Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Proroctví pro rok 2019  Mýty a skutečnost - Proroctví

  Proroctví pro rok 2019

  Co nás čeká v roce 2019? Těm, kteří nezavrhují nebeská znamení a varování vizionářů, je určen tento článek. Pamatujme však, že před námi je mnoho cest a na nás je, po které se vydáme. Doufejme v nejlepší a připravme se na nejhorší.

   

  Zimní slunovrat 21. 12. 2019

  Nad našimi hlavami odměřují čas několikery nebeské hodiny. Snad nejdelší časové cykly ukazují hodiny galaktické. Ručičkou hodin je Slunce v určitém dni roku, ciferníkem pozadí hvězd, nad kterým se Slunce právě nachází. Symbolicky zvlášť významné je postavení Slunce v okamžiku jarní rovnodennosti a zimního slunovratu.
  Galaktické hodiny běží velice pomalu, téměř neznatelně. Jejich hybnou silou je komíhání osy rotace naší Země. Vlivem precese zemské osy dochází ke zdánlivému posunu Slunce po souhvězdích ekliptiky. Precese je z hlediska délky našich životů velice pomalým dějem, odměřuje cykly trvající zhruba 26 000 let. [1] [2]

  Slunovrat patřil odpradávna k nejvýznamnějším událostem roku. Při zimním slunovratu opisuje Slunce po obloze nejkratší a nejnižší dráhu nad obzorem, pozdě vychází a brzy zapadá. Slunce symbolicky umírá aby se mohlo opět zrodit. Zimním slunovratem nám končí prodlužování nocí na úkor dní, po slunovratu začíná opět přibývat denního světla - slunce a život se vrací zpět.
  A právě v naší době, vždy během zimního slunovratu, doputuje Slunce nad středovou osu naší galaxie. Nebeský ciferník zde má dvanáctou hodinu. Po mnoha tisících let dochází v období zimního slunovratu k zarovnání Slunce, Země a galaktické roviny resp. Velké trhliny.
  Velká trhlina (Great Rift) v Mléčné dráze je podle tradice klíčovým místem na nebi, které bylo mnoha starověkými kulturami spojováno s lidskou duší a osudy světa. Obří galaktické hodiny nám tak ukazují na dvanáctou hodinu, kdy končí náš věk aby snad později začal věk nový. Podle nebeských galaktických hodin jsme v období významného přerodu života na Zemi. Toto období však může trvat desítky a desítky let.

  Obr. [a] 21. 12. 2018 23:23 V okamžiku zimního slunovratu stojí Slunce přímo ve směru centra naší galaxie, na pozadí Velké trhliny v Mléčné dráze, kam od nepaměti ukazuje Souhvězdí Střelce. Slunce se v těchto dnech ocitá symbolicky v tlamě nebeského hada (Mléčné dráhy), který obepíná celý náš svět.

   

  V letošním roce byl celý nebeský jev posílen blížícím se úplňkem. Ten nastal hned další den po zimním slunovratu, 22. 12. 2018. Již v době zimního slunovratu stála Luna zhruba naproti Slunce. Došlo tedy k přibližnému zarovnání Luny, Země a Slunce s galaktickým středem.

  Obr. Postavení Slunce, Země, Měsíce a ostatních planet v okamžiku zimního slunovratu roku 2018. Měsíc, Země a Sunce jsou téměř v jední linii se středem Galaxie v souhvězdí Střelce.
  Obrázek je vizualizační model
  [b] - velikosti a vzdálenosti nebeských těles neodpovídají skutečnosti.

   

  Úplněk v době zimního slunovratu je vzácný, dochází k němu jen jednou za několik desítek let. Zákryt Měsíce, Země a Slunce se středem naší galaxie při zimní rovnodennosti je proto jevem zcela jedinečným. 

  Ne nebi v Evropě bylo možné v okamžiku zimního slunovratu pozorovat téměř plný kotouč Měsíce v souhvězdí Býka a rudý, bojovný Mars na pomezí souhvězdí Ryb a Vodnáře. Symbol nepokojů v období přechodu věků.

  Obr. Obloha nad Evropou při zimním slunovratu 21. 12. 2018. Schází několik hodin do Měsíčního úplňku. Vpravo narudlý Mars mezi souhvězdím Ryb a Vodnáře.

   

  Nebeskou symboliku lze vyložit jako další ohlášení konce našeho věku (v delším horizontu pro celou lidskou civilizaci) a rovněž varování před nepokoji spojenými s tímto koncem (v kratším horizontu a zejména pro Evropu včetně naší země). Lze očekávat vyšší intenzitu přírodních katastrof a to zejména těch, spojených s nitrem naší domovské planety.
   

  Události v období zimním slunovratu

  Namátkou vybíráme několik neblahých událostí, ke kterým došlo v období zimního slunovratu. Může se však jednat o zcela nezávislé události, nemající se slunovratem nic společného.

  20. 12. 2018 Byl zimní slunovrat předznamenán výbuchem metanu v karvinském dole? Den před slunovratem došlo k největšímu důlnímu neštěstí v naší zemi od roku 1990. Zemřelo třináct horníků, další tři horníci zůstalo v nemocnici. Výbuch nastal na dole ČSM, 880 metrů pod povrchem.

  22. 12. 2018 Erupce sopky Krakatoa. Indonéská sopka způsobila vlnu tsunami. Přes 430 mrtvých a 1500 zraněných, 40 000 lidí bylo nuceno opustit své domovy.

  22. 12. 2018 Požár v šachtě solného dolu na Urale. 9 lidí uhořelo v hloubce 365 metrů.

  24. 12. 2018 Probouzení Etny. Zemětřesení o síle 4,9. Zraněno asi 30 lidí. Na jihovýchodním svahu sopky se vytvořila nová prasklina, z níž se zvedl černý mrak popela a pokryl mnoho měst a vesnic v Katánii.

  28. 12. 2018 Sopka Šiveluč na Kamčatce vychrlila sloupec popela do výšky 5 kilometrů.

  Další bombové útoky islamistů po celém světě. Ve Francii pokračují demonstrace "žlutých vest". Protesty a blokády silnic si už vyžádaly deset obětí, zatím poslední člověk zemřel 21. 12. 2018 v noci. Protesty se šíří i do dalších zemí EU.
  V OSN byl schválen globální pakt o migraci a globální pakt o uprchlících. Očekáváme, že pakty budou mít drtivý dopad na západní civilizaci.

   

  Několik proroctví

  Namátkou vybíráme několik proroctví, které se nás mohou týkat již v příštím roce či nejbližších létech.

   

  Až znít začne zrádce zvon,
  za láskou zradou schovanou,
  na zemi českou přivolá pak skon,
  rozbroje silné nastanou.
  Dva roky zvoníc lidu zvonec,
  správě a vládě řádně zvolené,
  bouře, zmar a konec.

   

  Vládnoucí země k úpadku spějí,
  halasně sobě, pýchu a chválu,
  bez rozumu pějí,
  za nimi černé stopy zmaru.
  Činy mrzké své maskujíc za svobodu,
  zde zbývá jen poslední naděje,
  z velké země severu a slunce východu.

   

  Za mořem v zemi veliké,
  on zprvu zdá se bez šance,
  a soupeření hlasité.
  Tam, krok za krokem, zdolává je všecky,
  i ženě falešné on kazí vzlet,
  a malé války ukončí,
  však k největší přivede svět.

   

  Cílem článku není budit ve čtenářích strach či obavy z budoucnosti. Konec věku znamená naději v lidský věk nový a lepší.  Ten, kdo bude mít upřímnou snahu zachovat si čistotu duše, nemusí mít pražádné obavy. Je důležité uchovat v sobě vnitřní světlo a mír a radost z božího stvoření. Vždyť boží dílo je dobré!

  Bible, Genesis 1:3-4
       I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
  Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

   


  [a] Stellarium 0.16.1  Stellarium Developers. http://stellarium.org/
  [b] SOLAR SYSTEM FREE ONLINE MODEL OF SOLAR SYSTEM AND NIGHT SKY. Invented and Developed by INOVE [online]. 2018 [cit. 2018-12-30]. Dostupné z: https://www.solarsystemscope.com/

  [1] Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku?. Mýty a skutečnost [online]. 2015 [cit. 2018-12-30]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015120001
  [2] Slunovrat 2012 - noční obloha. Mýty a skutečnost [online]. 2012 [cit. 2018-12-30]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2012100001
     


  Vytvořeno: 30.12.2018 


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 30. 12. 2018 | Aktualizováno: 05. 01. 2019 | 6469 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.