Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Katastrofy

  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima

  Armagedon

   

  Armagedon

  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima 

   

  "Kruhům v obilí" resp. agrosymbolům se na našich stránkách zatím příliš nevěnujeme i když by si zasloužily nejvyšší pozornost. Zde uděláme výjimku, protože sdělení je nanejvýš naléhavé. Jsme varováni před provedením nevratného kroku, který by znamenal katastrofu pro naši lidskou civilizaci.

  Kruh v obilí Sutton Hall, Essex, UK

  Piktogram byl objeven 17. srpna 2017 v Sutton Hall nedaleko Londýna. Patří k vzácně se vyskytujícím agrosymbolům nesoucím text.


  Obr. Kruh v obilí (Crop Circle) v Sutton Hall u Londýna, blízko letiště Southend Airport.[1]

   21. srpna 2017 došlo k úplnému zatmění Slunce nad Spojenými státy. Zatmění bylo pozorovatelné výhradně nad územím USA. K podobnému jevu zde došlo naposledy před 99 lety. Piktogram v anglickém Sutton Hall se objevil několik dní před solárním zatměním v USA. Proto je obrazec považován za varování týkající se zatmění Slunce v Severní Americe.

  Symbol kruhů snad může vzdáleně připomínat zatmění Slunce. Při bližším pohledu je však zřejmé, že se jedná o něco jiného. Vidíme velkou kružnici (mezikruží). V ní je mimostředně umístěn asi o třetinu menší kruh. V něm je opět asi o třetinu menší kruh a v něm další, jen o něco málo menší. Mezi kružnicí a vnitřním kruhem je něco zvlněného, série tří či více útvarů, postupně se zvětšujících. To je klíčem celého sdělení. 


  Southend Crop Circle 17.8.2017 4k30p
  Video: Piktogram Sutton Hall, https://www.youtube.com/watch?v=0ucqZwKgWpc

   

  Slunce a Proxima Centauri

  Tři kruhy v sobě symbolizují nám nejbližší hvězdu Proximu Centauri.

  Proxima Centauri pravděpodobně obíhá kolem společného těžiště tvořeného ještě  dvojhvězdami alfy Centauri.  Tři hvězdy alfy Centauri A, B a C (= Proxima Centauri) tak tvoří soustavu se společným těžištěm.

     
  Obr. Symbol Proxima Centauri - Slunci nejbližší hvězdy.

   

  Zvlněná řada několika zvětšujících se kruhů znázorňuje sluneční erupci - výron hmoty z koróny našeho Slunce. Záření, uvolněné během solární erupce, ovlivní nám nejbližší hvězdu Proximu Centauri.    
  Obr. Energie sluneční erupce dorazí k Proximě Centauri.

  Proxima Centauri (alfa Centauri C) vzdálená od nás 4,22 světelných let vyšle zpět mohutný paprsek. Proxima Centauri (v překladu Nejbližší Kentaura) je červeným trpaslíkem v souhvězdí Kentaura, eruptivní proměnnou hvězdou na které neustále dochází k protuberacím. Z pozorování již víme, že během několika minut se může svítivost hvězdy zdvojnásobit až trojnásobit. Tato hvězda nejbližší naší sluneční soustavě je časovanou bombou. Na podnět vyslaný z našeho Slunce odpoví pro náš život devastujícím zářením. To ukazuje piktogram v Sutton Hall.

  Astrofyzikové něco podobného jistě označí za nesmysl. I když je Proxima Centauri nám nejbližší hvězdou (samozřejmě kromě našeho Slunce), je stále vzdálena 1,3 parseku neboli 3,99×1013 kilometrů. A to, že je nějak ovlivnitelná Sluncem, se zdá nemožné. Ale přesně to sděluje piktogram.

  Text v piktogramu Sutton Hall

  Vše výše uvedené může být považováno za spekulaci autora. Vždyť každý symbol, každý obrazec lze vyložit mnoha způsoby. Na internetu nalezneme řadu pokusů o vysvětlení agrosymbolu Sutton Hall. Často je dáván do spojitosti se zatměním Slunce v USA. Někdy je symbolika považována za zobrazení Teslovy věže na výrobu energie nebo třeba kytary.[1]

  Podstatný je text. Pro zájemce můžeme prozradit, že znaky ve třech řádcích se čtou "cik, cak". Tedy střídavě z jednotlivých řádků. Řada znaků považovaných ze jeden je ve skutečnosti složena ze tří. Text je tedy bohatší, než je na první pohled zřetelné.

  Úvodní znak je titulkem k celému sdělení. Vypadá jako houslový klíč a objevuje se s menšími obměnami na různých jiných "kruzích v obilí". Na obrázku níže je označen žlutým oválem.


  Obr. Dva titulní znaky v textu. Výřez z obrázku www.cropcircleconnector.com[1]

   

  Znak bývá badateli často považován za podpis autorů nebo symbol Quetzalcoatla. Obrázek níže zobrazuje výskyt znaku na jiných piktogramech.


  Obr. Výskyt znaku "houslový klíč" na některých dalších piktogramech.[1]

  Symbol znamená událost, kterou bychom stručně mohli označit jako armagedon. Obrazy v obilí označené tímto symbolem upozorňují na riziko konce našeho lidského věku. Znak však neznamená definitivní zmar ale spíše očištění. Země bude očištěna, aby zde snad opět mohl začít vývoj nové lidské společnosti.

  Druhý titulní znak (označený červenou resp. bílou elipsou) znamená naději na obnovu Země. Před několika lety stále existovala šance na zachování života naší lidské civilizace (viz výše znak připomínající nilský kříž Anch na piktogramu z r. 1998). Nyní je již proces očisty zřejmě nevyhnutelný. Stávající lidská civilizace nebude zachována. Symbol armagedonu s vedlejším znakem "Z" znamená konec, katastrofu. Písmeno Z ukazuje na začátek textu, odkud je třeba číst a zároveň konečný výsledek popisovaného děje. Varování je naléhavé a proto dále jen stručně ke smyslu textu piktogramu Sutton Hall:

  - vážné nebezpečí pokusů lidí vědy pod zemí v kruzích u jezera

  - silná či silné erupce na Slunci, výron energie

  - postavení nebeských těles (Slunce, Jupiter, Venuše, Mars, Merkur, Měsíc)

  - Slunci nejbližší hvězda, červený trpaslík

  - živly se spojí k očistě Země

  - arktická zima v místech, kde by to lidé nečekali

   

  Výklad smyslu piktogramu

  Část piktogramu je tvořena velkou kružnicí. V ní jsou tři kotouče. Jde o symbol Slunce a hvězdy Proxima Centauri, která je součástí sestavy tří hvězd alfy Centauri A, B a C.  V kružnici je zobrazena sluneční erupce, jejíž energie je vystřelena k Proximě Centauri.

  Proxima Centauri pak odpovídá širokým vějířem paprsků, ve kterém je zapsán text sdělení. Nejpodstatnějším symbolem piktogramu je právě tento vějíř energie, který vychází z Proximy Centauri. Na konci paprsků je symbol armagedonu a očisty Země a naději na její obnovu.

  Před čím nás tedy agrosymbol v Sutton Hall varuje? Popisuje souhru tří událostí:

  1. Lidé budou provádět nebezpečné experimenty podzemních urychlovačích CERN.

  2. Dojde k solární erupci s mohutným výronem energie.

  3. Nastane zvláštní postavení nebeských těles v naší sluneční soustavě.

  Spojením těchto tří událostí bude vyslán proud energie, který zasáhne nám nejbližší hvězdu Proximu Centauri. Energie vybudí odpověď v podobě silného záření, které zasáhne naši sluneční soustavu a ovlivní podstatně život na Zemi. Nastane řada přírodních katastrof. Na některých místech či většině zemského povrchu dojde k nečekanému a prudkému poklesu teplot (arktická zima).  

   

  Indicie

  Z hlediska současného vědeckého poznání nic z výše uvedeného nedává smysl. I když někteří vědci již několik let varují před experimenty v CERNU, mnoho dalších má stále volnou ruku při svých experimentech, dotováni astronomickými finančními rozpočty. Tvrdí, že vše je naprosto bezpečné a žádné riziko při jejich experimentech nehrozí. Přitom však dosahují extrémních stavů hmoty a polí, se kterými nikdo v našich dějinách neměl pražádnou zkušenost.    
  Obr. Znak CERN.

  Odborníci samozřejmě namítnou, že jakákoliv událost na našem Slunci nemůže nijak ovlivnit hvězdu (červeného trpaslíka) vzdálenou přes čtyři světelné roky. Dosud totiž nebyly objeveny vlastnosti temné hmoty, ve které naše představy o čase a prostoru nemusejí fungovat.

  A ať by došlo k jakémukoliv postavení těles v naší sluneční soustavě, astrofyzikové odmítnou vliv na cokoliv pozemského. Navzdory praktické zkušenosti stovek generací našich předků.   

  Přesto se zamysleme nad některými událostmi těchto dní:

  a) V podzemních zařízeních CERNU opět intenzivně probíhají desítky veřejných i neveřejných experimentů. Na urychlovačích jsou již dosahovány energie v řádech PeV - biliardách elektronvoltů. Naopak ve zpomalovačích se provádějí experimenty se zpomalováním antihmoty (právě nyní v rámci projektu AEgIS).

  V podzemí u Ženevského jezera jsou vytvářena místa s extrémní hustotou částic a teplotami 250 tisíckrát vyššími, než panují v jádru Slunce. Vzniká zvláštní stav hmoty (kvark-gluonové plazma), který existoval jen pouhé mikrosekundy po vzniku vesmíru. V rámci jiných experimentů se dosahuje naopak teplot blízkých absolutní nule.[a] [b]

  Stále častěji se hovoří o pokusech prolomit čas a prostor, otevřít portál do jiné reality. S plánovanými pokusy v CERN je spojován ceremoniál otevírání Gotthardského tunelu. Ceremoniál měl prvky okultního, satanského rituálu otevírajícího symbolicky pekelnou bránu (viz Propast v knize Zjevení).[c]

     
  Obr. Detektor CMS pro zkoumání subatomárních částic, extra dimenzí i částic tvořících temnou hmotu. Obří magnet vytváří magnetické pole 100 tisíckrát větší, než magnetické pole Země.[7]


   

  b) V září 2017 došlo na Slunci k rekordním erupcím. Intenzita některých výbuchů dosáhla intenzity 9,8 bodů z 10 možných. Slunce pokropilo své okolí protonovým i radiačním zářením.Věda si událost zatím neumí vysvětlit, protože Slunce bylo ve fázi minimální aktivity.


  Video. Výron koronální hmoty (Large Coronal Mass Ejection) 10. září 2017[5] 

  Na Zem dolehla silná geomagnetická bouře, která vyvolala výpadky družicových systémů. Její rychlost překročila 1,5 krát očekávanou. Byla po všech stránkách silnější, než odborníci očekávali.[3] [4]

  17. září byl zaznamenán další výron koronální hmoty (CME). Došlo k němu na straně Slunce odvrácené od Země.

     
  Obr. Polární záře, Aljaška, 2. polovina září 2017.[5]

  c) Ve druhé polovině září 2017 nastalo symbolické postavení nebeských těles v naší sluneční soustavě. Přesně odpovídá předpovědi z knihy Zjevení (závěrečná kniha křesťanské Bible):

  CEP[1] Zjevení 12:1
  A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.

  23. září 2017 (den po podzimní rovnodennosti) došlo na nebi k následujícímu postavení planet, Slunce a Měsíce:

  Panna je oděná Sluncem s Měsícem pod nohama. Z jejího lůna putuje Jupiter (královská hvězda) do souhvězdí Lva. Lev je složen z devíti hvězd a spolu s Venuší, Marsem a Merkurem bychom zde dnes viděli 12 "hvězd", korunujících pannu.

  d) Pro zajímavost připoměňme i Nostradamovo proroctví (centurie IX.44):

  Smysl veršů spojujeme právě s pokusy v CERN.[6]

  Jevy samy o sobě nemusí nic znamenat. Jejich seskupení, pozoruhodně odpovídající smyslu sdělení piktogramu Sutton Hall, by však mělo vést k zamyšlení.

  Časová posloupnost

  17. srpen 2017 - objeven piktogram v Sutton Hall

  6. - 10. září 2017 - nejsilnější erupce na Slunci za posledních 12 let. Způsobují silné geomagnetické bouře i na Zemi - geomagnetická bouře měla sílu 4 stupňů v pětibodové stupnici.[3]  17. září další výron koronální hmoty (CME) na odvrácené straně Slunce.

  23. září 2017 postavení nebeských těles odpovídá symbolice v knize Zjevení (Apokalypsa). V oblasti souhvězdí Panny a Lva se nacházely Slunce, Měsíc a čtyři Slunci nejbližší palnety (Jupiter, Venuše, Mars a Merkur) již od druhé poloviny září.

  Co bude dále? Další nebeské úkazy? Zvyšující se intenzita řádění přírodních živlů? Probouzení sopek a vulkánů, zemětřesení, záplavy, bouře, tornáda i hurikány? Nenadálé ochlazení?

  Připoměňme i Sibylino proroctví z Jiráskových Starých pověstí českých:

  Prahu pak Pán nad jiná města potrestá. Ohněm a hroznou povodní zkázu vezme a nepřítel zhoubu dokoná. Její rozvaliny zarostou borovím a hložím, kuny a lišky budou tu pelešiti. Slavné kdys město zpustne tak, že po čase pojede tudy forman, na Kamenném mostě zastaví, bičem do mrtvého ticha zapráská a svému synku řekne: „Tudy bývalo veliké město Praha a tamto stávala Staroměstská radnice.“

  Prve však, nežli do těchto konců dojde a smutný ten čas nastane, ukážou se jistotně různá znamení, jako: lidem budou dnové ukráceni, slunce nebude svítit, jako svítívalo, a zima zimu bude stíhati, takže lidé v kožichách budou obílí sekati.

  Takže, ať už naše další dny zde budou jakékoliv, na škodu jistě nebude pořídit si poctivý kožich a řádnou zásobu palivového dříví.

   

  Varování

  Mnohé již nelze zastavit. Lidé svou činností spustili řadu dějů, které se projeví očistou Země. Co však ještě zastavit lze, jsou pokusy v laboratořích evropského CERN. Zde se v těchto dnech připravují experimenty, které, pokud budou spuštěny, vyvolají nesmírné lidské utrpení. Utrpení, před kterým nebude ochrany ani úniku.

  Kniha Zjevení popisuje další znamení na obloze - ohnivého draka s deseti rohy a sedmi hlavami s královskými korunami:

  CEP[1] Zjevení 12:1-4
  A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.
  Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.
  Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem.
  A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.

   ----- pokračování příště ------


  [a] Viz také naše články Ženeva, Nostradamus a CERN 666 http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2016080001 a Apokalypsa a číslo 666 http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2005050003
  [b] Elektronvolt (značka eV) je jednotka práce a energie. Při násobcích jednotky používáme metrické předpony: 1 MeV = milion eV (106 eV), 1 GeV = miliarda eV (109 eV), 1 TeV je bilion eV (1012 eV), 1 PeV je biliarda eV (1015 eV).

  LHC oficiálně pracuje s energií nárazu 13 TeV. Jedná se o energii nárazu dvou částic - protonů. Při  nárazech těžkých iontů (ionty olova) je vyvinuta energie přes 1000 TeV, tedy v jednotkách PeV (peta elektron voltů). Tato energie je však rozdělena mezi několik částic.

  [c] Gotthardský tunel leží ve Švýcarsku stejně jako laboratoře CERN. Jedná se o nejdelší a nejdražší tunel. K jeho otevření došlo v roce 2016.

  [1] Sutton Hall, Nr Rochford, Essex. Reported 17th August. www.cropcircleconnector.com [online]. 2017 [cit. 2017-09-23]. Crop Circle photos and reports courtesy The Crop Circle Connector (cropcircleconnector.com)" Dostupné z: http://www.cropcircleconnector.com/2017/suttonhall/suttonhall2017a.html
  [2] Přispěvatelé Wikipedie, Proxima Centauri [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2017, Datum poslední revize 10. 08. 2017, 12:14 UTC, [citováno 23. 09. 2017 ] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Proxima_Centauri&oldid=15232352 >
  [3] Vědci: mocná erupce na Slunci spaluje magnetické pole Země. Sputnik Česká republika [online]. 2017 [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: https://cz.sputniknews.com/svet/201709085942065-vedci-mocna-erupce-Slunce-magneticke-pole-Zee/
  [4] Na Slunci proběhla největší erupce za posledních 12 let. Sputnik Česká republika [online]. 2017 [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: https://cz.sputniknews.com/svet/201709075929998-slunce-erupce/
  [5] SolarHam.com - Older News Archive (September 2017). SolarHam.com [online]. 2017 [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://www.solarham.net/older.htm
  [6] Ženeva, Nostradamus a CERN 666. Mýty a skutečnost [online]. 2016 [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2016080001
  [7] LHC rocks the seesaw model: Image: M Brice/CERN. CERN Accelerating science [online]. 2017 [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://home.cern/about/updates/2017/09/lhc-rocks-seesaw-model

  Vytvořeno: 23. 9. 2017


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 23. 09. 2017 | Aktualizováno: 01. 10. 2017 | 17729 přečtení | Počet komentářů: 48 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.