Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: Re: Re: Lidské oběti:
  "V mé větě je právě důležité to slovíčko "byla". Pokud po ... " (Dětské oběti v Kanaánu)
 • Re: Re: Lidské oběti:
  "Zdvojený komentář." (Dětské oběti v Kanaánu)
 • Re: Re: Lidské oběti:
  "Svůj příspěvek uvádím citací z článku Dětské oběti v Kanaánu : ... " (Dětské oběti v Kanaánu)
 • Re: Danielovo proroctví:
  "Určitě pošlete, rád si váš text pročtu. Můžete mít pravdu vy i já. ... " (Biblická proroctví I)
 • Re: Lidské oběti:
  "Nikde nepíši, že Hebrejská Bible přikazuje obětovat prvorozeného ( ... " (Dětské oběti v Kanaánu)
 • Danielovo proroctví:
  "Dobrý den,po přečtení Vašeho článku na téma biblická proroctví jse ... " (Biblická proroctví I)
 • Komentáře

  ke článku: Mesiáš v Hebrejské Bibli
  ze dne 22.01.2005, autor článku: Pavel Mat.

  Komentář ze dne: 03.08.2007 05:55:00     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Ježiš a fikcia časť 1
  Chcem sa vyjadriť na tento váš výrok, citujem: „Pisatelé evangelií věděli, že za Mesiáše lidé přijmou jen toho, kdo splní "mesiášská" proroctví Písma. Hledali tedy ve svatých textech jakékoliv pasáže, které podle jejich mínění mohly pojednávat o budoucím Spasiteli. Podle těchto pasáží, mnohdy vytržených z kontextu, pak psali příběhy Ježíšova života, které měly zpětně potvrdit jeho mesiášství.“ –Toto však nedáva logiku! Hlavne keď si uvedomíme, aké mali Židia očakávania Mesiáša. Sám to správne píšete, že podľa nich .... „Mesiáš měl přinést světu řadu změn. ...budoucího věku míru a uznání Boha....“. V tomto novom veku mali žiť ako slobodný od akejkoľvek cudzej nadvlády. –Keby som sa mal preniesť do tejto doby s cielom redakčne vymyslieť postavu Mesiáša, určite by som zvažoval, či to má vôbec zmysel. Veď Mesiáš mal priniesť veľa zmien do sveta a toho by môj spis nebol schopný. Za tým všetkým by musela stáť reálna postava. V dobe kedy by vyšiel môj spis, by ľudia ľahko zistili, či píšem podvod alebo pravdu. Veď v evanjéliách sa opisuje, že Ježiš verejne kázal v chráme i po domoch. Rozprával dokonca s veľkňazom a zákonníkmi. Dva razy by som si rozmyslel písať a rozširovať takú fikciu. Veď by ma ľahko ľudia odhalili ako klamára a falošného proroka a ukameňovali ma. No bolo by mi to treba vyrábať si zbytočné problémy? –„Veď žiadneho takého mesiáša o ktorom ty hovoríš my nepoznáme a ani sme ho nevideli!“ – hovorili by mi moji ctený poslucháči. Keby som si mal Mesiáša vymyslieť, nechal by som ho pôsobiť dakde „v kúte“ medzi úzkym kruhom vyvolených, ktorých by som zasvätil do svojho „malého“ klamstva a vyslal ich ako svedkov potvrdzujúcich to, čo som napísal.....

  Komentář ze dne: 03.08.2007 05:56:08     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Ježiš a fikcia časť 2
  ......Ďalej: -Nepripisoval by som mu verejné zázraky uzdravenia, ktorými by sa mal stať ešte známejší (a zväčšil tak pravdepodobnosť odhalenia podvodu). –„O nikom takom sme nikdy nepočuli!!“ Vraveli by všetci. –„Veď keby existoval tak úspešný uzdravovateľ, vedeli by sme o ňom!“ Dodali by. -Úplne by som vynechal state... Mat.12,1; Mar.2,23; Luk.6,1; kde sa popisuje, ako učeníci idú cez pole v SOBOTU a trhajú klasy a jedia. Veď vieme, že Boh nechal v piatok spadnúť dvojnásobok manny, aby ľud nešiel zbierať v sobotu. Bol odpočinok. Ježiš sa preto dostal do konfrontácie s farizejmi. Do konfrontácie sa dostal, aj keď uzdravoval v sobotu (nie raz). Načo by som si vymýšlal takú postavu mesiáša, ktorého Židia neprijmú kôli tomu, že ruší sobotu? – Ďalej: nenechal by som ho narodiť sa zo ženy. Veď očakávalo sa, že príde z neba! Napísal by som... „videl som ako sa zjavila veľká žiara a zostúpil z neba muž podobný synovi človeka - a tak sa začalo evanjelium“. Očakávania Židov neboli, že sa narodí ako človek a preto ani vo sne by ma nenapadlo, že Izaiáš 7,14 mal byť proroctvom na Mesiáša. Keby som fiktívnu postavu Mesiáša mal budovať len na proroctvách Hebrejskej biblie, spísal by som si ich presné znenie, ktoré na neho boli všeobecne akceptované. V ich prepise by som bol dôsledný a nie tak nepresný, ako Matúš. Nepresnosť svedčí o tom, že obsah evanjelií nebol budovaný na proroctvách, ale ich citáciou chcel pisateľ potvrdiť udalalosti, ktoré sa STALI (a to, že pochádzal z nevzdelaného prostredia). –Vynechal by som tiež opis smrti na kríži a zmŕtvychvstania. Taká zvesť by spôsobila úplne neprijatie medzi Židmi a aj kdekoľvek inde. To, že vtedajší svet prijal správu o Bohu, ktorý ZOMREL a vstal zmŕtvych, je ZÁZRAK. Zároveň to bola jedna z hlavných Pavlových tém, ktorého kladiete do obdobia 30 až 65 n.l.. Evanjeljá opisujú Mesiáša úplne inak, než si vtedy ľudia predstavovali. Bolo to pre nich niečo NOVÉ.......

  Komentář ze dne: 03.08.2007 05:57:06     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Ježiš a fikcia časť 3
  .......-Nakoniec chcem už len upozorniť, že spísaním svojho výmyslu o Mesiášovi by som si nijak nepomohol, lebo ešte nikto nevedel, že raz príde Gutenberg. Pisateľ nemohol ísť do nejakého vydavateľstva a povedať: „toto mi vydajte v náklade 1000 kusov“! V tej dobe sa spisovalo z iných dôvodov než dnes. Jozefus Flavius alebo Herodotos písali svoje dejiny, aby boli zachované pre budúce generácie. Patrili do vyššej spoločnosti a spisom bola tak dodaná patričná vážnosť. Mohlo sa do nich v prípade potreby alebo záujmu nahliadnuť či opísať. Nejaký dedinčan („Nazaretčan“) by si zo zopár škrábancami v tej dobe moc nepomohol. Prečo sa o Ježišovi v učených kruhoch nič nedozvieme? –Prečo v kráľovských alebo kňažských záznamoch nemáme skoro nič? Veď jeho zázraky boli (aspoň ako to tvrdia evanjeliá) široko-ďaleko známe! –Nuž dôvod je ten istý, pre ktorý nenajdeme vo vládnych spisoch záznamy očitých svedkov o UFO alebo zázrakoch liečitelov. Povedia si: „to nieje náš obor riešiť také veci – alebo starať sa o ne“! –Ten kto spisuje históriu súčasnosti, nezmieni sa o „nejakej“ sekte 20-tich ľudí „tam“ kdesi v hornej-dolnej. Povie si: Nebudem predsa riskovať svoju reputáciu, keď napíšem, že 20.11.2006 bolo nad prahou videné UFO. Herodesovi, Pilátovi či veľkňazom viac záležalo na reputácii! Postoj ku neprirodzeným veciam mali podobný, ako napríklad vy vo svojich článkoch. –Priznať také niečo bolo nemysliteľné! Dalo by sa ešte podrobnejšie rozobrať čo všetko evanjeliá píšu a nehodí sa do schémy „dôvodov na vymyslenie Mesiáša“, ale mne sa nechce písať.

  Komentář ze dne: 03.08.2007 09:38:22     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (pavel_m@email.cz)
  Titulek: Re: Ježiš a fikcia časť 3
  Dobrý den,
  smyslem mých článků není zpochybnit existenci Ježíše. Snažím se pouze ukázat, že o skutečném životě Ježíše jako historické postavy, víme jen velice málo. Autoři evangelií se snažili podpořit víru ve spasitele, nikoliv vytvářet historickou biografii Ježíše. Proto v evangeliích nalézáme spíše náboženské představy a touhy věřících té doby, než popis reálného života Ježíše Nazaretského.
  Evangelia nejsou výmyslem ale produktem víry lidí. A rovněž tak v našich myslích může Ježíš žít bez ohledu na to, co skutečně víme o jeho historické existenci.

  Pavel Mat

  Komentář ze dne: 04.08.2007 14:21:07     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Odpoveď
  Ak Boh ktorý stvoril Vesmír reálne existuje, nedopustil by, aby bola biblia (prehlásená po celom svete za jeho slovo) po obsahovej stránke výplodom náboženských predstáv ľudí. Nemáme dôkazy vyvracajúce žeby Ježiš chodil po mori alebo uzdravoval nemocných. Nedá sa dokázať ani vyvrátiť, že zomrel a vstal zmŕtvych. Jediné, čo máme, je čiastočná neprítomnosť dôkazov (zopár ich je). Až to však politická situlácia dovolí a začnú sa robiť poriadne vykopávky, dôkazy prídu. Príčinou nedostatku dôkazov je práve napätá situlácia v Izraeli (skúste kopať napríklad pod Omarovou mešitou - čo to spraví). Na základe uvedeného (a ďaľších úvah ktoré tu neuvádzam) verím v neomylnosť posolstva biblie (nehovorím o údajoch a zoznamoch - ku tomu som sa už vyjadril).

  Komentář ze dne: 05.08.2007 20:49:53     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Je Kristus historická postava ? __1
  ...(Časť_1)... Keby sa hneď od začiatku zhromaždili všetky výroky Aristotela do jedného zväzku (Aristotelovej biblie), vznikli by v priebehu času pochybnosti o jeho reálnej existencii. Mimo tejto „biblie“ by totiž neboli mimobiblické spisy. –(Je to logické - keď všetky boli zhromaždené do jedného celku o ktorom uvažujeme). –Medzi spismi tohoto celku by sa našli protirečenia. –Postupne teda prídeme na to, že Aristoteles ani neexistoval. Vymysleli si ho jeho žiaci, aby rozšírili svoju filozofiu, ktorú splietli kdesi v kúte. -Spisy zaoberajúce sa jeho životopisom sú sfalšované! –Keď si dám trochu práce, dokážem spochybniť hociktorú postavu histórie. Herodotos, Aristotelés, Pytagoras, Platón, Herón – všetko to môžu byť vymyslené postavy. Spochybňovanie historicity Krista je formou recesie! (Mimochodom – na internete som čítal už aj polemiku o tom, či američania ozaj boli na mesiaci a nebolo to iba zinscenované Hollywodom). –To čo ľudia dlho uznávali postupne zostarie a treba to nahradiť nejakou novou teóriou. Väčšinou sú to iba polemiky a dohady. Neexistujú nijaké dôkazy pre alebo proti, ale iba neprítomnosť dôkazov! (Je to logické – keďže všetky dôležité boli zhromaždené do biblie). – O Kristovi máme však viac rukopisov než o ktorejkoľvek zo spomenutých postáv. Časová diferencia medzi danou postavou a prvým rukopisom je najmenšia u Krista. Spochybnenie jeho historicity rovnása spochybnenie celých dejín staroveku. Jediným rozdielom sú zázraky pripísané Ježišovi. No a keďže „moderný človek“ neverí v zázraky, je Kristus vymyslenou postavou. To je „logické“ nie? Ja sám som bol však svedkom očividných zázrakov na základe modlitby ku Kristovi. Zázrakov rovnakých, ako opisujú evanjéliá (je mi fuk čo si o tom kto myslí – viem čo som videl)......

  Komentář ze dne: 05.08.2007 20:59:10     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Je Kristus historická postava ? __2
  .....(Časť_2).........Poďme sa teraz trochu zaoberať zväzkom spisov o postave Ježiša Krista, pričom ich budeme vnímať na podobnej rovine, ako iné spisy staroveku. Začnem výrokom z druhého listu Petra 1,16-18: „Lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bájkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale jako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva. Lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď sniesla na neho velebná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. A ten hlas, ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom vrchu.“ –Autor nám tu skalopevne tvrdí, že niečo VIDEL a POČUL. Sú dve možnosti: -Buď klame alebo hovorí pravdu! Ak si myslíme že klame, tak to isté si môžeme myslieť o hociktorom výroku zo spisov Aristotela, Platóna či niekoho iného. Tento postoj však nieje medzi študentami ich prác bežný. Málokto dokáže prehlásiť, že Platón neexistoval ak tam nájde rozpory. V starovekých spisoch sú rozpory bežné. Existujú udalosti o ktorých máme viacero písomných záznamov od rôznych starovekých autorov s očividnými rozpormi! Nikoho však nenapadne spochybniť historicitu tej udalosti. V takýchto prípadoch sa postupuje tak, že tam kde sa väčšina popisov zhoduje, sa zoberie ako platná pravda. (Do úvahy sa začlení aj hodnovernosť konkrétneho rukopisu). Kiež by sa takto postupovalo pri evanjéliách, ktoré popisujú históriu života Krista! (Mimochodom – ja takto postupujem). Kameňom úrazu pre skeptikov sú iba zázraky, ktorých je v evanjéliách dosť. No a pretože každý takzvaný „rozumný“ človek dnešnej doby v zázraky neverí, je obsah evanjélií proste vymyslený (hovoria si). Tu je teda pes zakopaný! -Pretoto liberálna teológia a skeptici ako vy, spochybňujú bibliu........

  Komentář ze dne: 05.08.2007 21:01:21     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Je Kristus historická postava ? __3
  ......(Časť_3).........Viete ako sa datujú napríklad spisy prorokov? –Vezmú sa udalosti o ktorých prorokujú a ktoré sa splnili. Časovo najposlednejšia z nich sa vezme ako najstarší možný dátum, kedy prorokoval onen prorok. –Toto je teda prosím takzvané „datovanie odborníkov“ ktoré vy občas spomínate. (Berú sa síce do úvahy aj iné pomocné veci ako napr. štýl textu, ale tieto sa dajú aj úplne inak vysvetliť). Vychádza sa pritom z predpokladu, že zázraky sa nedejú a proroctvá sa neplnia! Videl som na vlastné oči, ako sa chromému predĺžila noha, keď sa Derek Prince (kresťan) modlil. Je o tom aj videozáznam (ktorý asi nikoho nepresvedčí), ale ja som to videl (bol som kúsok od toho). Bolo tam dohromady 10 vozíčkarov. 7 bolo uzdravených z toho 3 prípady som očividne videl, ako sa predĺžila noha. Všetkých 7 pražákov odišlo bez vozíčka. Pastorom Kreťanského Spoločenstva Praha bol vtedy Dan Drápal. Cez neho sa udiali podobné divy (ale tie som ja osobne nevidel). V Poprade na letnej biblickej škole v roku 1992 som videl to isté s rukou. Dotyčný ju mal predtým evidentne kratšiu. Počas modlitby prednášajúceho sa ruka predĺžila pred očami 200 svedkov (z ktorých jeden som bol ja). –Vo svojom osobnom živote som zažil niekoľko nadprirodzených vecí. Zázraky SA DEJÚ! Cirkev do ktorej chodím sa volá Slovo Života (www.slovozivota.sk). Máme niekoľko lekársky zdokumentovaných zázrakov. Je tam aj jedno uzdravenie z rakoviny v pokročilom štádiu. –Zázraky v evanjéliách niesú prekážkou historicity Ježišovho života. Poďme späť ku spisom: 1 Kor.11,23-25 „Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. Tak tiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi; to čiňte, koľkokoľvek ráz by ste pili, na moju pamiatku.“ .........

  Komentář ze dne: 05.08.2007 21:02:57     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Je Kristus historická postava ? __4
  .....(Časť_4)..........–Vy hovoríte, že Pavlove listy boli najprv a až v neskorších obdobiach prišli kompilátori evanjelií. Tu však vidíte, ako Pavel popisuje úryvok z evanjélii. Táto udalosť musela byť známa, keďže ju Pavel popisuje. –Alebo si ju vymyslel? –Potom si teda vymýšla hociktorý staroveký autor. Poďme inde: 1_Kor.15.3-8 „Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem a že sa ukázal Kéfašovi, potom dvanástim, potom sa naraz ukázal viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli. Potom sa ukázal Jakobovi, potom všetkým apoštolom. Naposledy od všetkých sťa nedochôdčaťu sa ukázal i mne.“ Sú tu spomeutý svedkovia ktorý videli Ježiša vzkrieseného zmŕtvych. Sám autor ho videl, čiže je potvrdené prepojenie na popis jeho zjaveniasa Krista na ceste do Damašku v Skutkoch apoštolov. – Peter ho videl najprv. Potom dvanásti apoštolovia. Pozrime sa, čo hovoria evanjéliá: Luk.24,33-36: „A vstali (dvaja učeníci) v tú istú hodinu a navrátili sa do Jeruzalema. A našli shromaždených tých jedenástich aj tých, ktorí boli s nimi, ktorí hovorili, že Pán skutočne vstal, a že sa ukázal Šimonovi (Petrovi). A oni zase rozprávali, čo zkúsili na ceste, a jako ho poznali pri lámaní chleba. A keď hovorili o tom, sám Ježiš sa postavil medzi nimi a povedal im: Pokoj Vám!...„ -O zjavení 500 bratom a Jakobovi nemáme v evanjéliách záznam (nevadí – nemôžu vedieť všetci všetko).....

  Komentář ze dne: 05.08.2007 21:04:17     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Je Kristus historická postava ? __2
  .....(Časť_5)......–Nakoniec sa zjavil všetkým apoštolom (apoštolov bolo viac ako 12): Luk.24,49-51 „A hľa, ja posielam zasľúbenie svojho Otca na vás, a vy buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiati do moci z výsosti. Potom ich vyviedol von až do Betánie a pozdvihnúc svoje ruky dal im požehnanie. A stalo sa v tom, keď ich žehnal, že sa bral preč od nich a vznášal sa hore do neba.“ Viď. tiež Skutky 1,4-5 –Z knihy Skutkov ďalej vieme, koľko čakateľov na „zasľúbenie“ tam vtedy bolo: Skutky 1,12+15 „Vtedy sa vrátili do Jeruzalema s vrchu, zvaného Olivového, ....... (a bol tam vovedne zástup tak asi sto dvadsať duší)....“ –Zo všetkého toho vidíme, že obsah listov apoštolov korešponduje s obsahom evanjélii a teda neboli skompilované až o storočia neskoršie. Je toho ešte viac, ale mne sa nechce písať. –Ak boli historické fakty o Kristovi skompilované nejakým tvorcom románu, potom si dovolím tvrdiť, že aj spisy Platóna, Aristotela a ďalších sú skompilované a vymyslené. Zázraky niesú dôvodom, prečo by sme si mali myslieť, že je všetko vymyslené!

  Komentář ze dne: 05.08.2007 22:08:17     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Josef Puškel (@)
  Titulek:
  Tak se v tom tady přestávám orientovat.Je to rozmluva mezi dvěma muži?Nechci se tedy nikoho dotknout,ale snad by si onen "vzdělaný muž,jež neustále oponuje zde autorovi těchto zajímavých stránek,měl zařídit něco svého,kde by kázal"zabedněncům".Dost mě teda unavuje.Vy autore piště,piště a nemarněte čas v odpovědích nějakému "mluvkovi".A vy milý neznámý kazateli,běžte si to vyříkat s panem farárom.Nevím jestli jsem tedy vás autore zcela pochopil,ale snad jsem měl pravdu v tom,.že se zde budete snažit seřadit nějak srozumitelně to,co moc srozumitelné není.A zatím se mi to líbí.Děkuji

  Komentář ze dne: 06.08.2007 08:59:14     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (pavel_m@email.cz)
  Titulek: Fotónovi
  Ano, náš přítel "Fotón" se do toho obul pořádně a příspěvky se jen hrnou. Rád bych jej požádal, aby byl stručnější a uváděl spíše fakta s odkazy na odborné zdroje. Jinak jen ztěží můžeme vážněji diskutovat a neutopit se v záplavě textu.
  Děkuji však Fotónovi za inspiraci, k některým jeho delším komentářům chystám speciální články. Např. o slavném a známém nálezu archy Noemovy, vztahu mýtů a náboženství aj.
  Děkuji, Pavel M

  Komentář ze dne: 06.08.2007 14:41:26     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Konečne nejaké odpovede
  Diky moc za odpovede. Prosím, aby ste sa chytili niečoho konkrétneho a poďme o tom diskutovať. O všeobecné reči nemám záujem (s farármi nemám nič spoločné - som samouk). Až to kontinuita rozhovoru bude vyžadovať, uvediem aj odborné veci. Niečim bolo treba začať. -Okrem toho - mám právo tu odpovedať. Nemusím si kôli tomu zakladať vlastnú stránku. Je demokracia.

  Komentář ze dne: 06.08.2007 17:13:16     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Standa (alcyon@centrum.cz)
  Titulek: Horlivému slovenskému pisateli
  --Ak Boh ktorý stvoril Vesmír reálne existuje, nedopustil by, aby bola biblia (prehlásená po celom svete za jeho slovo) po obsahovej stránke výplodom náboženských predstáv ľudí.--

  Vaše přání nic víc-vemte si takový Korán -v něj věří téměř miliarda lidí a také ho muslimové označují za Boží slovo (seslané archandělem).Dá se spočítat,že za takových 50 let bude vyznavačů Koránu více než vyznavačů Bible -budete pak snad Vy či spíše Vaši děti tvrdit,že Bůh by nepřipustil aby Korán byl falešný když v něj věří nejvíce lidí? Nestavte na písku (knihách) jinak se Vám stavba jednou zhroutí,sklidíte jen trní a bodláčí.. zkuste si také uvědomit jaké postavení má ve vesmíru Země-naprosto zanedbatelné. Vesmíru je ukradené co si človíčci na jedné planetce kde napíší, pěkně to vyjádřil Olaf Stapledon

  Cítil jsem, že se nacházím na malém, zaobleném zrnku z kamene a kovu, oděném vodou a vzduchem a vířícím v paprscích Slunce a v temnotě. A na povrchu tohoto zrnka celé zástupy lidí, generace za generací žily své životy, slepé a úmorné, tu a tam naplněné radostí, tu a tam prozářené moudrostí ducha. A veškeré jejich dějiny – stěhování národů, impéria, filozofie, pyšné vědy,sociální revoluce, stále rostoucí hlad po společnosti –nejsou než okamžikem v jednom dni života hvězd.“


  Star Maker (Tvůrce hvězd, 1937)

  Komentář ze dne: 06.08.2007 18:55:34     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Odpoveď
  Díky za Váš príspevok. Korán je veľmi zaujímavá kniha. Priznám sa že som ho úplne celý nečítal, má však podľa mňa jeden „drobný“ nedostatok. Prišiel na svet niekedy po roku 600 n.l.. Mnoho jeho častí je akoby „vytrhnutách“ z biblie. Navzdory tomu čo tvrdia muslimovia o biblii si dovolím povedať, že pôvodným zjavením Boha je biblia a korán z nej iba čerpá. (Biblické spisy totiž už existovali, keď sa Korán začal písať). No zároveň verím, že Mohamedovi boli texty skutočne zjavené „anjelom“. -Apoštol Pavol už storočia predtým akoby vedel, že raz príde akési zjavenie „anjela“, rozprávajúceho odlišnú interpretáciu evanjelia. Varovanie je napísané v liste Galatským 1,8. –Nieje to síce formou proroctva, ale stotožňujem sa s tým. Výrok Ježiša Krista v Matúšovi 24,24-25 je už proroctvom. Citujem: „Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to!“ –Na základe uvedeného teda nepochybujem, že za zjavením a šírením učenia koránu stojí „čosi“ nadprirodzeného (inak by sa nemohol tak účinne šíriť). –Vidím v tom len naplnenie Kristových proroctiev a zároveň potvrdenie pravosti obsahu evanjélii.

  Zem má vo vesmíre skutočne zanedbateľnú VEĽKOSŤ. Avšak nie zanedbateľný význam. Jednotlivé sekvencie tranzistorov v procesore počítača majú tiež zanedbateľnú VEĽKOSŤ – ale nie VÝZNAM. Inžinieri a návrhári stále na zväčšených nákresoch diskutujú o tom, ako to či ono lepšie spraviť. Častokrát sa vedú diskusie o úplne zanedbateľných štruktúrach (veľkosťou). Tie majú potom vplyv na výsledný makroefekt celku. Sme pred Bohom zanedbateľný svojou veľkosťou vrámci vesmíru. Ale nie svojim významom!

  Komentář ze dne: 07.08.2007 16:21:06     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: ............
  Omlúvam sa autorovi týchto stránok, že niektoré moje články obsahovali veľa tém naraz. Uvedomujem si, že ostatný ľudia asi stratili prehľad o čom hovorím, lebo možno nečítali originálny článok ku ktorému som sa vyjadroval. Dotýkal som sa podrobností článku, ktorých znalosť som u prípadného návštevníka predpokladal. Ďalej som neoddeloval zreteľnejšie, čo je citácia a čo komentár. Dám si na to pozor. Články boli viac úvahami (novým pohľadom) nad faktami, ktoré sú všeobecne známe (až na výnimky). Jedna vec sú nálezy a objavy – druhá vec ich interpretácia. Veda má dva „stoly“. Na jednom sú položené nálezy a objavy (+ rozbor a nerania) a na druhom ich interpretácia. –No a s tou interpretáciou to nebýva vždy ok.

  Komentář ze dne: 29.11.2007 05:45:55     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - IC (bengtsson@centrum.cz)
  Titulek: ten druhy je kral spravedlnosti
  Jaká je skutečnost? Čtvrté proroctví Danielovo píše dokonce o dvou mesiáších. Prvým pomazaným vévodou je však míněna některá z poexilových postav žijících (podle hebrejské Bible) v 6.století př.n.l. - král Kýros, velekněz Jóšua či vůdce Zerubábel. Druhého pomazaného můžeme ztotožnit s jedním z veleknězů éry Antiocha IV - Oniasem III., Jošuou či Menelaem. Proroctví o příchodu Ježíše Nazaretského zde nenalezneme.

  1.________Ten, kdo spolu s mým Bohem hlídá Efraima, je prorok. (Ozeáš 9:8)  2.CTETE PECLIVE, ZDE JE VYSVETLENI O TOM DRUHEM.______________http://mujweb.cz/www/efraim/  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.