Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2.

  Proroctví (Covid) - covidové náboženství, 2. část

  Mýty a skutečnost - Proroctví

  Očkování proti COVID-19 - novodobé covidové náboženství? 2. část

  Nestává se z očkování proti covidu nové náboženství?
  Jaké jsou základy covidové víry a dogmata covidového kultu?
  Vytváří se zde nová inkvizice?
  Jaké jsou cíle covidové sekty?

   

  Dogmata covidového náboženství

  Světská věda vychází z axiomů - tvrzení, která jsou předem pokládána za platná a  nedokazují se. Náboženství jsou postavena na dogmatech, výslovných tvrzení, o kterých se nesmí pochybovat. Jsou to články víry, věroučné předpoklady, které církev uznává jako zjevenou pravdu. Neexistují pro ně důkazy a je jim nutné věřit.
  Podobně i v souvislosti s pandemií covidu a očkováním lze vysledovat jistá tvrzení a předpoklady, o kterých se v hlavních informačních kanálech nediskutuje, jsou považovány za axiomy, dogmata, tabu. Někteří lidé věří v tato dogmata, prosazují je, ale odmítají o jejich pravdivosti jakkoliv diskutovat. Tyto lidi, prosazující a oddávající se vakcinaci i covidovému omezování života, můžeme s jistou nadsázkou označit za vyznavače covidového náboženství. Covidoví vyznavači trvají na bezmezné víře v covidová dogmata. Ti, kdo nevěří nebo si dovolují dogmata zpochybňovat, jsou označováni za odpůrce vakcinace, odmítače, hříšníky a propagátory konspiračních teorií. Pokusme se formulovat některá novodobá, všeobecně tradovaná, covidová dogmata:

  Očkovaný se nemůže nakazit koronavirem.
  Je bezpodmínečně nutné věřit, že správně naočkovaný člověk se již nenakazí koronavirem a nemůže covid ani přenášet. Proto dostal znamení - certifikát k přístupu na veřejné hromadné akce, může žít, pracovat a relaxovat bez omezení, může studovat, cestovat a spatřit na vlastní oči například i papeže.
  O onemocnění očkovaných lidí a přenosu nemoci na neočkované se nemluví, je to tabu. Pokud se očkovaný nakazí, je to jeho osobní selhání ve víře. Covid-19 roznášejí jen neočkovaní a vše zlé způsobují jen neočkovaní. Očkování je dobré.

  Vakcinace je bezpečná.
  Nepříznivé účinky vakcín je nutné odmítat, zamlčovat a bagatelizovat. Je třeba neustále popírat spojitost zdravotních problémů s očkováním. Jakýkoliv nepříznivý účinek vakcíny je vinou očkovaného, slabostí jeho víry. Odpovědnost v žádném případě nenese výrobce vakcíny, vakcinátor, ani stát - jsou dobří, chrání nás, musíme jim věřit.

  Koronavirus je zcela přirozeného původu.
  Koronaviru SARS-CoV-2 je zcela přirozeném původu. Je nutné věřit, že se vyvinul přirozeně z netopýra či jiného tajemného zvířete. Uvažovat o umělém původu koronaviru je hereze, ba těžký hřích. Ti, kteří přemýšlejí o umělém původu koronaviru, musí být vyobcováni ze společnosti, profesně zlikvidováni, zatraceni. Přirozený původ koronaviru je dobrý.[a]

  Vakcinace všech lidí je jedinou spásnou cestou.
  Čím více bude očkovaných, tím rychleji se vrátíme ke správnému životu. Ty, kteří se zdráhají přijmout vakcínu, je třeba přesvědčit o spáse v očkování. Nevěřící je nutné přinutit nebo izolovat, jejich děti odebrat pro společné dobro. Staré metody posilování přirozené imunity je nutné zesměšnit a zpochybnit. Účinné léky je třeba zakázat, jediná spása je ve vakcíně. Lidé se nesmí léčit, lidé se musí očkovat. Odborníci, kteří prokazatelně a úspěšně dokázali vyléčit i těžké případy onemocnění, jsou nebezpeční heretici. Je nutné je zdiskreditovat a odstranit z cesty vakcinační spásy.  Tvrzení, že vakcinační politika nemůže dlouhodobě fungovat již z důvodu neustálých změn genomu koronavirů (stále nové verze, mutace a kmeny), je hereze. Správný věřící má platný covid pas. Lidé bez covid pasu jsou špatní. Omezování, izolace a převýchova nevěřících (neočkovaných) je dobrá.

  Přirozené protilátky nejsou důležité.
  Lidé musí věřit, že protilátky v jejich tělech, vzniklé po prodělání nemoci, nejsou důležité. Důležité je pouze očkování. Veškeré poznatky medicíny, odporující tomuto dogmatu, je třeba umlčet. Přirozené protilátky v těle nejsou dobré, vakcína je dobrá.[c]

  Vakcíny mRNA nemohou měnit DNA.
  Do těla vpravená vakcína typu mRNA je naprosto bezpečná a nemůže změnit lidskou DNA. Nesmí se hovořit o tom, že vakcína je experimentální a její dlouhodobé účinky neznámé. O metodách změny DNA prostřednictvím mRNA, které již byly před několika lety patentovány, se musí mlčet. Uvažovat o tom je rouhání. Vakcíny mRNA jsou dobré.

  Ve vakcínách jsou jen dobré látky.
  Ve vakcínách jsou pouze dobré látky, které tam mají být. Není tam nic, co by člověku mohlo ublížit. Spike proteiny, vytvářené v těle po očkování, nikomu neškodí, nehromadí se v tělesných orgánech, nezpůsobují krevní sraženiny ani vnitřní krvácení. Očkovaní ve svém potu nic nevylučují. Vakcíny nemají feromagnetické přísady. Látky ve vakcínách jsou bezpečné a dobré.
   

  Očkování je dobré, očkovaní jsou dobří

  Pokud se covidové náboženství prosadí, budou věřící pro svou spásu stále znovu a znovu očkováni posvátnými vakcínami. Nechat se opakovaně očkovat a věřit v covidové šílenství bude základní povinností věřících. Na oplátku budou všestranně podporováni a zvýhodňováni. Výjimka z očkování bude povolena pouze vyvoleným. Za veškeré problémy ponesou vinu ti ostatní, neočkovaní. Nevěřící, odmítači vakcín, budou sledováni, zastrašováni a izolováni. Jejich život, vzdělání, práce a obživa budou omezovány, děti jim budou odebírány na náboženskou převýchovu. Svět se stane lepším, až většina lidí uvěří, že očkování je dobré a očkovaní jsou dobří. Spása lidstva je v očkování, izolaci a snížení přístupu kyslíku.
  V několika zemích je očkování již povinné pro určité skupiny lidí či dokonce pro všechny. V řadě korporací a firem je očkování nutné a vstup neočkovaným hříšníkům na pracoviště je přísně zakázán. V některých městech mají lidé přísný zákaz vycházet ven na veřejnost i do obchodů. Jsou to povzbudivé výsledky působení covidových misionářů. Lidstvu se tak ukazuje cesta ke covidové spáse.

  Jistě, zatím se něco takového děje pouze okrajově. Tlak na všeobecné očkování se ale rychle zvyšuje. Zatím je povinné očkování prosazeno pouze u globálních korporací či pokrokových univerzit. V některých zemích, jako je např. Saudská Arábie, je do obchodů již povolen vstup jen očkovaným. Rovněž vycestovat ze země mohou jen očkovaní.[6]
  Trpělivost covidových věřících není nekonečná a tak bude podobných osvícených zemí asi přibývat. Naše česká vláda povinné očkování teprve připravuje (opatrnost před podzimními volbami 2021 je důležitá). Předseda Ústavního soudu již předem potvrdil, že stát má právo povinné očkování nařídit.[7]
  I u nás je v řadě profesí očkování důrazně doporučováno. Přitom je stále více zřejmé, že slibované výhody plošné vakcinace nepřicházejí. Ti, kdo stále odmítají covidové náboženství, začínají mít profesní a někdy i existenční problémy. Dobrovolnost očkování se stává iluzí.[b]

  Lze sledovat vzrůstající antagonismus mezi očkovanými věřícími a neočkovanými nevěřícími. Ti první, dobří, budou usilovat, třeba i násilím, přinutit ty druhé, neočkované, přijmout covidovou víru, pro dobro celého lidstva. Neočkovaní se budou snažit přežít a neztratit svou duši, nenechat si vpichovat do těla spásnou vakcínu, která by i z nich udělala otroky, klečící před apokalyptickou bestií. Víra v covidové náboženství je podporována neomezenými finančními zdroji a světovou mocí a tak lze očekávat další růst a posilování covidového kultu. 
  Autor měl možnost hovořit například s těmi, kdo již byli správně naočkováni, a přesto opět onemocněli koronou. Oslovení doslova opakovali, že "očkování je dobré". Své zdravotní problémy považovali za vlastní selhání. Víra ve spásu v očkování je již u mnohých pevně ukotvena.

  Křest jehlou

  Pro zdárnost očkovací misie napříč celým světem je v prvé řadě třeba posilovat pevnou víru v dobro vakcíny. Člověk musí uvěřit, že vše, co se týká vakcinace, je dobré. Vakcína očkovaného ochrání, ochrání i jeho okolí, udělá svět lepším. Víru je třeba posilovat covidovýmu obřady. Očkování na COVID-19 zde může být chápáno jako křest. Ten, kdo se nechal naočkovat, patří do společnosti věřících, zbavil se prvotního hříchu. Těm, kdo se odmítají nechat očkovat, musí být hlásáno radostné covidové učení, aby i oni uvěřili. Jinak je nutné nevěřící ze společnosti vyobcovat.
  Prvním očkováním nic nekončí, právě naopak, je to teprve počátek vakcinačních obřadů. Očkování je nutné považovat také za svaté přijímání a obnovovat je v co možná nejkratších termínech. Eucharistie je věřícímu posilou a má ji přijímat co nejčastěji je to možné. Jen tak lze docílit stavu communio - sdílení společného. Očkování je obřad a je nutné k němu přistupovat s vírou a v radostném očekávání svaté tajiny, kdy prostřednictvím rituálního přijetí posvátné očkovací látky do těla dojde k tajemné přeměně krve i duše.

  Náboženské oběti

  K náboženským kultům patří odpradávna i oběti. To nejcennější, co mohlo být v rámci temných obřadů obětováno, byly děti. A právě nyní sílí tlak na očkování dětí a mládeže. Ačkoliv i výrobci vakcín zatím limitují vakcinaci nízkým věkem, propaganda se již zaměřuje právě na děti a mládež.
  Nevěřící v covid může napadnout, zda je očkování mladých lidí správné. Vždyť úmrtnost dětí a mládeže na COVID-19 je prakticky nulová. Naopak riziko dlouhodobých nežádoucích účinků může být vysoké. Důvodem pro očkování dětí a mládeže tak nemůže být ochrana jejich zdraví. Navíc, děti ještě nejsou schopny posoudit celou situaci, jsou snadno manipulovatelné a nemohou se účinně bránit. Toto uvažování je však hříšné. Nejde o sobecké lpění na svém zdraví ale o spásu v očkování. Pravidla covidového kultu jsou pevná a neúprosná, a zvláště dětské oběti vysoce ceněny.
  I v našich školách se připravují restrikce, které neočkované děti vyčlení do podřadné kategorie. Někde se již mládeži nabízejí ve škole jedničky, pokud se podvolí vakcinaci. Velká Británie zřejmě plánuje s návratem do školy pro děti ve věku 12 až 15 let očkování bez souhlasu rodičů. A v některých zemích již údajně dochází k odebírání dětí rodičům a jejich násilnému očkování. Připravují se dětské oběti covidovému náboženství, kult Molocha byl oživen v celosvětovém měřítku.[8] 

  Vakcinační inkvizice

  Katolická církev měla svou středověkou inkvizici, která tvrdě pronásledovala všechny kacíře a nevěřící. Dnešní covidová inkvizice pronásleduje všechny, kteří nějak zpochybňují covidové náboženství a jeho dogmata. Novodobá inkvizice je zvláště zaměřena na lékaře a vědce, od kterých hrozí covidovému náboženství největší nebezpečí. Odborníci, kteří si dovolí zpochybnit vakcinační politiku nebo nabídnou účinné formy léčby COVID-19, jsou zesměšňováni, zastrašováni a umlčováni. Jsou známy případy záhadných úmrtí těch opakovaně neposlušných. V lepším případě jsou hanobeni, kriminalizováni, zbavováni licencí a členství v institucích, a mnoha způsoby je jim znemožňována práce a veřejné vystupování.[3] [5]

  Ovládnutí a zotročení

  Mnohé náboženské sekty a kulty vedly pod falešnými záminkami k naprosté podřízenosti, až zotročení svých vyznavačů. U covidového kultu je tomu stejně. Maskou, pod kterou se skrývá postupné zotročení všech lidí, je ochrana jejich zdraví. Podobně, jako sekty "chrání" své ovečky před hříchy a nebezpečím světa. Přitom dnes, ve světle dalších a dalších událostí, je jasné, že cílem není lidstvo chránit před pandemií, ale dostat se do stavu, kdy lidé budou souhlasit, aby jim byly do jejich těl znovu a znovu vpichovány látky, o jejichž skutečných účincích nemají ani potuchy. Jedině slepá, covidová víra toto umožní.

  Zvrácenost covidového náboženství

  Covidové náboženství je postaveno na lží, klamu, iracionalitě, ničení kritického úsudku, cenzuře a popírání důkazů. Výše uvedené porovnání náboženského fundamentalismu s téměř celosvětovou posedlostí očkováním lze zatím chápat stále jen jako nadsázku. Ovšem pokud pozorně a s nadhledem sledujeme události kolem koronavirové pandemie, nelze se ubránit pocitům účasti v parodii, absurdním divadle, které je režírováno podle ďábelského plánu. Očkování, které je mnohdy výsledkem lidského prospěchářství, sobeckosti či obyčejné hlouposti, bývá vydáváno za ctnost a hrdinství. Snad v počátcích tzv. covidové pandemie, v atmosféře šířeného strachu a dezinformací, mohli někteří z nás udělat chybu, uvěřit a nechat se naočkovat. Nyní je situace zcela jiná a kdo má zájem, lehce odhalí klam o prospěšnosti vakcinace, i přes všudypřítomnou cenzuru a propagandu. Je na každém z nás, zda se stane uctívačem covidového kultu a poslušně poklekne před globální mocí zla, nebo odmítne hrát roli loutky v absurdním covidovém divadle.

  Za absurdní označujeme věci, které nedávají smysl a jsou v rozporu s empirickými fakty a zdravým rozumem. Nynější celosvětová vakcinační mánie je určitá absurdní forma náboženství. Bible a Korán před podobnými zvrácenostmi varují. V Hebrejské Bibli jsou někdy označovány jako ohavnost (תּוֹעֵבָה toebah), v křesťanském Novém zákoně se píše o zvrácenostech (διαστρέφω diastréfo̱). Ďábelské dílo se pozná podle zvrácenosti dějů a zákonitostí. Satan prý rád ponouká člověka obracet svět vzhůru nohama, protože mu činí radost pokřivovat Boží dílo a dokazovat, že lidstvo je pouhým nepodarkem, omylem. Podle některých židovských, křesťanských a islámských tradic ďábel pokrucuje svět a obrací jej naruby. Proto mnohé náboženské skupiny odmítají i současnou očkovací kampaň, toto pseudonáboženství zla. Covidový kult se však zatím rozmáhá, stojí za ním držitelé světské moci a peněz. Postupně se přetváří v celosvětové náboženství, kde očkovaní budou velebeni a neočkovaní pronásledováni. Je však stále čas to zastavit.

  Bible, Zjevení Janovo 21:7-8 (Český studijní překlad)
  Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec.
  Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života.
  Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem.
  Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.

   

  Předchozí - 1. část

  --- pokračování příště ---


  [a] Dodnes nebyl prokázán původ koronaviru SARS-CoV-2. Hlavní informační kanály však s určitostí tvrdí, že covid není umělého původu. Přitom řada odborníků včetně nositelů Nobelových cen potvrdila, že koronavirus vykazuje mnohé známky laboratorních úprav. Proti těmto odborníkům je veden ostrý boj. Jsou očerňováni, umlčováni a kriminalizováni. Informace o umělém původu covidu jsou cenzurovány.

  Zajímavé je, že prakticky všechny odborné instituce tvrdí, že nemají záznamy o izolaci/purifikaci koronaviru SARS-CoV-2.[1]

  [b] Vlády (až na výjimky typu Saudské Arábie) stále prohlašují, že očkování je dobrovolné. Ve skutečnosti vynucují očkování tím, že pro běžné činnosti omezují neočkované, vyžadují celoplošné testy i od zdravých lidí. Vůči žádné jiné nemoci, včetně vysoce infekčních, se takto nepostupovalo. Řadě profesních skupin bylo očkování nařízeno jako povinné. Někde již mají neočkovaní problém zajistit si základní potraviny k životu.[2]
  Progresivní americká média CNN, The New York Times, The Washington Post, Insider a Politico již oznámila „nulovou toleranci k neočkovaným“. CNN současně oznámila, že již propustila své zaměstnance, protože přišli do práce neočkovaní.[4]

  Vlády financují programy přesvědčující obyvatelstvo o nutnosti očkování. Hlavní zbraní je vytváření atmosféry strachu a všeobecné paranoie z následků nemoci. Aktivně šíří další a další falešné zprávy, aby přesvědčili obyvatelstvo o nutnosti vakcinace. Vytvářejí se dvě kategorie občanů, nejen dospělých ale už i dětí. Rychle postupuje segregace neočkovaných, netestovaných a nerouškovaných.

  To má naštěstí odezvu v mnoha zemích. Šíří se hromadné demonstrace a občanské nepokoje především ve velkých zemích (Francie, Itálie, Německo) proti covid-pasům a vyčleňování neočkovaných ze společnosti.

  [c] Je potvrzeno, že přirozená imunita poskytuje dlouhodobější a silnější ochranu před infekcí, symptomatickým onemocněním a hospitalizací v důsledku Delta varianty covidu.
  Pokud by se přiznala účinnost přirozeně získané imunity, mnoho lidí to odradilo od očkování.

  [1] Instituce po celém světě nemají žádný záznam o izolaci/purifikaci SARS-CoV-2. RESETHEUS [online]. 2021 [cit. 2021-8-21]. Dostupné z: https://resetheus.org/instituce-po-celem-svete-nemaji-zadny-zaznam-o-izolaci-purifikaci-sars-cov-2/
  [2] Když se to přepískne: Strach jako metoda podvolení přestává fungovat. Na řadu přicházejí otevřené represe. Kdy učiní vakcinaci povinnou? Místo žlutých vest žluté hvězdy. Volba? Jen pro některé. Když kat o morálce káže. Protiproud.cz [online]. 2021 [cit. 2021-8-27]. Dostupné z: https://www.protiproud.cz/politika/5969-kdyz-se-to-prepiskne-strach-jako-metoda-podvoleni-prestava-fungovat-na-radu-prichazeji-otevrene-represe-kdy-ucini-vakcinaci-povinnou-misto-zlutych-vest-zlute-hvezdy-volba-jen-pro-nektere-kdyz-kat-o-moralce-kaze.htm
  [3] Světové lékařské autority: Všeobecná vakcinace je obrovská chyba! Diletanti a negramoti: Umlčte kritiky vakcinace! Experiment, který zničí lidstvo. Řádění nepříčetné vakcinační "inkvizice." Zastavte očkování dřív, než bude pozdě! Protiproud.cz [online]. 2021 [cit. 2021-8-27]. Dostupné z: https://www.protiproud.cz/zdravi/5954-svetove-lekarske-autority-vseobecna-vakcinace-je-obrovska-chyba-diletanti-a-negramoti-umlcte-kritiky-vakcinace-experiment-ktery-znici-lidstvo-radeni-nepricetne-vakcinacni-inkvizice-zastavte-ockovani-driv-nez-bude-pozde.htm
  [4] Šíří se pandemie vakcinační totality: Perzekuce nebo rovnou pět let basy? Nulová tolerance vůči neočkovaným. Kupředu po vzoru USA? Kavárna hýká nadšením - zavádí to totiž její prezident. Kdo oponuje, je... třídní nepřítel! Protiproud.cz [online]. 2021 [cit. 2021-8-27]. Dostupné z: https://www.protiproud.cz/politika/5953-siri-se-pandemie-vakcinacni-totality-perzekuce-nebo-rovnou-pet-let-basy-nulova-tolerance-vuci-neockovanym-kupredu-po-vzoru-usa-kavarna-hyka-nadsenim-zavadi-to-totiz-jeji-prezident-kdo-oponuje-je-tridni-nepritel.htm
  [5] Další jedy objeveny v tak zvaných „očkováních“ proti covidu. Vox populi [online]. 2021 [cit. 2021-8-27]. Dostupné z: https://voxpopuliblog.cz/dalsi-jedy-objeveny-v-tak-zvanych-ockovanich-proti-covidu/
  [6] Bez očkování do obchodu nesmíte. Tady s odpůrci vakcinace ztratili trpělivost. Seznam Zprávy [online]. 2021 [cit. 2021-8-27]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bez-ockovani-do-obchodu-nesmite-tady-s-odpurci-vakcinace-ztratili-trpelivost-170207
  [7] Povinné očkování má stát právo nařídit, říká předseda Ústavního soudu Rychetský. Forum24 [online]. 2021 [cit. 2021-8-27]. Dostupné z: https://www.forum24.cz/povinne-ockovani-ma-stat-pravo-naridit-rika-predseda-ustavniho-soudu-rychetsky/
  [8] V Británii je zřejmě na stole očkování dětí bez souhlasu rodičů. Echo24.cz [online]. 2021 [cit. 2021-8-28]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/S4H9b/v-britanii-je-zrejme-na-stole-ockovani-deti-bez-souhlasu-rodicu

  Vydáno: 28. 8. 2021


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel M | Vydáno: 28. 08. 2021 | Aktualizováno: 29. 08. 2021 | 2259 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.