Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63

  Proroctví (Covid) - Nostradamus

  Mýty a skutečnost - Proroctví

  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63

  Předpověděl Nostradamus COVID?
   Existují proroctví varující před tím, co právě nyní přichází?

   

  Corona v Nostradamově proroctví

  V roce 2002 bylo zaznamenáno virové onemocnění dýchacích cest nazvané SARS (z angl. Severe Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom, či také syndrom náhlého selhání dýchání). Původce nemoci je dnes znám jako SARS-CoV a patří k virům, které začaly být od roku 2009 označovány jako koronaviry (Coronavirus). Od konce roku 2019 se začala světem šířit epidemie choroby covid-19. Nemoc vyvolává koronavir označovaný jako SARS-CoV-2.[1]

  V současné pandemii patří snad k nejpoužívanějším slovům koronavirus, corona či covid. Nalezneme v předpovědích Nostradama tato slova či nějaká jim blízká?  Nostradamus zveřejnil ve svých knihách téměř 1000 předpovědí, většinou psaných ve čtyřverší. Jedno jediné z nich obsahuje slovo coron. Může zde být nějaká spojitost s koronavirem a covidem?

  Centurie III.91


  Obr. Čtyřverší 91 z III. centurie (r. 1555). [2]  Obr. Čtyřverší 91 z III. centurie (r. 1566). [3]

     Překlad anglického překladu:

  Strom, který byl dlouho mrtvý a uschlý,
  v jedné noci se opět zazelená:
  Kronianský král nemocen, princ se zmrzačenou nohou,
  bojíc se svých nepřátel odpluje.

   

  Přepis originálu:[4]

  L'arbre qu'avoit par long temps mort seché,
  Dans une nuit viendra à reverdir:
  Cron. roy malade, prince pied estaché
  Craint d'ennemies fera voile bondir.

   

    Anglický překlad:[5]

  The tree which had long been dead and withered,
  In one night it will come to grow green again:
  The Cronian King sick, Prince with club foot,
  Feared by his enemies he will make his sail bound.

  S českým překladem centurie III.91 jsme se zatím nesetkali a pokusíme se tedy o vlastní.

  Na první pohled je patrné, že v nestarším vydání Nostradamových centurií z roku 1555 není slovo Coron ale Cron (viz začátek třetí řádky). Coron se objevuje až v pozdějších vydáních centurií.

  Se slovem Cron.roy či Coron Roy měli překladatelé vždy problém. Někdy čteme, že jde o nemocného kronianského (?) krále (angl. Cronian King sick). Jindy bývá Coron Roy spojován s  francouzským králem Karlem X. a princ (Prince) s jeho vnukem Jindřichem, hrabětem z Chambord, posledním z původní linie Bourbonů (1820 - 1883). Další badatelé ve slově Coron/Cron vidí řeckého boha Krona (Kronos, Cronos, Cronus, Saturnus) nebo jen přívlastek ve smyslu chromý, tedy chromý král.

     
  Obr. Kronos, Cronos (v řecké mytologii) resp. Saturnus (v římské mytologii). Drží srp, kterým zbavil svého tyranského otce Úrana mužství. Z obavy o ztrátu nadvlády pak polykal své děti.[6]

  Zdánlivě tedy nemá Nostradamovo čtyřverší III.91 nic společného s pandemií covidu. Nebo přece jen něco ano? Kronos - Saturn mohl být Nostradamem spojován s pandemií koronaviru v některých dalších centuriích - viz náš rozbor centurie I.16 a II.65.[7] [8] Pojem Cron či Coron v sobě může nést druhý, předchozím generacím skrytý význam - ukazovat na pandemii, kde jedna z nejrozšířenějších zkratek pro tuto svízel je corona. To ale není vše. V centurii III.91 lze nalézt i další slova spojovaná se současnou epidemií - rouška, nákaza, strach...

  Náš překlad centurie III.91:

  Strom, který je dlouho mrtvý a suchý,
  v jedné temné noci se opět zazelená:
  Cron.roy / Coron  Roy
  (kralování corony) nákaza, vládce na nohou schován.
  Strach z nepřátelské vůle, rouška odrazit/rozhněvat.
   

  Slova na první pohled nedávají příliš velký smysl. Snad kromě prvních dvou řádků. Zde je možná vyjádřena naděje, že i když strom lidství schne a umírá, ve tmě, která nás čeká, dostane lidstvo jednou šanci k obnově.

  Cron.roy / Coron Roy necháváme v původním znění. Slova mohou znamenat kralování korony a symbolicky titána Krona (Cronos), navrátivšího se z podsvětí, aby svým srpem zredukoval počet lidí. Slova mohou znamenat i nadvládu nad nemocnými a nemocí.

  Ten, kdo se postavil lidské společnosti, aby jí začal naplno vládnout, a který stojí za vypouštěním stále nových a nových kmenů koronaviru, je utajován, schován. Mezi lidmi je strach; cítí, že na ně útočí něco nepřátelského, a roušky jsou jen pochybným pokusem tyto útoky odrazit. V mnohých budí roušky frustraci a hněv.    
  Obr. Lidé v rouškách - ilustrační foto (mujRozhlas)

  Náš výklad veršů je jistě subjektivní a bylo by možné nalézt mnoho dalších, zcela jiných vysvětlení. Každý, nechť si vytvoří svůj vlastní názor. Pro usnadnění uvádíme významy klíčových slov centurie II.91: 

  dans la nuit - v noci, v temné noci,
  viendra - vrátí se, přijde, objeví, nakonec
  reverdir - zelenat, osázet

  Cron/Coron - ? Cronos, corona
  Roy - royal? - královský
  malade - nemocný, pacient; maladie - nákaza
  prince - princ, kníže, vládce
  pied - noha, chodidlo
  estaché - schovaný

  craint - crainte - strach, hrůza, obava
  criant - křičící, plačící, očividný
  ennemies - nepřátelé, nepřátelský
  fera - vůle
  voile - plachta, plavba, závoj, rouška
  bondir - skok, skočit, nadskočit, odrazit se, rozhněvat

   

  Uveďme ještě jednu Nostradamovu předpověď, kde je uvedena jedna špatná ale i jedna dobrá zpráva s nadějí pro naši generaci.

  Centurie I.63


  Obr. Čtyřverší 63 z I. centurie (r. 1555). [2]  Obr. Čtyřverší 91 z III. centurie (r. 1566). [3]

     Překlad:[2]

  Když strasti přejdou, menším stane se svět:
  Země bez lidí, mír dlouho bude.
  Nebem, mořem, souší lze bezpečně jet.
  Pak znovu válka vrátí se všude.

   

  Přepis originálu:[9]

  Les fleaux passés diminue le monde
  Long temps la paix terres inhabitées
  Seur marchera par ciel, terre, mer, & onde:
  Puis de nouveau les guerres suscitées.

   

    Anglický překlad:[5]

  Pestilences extinguished,
  the world becomes smaller,
  for a long time the lands will be inhabited peacefully.
  People will travel safely through the sky (over) land and seas:
  then wars will start up again.

  Les fleaux - pohromy, metly, nákazy (v pozdějším vydání je psáno Les fleurs - květiny)
  passé - minulost, uplynulý
  diminué - zmenšený, snížený, drasticky omezený
  monde - svět, národ, společnost, lidé
  Pohromy/nákazy minou, svět se zmenší / lidstvo se zredukuje.

  Long temps - dlouhá doba, delší čas
  paix - mír, pokoj
  terres -  půda; terre - země; territoire - území
  inhabitées - neobydlený
  Po dlouhou dobu mír, země neobydlená.

  Seur - avec sécurité? - bezpečně; sure - jistě; seuls - lidé; soeur - sestra; sur - na, po, u, nad
  marchera - fungovat; marcher - běhat, fungovat, jezdit
  par ciel - po nebi, po obloze
  terre, mer - země a oceán
  onde - vlna, vlnění
  Lidé/bezpečně budou  jezdit/fungovat po nebi, zemi, oceánu a vlnách.

  Puis de nouveau les guerres suscitées. - Potom nové války se zrodí.

  Náš překlad centurie I.63:

  Pohromy/nákazy minou, svět se zmenší / lidstvo je zredukováno.
  Po dlouhou dobu mír, země neobydlená.
  Lidé/bezpečně budou  jezdit/fungovat po nebi, zemi, oceánu a vlnách.
  Potom nové války se zrodí.
   

  Všimněme si nejprve zajímavého spojení mer & onde - moře/oceán & vlny (3. řádka). Slova vypadají jako redundantní. Proč píše Nostradamus o oceánu a ještě o vlnách? Pokud plujeme po moři, pak samozřejmě na vlnách. A ještě více nás může překvapit zmínka o tom, že lidé budou cestovat par ciel - po nebi/obloze.

  Nostradamus zmiňuje cestování po nebi úplně samozřejmě, i když v jeho době to byla věc zcela nemožná. Počátky balónového létání se datují od roku 1783 (první  horkovzdušný balon bratří Montgolfierů), tedy 228 let po vydání první sbírky předpovědí. A létání, jako běžný dopravní prostředek, začalo fungovat až ve 20. století. Přesto Nostradamus popisuje cestování lidí po nebi, zemi i oceánu. A pokud rozlišuje cestování  mořem i po vlnách, lze se domýšlet, že tím bylo myšleno cestování skrze moře (ponorky) i po vlnách (lodě). První funkční ponorné plavidlo bylo postaveno roku 1776, ale teprve koncem 19. století začaly být ponorky využívány ve větším počtu, stále jen pro vojenské účely. Během 2. světové války již brázdily hlubiny moří stovky válečných ponorek. K mírovým účelům začaly být ponorky používány až od minulého století. To posouvá Nostradamovo proroctví do 20. století, či ještě později, vždyť cestování pod hladinou moře je stále výsadou nemnohých.    
  Obr. Montgolfiéra (rok 1783). Za počátek balónového létání se považuje 5. červen 1783, kdy se z francouzského Annonay vznesl první horkovzdušný balon bratří Montgolfierů s „pasažéry“ (ovcí, kachnou a kohoutem) na palubě.[11]

  Další zajímavou informaci nalezneme v první řádce: Svět se zmenší resp. lidstvo je silně zredukováno. Nostradamus ve své zálibě dvojznačných textů mohl slovy diminue le monde úmyslně vyjádřit oba významy. "Svět se zmenšil" je častou frází popisující naši dobu, kdy je technicky možné rychle cestovat z jednoho koutu země na druhý. Fráze vyjadřuje také propojení lidí komunikačními technologiemi, zejména v prostředí internetu. Druhý význam - lidstvo se drasticky zredukuje, může dost přesně předpovídat dopad coronavirové pandemie. Pokud je pravdou, že pandemie je uměle vyvolávána (včetně vypouštění nových a nových kmenů coronaviru) a očkování na bázi mRNA situaci spíše zhorší,  nejsou vyhlídky růžové a lze očekávat smrt mnoha z nás. Na veřejnost pronikají informace o tom, že cílem NWO je snížit počet obyvatel ze současných necelých osmi miliard na půl miliardy viz např. Georgijské poradní kameny.[12] Zda skutečně začíná drastická redukce lidí, přeživší poznají do dvou let.[a]

  Nový světový řád

  Zmínili jsme zkratku NWO - New World Order - Nový světový řád. Má se jednat o skrytou skupinu nadnárodních elit, ovládajících a manipulujících vlády, volby, průmysl, bankovnictví a mediální organizace po celém světě. Oficiálně je existence NWO popírána.  

  Za jeden ze stánků NWO je považováno Denverské letiště (DEN) a zejména jeho podzemí. Tam se ale nezvaní dostat nemohou. Zato v letištní hale budí již řadu let u cestujících pozornost série zvláštních nástěnných maleb. Oficiálně se jedná cyklus fresek s názvem "Dětský sen o světovém míru" a "Mír a harmonie s přírodou". Existují však i názory, že malby (ale i další umělecká díla v areálu DEN) jsou spíše než oslavou míru, oslavou zla zaměřeného vůči člověku. V malbách, které byly vytvořeny v létech 1993 až 1995, lze hledat předpověď událostí, které již začínají postihovat zejména Evropu, ale i celý svět - migrace z afroislámských zemí, počínající nadvláda Německa nad Evropou i plán NWO na redukci obyvatelstva.


  Obr. Pravá část diptichu "Children of the World Dream of Peace", Leo Tanguma, DIA, Jeppesen Terminal Level 5. Démon v ochranné masce kosí lidstvo. Malba v letištní hale v americkém Denveru, kde je umístěn i oslavný symbol Nového světového řádu (NWO).[14]

  Dvě nástěnné malby nesou název "Dětský sen o světovém míru". Při bližším pohledu lze na levé stěně rozpoznat symboliku vítání migrantů v Evropě (ačkoliv malby vznikly o řadu let dříve). Na pravé stěně kosí démon války lidi všech barev a národností (viz obrázek výše). Zástupy lidí, matek a dětí, bědují a umírají. Podrobný výklad smyslu fresek uvádíme v článcích Mezinárodní letiště v Denveru - chrám NWO? a Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. [13] [14]

  Pozornost zasluhuje ochranná maska na tváři démona války. Pokud se mělo jednat o symboliku válečníka II. světové války, či nějaké války budoucí, je anachronické zobrazovat plynovou masku. Ve II. sv. válce naštěstí nebyl bojový plyn použit. Ovšem pokud zde spatřujeme symboliku vojenské síly, která kosí lidi nějakou smrtící látkou, například koronavirem, začíná být sdělení obrazu zřetelnější.

  Na dalším diptichu "Mír a harmonie s přírodou" spatříme na levém obraze i tři rakve s dětmi:

    Obr. Levá část diptichu "In Peace and Harmony with Nature", Leo Tanguma, DIA.[15]

  Levý obraz diptichu má varovat před ničením přírody. Barevný pták Quetzal symbolizuje zánik, vyhynutí. Vidíme zde požár, hynutí přírody a pohřbívání lidí. Zemřelí v rakvích nesou náboženskou symboliku křesťanství, židovství i přírodních národů.
  Všimněme si dívky vpravo uprostřed obrazu, držící dřevěnou desku. Dřevořezba má snad představovat nějaký místní příběh o květině a motýlu, které vycházejí z lidských úst. Někomu ale může symbol, na který ukazuje zelené péro Quetzal, ptáka zániku, připomínat symboliku koronaviru, který do lidských úst naopak vchází:


  Obr. Detail fresky. In Peace and Harmony with Nature - Mír a harmonie s přírodou.[15]


  Obr. Symbol COVID-19
      
  Obr. Symbol pandemie COVID-19
    
  Obr. Piktogram - cropcircle - kruh v obilí - Hampshire, květen 2020.[19]

  Na pravé části diptichu jsou již přeživší mladí lidé shromážděni kolem zázračného květu, hrajícího všemi barvami. Vizionáři v květu vidí symboliku genetického inženýrství, které genovou vakcinací vytvoří z přeživších lidí nový typ člověka:


  Obr. Pravá část diptichu "In Peace and Harmony with Nature", Leo Tanguma, DIA. [18]

   

  Možná je smysl kreseb zcela jiný, než zde popisujeme. Ovšem pokud vyjdeme z Denverské letištní haly na čerstvý vzduch, nemůžeme přes naše roušky a masky nespatřit desetimetrového koně s rudě žhnoucíma očima nazývaného Blucifer.


  Bible, Zjevení Janovo, 6:7-8
   
  A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
  A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

   

   

   

     
  Obr. Blue Mustang Blucifer.[17]
   
   

  [a] V řadě západních zemí i celé EU jsou plošně nasazovány experimentální vakcíny typu mRNA, kde dosud nejsou ukončeny všechny klinické studie. Lze očekávat celou škálu neznámých vedlejších účinků programovací mRNA vakcíny, které budou zřejmě odhaleny v budoucích dvou letech. Evropská komise udělila společnostem Pfizer/BioNTech jen podmínečné schválení vakcíny na území EU s tím, že Pfizer musí komplexní a závěrečnou klinickou studii předložit orgánům EU do konce roku 2023. Vakcíny Pfizer a Moderna mají status experimentálních vakcín a např. americká armáda jimi své vojáky plošně očkovat prozatím nehodlá. Naopak klasickou vakcínou Sputnik V je plošně očkována ruská armáda. To ukazuje mnohé.
  Vakcíny mRNA jsou programovací vakcíny, které pomocí šablon nechávají lidské buňky vyrábět antigeny vybraných virů. Šablona mRNA uvnitř lidské buňky může po naočkování vytvářet jiné, než původně zamýšlené antigeny, případně antigeny jinak strukturované, poškozené a pozměněné. Výrobci vakcín na bázi mRNA se vyviňují již předem z jakýchkoliv negativních účinků jejich produktů. Např. farmaceutická firma AstraZeneca si ve smlouvě s EU (27. srpna 2020) vyjednala bezpečnostní klauzuli, že neponese právní odpovědnost za případné budoucí vedlejší účinky vakcíny. Standardní vakcíny (např. Sputnik V) nejsou v EU paradoxně povoleny.

  [1] Přispěvatelé Wikipedie, SARS [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum poslední revize 18. 11. 2020, 14:54 UTC, [citováno 27. 02. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS&oldid=19175167 >
  [2] 1555-001 Nostradamus, Les Propheties, Albi. Propheties.it [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1555-001%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Albi/slides/1555-001-077.htm 
  Title: LES/ PROPHETIES/ DE M. MICHEL/ NOSTRADAMUS/ (Images) A LYON,/ Chés Macé Bonhomme./ M.D.LV./ La permifsion est inferée à la page fuiuante./ AVEC PRIVILEGE. Authour: Nostradamus Description: 91 pages Published: Macé Bonhomme Holdings: B.ALBI : FONDS ROCHEGUDE 12426 R References: BENAZRA Pag 9; CHOMARAT; - RUZO 16; Gregorio 1555-001
  [3] Nostradamus, Les Propheties, Pierre Rigaud. 1566. [online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupný z WWW: < http://www.propheties.it/1566-002%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Pierre%20Rigaud/slides/1566-002-055.htm >
  Title: LES/ PROPHETIES/ DE/ M. MICHEL/ NOSTRADAMUS./ dont il y en a trois cents qui n'ont/ jamais été imprimées. Ajoutées/ de nouveau par l'Auteur/ imprimées par les soins du Fr. JEAN VALLIER/ du convent de Salon des Mineurs Conven-/ tuels de Saint Francois./ (Image)/ A LYON./ Par PIERRE RIGAUD, Rue Merciere/ au coing de rue Ferrandiere. 1566/ Avec Permiffion. Authour: Nostradamus Description: 168 pages, 8vo Published: Lyon, Pierre Rigaud Holdings: B.N.F. FRBNF31025885 References: BENAZRA Pag 297; CHOMARAT 80; RUZO 82; Gregorio 1566-002
  [4] § 603. Duke of Bordeaux, his destiny off the throne. Nostradamus Anthology [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné z: http://completor.blog.fc2.com/blog-entry-20.html
  [5] Les Propheties (1555) by Nostradamus, translated by Edgar Leoni. Wikisource contributors, 'Les Propheties', Wikisource , 26 June 2020, 11:37 UTC, < https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Propheties > [accessed 22 February 2021]
  [6] Přispěvatelé Wikipedie, Kronos [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum poslední revize 9. 12. 2020, 10:39 UTC, [citováno 28. 02. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kronos&oldid=19245973 >
  [7] Nostradamus a COVID. Mýty a skutečnost. Suspectus.com. [online]. 2021 [cit. 2021-02-22]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nostradamus-a-covid&cisloclanku=2021010001
  [8]

  Nostradamus a COVID - centurie II.65. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2021 [cit. 2021-02-28]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nostradamus-a-covid-centurie-ii-65&cisloclanku=2021020001

  [9] §928 Submarines in and after the WWII (1939-1999): I-63. Nostradamus anthology [online]. [cit. 2021-02-28]. Dostupné z: http://completor.blog.fc2.com/
  [10] LEMESURIER, Peter. Nostradamus: příštích 50 let: nový výklad. Ostrava: Středoevropské nakladatelství, 1997. ISBN 80-86004-31-7.
  [11] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Horkovzdušný balon [online]. c2021 [citováno 2. 03. 2021]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horkovzdu%C5%A1n%C3%BD_balon&oldid=19472251 >
  [12] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Georgijské poradní kameny [online]. c2020 [citováno 2. 03. 2021]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Georgijsk%C3%A9_poradn%C3%AD_kameny&oldid=19206469 >
  [13] Mezinárodní letiště v Denveru - chrám NWO? Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2015 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015100001
  [14] Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2015 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015110001
  [15] In Peace and Harmony with Nature. DEN - Denver International Airport [online]. [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: https://images.flydenver.com/Art-at-DIA/Permanent-Works/In-Peace-and-Harmony-with-Nature/
  [16] Denver airport murals explanation and photos courtesy of dr. Leonard Horowitz. SherriKane.com [online]. [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://sherrikane.com/Denver_Airport_Murals.html 
  [17] Wikipedia contributors. (2020, June 23). Blue Mustang. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 23:21, March 2, 2021, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_Mustang&oldid=964023146
  [18] In Peace and Harmony with Nature: Denver International Airport 1993-1995. Leo TAnguma Chicano Muralist [online]. [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: https://www.leotangumachicanomuralist.com/dia-in-peace-in-harmony
  [19] Potterne Field, nr. Devizes, Wiltshire. Reported 28th May. Crop Circle Connector [online]. [cit. 2021-03-12]. Dostupné z: http://cropcircleconnector.com/2020/29052020/29052020.html

  Vytvořeno: 30.1.2021


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel M | Vydáno: 03. 03. 2021 | Aktualizováno: 12. 03. 2021 | 3021 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.