Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Události a znamení konce

  Konec věku (I.)

  Mýty a skutečnost - Konec věku (I.)

  Události a znamení konce

  Člověk se již mnoho a mnohokrát bál toho, že svět spěje k záhubě a v reakci na lidské zlo přijde shůry velký trest, katastrofa či konec všeho. Ale lidstvo je stále zde a žije. Znamená to, že různá varování před koncem světa byla a jsou pouhé báchorky?

  V naší společnosti asi stále převládá názor, že duše neexistuje, že nad námi nestojí žádná vyšší duchovní autorita, že člověk je mírou všech věcí a vše je tedy relativní. Člověk je prý pánem světa a téměř vše má pod kontrolou, snad s výjimkou na nás nezávislých přírodních kataklyzmat. Čas je lineární a v dlouhodobém průměru se vše zlepšuje. Proč bychom se tedy měli obávat nějakého konce popisovaného v proroctvích a náboženských knihách?

  Na druhé straně nelze popřít základní lidskou zkušenost, že v přírodě se vše děje v cyklech vzniku a zániku a tyto cykly podléhají jistým pravidlům. Vše živé se rodí, aby jednou zemřelo a tím umožnilo nový život. Obdobně vše nefunkční je nahrazováno fungujícím.
  Z historie víme, že podobné platí i pro lidská společenství, ba celé civilizace. Mnoho jich náhle zaniklo či pomalu zmizelo za oponou času, aby se zde objevily kultury jiné.
   
  Obr. Uroboros - had požírající svůj ocas. Symbol cyklické podstaty světa, nekonečný návrat od konce k začátku, sebezničení a sebeobnova. Sarkofág faraona Tutanchamona (asi 1323 př. n. l.)[4]

  Ostatně, ani s naší pyšnou, liberálně-demokratickou civilizací není evidentně vše v pořádku a situace se spíše zhoršuje. Pokud existuje nějaká jistota, pak ta, že vše v našem světě jednou skončí. A někteří vědci začínají opatrně připouštět, že duše snad opravdu existuje a že člověk možná není jedinou inteligencí. Pak může mít smysl začít se ptát, zda zánik lidských společenství přichází nahodile nebo je řízen nějakými pravidly či dokonce podřízen vyššímu řádu světa. Existují nějaké cykly s dopadem na naši civilizaci? Jaký bude osud naší společnosti, našeho světa? Existuje nějaké varování před možným koncem? Lze v posledních věcech člověka hledat nějaké ponaučení, smysl a záchranu?

  Eschatologie

  Nauka o posledních věcech se nazývá Eschatologie (z řeckého έσχατος eschatos, „poslední“; λόγος logos, „slovo, nauka“). Jedná se o prazvláštní disciplínu, protože žádný badatel, zabývající se problematikou eschatologie, zřejmě nezažil svou smrt či zánik lidské společnosti. Konec člověka či celého společenství se vymyká našim přímým, osobním zkušenostem a jsme logicky k těmto věcem nedůvěřiví. Ostatně, tak je to v našem světě asi moudře zařízeno, že skrytě věříme v naši věčnou existenci a jsme nedůvěřiví k řečem o konci světa.

  Eschatologie se podle definice zabývá posledními otázkami člověka (smrt jednotlivce) či posledními otázkami světa (zánik lidstva).[2] V dalším se pokusíme přednostně věnovat prostoru mezi těmito mantinely, tedy konci naší lidské kultury či moderní civilizace, aniž tím automaticky myslíme konec lidstva jako celku. Přesto budeme používat ve zkratce i pojmu konec světa.

  Existuje nepřeberné množství různých mýtů, proroctví, vizí a náboženských textů, které varují před koncem světa. Pojednává se v nich o lidské duši, nesprávném životu, hříchu a zlu, soudu, trestu či milosti, zániku či znovuzrození.
  Z historie ale známe mnoho případů, kdy lidé uvěřili různým varováním a žili v přesvědčení, že právě oni budou účastníky konce světa. Mnoho věřících v různých dobách očekávalo konec a dokonce jej vítali. Věřili, že starý, zkažený svět bude vystřídán boží vládou či návratem zlatého věku člověka. I naše husitství bylo poznamenáno očekáváním Boží vlády nad světem. Lidé se zbavovali majetku, káli se, dělali dobré skutky, otevřeně se postavili nepřátelům nebo se naopak oddali nevázanému hýření či násilí. Ale žádný konec světa nenastal, život běžel dál, alespoň z našeho dnešního pohledu.

  Jak se tedy vyhnout omylům a falešným zvěstovatelům konce světa ale zároveň být varováni, pokud by se opravdu schylovalo k něčemu takovému?

  Události a znamení konce

  Moudří jistě předvídali, že zde bude docházet k omylům a mylné interpretací neutrálních přírodních dějů. Věděli, že se kdykoliv mohou objevit i síly uvádějící lidstvo v omyl, strašíc jej falešnými poplachy aby rezignovalo a nevěřilo pak již ničemu. Až by se pak přiblížilo nebezpečí opravdového konce, málokdo z lidí by byl připraven.
  Proto mnohá proroctví a varování obsahují i popisy událostí a zvláštních jevů, na které by měl člověk dávat zvláštní pozor. Pokud se jednou začnou objevovat, bude to varování, upozornění, že konec může být opravdu blízko. Jde o popisy určitých událostí a určitých znamení.

  Bible (CEP[1]) Matouš 24:1-4
       Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl: "Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno."
  Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!"
  Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.

  Ve třech novozákonních evangeliích (Matouš, Marek, Lukáš) nalezneme pasáž, ve které Ježíš Kristus promlouvá o událostech a znamení, která budou předcházet skonání věku. Jde o tzv. Olivetskou promluvu, ve které Ježíš vysvětluje učedníkům bouřlivé události přicházejícího konce. V Matoušově evangeliu nalezneme dva klíčové pojmy k poznání skonání věku:

  Bible (TIS[3] a CEP) Matouš 24:1-4

  Řecká slova πάντα ταῦτα (panta tauta) znamenají toto všechno, tedy události, které budou ukazovat na blížící se konec.
  Řecké σημεῖον (sēmeion) překládáme jako znamení. Zde ve významu znamení konce věku.

  Ježíš Kristus v Olivetské promluvě[a] seznamuje učedníky s událostmi (panta tauta) a znamením (semeion), která jednou ukáží na blížící se skonání věku.

   

   
  Obr. Ježíš na Olivetské hoře promlouvá o budoucích věcech a znameních.[4]

  I my se zde seznámíme s těmito událostmi a znameními konce a budeme pátrat, zda se vyskytují i v jiných náboženských textech a proroctvích a hlavně, zda již nejsme svědky jejich manifestace.

  Zároveň si připomeňme slova filosofova: "Nakonec všechno dobře dopadne. A když to nedopadne dobře, tak to ještě není konec."

   

  Pokračování - Panta Tauta - Toto všechno


  [a] Olivová hora zastává důležité místo i v židovské eschatologii, neboť podle některých tezí právě od ní má přijít mesiáš a vzkřísit mrtvé cestou do Jeruzaléma.

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Eschatologie [online]. c2018 [citováno 30. 12. 2018]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Eschatologie&oldid=16204705
  [3] TIS - Tischendorf New Testament. Lobegott Friedrich Konstantin von Tischendorf (1815-1874) GNT 8th Edition, 1869-1872. http://ulrikp.org/Tischendorf V elektronické formě SW BibleWorks.
  [4] Staré rytiny. Ježíš káže na hoře Olivetské. DepositPhotos [online]. [cit. 2019-01-17]. Dostupné z: https://cz.depositphotos.com/13157402/stock-illustration-old-engravings-jesus-says-to.html
  [5] Wikipedia contributors, 'Ouroboros', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 15 January 2019, 09:22 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ouroboros&oldid=878525991 > [accessed 17 January 2019]


  Vytvořeno: 30. 12. 2018 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 30. 12. 2018 | Aktualizováno: 17. 01. 2019 | 5675 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.