Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Nostradamus a COVID - centurie II.65

  Proroctví (Covid) - Nostradamus

  Mýty a skutečnost - Proroctví - Covid-19 (II)

   

  Nostradamus a COVID - centurie II.65

  Předpověděl Nostradamus epidemii COVID?
   

   

  Nostradamova proroctví

  V předchozím článku Nostradamus a COVID jsme zmínili dvě proroctví, která mohou ukazovat právě na naši dobu.

  V centurii II.46 je psáno o velkém trápení lidstva a příchodu trápení ještě většího. Velké trápení lze přeložit také jako velká změna/mutace lidí. Rovněž je zde psáno o nákaze i hladomoru a také o tom, že Velký hybatel událostí obnovuje věky.[1]

   

     
  Obr. Čtyřverší 46 z II. centurie (r. 1555). [2]
  V centurii I.16 Nostradamus rovněž varuje před nákazou, hladomorem a vojenským násilím, a zmiňuje Věk blížící se obnově.
  Důležité jsou prvé dva řádky datující celé proroctví. Podle popisu by se mohlo jednat o velkou konjunkci Saturnu a Jupitera při zimní rovnodennosti roku 2020. Konjunkce nastala blízko souhvězdí Střelce, ve znamení Kozoroha.[1]
   


  Obr. Čtyřverší 16 z I. centurie (r. 1555). [3]

   

  Falešná Nostradamova proroctví

  Než se budeme věnovat dalším autentickým proroctvím lékaře a astrologa Michela de Nostredame (1503 - 1566), upozorníme na některá falešná proroctví, připisovaná tomuto věštci.

  "Pár mladých lidí: Napůl mrtvý to započne.
  I přes zášť způsobí mrtvý, že ostatní zazáří
  A na vznešeném místě
  objeví se mocná zla...
  "[4] 

  Otcové a matky mrtvé z nekonečných smutků, ženy v zármutku, morové monstryně. Ten Velký už nebude, tak celý svět zanikne.[7]


  “Few young people: half-dead to give a start. Dead through spite, he will cause the others to shine,
  And in an exalted place
  some great evils to occur:

  Sad concepts will come to harm each one, Temporal dignified, the Mass to succeed. Fathers and mothers dead of infinite sorrows, Women in mourning, the pestilent she-monster: The Great One to be no more, all the world to end.".[5]

     
  Obr. Falešné Nostradamovo proroctví.[5]

  Některá západní média dokonce toto "proroctví" vysvětlují tak, že to jsou právě ruští vědci, kteří vytvořili biologické zbraně včetně viru, měnícího lidi na zombie.[5]
   Celé proroctví je podvrh. Navíc, o mnohaletých pokusech západních vědců s genetickými změnami člověka, prováděných v laboratořích zaoceánských lodí, se mlčí.

  Na mnoha bulvárních stránkách (včetně webu Novinky.cz) byla zveřejněna údajná Nostradamova proroctví, ve kterých jsou zmiňováni napůl mrtví lidé. Odtud se vyvozují předpovědi o nemrtvých - zombie, coby důsledku virové pandemie a očkování.

  Výše uvedená proroctví však nejsou k nalezení v žádné z Nostradamových knih předpovědí. Někdy je uváděno, že jde o proroctví ze ztracené knihy, znovu objevené v roce 1994 v římské knihovně. Kniha je údajně posledním Nostradamovým dílem, obsahujícím proroctví pro naši dobu.[5]
  Skutečně existuje kniha zvaná Vaticinia Nostradami, objevená v roce 1994 v centrální národní knihovně v Římě. Kniha se vydává za Nostradamovo dílo. Vznikla ale nejdříve v roce 1689 (tj. déle, než 100 let po Nostradamovi) a obsahuje 80 ilustrací - akvarelů, žádné psané verše.[6]

   

  Vraťme se ke skutečným předpovědím Nostradamových centurií. Čtyřverší, zmiňujících nákazu a nemoci, je řada.
  Slova pestifere/pestilence (nákaza, mor) či peste/plague (nákaza, mor ale i záplava, soužení) nalezneme v několika desítkách předpovědí:  1.16, 1.26, 1.55, 1.63, 2.6, 2.19, 2.32, 2.37, 2.46, 2.53, 2.56, 2.65, 3.19, 3.56, 3.75, 3.84, 4.30, 4.48, 4.90, 5.49, 5.63, 5.90, 6.5, 6.10, 6.46, 6.47, 6.98, 7.6, 7.21, 8.17, 8.21, 8.50, 8.62, 8.84, 9.11, 9.42, 9.55, 9.82, 9.91. Malefice/ill (smrt, zlo, nemoc), malade/sick (nemocný), contaminees/contaminated (kontaminace, zamoření) v dalších čtyřverších 1.61, 3.91, 6.99, 4.94.[a]

  V historii postihlo lidstvo mnoho nákaz, epidemií i pandemií.[b]  Velkou část z výše uvedených předpovědí lze tudíž vztáhnout na nemoci, kterými bylo lidstvo postiženo v minulosti, počínaje 16. stoletím, kdy Nostradamus psal své předpovědi. A mnohé nemoci v předpovědích mohou mít spíše symbolický význam lidského soužení a přírodních katastrof. Přesto se pokusme upozornit na některá z čtyřverší, ve kterých lze snad hledat spojitost s aktuálním koronavirovým onemocnění Covid-19.

     
  Obr. Morový doktor. Kolorovaná mědirytina, asi 1656. V dobách morových epidemií byli moroví doktoři najímáni městy, ve kterých se objevila nákaza.

  Moroví doktoři často neměli vzdělání a spoléhali se jen na své zkušenosti na základě svých pokusů a pozorování. Morová maska a oblek je měl ochránit před nákazou.
  Významným morovým doktorem, který radil ohledně preventivních opatřeních byl Nostradamus. Jeho radou bylo odklízení těl nakažených, pobývat na čerstvém vzduchu, pít čistou vodu a pít šťávu z šípků.
  [16]
   

  Centurie II.65


  Obr. Čtyřverší 65 z II. centurie (r. 1555). [8]


   

    České překlady:[11] [15]
  Blahobyt skončil, strašné prokletí,
  Okolí Milána a Západ sžírá.
  Kostel v plamenech, mor a zajetí,
  Merkur ve Střelci, Saturn meč svírá.

  Řítí se na nás velká katastrofa.
  Napříč zeměmi Západu a Lombardie.
  Oheň na lodi, mor a zajetí.
  Merkur ve Střelci, když Saturn slábne.

  Přepis originálu:[9]

  Le parc enclin grande calamité
  Par l'Hesperie & Insubre fera :
  Le feu en nef, peste & captivité :
  Mercure en l'Arq Saturne fenera.

   
  Anglický překlad:[10]

  The sloping park great calamity
  To be done through Hesperia and Insubria:
  The fire in the ship, plague and captivity,
  Mercury in Sagittarius Saturn will fade.

  Na první pohled nemá čtyřverší II.65 s naší situací téměř nic společného, jen zmínku o peste - nákaze či moru.

  Le parc enclin znamená zahrada/park náchylná(ý)/směřující (k něčemu). Překládá se jako končící blahobyt, svažující se zahrada, zahrada náchylná či směřující k velké pohromě grande calamité.  Přesný překlad může být zahrada směřující k velké pohromě.
  Slovo parc ale můžeme číst p.arc - polární pól, tedy sever. Pak by slovo neslo záměrně oba významy - zahrada i sever/severní.
  Je zde ještě další zajímavá spojitost. Parc může skrývat novodobou zkratku Čínské lidové republiky (francouzsky RPC, anglicky PRC).

  Insubre je pravděpodobně Insubrie, historický region mezi Alpami a horním tokem Pádu, pojmenovaný podle starověkého keltského kmene Insubrů. Největším městem je Milán (v regionu Lombardie). Hesperia je pak znamenala Itálii. Hesperia bylo starořeckým pojmenováním Apeninského poloostrova (v přesném významu západní země). Par l'Hesperie & Insubre můžeme překládat jako V Itáliii - Insubrii /Lombardii. Jedná se o sever Itálie, a to může potvrzovat i druhý význam slova parc - severní.

  Fera je latinsky šelma. Může být odvozeno i od francouzského faire - udělat, způsobit (3. osoba singuláru oznamovacího způsobu budoucího času, tj. udělá, způsobí). Slovo tak nese dvojí význam: udělá/způsobí a zároveň šelma ve smyslu žere / požírá / sžírá
  Par l'Hesperie & Insubre fera můžeme přeložit jako V severní Itálii způsobí... ale také Od severní Itálie způsobí/sžírá...

  Hesperia ovšem může znamenat i západní země. Věta by nesla dvojí význam: Od severní Itálie způsobí/sžírá... a rovněž V západních zemích způsobí... Oba významy mohou platit současně. Skrytá dvojznačnost byla oblíbenou metodou geniálního Nostradama.

     
  Obr. Insubrie - (Insubriä) je historický region mezi Alpami a horním tokem Pádu, Zaujímá severovýchodní Piemont, severozápadní část Lombardie a švýcarský kanton Ticino, největším městem je Milán. Používá se zde zvláštní dialekt lombardštiny.[13]
   


   Obr. Lombardie (Lombardia) je oblast v severozápadní Itálii, rozkládající se od Alp až k údolí řeky Pád. Hlavním městem je Milán.[14]

  Pokud si uvědomíme, že nákaza covidem se po Evropě (a zvláště západních zemích) začala šířit ze severní Itálie, začínají být verše zajímavé právě ve své mnohoznačnosti. Naše (evropská) zahrada se stane náchylnou k velké pohromě, blahobyt skončí. Z oblasti v severní Itálii něco působí, že západní země začnou být sžírány něčím... 

  To něco je popisuje třetí řádek čtyřverší: Le feu en nef, peste & captivité.
  Feu
  je oheň/požár/světlo. Nef znamená loď či loď stavby (klenutý prostor např. v kostele). Peste - nákaza, mor. Captivité - zajetí/vyhnanství. Celou větu lze přeložit: (tak, jako) oheň na lodi, nákaza (a s tím spojené) zajetí.
  Jak lépe popsat rychlé šíření nákazy covidem-19 a s tím spojená omezení v pohybu a shromažďování, karantény a lockdowny? Symbolika lodi může zároveň ukazovat i na skutečné lodě, kde propukala nákaza, šířící se rychle jako oheň.[d]

  Poslední věta Mercure en l'Arq Saturne fenera nám snad prozradí, kdy k tomu všemu má dojít. Arq může znamenat astrologické znamení Vodnáře - Aquarius. Merkur prochází znamením Vodnáře jednou do roka, zhruba ve stejnou dobu. V roce 2020 to bylo v období 16. 1. až 3. 2. První dva případy onemocnění byly oficiálně v Itálii zaznamenány 31. 1. Naplno pak propukla epidemie ve 2. polovině února v Lombardii (severní Itálie). Na konci února byla Itálie nejpostiženější evropskou zemí.[12] Lze říci, že k prvému onemocnění lidí v Evropě došlo tehdy, když Merkur byl ve znamení Vodnáře: Mercure en l'Arq.
  Arq je ale opět dvojznačnou zkratkou. Může ukazovat rovněž na znamení Střelce.  Střelec je španělsky el arquero. Kdy byl Merkur ve znamení Střelce? V roce 2019 vstoupil Merkur do Střelce 9. prosince. První případ onemocnění Covid-19 byl oficiálně ohlášen v prosinci  (čínský Wu-chan). Proč Nostradamus nenapsal jednoznačně Aquarius nebo Sagittarius? Snad právě proto, že chtěl ukázat na oficiální počátek šíření koronaviru v Evropě (severní Itálie, konec ledna 2020, kdy Saturn procházel znamením Vodnáře), ale také celosvětově (Čína, prosinec 2019, při průchodu Saturnu Střelcem). Právě proto zvolil dvojznačnou zkratku Arq ukazují na znamení Vodnáře i Střelce.

  A proč vybral za ukazatele doby planetu Merkur? Merkur je považován za posla bohů, zvěstovatele významných událostí. Planeta Merkur se jako správný posel pohybuje po obloze rychleji, než všechny ostatní planety. Merkur je spojen i s obchodováním a cestováním, a právě tyto sféry jsou silně omezeny pandemií koronaviru. Znamení boha Merkura je vyobrazeno i na symbolu české celní správy, sboru, který má chránit a podporovat obchod, a chrínit hranice.
  Saturn doprovázel duše na druhý svět. Jeho symbolem byla magická hůl Caduceus (Merkurova hůl, Hermova hůl) se dvěma spletenými hady a okřídleným vrškem. Spletení hadi bývají dáváni do spojitosti se šroubovicí DNA. A právě o lidskou DNA se dnes, v rámci pandemie, testů a vakcinací, hraje.
     
  Obr. Znak Celní správy České republiky s Merkurovou holí.[13]
   

  Zbývá vysvětlit význam posledních slov Saturne fenera. Saturn je zde jasně jmenován. Saturne fenera je překládáno, jako Saturn bledne/mizí.

  Merkur, posel bohů, vstupoval 16. 1. 2020  do znamení Vodnáře (300° -  330° ekliptické délky). Merkur se nikdy příliš nevzdaluje od Slunce (planetu lze pozorovat jen při slunečním východu či západu).  Proto samozřejmě blízko Merkura stálo i Slunce. Jak to bylo se Saturnem? Ten se právě přiblížil k Merkuru i Slunci tak, že obrazně  ve Slunci zbledl. Viz obrázek vpravo.
  Saturn se pohybuje po obloze, na rozdíl od Merkura, velice pomalu, a tak si lze spíše představit, že Slunce (s věrným Merkurem) se přiblížilo k pomalému Saturnu, který blednul a mizel. K maximálnímu přiblížení Slunce a Saturnu došlo 14. 1. a pak se pomalu od něj Slunce počalo vzdalovat.
     
  Obr. 16. 1. 2020 Merkur vstupuje do znamení Vodnáře (300° ekliptické délky). Saturn bledne v blízkosti Slunce. Již za několik dní  budou v severní Itálii oficiálně ohlášena první onemocnění COVID-19.[c]
   

  Pokud je náš výklad čtyřverší II.65 správný, je v prvních svou větách popsáno varování, odkud a kam se bude šířit nákaza. Třetí verš popisuje, co se bude dít. Poslední verš uvádí, kdy k tomu dojde:

  Nostradamus, centurie II.65
  Zahrada směřující k velké pohromě
  Od severní Itálie způsobí / V západních zemích sžírá:

  (jak) Oheň na lodi nákaza (a s tím spojené) zajetí:
  Merkur ve Vodnáři/Střelci, Saturn bledne.

  Možná je naše chápání centurie II.65 správné, možná ne. Existuje mnoho rozdílných překladů a výkladů. Za mnohoznačností slov, anagramy a astrologickými údaji se může skrývat nespočet významů. Popisované nebeské dění (Merkur vchází do Vodnáře a Saturn bledne v blízkosti Slunce) není rovněž výjimečné a došlo k němu i v roce 1992. Jako celek ale tato Nostradamova věštba velice dobře odpovídá počínající epidemii coronaviru v Evropě roku 2020.

  --- pokračování již brzy ---

   

  [a] První číslo označuje centurii (většinou se udává římskými čísly). Za tečkou je uvedeno číslo čtyřverší. Např. 2.65 znamená II.65 - 2. centurie, 65. čtyřverší.
  [b] Podle definice je pandemie výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinenty) za určité časové období. Od dob Nostradama bylo lidstvo postiženo několika pandemiemi: Cholera (1816–1923), mor v Asii (1855–1904), Španělská chřipka (1918 – 1920), Asijská chřipka (1957–1958), Hongkongská chřipka (1968–1969), Mexická prasečí chřipka (2009 – 2010) a nyní pandemie covidu-19.

  Epidemií pak byla celá řada, u nás nejčastěji chřipky či stále se šířící HIV/AIDS.

  [c] Simulace noční oblohy a postavení planet - program Stellarium.
  [d] Viz Diamond Princess, Grand Princess, letadlová loď USS Theodore Roosevelt, letadlová loď Charles de Gaulle a řada dalších, kde se šířila nákaza rychle jako požár. Plavby byly pozastaveny na celém světě.

  [1] Mýty a skutečnost - Proroctví: Nostradamus a COVID. Mýty a skutečnost. Suspectus.com. [online]. 2021 [cit. 2021-02-22]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nostradamus-a-covid&cisloclanku=2021010001
  [2] 1555-001 Nostradamus, Les Propheties, Albi. Propheties.it [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1555-001%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Albi/slides/1555-001-047.htm

  Title: LES/ PROPHETIES/ DE M. MICHEL/ NOSTRADAMUS/ (Images) A LYON,/ Chés Macé Bonhomme./ M.D.LV./ La permifsion est inferée à la page fuiuante./ AVEC PRIVILEGE. Authour: Nostradamus Description: 91 pages Published: Macé Bonhomme Holdings: B.ALBI : FONDS ROCHEGUDE 12426 R References: BENAZRA Pag 9; CHOMARAT; - RUZO 16; Gregorio 1555-001; Comment: To add

  [3] 1555-001 Nostradamus, Les Propheties, Albi. Propheties.it [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1555-001%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Albi/slides/1555-001-020.htm 

  Title: LES/ PROPHETIES/ DE M. MICHEL/ NOSTRADAMUS/ (Images) A LYON,/ Chés Macé Bonhomme./ M.D.LV./ La permifsion est inferée à la page fuiuante./ AVEC PRIVILEGE. Authour: Nostradamus Description: 91 pages Published: Macé Bonhomme Holdings: B.ALBI : FONDS ROCHEGUDE 12426 R References: BENAZRA Pag 9; CHOMARAT; - RUZO 16; Gregorio 1555-001; Comment: To add

  [4] Co pro rok 2021 předpověděl Nostradamus? Dobré zprávy nečekejte. Anebo ano. Novinky.cz [online]. 2020 [cit. 2021-02-22]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/co-pro-rok-2021-predpovedel-nostradamus-dobre-zpravy-necekejte-a-nebo-ano-40346567
  [5] Nostradamus 2021 Predictions. YearlyHoroscope.org [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné z: https://www.yearly-horoscope.org/nostradamus-2021-predictions/ 
  [6] Wikipedia contributors, 'Vaticinia Nostradami', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 26 December 2018, 02:39 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaticinia_Nostradami&oldid=875374524 > [accessed 22 February 2021]
  [7] Rok 2020 byl samá katastrofa? Podle předpovědi Nostradama v roce 2021 přijde pravé peklo. Blesk.cz [online]. 2020 [cit. 2021-02-22]. Dostupné z: https://promuze.blesk.cz/clanek/pro-muze-tajemno/665165/rok-2020-byl-sama-katastrofa-podle-predpovedi-nostradama-v-roce-2021-prijde-prave-peklo.html
  [8]

  1555-001 Nostradamus, Les Propheties, Albi. Propheties.it [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1555-001%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Albi/slides/1555-001-051.htm

  [9] Contributeurs à Wikisource, 'Les Prophéties de M. Nostradamus/Centurie II', Wikisource, 10 novembre 2009, 13:55 UTC, < https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Proph%C3%A9ties_de_M._Nostradamus/Centurie_II   > [Page consultée le 10 novembre 2009]
  [10] Wikisource contributors, 'Les Propheties', Wikisource , 26 June 2020, 11:37 UTC, < https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Propheties&oldid=10293358 > [accessed 22 February 2021]
  [11] LEMESURIER, Peter. Nostradamus: příštích 50 let: nový výklad. Ostrava: Středoevropské nakladatelství, 1997. ISBN 80-86004-31-7.
  [12] Wikipedia contributors, 'COVID-19 pandemic in Europe', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 24 February 2021, 19:20 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19_pandemic_in_Europe&oldid=1008727563 > [accessed 24 February 2021]
  [13] Přispěvatelé Wikipedie, Insubrie [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2019, Datum poslední revize 13. 12. 2019, 18:01 UTC, [citováno 25. 02. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Insubrie&oldid=17942006 >
  [14] Přispěvatelé Wikipedie, Lombardie [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum poslední revize 7. 06. 2020, 08:32 UTC, [citováno 25. 02. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lombardie&oldid=18648995 >
  [15] Nostradamova proroctví pro rok 2021: Sílící epidemie, přírodní katastrofy a umělá inteligence. ŽivotvČesku.cz [online]. 17. 12. 2020n. l. [cit. 2021-02-26]. Dostupné z: https://zivotvcesku.cz/nostradamova-proroctvi-pro-rok-2021-silici-epidemie-prirodni-katastrofy-a-umela-inteligence/
  [16] Přispěvatelé Wikipedie, Morový doktor [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 5. 02. 2021, 13:50 UTC, [citováno 27. 02. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Morov%C3%BD_doktor&oldid=19443636 >

  Vytvořeno: 21. 2. 2021


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel M | Vydáno: 27. 02. 2021 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 3208 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.