Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • bez titulku:
  " Konečně se dostáváme k 34. kapitole, která začíná: „Hospodin řek ... " (Desatero)
 • bez titulku:
  "Exodus 30 se vrací k popisu rituálních potřeb: Oltář k pálení kadi ... " (Desatero)
 • bez titulku:
  " Exodus 23 dokončení právního výkladu, který přechází v návod na ... " (Desatero)
 • bez titulku:
  "Exodus 19 vypráví, jak židovský národ po 40 letech putování po exo ... " (Desatero)
 • bez titulku:
  "Opovážím se tvrdit, že jen málokdo ví, co je obsahem desatera přik ... " (Desatero)
 • Re: Re: Re: Lidské oběti:
  "V mé větě je právě důležité to slovíčko "byla". Pokud po ... " (Dětské oběti v Kanaánu)
 • Archeologie

  YHWH - nejstarší nápisy

  Bible-Archeologie -- YHWH - nejstarší nápisy

      

  YHWH

  YHWH - nejstarší nápisy

   

  Nejstarší nápisy uvádějící jméno hebrejského boha Yahweho se nám dochovaly z 8. století př. n. l.

  Kuntillet Ajrud - 800 př. n. l.

  Izraelský archeolog Ze`ev Meshel prozkoumával v říjnu 1975 až březnu 1976 lokalitu Kuntillet Ajrud sloužící mezi 9. až 7. stol. př. n. l. jako zastávka pouštních karavan. Odkryl zde jeden z nejdiskutovanějších nálezů v dějinách izraelské archeologie. Střepy dvou velkých nádob s kresbami a nápisy.

  Nápisy obsahují nejstarší známý hebrejský dedikační (věnovací) nápis včetně božího jména YHWH. Nádoby pocházejí zhruba z roku 800 př. n. l.

  Hebrejský nápis na nádobě se třemi postavami (Python A) zní:

  brkt ‘tkm lyhwh sûmrn wl‘sûrth

  Překlad textu:

  Žehnám ti skrze Yahweho Samarského
  a skrze jeho Asherah.

      Obr. Kresba s hebrejským nápisem na nádobě (Python A).

  Odborníci stále nejsou zcela jednotní v interpretaci kreseb. Koho znázorňují tři postavy? Věřil pradávný autor kresby, že Bůh Izraelitů má ženskou partnerku? Pokud je Yahweh největší postavou vlevo, kdo jsou ostatní dvě? Která reprezentuje bohyni Ašéru?

  Muž nebo žena?

  Nejčastěji je za Yahweho považována největší stojící postava vlevo. Sedící žena s harfou pak může být Asherah, partnerka Yahweho.

  Uzi Avnera zpochybňuje přesnost rekonstrukce kresby z nalezených střepů a nabízí zajímavé řešení. Prostřední postava nezobrazuje muže ale ženu. Má totiž nakresleny prsy. Yahweh má nasazenu masku býka a jeho partnerka vpravo masku krávy. Badatel uvádí upravenou verzi kresby. Podobně prý byly na posvátných návrších zasazovány vedle sebe menhiry, sloupy či kůly (Massebah, pl. Masseboth). Vlevo vyšší a vpravo kratší.[4]     Obr. Opravená kresba podle Uzi Avnera.
  [4]

  Nebo neznamená Asherah partnerku-bohyni ale posvátné místo či strom? To není ještě zcela jasné. Máme však před sebou nejstarší hebrejské nápisy se jménem boha Yahweho.

  Bes?

  Jiní odborníci však tvrdí, že obě stojící postavy znázorňují boha Bese. Bes byl egyptský bůh, zobrazovaný obvykle s koženou pokrývkou hlavy, s rukama vbok. Žena s lyrou pak není žádná bohyně ale jen muzikantka.

  Více k textům i na stránce Partnerské dvojice elóhím.

  Khirbet el-Kom

  V roce 1967 se na černém trhu objevilo několik nálezů z doby železné včetně krátkého hebrejského nápisu na vápenci vyjmutém ze zdi hrobky. William Dever místo nálezu objevil. V malé arabské vesničce Khirbet el-Kom, západně od Hebronu, našel několik hrobek z doby železné.

  Byly nalezeny i dva další nápisy vytesané do vápencových zdí jeskynních hrobek. Jsou datovány do 8. stol. př. n. l. Dva nápisy jsou krátké a uvádějí jména pohřbených. Třetí nejdelší text vytesaný do pilíře je nejzajímavější. Vzhledem k jeho špatné čitelnosti se interpretace nápisu různí.

  André Lemaire přeložil  v roce 1977 text následovně: [5]

  1. Uryahu the wealthy man had it written
  2. Blessed be Uryahu by Yahweh
  3. and by his asherah; from his enemies he saved him!
  4. (written) by Onyahu.
  5. … and by his asherah
  6. … (and by) his (ashe)r(ah)
         1. Urijáš, bohatý muž, nechal napsat toto:
  2. Buď požehnán Urijáš skrze Yahweho
  3. a jeho ašéru; ochránil ho před jeho nepřáteli!
  4. (zapsáno) Onijášem
  5. ... a jeho ašéru
  6. ... (a) jeho (ašé)r(u)

   

  Obr. Hebrejský nápis “Blessed by Yahweh and by his asherah.” na stěně hrobky.[5]

    

  Formule "Blessed by Yahweh and by his asherah." tedy "Požehnán Yahwem a jeho ženou/družkou/ašérou" na zdi hrobky byla v osmém stol.př. n. l. stejně populární, jako naše "Odpočívej v pokoji".[5]

   

  Pečetítko Miknejáše

  Nejstarší hebrejské pečetítko se jménem YHWH pochází z 1. pol. 8. stol. př. n. l. Před nálezem výše uvedených nápisů se jednalo o vůbec nejstarší známý hebrejský zápis božího jména.[1]  

  Na líci, který nebyl určen k obtisku, je ve dvou řádcích vyryto (horní obr.):
   
  mqnyw
  ‘bd.yhwh
       MiqneÆyaw,
  služebník Yahweho

  Rub (prostřední obr.) tvořil otisk (dolní obr.). Nápis je podobný jako na líci, je pouze přidán prefix "l":
   
  lmqnyw
  ‘bd.yhwh
       (patřící) MiqneÆyaw,
  služebník(u) Yahweho

    

  Vlastníkovo jméno MiqneÆyaw je variantou známého jména mqnyhw - Miknejáš (Mikneiah), které nalézáme i v Bibli (1. Letopisů 15:18, 21):

  CEP 1. Letopisů 15:18
       A na střídání s nimi jejich bratry Zakarjáše, Bena, Jaazíela, Šemíramóta, Jechíela, Uního, Elíaba, Benajáše, Maasejáše, Matitjáše, Elíflehúa, Miknejáše, Obéd-edóma a Jeíela, vrátné.

  Mikneáš byl jedním z hudebníků rodu Levitů, které ustanovil David, aby "... radostně hlaholili na hudební nástroje, harfy, citary a zvučné cymbály..." při nesení schránky úmluvy: "Celý Izrael vystupoval se schránou Hospodinovy smlouvy za ryčného troubení polnic a za zvuku pozounů, cymbálů, harf a citar...".

   Nápis může však znamenat také “bytost Yahweho” či v krajním případě “majetek Yahweho”. Symbol oddělující slova ‘bd a yhwh ukazují, že druhý řádek je spíše titul než příjmení. Vlastník pečetidla mohl být kněžský úředník. V kněžských rodinách se jména často opakovala. Je tedy možné, že MiqneÆyaw byl jmenovcem biblického hudebníka Miknejáše z 1. knihy Letopisů.[2]

  ... pokračování příště ...

   


  [1] Philip J. King. The Great Eighth Century. Biblical Archaeology Society. 1989. www.basarchive.org
  [2] Cross Frank M. The seal of MiqneÆyaw, Servant of Yahweh.   Ancient Seals and the Bible. 1983, str.55–63.
  [3] "Official religion and Popular religion in Pre-Exilic Ancient Israel", http://itp.lcc.whecn.edu/bibint2/articles/berlinerblau5.htm
  [4] Yahweh and His Asherah: The Debate Continues Sidebar to: Sacred Stones in the Desert. Biblical Archaeology Society. 1988. www.basarchive.org
  [5] Lemaire André. Who or What Was Yahweh’s Asherah? Startling new inscriptions from two different sites reopen the debate about the meaning of asherah. Biblical Archaeology Society. 1984. www.basarchive.org

      

  Vytvořeno: 02. 07. 2006


  [Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 02. 07. 2006 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 22840 přečtení | Počet komentářů: 100 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.