Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos

  Proroctví z Fátimy (VI.)

  Mýty a skutečnost - Proroctví z Fátimy (VI.)

  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos

  Ve Fátimě bylo roku 1917 lidstvu sděleno Paní z Fatimy několik vizí a varování, tzv. Poselství z Fátimy. Zázraků ve Fátimě bylo přítomno 70 tisíc lidí. Varovná proroctví však byla zjevena jen několika vyvoleným, kteří zůstali v utajení. Církvi a veřejnosti bylo část proroctví předáno prostřednictvím třech dětí - Lucie, František a Hyacinta. Toto poselství rozdělujeme na tři části - tři fatimská tajemství. Katolická církev uznala pravost zjevení ve Fátimě v roce 1930. Obsah prvých dvou tajemství byl zveřejněn r. 1942. Ke zveřejnění části třetího tajemství (zjevení) došlo až r. 2000, zbývající část (slova Paní z Fátimy) je však Vatikánem dosud tajena (20 - 25 řádků textu). Třetí tajemství se má týkat zejména budoucnosti církve. V r. 2013 bylo zveřejněno i Poslední proroctví.[1]

  František a Hyacinta zemřeli na chřipku krátce po zjeveních. Lucie Santos jako mladá dala přednost klášternímu životu. Postupně, dle pokynů Paní z Fátimy, zapisovala a předávala církvi jednotlivá varování. Katolická církev však odmítala většinu z toho zveřejnit a papežové se dokonce báli některá proroctví číst.
  Teprve papež Jan Pavel I. (Luciani) se začíná věnovat varování z Fátimy, ale po několika měsících ve své funkci záhadně umírá. Jeho nástupce Jan Pavel II. čte tajemství z Fátimy a tvrdí, že proroctví bylo završeno pokusem o atentát na jeho osobu v r. 1981. Jeden z hlavních požadavků Paní z Fatimy - zasvěcení Ruska, stále blokuje část biskupů. Není jasné, zda ke splnění tohoto požadavku došlo nebo ne. V r. 2000 nechává Jan Pavel II. zveřejnit třetí  fatimské tajemství. Později přicházejí informace, že se jednalo pouze o méně závažnou část tajemství. Stále je prý skrýváno zejména varování před velkou apostazí v čele církve.

  13. 2. 2005 umírá v Portugalsku sestra Lucie (Lúcia dos Santos). Její texty byly až do její smrti cenzurovány a komunikace se světem kontrolována a silně omezena. V dubnu 2005 umírá papež. Nový papež Benedikt XVI. na své pouti v Portugalsku v r. 2010 varoval, že podle třetího tajemství fatimského útok na církev nepřijde jen zvenku, ale utrpení církve přijde přímo zevnitř, z hříchů, které existují v církvi. Později potvrdil, že prorocká mise Fatimy neskončila.

   
  Obr. Lúcia Santos (vlevo), její  bratranec Francisco  Marto a sestřenice Jacinta, 1917.[2]
  Roku 2010 na konferenci pořádané The Fatima Center je sděleno, že třetí fatimské tajemství zveřejněné v r. 2000 není úplné a musí existovat ještě další text. Ten dosud nebyl zveřejněn a má se týkat také budoucí hluboké krize v církvi.[a]

  Další dosud nezveřejněný dopis z r. 1944

  V dubnu 2010 se objevila fotografie dalšího dopisu, který měla napsat sestra Lucie Santos v dubnu či září roku 1944. Na důkaz pravosti jej opatřila otiskem prstu.


  Obr. Dopis Lucie Santos - další informace ke třetímu tajemství Fatimy.[3]

  Český překlad:[b]

  JMJ                            Tui 1. září 1944 nebo 1. dubna 1944

  Nyní odhalím třetí část tajemství: Tato část se týká odpadlictví v Církvi!

  Naše Paní nám ukázala jedince, kterého popisuji jako "svatého Otce" stojícího před zástupy, které mu provolávaly slávu.

  Byl zde však rozdíl mezi skutečným svatým Otcem a ďábelským pohledem toho, který měl pohled zla.

  Po několika okamžicích jsme spatřili, jak tento Papež vstupuje do Chrámu, ale tento Chrám byl Chrámem pekla. Nelze popsat odpornost tohoto místa. Vypadalo jako pevnost ze šedého betonu s lomenými úhly a okny, jež se podobaly očím. Na střeše budovy tvar zobáku.

  Pak jsme se obrátili k Naší Paní, jež nám řekla: Viděli jste apostazi Církve; tento dopis může být otevřen svatým Otcem, ale musí to být oznámeno až po Piu XII. a před rokem 1960.

  Za úřadování Jana Pavla II. musí být vyjmut základní kámen z Petrova hrobu a přemístěn do Fátimy.

  Jelikož v Římě není zachováno dogma víry, bude jeho pravomoc odňata a přenesena do Fátimy.

  Římská katedrála musí být zničena a nová vybudována ve Fátimě.

  Jestliže 69 týdnů od oznámení tohoto příkazu bude pokračovat Řím ve svých ohavnostech, bude město zničeno.

  Naše Paní nám sdělila, že toto vše je psáno v Danielovi (9:24-25) a Matoušovi (21:42-44).

  Uvádíme přepis do portugalštiny a překlad do angličtiny:[3]
   

  Tuy 1 de setembro de 1944 ou 1 de abril de 1944

  JMJ

  Agora vou revelar o terceiro fragmento do segredo: Esta parte é a apostasia na Igreja!

  Nossa Senhora mostrou-nos uma vista do um indivíduo que eu descrevo como o 'santo Padre', em frente de uma multidão que estava louvando-o.

  Mas havia uma diferenca com um verdadeiro santo Padre, o olhar do demonio, este tinha o olhar do mal.

  Então depois de alguns momentos vimos o mesmo Papa entrando a uma Igreja, mas esta Igreja era a Igreja do inferno, não há modo para descrever a fealdade d'ésse lugar, parecia uma fortaleza feita de cimento cinzento com ángulos quebrados e janelas semelhantes a olhos, tinha um bico no telhado do edificio.

  Em seguida levantamos a vista para Nossa Senhora que nos disse Vistes a apostasia na Igreja, esta carta pode ser aberta por O santo Padrre, mas deve ser anunciada depois de Pio XII e antes de 1960.

  No reinado de Juan Pablo II a pedra angular da tumba de Pedro deve ser removida e transferida para Fatima.

  Porque o dogma da fé não é conservado em Roma, sua autoridade será removida e entregada a Fatima.

  A catedral de Roma deve ser destruida e uma nova construida em Fatima.

  Se 69 semanas depois de que esta ordem é anunciada Roma continua sua abominação, a cidade será destruida.

  Nossa Senhora disse-nos que ésto está escrito, Daniel 9, 24-25 e Mateus 21, 42-44

   

  Tuy September 1, 1944 or April 1, 1944

  JMJ

  Now I am going to reveal the third fragment of the secret: This part is the apostasy in the Church!

  Our Lady showed us the individual who I describe as the 'holy Father' in front of a multitude that was cheering him.

  But there was a difference from a true holy Father, his devilish gaze, this one had the gaze of evil.

  Then, after some moments we saw the same Pope entering a Church, but this Church was the Church of hell; there is no way to describe the ugliness of that place. It looked like a gray cement fortress with broken angles and windows similar to eyes; it had a beak in the roof of the building.

  Next, we raised our eyes to Our Lady who said to us: You saw the apostasy in the Church; this letter can be opened by the holy Father, but it must be announced after Pius XII and before 1960.

  In the kingdom of John Paul II the cornerstone of Peter's grave must be removed and transferred to Fatima.

  Because the dogma of the faith is not conserved in Rome, its authority will be removed and delivered to Fatima.

  The cathedral of Rome must be destroyed and a new one built in Fatima.

  If 69 weeks after this order is announced, Rome continues its abomination, the city will be destroyed.

  Our Lady told us that this is written,[in] Daniel 9:24-25 and Matthew 21:42-44

   

  Lucie Santos resp. Naše Paní odkazuje v dopise na následující biblické verše:

  Bible - Starý zákon, Daniel 9:24-25, CEP[4] 
       Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.
  Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby.

   

  Bible - Nový zákon, Matouš 21:42-44, CEP 
       Ježíš jim řekl: "Což jste nikdy nečetli v Písmech: 'Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích'?
  Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.
  Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí."

  Pro a proti

  Lze dopis považovat za autentický? Problematická je zmínka o Janu Pavlovi II. Tento papež (vlastním jménem Karol Józef Wojtyła) úřadoval od října 1978 až do své smrti v dubnu 2005. Pokud byl dopis psán skutečně v roce 1944, musel mít autor textu velice přesný vhled do budoucnosti.
  Pokud byl dopis psán 1. dubna, nejedná se o aprílový žert?
  Proč není dopisní papír v polovině přehnut, pokud měl být v malé obálce? Formát dopisu nesouhlasí s údajným jediným listem, který bylo možno vidět proti světlu v uzavřené obálce určené papeži a biskupovi v Leira Fatima Mons. Venanciovi. Zde je ovšem třeba dodat, že Lucie údajně pořídila i kopii a právě uvedený snímek je zřejmě snímkem této kopie.

  Na druhé straně jsou k dispozici jiné dopisy, které prokazatelně psala sestra Lucie. Náš sporný dopis lze tedy porovnat s jinými jejími dopisy. Minimálně k jedné srovnávací analýze již došlo. Analýza provedená portugalskou grafoložkou Begoña Slocker prokázala, že dopis byl psán stejnou rukou, jako dva dopisy, jejichž autorkou byla prokazatelně sestra Lucie.[5] [6] [7]
  Rovněž forma a obsah dopisu je v souladu s předchozími zveřejněnými částmi varování z Fátimy a mnohé vysvětluje. Dopis odpovídá i dříve uniklým popisům části třetího tajemství.

  Začlenění dopisu do událostí

  Druhý papež uváděný v textu, Pius XII., úřadoval v létech 1939 až 1958, tedy v době údajného napsání dopisu. Podle pokynů měl být dopis oznámen po Piu XII. a před rokem 1960. To vytváří dvouleté okno mezi léty 1958 až 1960. Tehdy stál v čele katolické církve Jan XXIII. Byl papežem mezi léty 1958 až 1963. Mezi nejdůležitější činy jeho pontifikátu náleží svolání druhého vatikánského koncilu, který zasedal v letech 1962–1965. Nebylo tedy varování načasováno právě tak, aby varovalo před důsledky koncilu? Ale není v dopise ještě naléhavější varování, vztahující se právě na nejbližší roky?

  Kdy?

  Zde pouze spekulujeme. V dopise se nepřímo uvádí, že bylo požadováno jej zveřejnit v rozmezí let 1958 až 1960. Dále je zde uveden termín 69 týdnů od oznámení tohoto příkazu do zničení Říma. To je zhruba 16 měsíců. Řím však zůstal stát v roce 1962 a stojí dodnes. 
  Je zde odvolávka na Danielovo proroctví (Daniel 9:24-25). V prvém verši se tam píše podle většiny překladů o sedmdesáti týdnech ale doslovně je uvedeno sedmic sedmdesát:


  Obr. Verš Daniel 9:24 začíná slovy sabuim sibim - sedmic sedmdesát. Neuvádí se, zda se lhůta počítá na dny, měsíce či roky.

  Sedmicí může být rozuměno sedm dní i sedm let. Danielovo proroctví se většinou počítá v jednotkách let (proto český ekumenický překlad zní týdnů let). Pokud by i v Luciině dopise znamenal týden 7 let, pak by ke zkáze Říma mělo dojít za 69 x 7 = 483 let.
  16 měsíců je doba příliš krátká, 483 let zas příliš dlouhá, aby proroctví z Fátimy pro nás mohlo mít nějaký smysl.
  Snad jen, kdybychom v Luciině dopise jednoduše místo pojmu týden dosadili rok, tedy nikoliv 69 týdnů ale 69 let, dostáváme se do roku 2027 či 2029 (1958 + 69 = 2027 resp. 1960 + 69 =  2029). A to jsou roky, které mohou vzhledem k obsahu dopisu dávat smysl.

  Ovšem už židovští znalci Bible nás v Talmudu varují, abychom počítání let v kapitole 9 knihy Danielovy nebrali doslovně ale symbolicky. Sedmička je v biblické tradici číslem sakrálně-symbolickým, vyjadřuje úplnost a dokonalost v náboženské souvislosti. Znamená také časový cyklus daný Bohem, aniž by byl vyměřován přírodními jevy.

  Bible - Starý zákon, Přísloví 9:1, CEP 
      

  Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů.

  Kde?

  Jedna z konkrétních informací v dopise je popis zvláštní budovy: Po několika okamžicích jsme spatřili, jak tento Papež vstupuje do Chrámu, ale tento Chrám byl Chrámem pekla. Nelze popsat odpornost tohoto místa. Vypadalo jako pevnost ze šedého betonu s lomenými úhly (původně portugalsky ángulos quebrados) a okny, jež se podobaly očím. Na střeše budovy tvar zobáku (bico).

  Zvýraznili jsme slova, která si zaslouží bližší vysvětlení. Portugalská slova ángulos quebrados lze překládat jako lomené/rozbité/porušené úhly/rohy. Zvolili jsme překlad lomené úhly. Slovo bico znamená zobák či hubička džbánu. Přeložili jsme jako tvar zobáku.

  Chrám jako pevnost z šedého betonu, lomené úhly, okna podobající se očím, střecha ve tvaru zobáku - pokud je náš překlad správný, pak již začíná být jasné, jakou stavbu mohla sestra Lucie spatřit ve vizi seslané Paní z Fátimy.

  Podle pokynů Paní z Fátimy měl být dopis, obsahující část třetího tajemství, zveřejněn mezi léty 1958 až 1960. Tehdy úřadoval Jan XXIII. Papež odmítl zveřejnit obsah dopisu a nařídil přísnou cenzuru všeho, co souvisí s Fátimou. Vatikán zařídil izolaci sestry Lucie, nařídil jí závazek mlčení, její texty začaly být cenzurovány. Sám papež se snažil před veřejností snížit význam Fátimy, proroctví označil za nejasná rčení a třetí tajemství za ne plně nadpřirozené.[2]

  Jan XXIII. svolal II. vatikánský koncil ale jeho druhé části již předsedal nový papež - Pavel VI. I on se seznámil s Třetím poselstvím z Fátimy a rozhodl dále je považovat za státní tajemství Vatikánu. Později jej i sestra Lucie žádá zveřejnit třetí tajemství, ale papež ji odmítá přijmout.

  Ještě v průběhu II. vatikánského koncilu rozhodl Pavel VI. začít s velkým stavebním projektem - papežskou audienční halou. Stavba označovaná dnes jako aula Pavla VI. (ital. Aula Paolo VI) či audienční sál Pavla VI. byla zahájena v roce 1966 a dokončena r. 1971. Železobetonovou stavbu navrhnul italský architekt Pier Luigi Nervi, který dříve pro válečné letectvo fašistické italské armády stavěl hangáry.[9] [10]   
  Obr. Aula Pavla VI. Pohled z kopule baziliky sv. Petra.[9] Zaoblené křivky střechy mohou připomínat linie zobáku.

  Uvnitř haly zaujmou dvě obří elipsovitá okna. Jejich výzdoba budí dojem čočkovité zřítelnice a duhovky plazího oka. Celý vnitřek haly mnohým připomíná obří plazí hlavu - obrys hlavy, oči, dva špičaté zuby a mezi nimi papežský trůn.[11]  

  Zvláštní emoce budí i sochařský výtvor na pozadí papežského audienčního trůnu. Oficiálně se nazývá Vzkříšení (The Resurrection, La Resurrezione). Ústřední postavou má být Ježíš povstávající z kráteru po jaderném výbuchu v Getsemanské zahradě (právě zde byl zrazen a odveden k ukřižování). Dle autora, Pericle Fazziniho, dílo zobrazuje vír násilí a energie (on sám byl při vytváření skulptury postižen trombózou). Záměr vznikl v roce 1965 a dílo bylo dokončeno r. 1977.[12]

  O tom, že řešení interiéru audienční haly a výzdoba pódia budí tísnivé pocity, vypovídá i to, že papežské křeslo bývá nazýváno satanským trůnem.[13]

  Připomeňme popis Chrámu pekla z vize sestry Lucie: Po několika okamžicích jsme spatřili, jak tento Papež vstupuje do Chrámu, ale tento Chrám byl Chrámem pekla. Nelze popsat odpornost tohoto místa. Vypadalo jako pevnost ze šedého betonu s lomenými úhly a okny, jež se podobaly očím. Na střeše budovy tvar zobáku.

  Nejedná se o velice výstižný popis audienční auly (papal audience hall) Pavla VI. ve Vatikánu?


  Obr.[14]   "Svatý Otec" přichází do haly k audienci. (Pope Paul VI hall, Vatican).

   

  --- pokračování příště ---

   


  [a] Podrobnou chronologii událostí spojených s Fátimou uvádíme v článcích: Proroctví z Fatimy (I. a) - Chronologie 1917 - 1962
  Proroctví z Fatimy (I. b) - Chronologie od r. 1963
  [b] Jsou k dispozici i jiné české překlady.[8] 

  [1] Proroctví z Fátimy (V.): Proroctví z Fátimy - Poslední proroctví. Mýty a skutečnost. Suspectus.com. [online]. 2013 [cit. 2020-02-23]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=proroctvi-z-fatimy-posledni-proroctvi&cisloclanku=2013050001
  [2] Proroctví z Fátimy (I. a): Proroctví z Fátimy - chronologie 1917 - 1962. Mýty a skutečnost - . Mýty a skutečnost. Suspectus.com.  [online]. 2013 [cit. 2020-02-23]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=proroctvi-z-fatimy-chronologie&cisloclanku=2013030004
  [3] A.S. Guimarães. Third Secret of Fatima. Tradition in Action, Inc. [online]. 2010 [cit. 2020-02-23]. Dostupné z: https://www.traditioninaction.org/Questions/B352_Secret.html
  [4] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [5] Marian T. Horvat, Ph.D. Our ‘Third Secret’ Was Written by Sr. Lucy, Handwriting Expert Affirms. Tradition in Action, Inc. [online]. 2017 [cit. 2020-02-23]. Dostupné z: https://traditioninaction.org/HotTopics/g32ht_Analyst.htm
  [6] The Third Secret of Fatima: Interview with the Analyst Who Confirmed its Authenticity José María Zavala. Tradition in Action, Inc. [online]. 2017 [cit. 2020-02-23]. Dostupné z: https://traditioninaction.org/Questions/B965_Begona.html
  [7] Calligraphy Expert Affirms Leaked ‘Third Secret of Fatima’ Text Written by Sr. Lucy. Jon’s Place [online]. 2019 [cit. 2020-02-23]. Dostupné z: https://jonsnewplace.wordpress.com/2019/11/26/calligraphy-expert-affirms-leaked-third-secret-of-fatima-text-written-by-sr-lucy/
  [8] Třetí fatimské tajemství v nové podobě. Lumen de Lumine [online]. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=treti-fatimske-tajemstvi-v-nove-podobe
  [9] Wikipedia contributors, 'Paul VI Audience Hall', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 18 December 2019, 10:00 UTC, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_VI_Audience_Hall&oldid=931340427> [accessed 28 February 2020]
  [10] prispievatelia Wikipédie, 'Pier Luigi Nervi', Wikipédia, Slobodná encyklopédia, 6 jún 2016, 20:34 UTC, <//sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pier_Luigi_Nervi&oldid=6299443> [accessed 28 február 2020]
  [11] The Popes audience hall. Biblioteca Pleyades [online]. 2017 [cit. 2020-02-28]. Dostupné z: https://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican184.htm
  [12] Wikipedia contributors, 'The Resurrection (Fazzini)', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 15 November 2019, 14:31 UTC, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Resurrection_(Fazzini)&oldid=926310389> [accessed 28 February 2020]
  [13] The Papal Audience Hall Building At The Vatican Constructed In The Shape Of A Giant Reptile. The House of The Nazarene [online]. 2018 [cit. 2020-02-28]. Dostupné z: https://whatshotn.org/2018/10/14/the-papal-audience-hall-building-at-the-vatican-constructed-in-the-shape-of-a-giant-reptile/
  [14] Pope Francis' Financial Reforms Rattle Vatican's Old Guard. St. Louis Public Radio [online]. 2015 [cit. 2020-02-28]. Dostupné z: https://news.stlpublicradio.org/post/pope-francess-financial-reforms-rattle-vaticans-old-guard#stream/0
     


  Vytvořeno: 23. 2. 2020 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel M | Vydáno: 23. 02. 2020 | Aktualizováno: 28. 02. 2020 | 8684 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.