Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko  Mýty a skutečnost - Proroctví

  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko

  Nalezneme proroctví, která odpovídají světovým událostem v roce 2022?

   

  Rusko, Ukrajina a změny ve střední Evropě?

  Nostradamus VIII.15

  Vybrali jsme Nostradamův verš VIII.15, který mnozí badatelé vztahují k zemím střední a východní Evropy a někteří dokonce k historii naší země, kdy v srpnu 1968 vstoupila vojska Varšavské smlouvy do Československa (ČSSR).[1]  

  Uvádíme původní text 15. verše 8. centurie a několik překladů:

  Nostradamus - centurie VIII.15


  Obr. Čtyřverší 8.15 (vydání z r. 1566).[2]  Obr. Čtyřverší 8.15 (vydání z r. 1568)[3]

  Přepis originálu vydaného r. 1568:[4]
  Vers Aquilon grands efforts par homasse
  Presque l’Europe & l’Vniuers vexer,
  Les deux eclypses mettra en telle chasse,
  Et aux Pannons vie & mort renforcer.

  Anglický překlad:[5]
  Great exertions towards the North by a man-woman
  to vex Europe and almost all the Universe.
  The two eclipses will be put into such a rout
  that they will reinforce life or death for the Hungarians.

  Jiný anglický překlad:[1]
  Toward the North the great efforts by the villain
  Shall vex almost all Europe and the world,
  He shall chase so hard the two eclipses,
  And strengthen again the whole life with the Pannonians.

   

  Ukázka českého a slovenského překladu:[6] [7]

  Žena spíš mužská s ohromnou vizí
  Evropu i lidstvo soužit bude.
  Štvát bude vůdce padlé, až zmizí,
  Když Slované čelí smrti rudé.

  Na severe veľké úsilia mužatky
  Pobúria takmer (celú) Európu a vesmír,
  Dve zatmenia spôsobí pri tej honbe,
  A Poliakom nanúti život či smrť.

  Některé překlady spojují poslední verš s Polskem, Maďarskem či obecně Slovany. Klíčovým slovem je Pannon či Pannons. Zřejmě se jedná o Panonii. Tak se kdysi nazývala severní provincie římské říše. Dle současných poznatků se rozkládala v západní polovině dnešního Maďarska, nejvýchodnějším Rakousku, a pomezí Srbska, Slovinska a Chorvatska.

  Nostradamus mohl pod Panonií považovat celý pás zemí střední a východní Evropy, táhnoucí se od severního Baltského moře až k moři Jaderskému. Např. v centurii V.13 používá Nostradamus pojmu Panonie ve smyslu východní hranice Evropy: Depuis Pannons iusques Hercules la hare - od Panonie po Herkulovu hradbu (Gibraltar). Proto někdo překládá Nostradamovu Pannons jako Polsko, Maďarsko, země od Dunaje či obecně slovanské země. Dnes bychom mohli takový pás zemí označit za Trojmoří. Jedná se o organizaci středoevropských a východoevropských států.[8]
  Nyní je projekt silně podporován a finančně sponzorován ze strany USA jako mocenské oddělení západních evropských zemí v čele s Německem od Ruské federace.

  Iniciativa Trojmoří navazuje na meziválečné polské plány tzv. Mezimoří. Záměrem bylo vytvořit federaci středoevropských a východoevropských států pod vedením Polska. Součástí měla být i území dnešní Ukrajiny a Běloruska.[9]

       
  Obr. Členské země iniciativy Trojmoří.[8]


  Obr. Projekt Mezimoří.[9]

  Vraťme se na začátek Nostradamova čtyřverší, začínající slovy Vers Aquilon. Zřejmý překlad je směrem na sever.  Mnoho badatelů ale v pojmu Aquilon vidí Rusko. Viz. např. centurie X.86, kde Aquilon z kontextu jednoznačně znamená Rusko. Směrem na Rusko z Evropy, ze zemí Panonie, leží největší země - Ukrajina.

  Kulisy jsou tedy dány. Na jedné straně země střední a východní Evropy, na druhé straně Ukrajina a Rusko, odkud soužení Panonie začíná.

  Značné úsilí mužatky, darebáka ženského rodu

  ... grands efforts par homasse lze přeložit jako značné úsilí mužatky. Hommase je dle francouzského slovníku Larrouse přídavné jméno, které je používáno, pokud má být něco hanlivě řečeno o ženě hrubě mužského vzhledu:[10]

  Anglický překlad dává přednost významu villain - padouch, ničema. Jde tedy o ničemné úsilí nějakého darebáka ženského rodu.

  Soužení Evropy

  Druhý verš Presque l’Europe & l’Vniuers vexer může znamenat soužení téměř celé Evropy i světa. Vexare je latinsky soužit, sužovat.

  Dvě zatmění a pronásledování

  Třetí verš Les deux eclypses mettra en telle chasse lze hrubě přeložit, jako Dvě zatmění zahájí takový lov. Zatmění může znamenat skutečné zatmění Slunce či Měsíce, dvě zatmění pak mohou vymezovat určitý časový interval. Během tohoto časového určení nebo po jeho uplynutí dojde k chasse - lovu, honbě, pronásledování zvěře:[10]

  Život i smrt

  Poslední verš se týká událostí v Panonii. Et aux Pannons vie & mort renforcer - V Panonii posílí/upevní život i smrt.

  Časové určení

  Značné úsilí darebáka v ženském rodě resp. mužatky povede k soužení zejména ve velké části Evropy, dvě zatmění zahájí honbu či nějakou akci, důsledkem bude posílení života ale i posílení smrti v Panonii - v zemích střední a východní Evropy.
  To vše je stále dosti obecné a jistě by bylo možné vyhledat historické události, které by mohly odpovídat popisu. Hledejme tedy nějaké určení v čase. Máme zde dvě zatmění a něco snad napoví i číslo čtyřverší.

  Dvě zatmění jsou na počátku událostí popisovaných v centurii VIII.15. K zatmění (Slunce či Měsíce) dochází přibližně čtyřikrát do roka. V rámci tzv. období zatmění často přicházejí dvě zatmění po sobě, odděleny 14-15 dny (po zatmění Slunce následuje zatmění Měsíce, či naopak). Od smrti Nostradama proběhlo přes tisíc zatmění Slunce a podobný počet zatmění Měsíce. Informace o dvou zatměních (kde není určeno, zda se jedná o Měsíc či Slunce, ani místo, odkud jsou pozorována, a ani to, zda jde o zatmění částečná, prstencová, hybridní či úplná) nám stěží poskytnou nějaké konkrétnější časové zařazení, je jich příliš mnoho.[a]
  Pokud bychom uvažovali o dvou zatměních, která mají být pozorovatelná z určitého místa na zemi, výběr to podstatně zúží. Zajímavé by bylo zjistit, kdy došlo či dojde nad Panonií resp. střední Evropou ke dvojici nějakých zvláštních zatmění (například úplných zatmění Slunce v historicky krátkém časovém intervalu po sobě). Střední Evropě se však úplná zatmění Slunce vyhýbají a dělí je od sebe stovky let. Pokud jde o úplné zatmění Slunce nad střední Evropou, bylo či bude viditelné v posledních dvou staletích pouze jednou a to nad Prahou, ale nikoliv nad Budapeští. Naopak úplných zatmění Měsíce bylo a bude nad Prahou resp. Budapeští pozorovatelných více než 100 a jev dvou blízkých zatmění Luny tedy není nijak výjimečný.[b]
  Dvojici úplných zatmění Slunce ani Měsíce nad Panonií resp. střední Evropou jako časové vodítko tedy Nostradamus jistě neměl na mysli.

  Hebrejská Bible, křesťanský Nový zákon i Korán zmiňují zatmění Slunce a Měsíce, jako znamení konce věku. Neměl Nostradamus na mysli právě taková zatmění? Podle některých proroctví a vizionářů již došlo ke dvěma zatměním Luny, která předznamenávají apokalypsu. K prvému zatmění měsíce, krvavému, mělo dojít v roce 2015 či 2018. K druhému zatmění Luny, krvavě-hnědému, došlo v lednu 2019. Pokud měl Nostradamus na mysli tato dvě zatmění, lze přesně časově zařadit jeho proroctví. A rovněž číslo centurie 15 může ukazovat na rok 2015.[c]

  Euromajdan, Ukrajina a Rusko

  Co se začalo odehrávat okolo roku 2015, 2018 či 2019 a má osudový dopad na země střední Evropy?

  Na počátku roku 2014 vyvrcholil  na Ukrajině Euromajdan, násilné převzetí moci ultranacionalisty, řízené a podporované západními zeměmi.[d] Byla svržena kyjevská vláda, vyvažující vztah Ukrajiny k západu i východu. Země se propadla ještě do většího chaosu, bezpráví a korupce. Národním menšinám (převážně ruským) bylo zakázáno užívat jejich jazyk v úředním styku. Prorusky smýšlející lidé začali být pronásledováni. Autonomní republika Krym vyhlásila na základě výsledků referenda samostatnost a následně připojení k RF. V květnu 2014 upálili nacionalisté v Oděse několik desítek lidí protestujících proti Majdanu.
  S Euromajdanem, nástupem nacionalismu s prvky neonacismu, a upíráním základních lidských práv nesouhlasili obyvatelé jihovýchodní Ukrajiny.[e] Na východ země začaly proudit karatelské ozbrojené síly pod vedením radikálních nacionalistů (např. pluk Azov) v rámci „protiteroristické operace“ ATO. Útlak ze strany Kyjeva vyústil ve všelidové referendum a vyhlášení lidových republik v Doněcku (DLR) a později v Luhansku (LLR), na což ukrajinská vláda zareagovala vysláním ukrajinské armády proti místním domobranám. Naplno propukla občanská válka. Jen do konce r. 2015 uprchlo do Ruska před kyjevským režimem zhruba 1,3 milionu Ukrajinců. Útoky ukrajinské armády si vyžádaly v období let 2015 až 2022 životy tisíců obyvatel Doněcka a Luhanska.
    
  Obr. Emblém praporu Azov, používaný 2014–2015.[15]

  Členy praporu byli neonacisté a radikální nacionalisté, emblém nese nacistické symboly - černé slunce a vlčí hák (werwolf).

  Po osmi letech útoků ukrajinské armády na DLR a LLR a neplnění Minských dohod kyjevskou vládou, ruský prezident Putin podepsal v únoru 2022 dekret o uznání DLR a LLR. Předcházel tomu rozsáhlý dělostřelecký útok Ukrajiny v rámci přípravy ofenzívy na Donbas. S odvoláním na článek 7/51 Charty OSN začala RF s vojenskou pomocí oběma republikám. ,Rusko vyhlásilo vojenskou operaci s cílem denacifikovat Ukrajinu a zabránit jejímu vstupu do NATO k získání jaderných zbraní. Obsazeny byly i vojenské chemické laboratoře a místa, kde mělo docházet k přípravě vojenského jaderného materiálu. V září 2022 zástupci DLR, LLR, samosprávné oblasti Chersonu a samosprávné oblasti Záporoží podepsali dekrety o přistoupení do státního svazku s Ruskou federací.
  Ukrajina se s maximálním úsilím snaží do konfliktu zapojit i další země, zejména ty evropské. Ukrajinské ozbrojené síly ostřelují Záporožskou jadernou elektrárnu řízenými střelami západní výroby. Hrozí katastrofa, která by postihla nejen Ukrajinu, ale celý evropský kontinent. Píše se o přípravách špinavé jaderné bomby Ukrajinou.

  V zákulisí jde o konflikt mezi USA snažícími se zachovat svou světovou nadvládu a Ruskem usilujícím spolu s mnoha dalšími zeměmi  o multipolární, spravedlivější uspořádání světa. Obětí politiky USA je samotná Ukrajina a také velká část Evropy, která se propadá do hospodářské a energetické krize. Již nyní jsou zvláště postiženy ty země střední Evropy, které se samy svými sankcemi odřízly od dodávek levných energií a vyčerpávají se financováním Ukrajiny. Mnohé spěje k zásadním změnám geopolitiky, snížení moci euroatlantických zemí včetně oslabení funkce petrodolaru. Evropa je ale i na prahu války, nejen občanské, ale možná i jaderné.     
  Obr. Pamětní deska na paměť dětem zabitých na Donbasu (z roku 2015). Alej Andělů Donbasu. DLR, Doněck. [16]

  Jde o soužení téměř celé Evropy i světa, Presque l’Europe & l’Vniuers vexer, jak píše ve své mistrné zkratce Nostradamus? Příčinou je značné úsilí par homasse - proradné mužatky, ničemnice. Neukazuje zde Nostradamus na Ukrajinu? Zemi, která za svůj vznik vděčí revoluci v Rusku, svého rozkvětu dosáhla za éry Sovětského svazu, a řadu let byla finančně dotována Ruskou federací? Přesto se její vládnoucí režim ke všemu ruskému obrátil s nenávistí. Je onou ničemnicí země oplývající bohatými přírodními zdroji, úrodnou půdou, kde je však toto vše rozkrádáno a mnozí lidé žijí v chudobě? Ukrajina je jednou z nejzkorumpovanějších zemí světa, kde vládne extrémní nacionalismus, cenzura a násilí. Lidé hromadně opuštějí tuto zemi, nejvíce jich našlo nový domov v Rusku.

  Na vše výše uvedené v této kapitole existují i opačné názory, plně prosazované vládci západních zemí. Ukrajina je hrdinnou zemí, vzorem demokracie a humanity. Za vše zlé je odpovědno Rusko. Lidé umírající v neuznaných republikách DLR a LLR byli obětmi ruských útoků. A i lidé upálení v Oděse jsou jen oběťmi nehody (silný průvan v Domě odborů, neodborná manipulace s hořlavinami).

  Nostradamus píše o homasse - ničemné mužatce, ženě s odpudivě agresivním zevnějškem. Kterou zemi si představíme pod pojmem homasse je na každém čtenáři.


  Vers Aquilon grands efforts par homasse
  Presque l’Europe & l’Vniuers vexer,
  Les deux eclypses mettra en telle chasse,
  Et aux Pannons vie & mort renforcer.

  Směrem na sever (k Rusku) značné úsilí ničemné mužatky,
  soužení téměř celé Evropy i světa.
  Dvě zatmění zahájí takový lov

  V Panonii posílí/upevní život i smrt.
   

  Dvě apokalyptická zatmění z let 2015 a 2019 mohou časově určovat tragické události, kdy byli na Ukrajině pronásledováni lidé nesouhlasící s násilným převratem při Euromajdanu, vládou extrémních nacionalistů a protiruskou hysterií. Osm let trvaly trestné operace ukrajinské armády, nacionalistických pluků a služby SBU proti prorusky smýšlejícímu obyvatelstvu nejen na Donbasu, někdy přímo lov na ty, kdo nepodporovali nový ukrajinský režim. V roce 2022 odpovědělo Rusko na nové útoky uznáním nezávislosti DLR a LLR, a poté speciální vojenskou operací, která trvá doposud (2022).

  Agrese, válka a zabíjení jsou vždy tím nejhorším řešením problémů. Válka někdy může zamezit válce ještě větší, jindy ji naopak může uspíšit. Pokud je náš výklad Nostradama správný, pak události na Ukrajině způsobí Et aux Pannons vie & mort renforcer  - V Panonii posílí život i smrt. Může to znamenat útrapy a smrt mnoha lidí, ale i naději v očistu a lepší život někdy v budoucnu. Co to přinese střední Evropě jistě brzy zjistíme.

  Přímo naší zemi lze předpokládat rychlý pád "fialové" vlády a ustavení vlády nové, která však zásadní změnu, tedy ochranu vlastních obyvatel, nepřinese. Pomoc může přijít ze zcela nečekané strany a i zde v naší kotlině bude nakonec upevněn život.

   


  [a] Zatmění Měsíce či Slunce nastává v době, kdy je Měsíc v úplňku či novu a zároveň leží v okolí svého uzlu, tedy blízko ekliptiky. Měsíční zatmění lze pozorovat v podstatně rozsáhlejší oblasti naší země a trvají delší dobu. Průměrně dojde v jednom kalendářním roce ke 2 zatměním Slunce a 2 zatměním Měsíce. K zatmění Měsíce či Slunce ale může dojít i čtyřikrát v roce.  Jde o zatmění částečná, prstencová, hybridní i úplná. Úplných zatmění je cca. 27%. Pokud dojde k zatmění Slunce, je pravděpodobné, že za 14-15 dní dojde k zatmění Měsíce (nebo obráceně).[12]
  [b] Pokud uvažujeme úplné zatmění Slunce např. nad Prahou, došlo k němu 12. května 1706 a další bude k vidění až 7. října 2135. Z jižních oblastí Čech a Moravy bylo možné sledovat úplné zatmění naposledy 16. 3. 1485. Naopak ve Španělsku nastane úplné zatmění v srpnu 2026 a o rok později opět (na jihu země).[11] [13]

  Uveďme počty zatmění Slunce (S) a Měsíce (M) v posledních dvou staletích nad Budapeští a Prahou:
  Budapešť     S M
    1901 - 2000 jakékoliv zatmění 35 155
    1901 - 2000 téměř úplné zatmění (magnituda ≥ 0.75) 3  
    1901 - 2000 úplné zatmění 0 55
    2001 - 2100 jakékoliv zatmění 40 156
    2001 - 2100 téměř úplné zatmění (magnituda ≥ 0.75) 3  
    2001 - 2100 úplné zatmění 0 64
  Praha        
    1901 - 2000 jakékoliv zatmění 34 162
    1901 - 2000 téměř úplné zatmění (magnituda ≥ 0.75) 5  
    1901 - 2000 úplné zatmění 1 59
    2001 - 2100 jakékoliv zatmění 39 157
    2001 - 2100 téměř úplné zatmění (magnituda ≥ 0.75) 7  
    2001 - 2100 úplné zatmění 0 63

  Použit výpočet software Javascript Solar Eclipse Explorer.[14]

  [c] Odborníci na Nostradamovo dílo tvrdí, že některá proroctví lze datovat dle jejich číselného označení (dle čísla centurie či čísla čtyřverší v centurii).
  [d] Veřejně je znám rozhovor bývalé náměstkyně ministra zahraničí USA Victorie Nulandové a bývalého amerického velvyslance Geoffreyho Pyatta, jak plánují v únoru 2014 státní převrat na Ukrajině. Známá jsou její slova "fuck the EU." Zmínila rovněž, že do Ukrajiny investovali již 5 miliard dolarů.
  [e] Ukrajina a USA jako jediné dvě země světa nehlasovaly v OSN pro rezoluci o boji proti glorifikaci nacismu, neonacismu, xenofobii a nesnášenlivosti. Ukrajina zařadila pronacistické vojenské formace do své pravidelné armády.

  [1] §901 The Prague Spring failed (1968) after the Hungarian Uprising had failed (1956): VIII-15. Nostradamus Anthology [online]. [cit. 2022-10-04]. Dostupné z: http://completor.blog.fc2.com/blog-entry-344.html
  [2] Title: LES PROPHETIES DE M. MICHEL NOSTRADAMUS. dont il y en a trois cents qui n'ont jamais été imprimées. Ajoutées de nouveau par l'Auteur imprimées par les soins du Fr. JEAN VALLIER du convent de Salon des Mineurs Conventuels de Saint Francois. (Image) A LYON. Par PIERRE RIGAUD, Rue Merciere au coing de rue Ferrandiere. 1566 Avec Permission.: 1566-002. P r o p h e t i e s O n L i n e: Repertoire Chronologique Nostradamus 1539-1567 [online]. [cit. 2022-10-04]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1500to1567.htm
  [3] Nostradamus: Eighth Century. P r o p h e t i e s O n L i n e: 1568 Guinard X, 1568 Guinard A, 1568 Guinard B [online]. [cit. 2022-10-04]. Dostupné z: http://www.propheties.it/comparison/08/08.htm
  [4] Centurie VIII, de l'édition posthume de Benoît Rigaud parue à Lyon en 1568 (copie Anatole Le Pelletier) du quatrain 0701 au 0800. Le Corpus Nostradamique [online]. [cit. 2022-10-04]. Dostupné z: http://cercle.nostra.online.fr/c0701_x.htm
  [5] Les Propheties: by Nostradamus, translated by Edgar Leoni [online]. [cit. 2022-10-04]. Dostupné z: https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Propheties#Century_VIII
  [6] LEMESURIER, Peter. Nostradamus - příštích 50 let: Evropě hrozí invaze. Praha: Levné knihy, 2009. ISBN 978-80-7309-557-4.
  [7] David Ovason. Nostradamove tajomstvá
  [8] Přispěvatelé Wikipedie, Iniciativa Trojmoří [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2022, Datum poslední revize 9. 10. 2022, 17:13 UTC, [citováno 10. 10. 2022] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Iniciativa_Trojmo%C5%99%C3%AD&oldid=21751014 >
  [9] Přispěvatelé Wikipedie, Mezimoří [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2022, Datum poslední revize 1. 10. 2022, 20:45 UTC, [citováno 10. 10. 2022] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezimo%C5%99%C3%AD&oldid=21728284 >
  [10] Larousse [online]. Définitions: hommase [cit. 2022-10-13]. Dostupné z: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hommasse/40239
  [11] Zatmění Slunce … A JEJICH PŘEHLED MEZI LETY 1971 A 2060. Astro.cz [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupné z: https://www.astro.cz/na-obloze/slunce/zatmeni-slunce.html?hledat=zatm%C4%9Bn%C3%AD%202135
  [12] Welcome to Eclipses Online. HM Nautical Almanac Office,: UK Hydrographic Office [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupné z: http://astro.ukho.gov.uk/eclipse/
  [13] Přispěvatelé Wikipedie, Zatmění Slunce [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2022, Datum poslední revize 25. 10. 2022, 17:52 UTC, [citováno 29. 10. 2022] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zatm%C4%9Bn%C3%AD_Slunce&oldid=21801249 >
  [14] NASA Eclipse Web Site. : NASA Goddard Space Flight Center [online]. [cit. 2022-10-29]. Dostupné z: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/
  [15] Přispěvatelé Wikipedie, Pluk Azov [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2022, Datum poslední revize 28. 09. 2022, 21:56 UTC, [citováno 30. 10. 2022] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pluk_Azov&oldid=21720356 >
  [16] ŠEST LET OBČANSKÉ VÁLKY NA DONBASE – část 3. Donbas.cz [online]. 2020 [cit. 2022-10-30]. Dostupné z: https://donbas.cz/sest-let-obcanske-valky-na-donbase-cast-3/

  Vydáno: 10. 10. 2022


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: clovicek | Vydáno: 10. 10. 2022 | Aktualizováno: 02. 11. 2022 | 1842 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.