Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Antikrist

  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku?

  Mýty a skutečnost - Armageddon I.

      

  Mýty a skutečnost - Armageddon I.

  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku?

  Mnohé nasvědčuje tomu, že žijeme v době označované proroky a vizionáři jako poslední dny, konec našich časů, poslední bitva (Armageddon) či apokalypsa. Je tomu tak? Kde se odehraje poslední bitva? Kdo bude bojovat? Kdo je na straně dobra a kdo na straně opačné?
   

  Již mnohokráte lidé věřili, že nastávají poslední dny a nastává apokalyptická bitva mezi dobrem a zlem. Mnohokráte se lidé báli konce ale konec naštěstí nenastal. I proto se z mnohých stali skeptikové a tvrzení o posledním souboji dobra a zla se začaly zesměšňovat. Zvláště v naší době racionality, relativizace dobra a zla a popírání všeho, co se vymyká vědeckému světovému názoru, jsou úvahy o poslední bitvě a konci našich časů považovány jen za bulvární zábavu. Přesto a navzdory současnému skepticismu jsou zde vizionáři, kteří tvrdí dokonce to, že Armageddon již začal.      

  Nelze popřít řadu zvláštních událostí, které samy o sobě nemusejí nic znamenat. Pokud se však dějí právě v naší době, není to důvod k zamyšlení?

  Kalendáře, proroctví a nebeská symbolika

  Nebeské hodiny

  Na nebi lze sledovat obrovské hodiny odměřující čas v cyklech tisíců let. Ručičkou nebeských hodin je směr k jarnímu bodu rovnodennosti resp. Slunci při jarní rovnodennosti. Ciferníkem jsou souhvězdí zodiaku[d]. Ty se pomalu otáčejí a vymezují jednotlivé věky v trvání tisíců let.[18]

  Celý cyklus, kdy oběhne ručička kolem ciferníku, trvá jeden Platónský rok (asi 26 tisíc let). Jeden Platónský měsíc (dvanáctina ciferníku) trvá asi 2160 let. Taková je tedy délka jednoho lidského "Věku". V těchto desetiletích či staletích končí věk Ryb a začíná věk Vodnáře.

   
  Obr. Slunce na obloze při jarní rovnodennosti (20.3.2016 5:30). Slunce je u hlavy souhvězdí Ryb a pomalu vstupuje do souhvězdí Vodnáře.

       

  Konec Mayského kalendáře

  Mayové získávali od svých bohů podivuhodné znalosti a platili za to tím nejcennějším, svými životy na obětním stolech. Převzali a rozšířili složitý systém počítání času. Přesnost některých jejich astronomicko-kalendářních výpočtů udivuje i dnes. V kalendářích používali několik paralelních časových cyklů spojených s bohy a nebeskými událostmi. Nejdelší kalendářní cyklus (Dlouhý počet - Long Count) trval zhruba 5125 let. Mayové věřili, že žijí v pořadí čtvrtém světě, který bude nahrazen světem pátým. Dobu, kdy k tomu dojde, odměřoval Dlouhý počet.

  Nevíme přesně, kdy cyklus skončí, ale s vysokou pravděpodobností k tomu došlo či má dojít v těchto desetiletích.
  Navíc, právě v těchto létech nastává vždy v době zimního slunovratu tzv. galaktické zarovnání (viz níže). Tento jev mohl mít pro mayskou kulturu mimořádný symbolický význam spojený právě s Dlouhým počtem a očekávanými zásadními změnami v životě lidí.[a] [5]

       
  Drážďanský kodex - str. 74. [1] Mayská představa o konci světa.[b]

  Galaktické zarovnání - zimní rovnodennost a Slunce ve středu Mléčné dráhy

  Galaktickými hodinami, odměřujícími náš nadpozemský čas, je postavení Slunce na pozadí hvězd. Vlivem precese zemské osy dochází ke zdánlivému posunu Slunce po souhvězdích ekliptiky. Precese je z hlediska délky našich životů velice pomalým dějem, odměřuje cykly trvající zhruba 26 000 let. Symbolicky zvlášť významné je postavení Slunce v okamžiku jarní rovnodennosti a zimního slunovratu.

  A právě v posledních letech doputuje Slunce vždy v době zimního slunovratu nad středovou osu naší galaxie. Již několik let dochází v době zimního slunovratu k zarovnání Slunce, Země a galaktické roviny resp. Velké trhliny. Velká trhlina (Great Rift) v Mléčné dráze je prý klíčovým místem na nebi, které bylo mnoha starověkými kulturami spojováno s lidskou duší a osudy světa. Obří nebeské hodiny nám tak ukazují na dvanáctou hodinu, kdy zároveň začíná prvá hodina nového věku člověka. Podle galaktických hodin jsme tedy v období významného přerodu života na Zemi.[2] 

       
  Kamenná stéla č. 11 v Izapě. Podle Jenkinse je na stéle zobrazen Praotec vyměřující svět. Vynořuje se z úst božstva reprezentujícího Mléčnou dráhu, z místa zvaného dnes Velká trhlina, považovaného za místo rození a smrti světa (xibalba).  Stéla je orientována ve směru zimního slunovratu.[5]
   


  Obr. Obloha 21.12.2012. Slunce v době zimního slunovratu stojí v ose Mléčné dráhy či přesněji v galaktické rovině, v místě Velké trhliny. Slunce se symbolicky ocitá v ústech obrovského nebeského hada Mléčné dráhy, obepínající celý náš svět. Dochází ke galaktickému zarovnání. Simulace Stellarium.

  Krvavý Měsíc

  Krvavý Měsíc znamená úplné zatmění Měsíce. Země stojí přesně mezi Sluncem a Lunou. K zatmění Měsíce dochází několikrát do roka. 28. září 2015 však nastal navíc tzv. Super úplněk, kdy je nám Luna nejblíže. Podle vizionářů byl tento Krvavý Měsíc zcela výjimečný a předznamenal nedobré události na Zemi. Došlo i k mírnému, téměř nepozorovatelnému vychýlení její osy rotace, s účinky, které brzy negativně poznamenají náš život.      
  Obr. Krvavý Měsíc a Super úplněk 28.9.2015 

  Často je zmiňována tzv. tetráda, což jsou čtyři zatmění Luny během dvou let, která mají vyvrcholit nějakou neblahou událostí.
  V Hebrejské Bibli psal o zatmění Slunce a Měsíce před posledním soudem např. prorok Joel:

  CEP[1]  Joel 3:4

  Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
  Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.

   

  Poslední papež

  V proroctví svatého Malachiáše je uveden seznam 112 krátkých frází v latině, které mají charakterizovat jednotlivé římsko-katolické papeže.

  Za předposledního papeže v seznamu je považován Benedikta XVI., který v roce 2013 rezignoval. pro posledního papeže je v proroctví psáno: "Během dlouhého trvání času svaté římské církve bude sedět na stolci Petrus Romanus (Petr Římský), který bude pást své ovce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec."

  Nyní je papežem František (Jorge Maria Bergoglio). Jde podle proroctví o posledního 112. papeže ze seznamu?[3]   

     
  Lignum Vitae z r. 1595. Horní polovina 311. strany díla se závěrečnou částí Malachiášova proroctví . [3] 

  Konec převtělování tibetského dalajlámy

  Tibet je pokládán za jedno z duchovních center našeho světa i když zde, na druhé straně,  přežíval jeden z posledních feudálně-otrokářských režimů na světě. Vysokým tibetským duchovním a představitelem země je dalajláma. Podle dávného tibetského proroctví bude 14. dalajláma (tedy ten současný) posledním v řadě.
   

  Proroctví z Fatimy

  K nejznámějšímu zázraku a sdělení proroctví došlo ve Fatimě v roce 1917. V jednom z varovných proroctví (tzv. třetí tajemství) je popisována vize podobná apokalypse.[7] Podle jedné z analogií se má proroctví vyplnit za sto let, tedy v roce 2017.

  V jednom ze skrývaných proroctví z Fatimy zaznělo již před mnoha lety varování: [8]

  ... I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich jsa otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti co v rozum bylo dáno...   
  Černá zástava Islámského státu byla vztyčena.

  O černé vlajce Islámského státu (ISIL) již nyní asi slyšel každý. Snahou těchto bojovníků pod černou vlajkou je ovládnout svět otrávenou vírou.

  Nostradamus a další vizionáři

  Předpovědi Nostradama, snad nejpopulárnějšího vizionáře, lze většinou vysvětlit až poté, kdy k událostem došlo. Jeho prorocké verše jsou  obtížně pochopitelné a mnohoznačné. Přesto je řada jeho varování spojována s novodobými událostmi - např. občanskou válkou na Ukrajině, ekonomickou krizí, upadající USA a morálním vzestupem Ruska, pokusem Německa o dominanci a rozpadem EU.[9] 

  Vizionářka zvaná Baba Vanga (Вангелия Гущерова, 1911-1996) prý již před dvaceti lety varovala před rozsáhlou muslimskou invazí do Evropy a válkou: ... muslimové povedou válku proti Evropanům. Použijí i chemické zbraně... Údajně také předpověděla, že 44. americký prezident bude černý a dodala s výhradou, že ...tento prezident u Států bude poslední.

  Zápisy z Knihovny palmových listů prý předpovídají USA i Evropě krach a občanské války, kdy záchranou nakonec bude Rusko a Čína. Naše epocha nazývaná kálí juga dospěje ke svému konci a bude pak vystřídána lepším věkem - satya jugou. Konec kálí jugy však bude spojen s velkými nepokoji a odporem některých kruhů proti novým tendencím. V evropských metropolích dojde k bouřím, jejichž terčem se stanou převážně cizinci, kteří se zde v minulosti usadili. Zvlášť krvavé boje propuknou v Paříži a Římě, ale také v Madridu, Londýně a v Praze. V Římě vezmou lidé útokem i sídlo hlavy katolické církve. Nejméně postiženými zeměmi budou Rusko, Čína a Indie, protože jejich hospodářské systémy se budou navzájem podporovat. Nepokoje v Německu a v Evropě potrvají do podzimu roku 2016. Pak budou ukončeny zásahem ruských a čínských vojsk, o který požádají evropští vládci. Zazní volání po silném vládci, který by vymýtil všechny zlořády a viníky patřičně potrestal. A řada despotických vládců se v Německu i v jiných evropských zemích skutečně dostane k moci, protože národy si to budou přát. K tomu dojde v letech 2019 až 2046 podle západního kalendáře.[10] O autenticitě proroctví můžeme mít své pochyby ale nespěje mnohé právě k popisované situaci?

  Betlémská hvězda a hvězda antikristova

  Betlémská hvězda ohlásila příchod Ježíše, božího syna, prvního z lidí. V letošním roce se ukázalo stejné znamení opačného významu varující před příchodem Antikrista.

  Antikristové

  Označení antikrist bylo zavedeno v rámci křesťanského učení a víry. Obecněji však byla tato postava známa již dříve jako někdo, kdo ve spojení se zlými silami působí skrytě proti lidstvu ve snaze svést je z cesty harmonie s božím stvořením.[11]
  Působení řady antikristů má připravit nástup velkého Antikrista, který má pomoci zlu v poslední bitvě.

  Ruský vizionář Vladimír Solovjov (1853 -1900) ve své povídce Legenda o Antikristu předpovídá příchod antikrista v našich časech. Solovjov  s vysokou mírou přesnosti předpovídá vznik EU a varuje před nebezpečím této zdánlivé záruky univerzálnímu míru a blahobytu. Předjímá i hrozící rozpad evropského společenství, který bude odvrácen nastolením absolutistického prezidenta s centrální mocí. Svaz evropských států, tedy naše dnešní Evropská unie, se stane podle Solovjova krokem ke globální světovládě Antikrista. Varuje před ideologií panmongolismu a předpovídá boj evropských států proti probouzejícímu se islámu v Západní Asii i Severní a Střední Africe. Zejména však varuje před Antikristem, jeho hlasitými a vznešenými slovy, které jsou klamnou maskou, pod kterou se skrývá zlá propast. Popis velice přesně odpovídá Václavu Havlovi.[12] [15] Jeho pokračovatelem má být člověk stejné barvy vlasů mající plné měšce ukrádáním grošíků.

  Antikrist je dobře popsán i v postavách legendárních Faustů.[13] Příběhy o Faustovi dobře popisují proměnu antikrista v čase a selhání církve v boji s ním.[14] Novodobé faustování je typické šířením chaosu a zla ve jménu svobody, humanity, rovnosti, dobra, lásky či demokracie. Antikrist se snaží oslovit co nejširší okruh posluchačů a hrát úlohu spasitele, svádí však člověka do temnoty. Používá lež, polopravdy a psychologickou manipulaci. Slibuje jednoduché řešení složitých problémů. Hlásá dobro, pravdu a lásku, jde za ním však skryté zlo, lež a nenávist. Hovoří všude o míru, ovocem jeho stromu však bývá neštěstí, zmar a krveprolití. Faustovské prvky jsou stále zjevnější v působení veřejně známých osobností, politiků a umělců či dokonce v základech celých nadnárodních institucí, počínaje Evropskou unií.

  Malí antikristové připravují příchod velkého Antikrista na konci našeho věku. Malých antikristů již byla popsána celá řada a podle vizionářů je zde již i velký Antikrist. To by znamenalo, že nastávají poslední dny našeho věku.

  Tři x Bush = katastrofa

  Podle skryté tradice, pokud se v čele určitého společenství ocitnul někdo z klanu nesoucího nyní jméno Bush, přineslo to vždy jen zmar.  Pokud se v krátkém čase vystřídají u moci dva z rodiny Bushových, pak země spěje k existenčním problémům. A pokud vládu nad zemí získá i třetí z klanu, znamená to pohromu.
  V prezidentském úřadě USA se v naší době vystřídali již dva Bushové: George H. W. Bush (41. prezident) a George W. Bush (43. prezident). Na pozici 45. prezidenta nyní kandiduje také John Ellis "Jeb" Bush. Pokud se prezidentem stane, pak to podle tradice bude znamenat katastrofu pro USA.

   

  Útoky na křesťanství

  Křesťanské hodnoty měly v Evropě významný pozitivní vliv na umění, kulturu, filosofii i právo. Přesto již dlouhodobě dochází zejména v západní Evropě k pozvolnému a skrytému narušování křesťanských základů a naopak k otevírání náruče bezvěrectví či Islámu. Stále častěji se hovoří o post-křesťanské Evropě. Evropská unie podporuje všemi prostředky plánované a systematické potlačování křesťanských hodnot a symbolů. Pod záminkou ochrany lidských práv, náboženské svobody, existence kulturně i nábožensky pluralitní společnosti a korektnosti jsou neustále podnikány pokusy o odstranění veřejných projevů křesťanského náboženství. Do ústavy Evropské unie nebyla začleněna požadovaná klauzule o "křesťanském základu evropské civilizace" Evropský parlament odmítl i návrh, aby se v ústavě hovořilo o "judeo-křesťanských" kořenech kontinentu přesto, že stále je většina Evropanů křesťanské či židovské víry.

  V zemích, kde proběhly barevné revoluce, jsou pronásledováni zejména křesťané. Na Ukrajině jsou perzekuovány ty pravoslavné obce a kláštery, které odmítají vyjádřit podporu neonacistickým silám. V Sýrii či Iráku jsou islamisty mučeni a zabíjeny desítky křesťanů každý den. Ve starobylém křesťanském městě Mosul nebyla poprvé za 1600 let sloužena mše svatá. Všichni chaldejští katolíci byli buď zabiti, zotročeni nebo vyhoštěni.

  Západ opustil křesťanství, nechal odumřít své duchovní kořeny, odstranil ze svého života Boha a prázdný prostor nyní zaplňuje zlo. Náboženství života křesťanství, hlásající pokoj, je vytlačováno islámskými džihádisty pod praporem náboženství smrti. Pronásledování křesťanů předznamenává poslední dny našeho věku.

  Zrychlování času

  Stále více vnímavých lidí tvrdí, že dochází ke zrychlování času či dokonce k jeho obracení zpět ve smyslu vývoje intelektu člověka. Na to, co dříve vykonali či prožili za jediný půlden, dnes potřebují mnohem delší dobu.  Čas i život jakoby začal protékat mezi prsty. S tím může souviset stále se snižující schopnost člověka k soustředění. Pod záplavou informací lidé stěží nalézají obsah a smysl. Mnozí ztrácejí schopnost porozumět delšímu psanému či mluvenému textu a jejich slovní zásoba degraduje. Elektronické sociální sítě začínají připomínat gladiátorskou arénu, kde se lidé jen překřikují. Gramatika se stává jednodušší. Text začíná být nahrazován obrázky a symboly. Jakoby se obrátil čas a někteří postupně směřovali zpět do ranného období našeho vývoje.
  Člověk zřejmě nemá adaptační schopnosti odpovídající rychlosti změn a bude degradovat, nahrazen člověkem novým.

   

  Vše výše uvedené lze jen stěží podložit vědeckými důkazy a materialisticky přísně uvažující čtenář v nich může shledat jen snůšku náhod, spekulací či nesmyslů. Nebeské symbolické děje přece nemohou mít přímý vliv na náš život. Mnoho proroctví může být podvrženo a mnoho se naštěstí nevyplnilo.[c]
  Co je však bez sebemenších pochyb reálné a ověřitelné, to je současný sociální, hospodářský, politický či kulturní stav našeho světa.

   

  Situace ve světě

  Lidská společnost začíná být stále více rozdělována a oslabována, vzrůstá napětí a agresivita mezi lidmi. V těchto letech migruje ze svých domovů dosud největší počet lidí v dějinách. Euroatlantická civilizace stojí před otázkou vlastní existence. Roste počet vojenských konfliktů, občanských nepokojů a válek. Dramaticky se zvyšují majetkové a mocenské rozdíly mezi lidmi a mizí stabilizující střední třída. Jedno procento zbohatlíků vlastní polovinu všech zdrojů a bohatství země. V době globálních montoven a korporátního fašismu ubývá lidsky důstojné práce. Lidé jsou lákáni půjčkami a poté zotročováni nesplatitelnými dluhy a exekucemi. Podporován je hazard a lichva.  
  Úroveň vzdělávání západní civilizace je systematicky snižována. Namísto nezávislého myšlení se žáci učí zastávat "správné" názory, věřit v multikulturalismus a korektně se vyjadřovat. Bezbřehost ochrany lidských práv se obrací proti samotnému člověku. Tolerance, liberalismus a politická korektnost se vylily z břehů a potopa škodí všem. Neomezená svoboda bez povinností a sebekázně je ideologií zla.
    
  Obr. 80% lidské populace má jen 6% světového bohatství.
  1% lidí vlastní 48% bohatství.[16]

  Havlistická dekadence západní společnosti se prohlubuje politikou tolerance vůči čemukoliv. Na druhé straně lze beztrestně vojensky napadnout jinou zemi jen pod pláštíkem šíření pravdy, lásky a demokracie. Relativizuje se pravda a lež, zastírána je hranice mezi dobrem a zlem. Lidské ctnosti jsou opomíjeny. Věrnost, spravedlnost, pravdomluvnost, národnostní cítění i víra zesměšňovány. Lidské hodnoty uložené po staletí v institutu rodiny, obce, vlasti či náboženství jsou nahrazovány vágními hodnotami světového společenství, globalismu a sociálního inženýrství. Rodina, tradiční základ lidského společenství, je narušena. Manželství se rozpadají, lidé začínají žít osamoceně a sobecky. Domácí zvířata začínají být více milovány, než lidé. Stále více lidí trpí psychickými poruchami a východisko hledají v antidepresivech. Mezilidské vztahy neopravujeme ale hned vyhazujeme a hledáme nové.
  Cení se lhaní, neupřímnost a pokrytectví. Jsme vyzývání k dialogu se zlem, protože podle pseudo-humanistů je třeba být korektní a tolerantní i vůči zlu. Vždyť všichni musí mít nějakou pravdu, tedy existuje mnoho pravd, vlastně žádná protože vše je relativní. Současná média zpravidla živí a povzbuzují negativní emoce - závist, strach, zlobu a nenávist. Manipulátoři ve veřejnoprávních médiích cíleně vytvářejí falešný obraz reality. Většina novinářů hlavního proudu nejsou zpravodajci ale propagandisté. Jejich pokrytectví, posluhování západním elitám a rusofobie již přesáhly veškeré meze. Teroristé jsou nazýváni protiruskými aktivisty pokud útočí na Rusko a obyvatelé jihovýchodní Ukrajiny jsou označováni za teroristy, protože se vzepřela kyjevským pučistům.
  S vážnou tváří je nám sdělováno, že na Ukrajině došlo k demokratickému převzetí moci a země kráčí vstříc lepším zítřkům do společenství západních zemí. Je nám sugerováno, že útoky na školy a nemocnice v Doněcku má na svědomí sama domobrana, která zřejmě úmyslně pálí z raketometů a zabíjí své vlastní děti a zraněné. Je nám vysvětlováno, že při masakru v Oděse, kdy byly upáleny desítky lidí protestujících proti ukrajinským neonacistům, si to vlastně ti upálení zavinili sami. Ukrajina se pomalu rozpadá pod vládou nacistů z Pravého sektoru a Národní gardy. Metody propagandistické manipulace použité v ukrajinské občanské válce či válce v Sýrii dospěly vrcholu.

  Přepisuje se historie tak, aby lidé zapomněli, kde byla příčina poslední světové války, kdo byl skutečný agresor a kdo napadený. Elity ve jménu korektnosti a rovnoprávnosti označují všechny oponenty za fašisty a přitom podporují nadnárodní fašistické korporace. Vlastenectví je prohlašováno za nacismus, snaha uchránit dědictví našich předků i životy blízkých za xenofobii.  

  Minority jsou upřednostňovány před majoritou, která je jim povinována zajišťovat bezpracný život. Pachatel má větší práva než oběť. Lidé nepřátelští Evropě jsou v ní vítáni.

  Jsou prosazovány zájmy globálních nadnárodních korporací a mocenských skupin s neznámými cíly. Posilován je odklon od demokracie k nepolitice, tedy řízení společnosti nevolenými elitami. Globalizace ochromuje samostatnost a stabilitu jednotlivých států, krajů i obcí. Omezeno bylo soukromé hospodaření a drobné podnikání. Potrava i spotřební věci jsou dováženy z druhého konce světa. Cokoliv se porouchá, je vyhozeno a nahrazeno novým výrobkem. Nikdo již neumí a ani nemůže opravit většinu z běžně užívaných věcí. Ztráta soběstačnosti regionů a států podstatně zvýšila zranitelnost euroatlantického světa.

  Postupně se rozpadají historické státy.  V Evropě to začalo Jugoslávií, Srbskem a uznáním Kosova. Pod záminkou ochrany práv menšin lze dnes rozložit kterýkoliv stát. Rozpadají se africké státy. Také Ukrajina stojí před rozpadem. Západ usiluje o rozdělení Sýrie. Separační tendence sílí v oblastech Evropy (Španělsko, Itálie, Velká Británie), Turecku, Íránu, Iráku ale i USA.

  Narůstá agresivita mezi lidmi, skupinami, národy i náboženstvími. Již zřetelně se ukazuje, že z vojenského obranného paktu NATO se stala útočná vojenská organizace a její členové páchají vojenské zločiny a útočí na cizí země. NATO podporuje neonacistické frakce na Ukrajině. Sestřelením ruského letadla nad Sýrií NATO potvrdilo, že je zločinnou aliancí. Již dlouho neslouží k ochraně občanů Evropy ale pouze k prosazování nebezpečných amerických zájmů. Postupuje stále na východ a zvyšuje riziko konfliktu s Ruskem.

  USA, dříve snad důležitý stabilizační prvek, dnes rozsévá po celém světě nestabilitu a konflikty. Dříve to byly humanitární intervence prosazované bombami a střelami vojenských letadel (Jugoslávie, Srbsko, Libye, Afghánistán, Irák...). Dnes je více oblíbena politika barevných revolucí a řízeného chaosu. Výsledky jsou stejné - rozvrácené země a miliony mrtvých či trpících lidí. USA mají vojenské základny v 74 zemích světa. V posledních dekádách uskutečnily USA invaze či intervence do desítek zemí (Irák, Somálsko, Angola, Bosna, Haiti, Rwanda, Čečensko, Mexiko, Srbská Krajina, Kongo, Jugoslávie, Afghánistán, Filipíny, Venezuela, Libérie, Sýrie, Gruzie, Rovníková Guinea, Ukrajina, Tunis, Egypt, Libye, Sýrie či Jemen). Vpád byl proveden mnohdy pod falešnými záminkami. Výsledkem je chudoba, bezpráví, chaos a násilí.   
  Obr. Vojenská přítomnost USA ve světě.[17]

  USA a jimi řízené NATO a manipulované EU vytvářejí "majdany" v méně stabilních oblastech Ruska a jeho spojenců. USA neváhá spolupracovat s různými teroristickými skupinami. Rozbít Jugoslávii se již podařilo a dnes zde v Evropě, na Balkánu, máme ohnisko kosovských džihádistů, kteří získali svůj vlastní islámský stát s obří vojenskou základnou USA. Americká zahraniční politika směřuje přes rozbití Ukrajiny a Sýrie ke zničení Ruska a poté Číny s cílem obnovit nadvládu nad celou zemí. Tato cesta vede ke zničující světové válce. Americký unilateralismus již přestává akceptovat polovina světa.

  Z Evropského společenství vzniklého z myšlenky spolupráce mezi evropskými zeměmi se stala Evropská unie - hydra svazující a dusící vše okolo. Roste neomezená moc nadnárodních korporací, které jsou již mocnější než jednotlivé státy. Připravují se smlouvy typu TTIP, které moc korporací ještě utuží a legalizují.
  Podle mezinárodní úmluvy EuroMed má do roku 2050 do Evropy přesídlit 56-80 milionů muslimů. V roce 2015 přibyl v Evropě 1 milion nelegálních migrantů ze zemí Blízkého východu a Afriky. Političtí vůdcové nechávají Evropu zaplavovat migranty přesvědčené o vlastní nadřazenosti, snad s cílem promíchat obyvatelstvo a vytvořit evropský lid - tvárnou masu lidí bez kořenů a národní identity, kultury a přirozených zájmů. To, že vytvářejí třaskavou směs, je snad již každému jasné. Připravován je ničivý střet dvou sil v Evropě. Podporována je migrační vlna a zároveň živen strach z migrantů podivnými teroristickými útoky.

  Terorismus začíná silně ovlivňovat svět. Klíčovým polem světové geopolitické šachovnice se stala Sýrie. Již dlouhodobě je zde připravován celosvětový válečný konflikt. Prezident vzešlý opakovaně z voleb v Sýrii nesmí z rozhodnutí západních elit vládnout a v rámci demokracie byly do země nasazeny sunitské bojůvky financované a vyzbrojené CIA a desetitisíce islamistických teroristů jako umírněná opozice. Tak, jak byla demokracie naočkována Libyi (dnes zničená země ovládaná gangy) má být vnucena i Sýrii přes miliony zmařených životů. Skutečným cílem je však oslabit Rusko a vyvolat zde ohnisko světového požáru. V Sýrii začínají válčit kromě desítek teroristických organizací snad všechny velmoci světa a u většiny není jasné, pro koho či proti komu bojují. Všechny západní země včetně Turecka, Saudské Arábie či Jordánska a Kataru zde působí v rozporu s mezinárodním právem. Turecko v touze obnovit Osmanskou říši spolupracuje s Islámských státem (IS, ISIL, ISIS) a snaží se prosadit jeho uznání na mezinárodní scéně. Dalajláma vyzývá k dialogu s teroristy IS. Své služby Islámskému státu nabízí také Ukrajina. Chalífát se rychle rozrůstá ze Sýrie a Iráku do Afghánistánu směrem k Rusku a do Libye směrem k Evropě.  Jediné Rusko a Írán skutečně pomáhají Sýrii v boji proti armádám černého praporu.

  Demokratické zřízení se bortí. Místní zastupitelská demokracie má stále méně pravomocí a vše směřuje k dálkovému ovládání přes nevolené byrokratické systémy. Nevolené elity začínají vládnou za podpory nadnárodních korporací a "neziskových" a "nevládních" organizací. Lidé ztrácejí šanci orientovat se ve změti zákonů a paragrafů. Kdokoliv může být kdykoliv obviněn z čehokoliv. Právo a spravedlnost přestávají být vymahatelné.
  Evropskou unii neřídí parlament ale nikým nevolená komise. Lisabonská smlouva umožňuje bruselským elitám prosazovat politiku nepřátelskou vůči jednotlivým zemím EU bez ohledu na přání obyvatel (přerozdělování migrantů, TTIP ...). Elity vládnoucí evropským zemím podporují zájmy vlivných (finanční průmysl a nadnárodní korporace) nebo hlasitých menšin na úkor zájmů většinové společnosti. Vše je unifikováno, standardizováno a jedinečnost ničena - národní, rodinná, rasová,sexuální i lidsky-druhová. Lidé jsou zahlceni normami a předpisy ve jménu ekonomizace a politické korektnosti, směrem k  totalitní společnosti. Pokud politik naslouchá a plní vůli lidu, je nazván populistou a fašistou. Vždyť politici a zejména vládnoucí elity by neměly své voliče zastupovat ale vychovávat - jen elity vědí, co je dobré pro ostatní.

  Zavádějí se technologie omezující svobodu člověka (povinné čipování, sledování pohybu a komunikace, elektronizace oběhu peněz). Mnoho projektů začíná ohrožovat celou naši civilizaci (CERN, klonování, 3D tiskárny ...). Rozšiřují se technologie plošně devastující životní prostředí (GMO, Roundup, těžba břidlicového plynu...). Západním extenzivním a expanzivním stylem života vyčerpáváme přírodní zdroje nad jejich možnost sebe obnovy. Začíná docházet zejména voda. Sucha, neúrody a změny klimatu mohou vyvolat stěhování národů, kde budeme všichni bojovat o holé životy. Již dnes se začínají na mnoha místech země, dříve klidných a životodárných,  střídat sužující sucha s ničivými záplavami.

  Peníze se staly ze zprostředkovatele směny nástrojem moci. Ekonomický svět očekává velkou recesi, finanční pád. Tisknou se kvanta nepodložených dolarů, eur i české koruny. Hroutí se některé fondy, investoři opouštějí burzy. Čína se zbavuje amerických dluhopisů. Státy začínají shromažďovat zlaté rezervy. Lze očekávat konec petrodolaru. Mezinárodní měnový fond svou otevřenou politizací směřuje k rozpadu. Podíl mezd na produktu klesá, podíl zisků roste. Zvyšuje se tak míra nerovnosti ve prospěch elit. Lidi i státy začíná škrtit dluhové břemeno.

  Lidstvo již delší dobu kráčí po cestě vedoucí k velkým problémům. A rok 2015 byl jedním z politicky nejsložitějších v uplynulých desetiletích s potenciálem rozvrátit náš svět. Masová nelegální migrace, občanská válka na Ukrajině, sílící moc Islámského státu, mezinárodní konflikt v Sýrii, islamistická orientace Turecka, tlak na Rusko a Čínu, řecká krize a začínající rozpad EU, teroristické útoky, propagandistické přípravy na světovou válku, pokračující rozvrat hodnot a začínající chaos... kam tedy spěje náš svět?
  Lze odpověď hledat v knize všech knih, v Bibli? Křesťanská Bible je ukončena knihou Zjevení Janovo. Tato jediná prorocká kniha Nového zákona popisuje poslední dny našeho věku - apokalypsu. Jsou její varování naplňována v naší době? Kde a kdy nastane poslední bitva u Armageddonu? Kde je dobro a kde zlo? A kdo nebo co nám pomůže vyjít z budoucích událostí se ctí, zachránit sebe, své blízké, svou obec i náš svět a zejména svou duši?


  Pokračování - Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon.

   


  [a] Pět cyklů Dlouhého počtu (Velkého cyklu) tvoří zhruba délku cyklu precese zemské osy (5 x 5125 = 25625 let).

  Mayové vycházeli ze znalostí kultur v kulturách Olméků a Izapy.

  Ekliptiku zobrazovali mayští hvězdáři jako dvojhlavého hada. Mléčnou dráhu považovali za světový/nebeský strom a představoval ji krokodýl či had. Zvláště významným bylo místo, kde se Mléčná dráha protíná s ekliptikou - blízko našeho souhvězdí Střelce. Zde viděli hlavu obludy (Kawak Monster). Druhé místo, kde protíná Mléčnou dráhu ekliptika a kterým procházelo slunce v zimě, nazývali Xibalbá - Ústa krokodýla či Ještěrka-jaguár.[4]

  [b] Nebeský drak Itzam pouští z tlamy vodu. Vodu vylévá z vědra také stará bohyně s vlasy zdobenými hadem.   Pod drakem jsou symboly Slunce a Měsíce ze kterých rovněž proudí ničivá povodeň. Dole sedí vládce podsvětí. Glyfy jsou poškozeny, lze však číst Černá země či Tma nahoře.[6]
  [c] Mnoho skutečných proroctví je vyřčeno právě proto, aby se nenaplnily. Mají varovat a odvrátit lidstvo z nesprávné cesty. Pokud takto zafungují, mohou být považována za nevyplněná ale svůj základní účel splnila.
  [d] Souhvězdí zvěrokruhu nelze zaměňovat za znamení zvěrokruhu!

  [1] Codex Dresdensis, p. 74.: Mesoamerican Codices. University of Arizona Library Special Collections [online]. 1999 [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: http://www.library.arizona.edu/exhibits/mexcodex/dre74.htm
  [2] 2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? Mýty a skutečnost. [online]. 2015 [cit. 2015-12-05]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2015010001
  [3] Poslední papež a konec světa? Mýty a skutečnost. [online]. 2013 [cit. 2015-12-05]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2013020002
  [4] Souhvězdí Draka II. Mýty a skutečnost. [online]. 2012 [cit. 2015-12-06]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2012120002
  [5] JENKINS, John Major. Maya cosmogenesis 2012: the true meaning of the Maya calendar end-date. Santa Fe, N.M.: Bear, c1998, xlvii, 425 p. ISBN 18-791-8148-7.
  [6] The Dresden Codex. Crystalinks [online]. [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: http://www.crystalinks.com/dresdencodex.html
  [7] Proroctví z Fátimy - Tři tajemství. Mýty a skutečnost. [online]. 2013 [cit. 2015-12-12]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2013040001
  [8] Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví: Mýty a skutečnost - Proroctví z Fatimy (V.). Mýty a skutečnost. [online]. 2013 [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2013050001
  [9] 2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? Mýty a skutečnost. [online]. 1.1.2015 [cit. 2015-12-12]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015010001
  [10] RITTER, Thomas. Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů. Vyd. 1. Liberec: Dialog, 2007, 158 s., [8] s. barev. obr. příl. Tajemství (Dialog). ISBN 978-80-86761-56-5.
  [11] Antikrist, člověk hříchu: Mýty a skutečnost - Antikrist (I.). Mýty a skutečnost. [online]. 2013 [cit. 2015-12-13]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2013030001
  [12] Legenda o Antikristu: Mýty a skutečnost - Antikrist (II.). Mýty a skutečnost. [online]. 2013 [cit. 2015-12-13]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2013030003
  [13] Faust - zrození antikrista: Mýty a skutečnost - Antikrist (III). Mýty a skutečnost. [online]. 2013 [cit. 2015-12-13]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2013120001
  [14] Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase: Mýty a skutečnost - Antikrist (IV). Mýty a skutečnost. [online]. 2014 [cit. 2015-12-13]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2014010002
  [15] Václav Havel - český Faust (I.): Mýty a skutečnost - Antikrist (V.). Mýty a skutečnost. [online]. 2014 [cit. 2015-12-13]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2014110003
  [16] Zpráva OSN o humanitárním vývoji lidstva 2015. E-republika.cz [online]. 2015 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://e-republika.cz/article3445-Zprava-OSN-o-humanitarnim-vyvoji-lidstva-2015
  [17] Co by se asi stalo, kdyby měli Rusové základny na hranicích USA, jak to jim činí US Army? Svobodné noviny bez cenzury. [online]. 2015 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://svobodnenoviny.eu/co-by-se-asi-stalo-kdyby-meli-rusove-zakladny-na-hranicich-usa-jak-to-jim-cini-us-army/
  [18] Nosiči nebes: Starověké hvězdářství. Mýty a skutečnost. [online]. 2004 [cit. 2016-02-14]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2004010001
      


  Vytvořeno: 19.12.2015


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 19. 12. 2015 | Aktualizováno: 29. 12. 2015 | 28251 přečtení | Počet komentářů: 55 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.