou a korunou Horního Egypta. Podle Daressyho jde o bohyni Meškenet, ochránkyně dětí přicházejících na svět.

Anti

Postava roztíná chřtán antilopy. Bůh Anti byl obviněn z toho, že sťal hlavu bohyni Hathóře. Za trest byl zaživa stáhnut z kůže. Jeho maso bylo zlaté a kosti stříbrné. Často je spojován se stříbrem. Jeho figura je umístěna nad dekanem Seret, jehož kovem je stříbro.

Pod postavou boha Anti je bezhlavé zvíře s lidskými končetinami.Může se jednat o kůži boha Antiho. Podle Brugsche nazývali Egypťané znamení Kozoroha "Kůže", což odpovídá blízkosti obou symbolů na zodiaku.

 

Egyptská souhvězdí

Hroch - Drak

Postava Hrocha (Hippo) představuje pravděpodobně souhvězdí Draka. Hroch drží kotevní kůl. Motiv hrocha je zobrazen v Textech pyramid  Starého Království (2 450 př.n.l.). Patří k astrálním symbolům Egypťanů. [7]

Přední noha - Velká medvědice

Přední zvířecí noha (Foreleg) s jehněčí či lví kadeří. Může představovat souhvězdí Velké medvědice (Ursa Major). Motiv je zobrazen v Textech pyramid  Starého Království (2 450 př.n.l.) . Patří k astrálním symbolům Egypťanů. [7]

Orion

Kráčející muž drží berlu. Na hlavě bílá koruna Dolního Egypta.[7]

Orion je následován ptákem. Může se jednat o symbol souhvězdí Zajíce (Lepus).
Až na svůj ocas, připomíná symbol ptáka nH, hieroglyf označující věčnost. Možná se zde tedy vůbec nejedná o zobrazení souhvězdí či hvězdy.[7]

Pavián

Opice se sokolem, který nese dvojitou korunu. Zády se opírá o gazelu.
Daressy  spojuje opici s Thothem. Podle jejich umístění mohou být postavy spojeny s jarní rovnodenností. Jsou půleny linií východ/západ. Postavy snad představují některé hvězdy souhvězdí dnešního Persea (opice) a Aurigy (gazela). Texty Nového království  (1 200 př.n.l.) zmiňují souhvězdí Paviána. Thoth byl spojován s paviány a také s Horovým okem, které získal zpět od Seta a oživil jej. Opice může představovat pouze hvězdu Mirfak a gazela Capellu.[7]

 


Neznámé symboly   Identifikace podle Joan Conman
Kentaur - Centaurus ?

Velká postava lva s předními tlapami ve vodě. Umístění může odpovídat souhvězdí Kentaura. Podle Daressyho jde o symbol boha Amuna. Dekany související s Amunem jsou však v jiné části zodiaku. [7]

Neugebauer a Parker spekulují o spojitosti s některým z bohů hodinových hvězd. na zodiaku se však jiní hodinová božstva nevyskytují. [7]

Na pravoúhlém zodiaku v Dendeře tento symbol nenalezneme. Snad se tedy nejedná o astronomický symbol ale o něco abstraktního.[7]

Nehebkau ?

Postava se sokolí hlavou sedící na loďce. Nad hlavou je sluneční disk. Drží berlu. Snad jde o boha Nehebkau, pána dekanů. [7]

Nil ?

Postava v kruhu drží vepře za ocas.
Podle Daressyho jde o hříčku spojenou s lapis lazuli (modrým polodrahokamem vysoce ceněným Egypťany) a Nilem, ketrý byl nazýván modrý. Nil i polodrahokam byly spojovány s bohyní Hathor. Hvězdy dekanu pod tímto symbolem vycházely heliakálně v době, kdy vody Nilu začaly stoupat před blížící se povodní. Hvězdy vycházely po západu Slunce během záplav. Může zde tedy být spojitost s Nilem. Viz.také souhvězdí Lva.[7]

Měsíc ?

Podle C.Trevisana[15] však tento symbol představuje Měsíc.

Algol ?

Oko v disku. Symboly oka představovaly v Egyptě mnoho věcí. Horovo oko bylo používáno jako symbol oddanosti, zmrtvýchvstání i jako amulet proti uřknutí. [3]
Oko mohlo představovat i úplněk.

Pozice Oka , severně od Ryb a východně od Berana, napovídá, že se může jednat o symbol démonické hvězdy Algol. Hvězda, hlava Medúzy, byla v arabské kultuře známa jako Ras al-Ghúl, hlava démona či obra. Hlava Gorgony v Řecku mohla mít podobný význam, jako Horovo oko v Egyptě.[7]

Měsíc ?

Podle C.Trevisana[15] tento symbol představuje Měsíc.

Podle É.Aubourga pozice symbolů planet na stropě  vyznačují postavení planet v roce výstavby chrámu (51 př.n.l.). Oko v kruhu tedy může představovat zatmění v tomto roce. Toto tvrzení však nesouhlasí s tím, že planety jsou všechny zaznamenány v pozici jejich povýšení (exaltace, hypsómy). [12]

Slunce a Měsíc ?

Postava se lví hlavou nesoucí berlu stojí pod Beranem. V Egyptě bylo Slunce spojeno se lvy již od pre-dynastických dob. Postava je přímo pod znamením Berana, kde je hypsóma Slunce.[7] A Slunce začínalo v Babylónii i Egyptě svou roční pouť zodiakem právě v Beranovi. Nový rok začínal ve dni (či blízko dne) jarní rovnodennosti.

Druhá postava s lidskou hlavou také drží berlu a stojí nejblíže k Býkovi. S Býkem je spojován Měsíc. V Býku je hypsóma Měsíce. Měsíc byl v Egyptě vždy mužským bohem.  
Kromě Oriona a postavy nad Štírem nesou berly pouze postavy planet. I to podporuje myšlenku, že dvě figury s berlami jsou zobrazením Slunce a Měsíce, dvou dalších velkých nebeských těles. [7] 

Jiní badatelé za Slunce a Měsíc prohlašují jiné symboly.[15]

Aldebaran ?

Mužská postava nad Býkem drží něco neidentifikovaného. Může být identický s mužem držícím hada v pravoúhlém zodiaku. na pravoúhlém zodiaku drží hada. Zde drží snad býčí hlavu. Snad se jedná o hvězdu Aldebaran. [7] 

Velká medvědice ?

Šakal stojící na pluhu v centru zodiaku. Snad představuje babylonskou lišku spojenou se souhvězdím Velké medvědice. Také může existovat vazba na babylonského vlka (aplha Trianguli), který byl spojen s orbou. Vlk byl tvořen částí hvězd dnešního Trojúhelníku (Trianguli) a Andromedy (Andromedae).  [7] [13]

Může se jednat o slovní hříčku znamenající "orající hvězda", což ukazuje opět na Velkou medvědici. Může existovat i vazba na Otvírače cest - Wepwawet, tedy označení vchodu do nebes, který v Egyptě ležel na severu. Na čtvercovém zodiaku leží šakal mezi Váhami a Štírem, což odpovídá malému šakalovi umístěnému nad Harpokratésem (Váhy) kruhového zodiaku.[7]

Malá medvědice ?
Podle Julie Gillentinové[14] představuje šakal souhvězdí Malé medvědice (Ursa Minor) s Polárkou.

 

Nosiči nebes

Nebeský disk je podpírán bohyněmi čtyř světových stran a osmi bohy se sokolí hlavou.[7]

Čtyři ženské postavy představují podle Grahama Hancocka nosiče nebes. Podpírají nebeskou klenbu ve znameních:[1]

Býk
Lev
Štír
Vodnář

Zodiak a urbanismus

Podle M.G.Daressyho existuje vazba mezi symboly na denderském zodiaku a egytskými městskými čtvrtěmi či okresy (angl.nomes).  Symboly okresů a postavy reprezentující bohy uctívané v okresech jsou znázorněny na zodiaku. Posloupnost okresů odpovídá řazení na zodiaku. Egypťané se snažili zajistit shodu mezi nebesy a uspořádáním země, mezi souhvězdími a egyptskými městskými čtvrtěmi.[8]

 

Jižní souhvězdí a planeta Nibiru ?

Slovenský badatel Pavel Smutný tvrdí, že na středové části Denderského zvěrokruhu jsou zobrazena cirkumpolární souhvězdí jižní oblohy. Tato souhvězdí obklopují jižní nebeský pól a ze severní polokoule, a tedy také z Dendery, nejsou viditelná. Do denderské mapě je prý zakódována i dráha 10.planety. [6]

 

Další reliéfy

Stěny chrámu jsou pokryty dalšími reliéfy, které zobrazují symbolické uspořádání nebeských symbolů, v čele s dvanácti známými konstelacemi zvěrokruhu a bohem-hvězdou "Usirem, pánem Dvojitosti... Orionem, který stojí na svých Dvou zemích a pluje před hvězdami oblohy".[4]

Pokračování - Dendera - co ukazuje kruhový zodiak

 

[1] Graham Hancock, Santha Faiia, "Zrcadlo nebes", 1998, Columbus 2003
 
[2] Giorgio de Santillana, Herta von Dechend. Hamlet´s Mill (Hamletův mlýn)
 
[3] Diderot s.r.o. 1999. Encyklopedie Diderot 2000 na CD ROM
 
[4] R. O. Faulkner. The Ancient Egyptian Coffin Texts, Aris and Phillips. Warminster 1994, sv. I, s. 179-80.
citováno G.Hancockem[1]str.47
 
[5] Éric Aubourg. The Zodiac of Dendera.
www.ifao.egnet.net/doc/Publications/DocNouvPub/Periodiques/BIFAO_95.htm 
 
[6] Pavel Smutný. Tajomstvá Denderského zverokruhu.
mujweb.cz/veda/senmut
  
[7] Joann Conman. 2002. The Round Zodiac Ceiling of the Temple of Hathor at Denderah. home.maine.rr.com/imyunnut/Den.Round.html
 
[8] Daressy, M. Georges. "L'Égypt Céleste," Bulletin de l´Institut Francais d´Archéologie Orientale, Cairo, Volume 12, 1915, 1-34
citováno J.Conman
[7]
 
[9] Black, Jeremy; Green, Anthony. 1992. Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie. Volvox Globator. 1999
 
[10] Kákosy, L. Decans in Late Egyptian Religions. Oikumene, Vol.3 1982, 179
citováno J.Conmanovou
[7]
 
[11] Neugebauer, Otto a Richard A. Parker. Egyptian Astronomical Texts Vol. ///(Brown University Press, Providence, RI, 1969), 140 
citováno J.Conmanovou
[7]
 
[12] Éric Aubourg "La date de conception du zodiaque du temple ďHathor á Dendera," Bulletin de l'Institut Francais ďArchéologie Orientale, Volume 95,1995 
citováno J.Conmanovou
[7]
 
[13] Hunger, Hermann and David Pingree, MUL.APIN. An Astronomical Compendium in Cuneiform, Archiv fur Orientforschung Beiheft 24 (Ferdinand Berger and Sohne Gesellschaft, Austria, 1989), 137 
citováno J.Conmanovou
[7]
 
[14] Gillentine Julie. The Zodiac of Dendera. 2001. Atlantis Rising Magazine, issue 30.
www.queenofcups.com/AR30article.htm

 
[15] Camillo Trevisan. La rappresentazione delle costellazioni nello zodiaco circolare di Dendera.
 http://brezza.iuav.i/dpa/ricerche/trevisan/dendera5.htm 
 
[16] Gary D. Thompson. 2004. Studies of Occidental Constellations and Star Names to the Classical Period.
members.optusnet.com.au/~gtosiris/page11-10a.html
 
[17] Moldaschel Sara. Egyptian Astronomy. Minnesota State Colleges & Universities
www.mnsu.edu/emuseum/prehistory/egypt/dailylife/astronomy.html
 
[18] Lockyer Joseph Norman. The Dawn of Astronomy (Úsvit astronomie).
 
   
   

 

    


Vytvořeno: 14.04.2005