Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: Dala jsem hodnoceni 5 protoze...:
  "Pche ja som urobil uplne to iste... az po vzapatnom precitani toht ... " (Původ čísel 60 a 360)
 • Kdo jsem?:
  "Ahoj. Nikde nemohu dohledat co jsem vlastně za bytost. Moje schopn ... " (Mýtické nadpřirozené bytosti)
 • Re: ??:
  "Nikoliv úvaha. V dalších pokračováních se chystám uvést řadu faktů ... " (Václav Havel - český Faust)
 • ??:
  "Naštěstí je to jen vaše ..úvaha ..., mylná ..." (Václav Havel - český Faust)
 • Re: vdaka:
  "Dobrý den a děkuji za poděkování. Jen bych rozlišoval mezi křesťan ... " (Duše do nebe)
 • Re: Citace z Matouše:
  "Dobrý den, děkuji vám za upozornění. Překlep jsem opravil. S pozdr ... " (Jan Křtitel)
 • Postavy

  Morfologie slova Nephilim

  Hebrejská Bible-Postavy -- Nefilové III - Morfologie slova Nephilim

      

  Nephilim III

  Morfologie slova

  Již dříve jsme uváděli, že pojem Nephilim či Nefilim je překládán různě:

  1. padati, spadlí, shození dolů
  2. padlí, odpadlíci, odloučení
  3. padlí ve smyslu spojitosti se zemřelými a smrtí
  4. mocní, silní, hrdinové
  5. nelidští, násilní, tyrani
  6. předčasně narození (potracení)
  7. nevhodně narození
  8. Obři

  Hebrejský slovní základ "N-P-L" lze číst jako:
  nápal - pád, padat, být shozen či spuštěn dolů, selhat, neuspět
  népel - předčasně narozený, potrat

  Co uvádějí biblické slovníky?

  TWOT Lexicon[1]

       nephilim7.gif (8580 bytes)

   ISBE Bible Dictionary[2] :
       nephilim8.gif (9159 bytes)

  Easton's Bible Dictionary[3] :
       nephilim9.gif (3520 bytes)

  Podle bilbického slovníku TWOT je původ slova Nephilim neznámý a nejpravděpodobněji znamená "hrdiny" či "nelítostné bojovníky". Může se jednat ale i nějakou rasu či národ.
  ISBE nechává smysl prvého výskytu slova otevřen s tím, že Nephilim nejspíše nejsou dětmi rozenými ze spojení žen se syny Božími. Ve druhém výskytu (Num 13:33) reprezentuje pojem muže obrovských postav, spojené se syny Anakovými.
  Eastonova biblická encyklopedie rozumí pojmem Nephilim nějaký kanaánský kmen.

   

  Obři

  Problematice významu pojmu se věnuje odborník Michael S. Heiser [4] a upozorňuje, že kořen slova Nephilim patrně pochází z aramejštiny.

  Podívejme se na oba pojmy bez později přidávané punktace:

    Gen6_4_.gif (1281 bytes) Viz Genesis 6,4 (PDF)
    Num13_33_.gif (1318 bytes) Viz Numeri 13:33 (PDF)
  Liší se jedním znakem, písmenem "yod" Num13_33r_.gif (1417 bytes)
   

  Tento znak patří k souhláskám, které vyjadřovaly zvuk samohlásky (na stránkách Masoretské  texty píšeme o tom, že YOD znamená dlouhý samohláskový zvuk "í"). Hebrejští písaři jej začali používat zhruba od 6. stol. př.n.l. Záleželo na písaři, zda YOD ve slově použije, či nikoliv - nebylo to vždy nutné. V Numeri 13:33 se tedy písař rozhodl znak zapsat, ve verši Genesis 6:4 nikoliv. Podle M. S. Heisera to znamená, že správná výslovnost slova je v obou verších nephilim6_.gif (1048 bytes). Tvrdí, že takové čtení s "yod", tedy s dvěmi dlouhými "í" (Nephilim - Nefílím) může znamenat, že kořen slova je aramejský.

  V aramejštině slovo znamená obry (viz aramejský biblický slovník výše). [8]

  Odtud zřejmě některé starší překlady, které místo Nefilové uvádějí Obrové.

   

  Padlí - určení ke smrti?

  Ronald S. Hendel[5]  tvrdí, že Nephilim je hebrejským eufemismem pro mrtvé.

  CEP[6]  Jeremjáš 6:15
       Zastyděli se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahanbení. Proto padnou s padajícími, klopýtnou v čase, kdy je budu trestat, praví Hospodin."

  Padajícími = .

  CEP  Ezekiel 32:27
       Nebudou ležet s bohatýry, padli jako neobřezanci. Oni sestoupili do podsvětí se svou válečnou zbrojí a pod hlavy jim byly dány jejich meče. Jejich nepravosti však lpí na jejich kostech, neboť děs oněch bohatýrů byl v zemi živých.

  padli =

  Podle některých badatelů lze dokonce v Ezekielovi nalézt třetí zmínku o Nefilech. Text překládají následovně:[5] [7]

  CEP  Ezekiel 32:27
       They lie with the warriors,
  The Nephilim of old,
  who descended to Sheol
  with their weapons of war."
      Leží s válečníky,
  Nefily dávnými,
  kteří se zmocnili Šeolu,
  svými válečnými zbraněmi.

  Z biblických knih Genensis a Numeri - jediných míst, kde jsou Nefilim zmíněni - nevyplývá, že by byli mrtví či určení ke smrti. Byli na zemi před potopou a byli zde i po ní, poté kdy měla být ze světa smetena veškerá lidská špatnost. Byli živí, zdraví, silní a mocní. Nebyly to ani zrůdy - kříženci, protože se jim rodily děti, jak se dozvíme z 1. knihy Henochovy. V příštím pokračování se k této apokryfní knize vrátíme.

  Další díl - Nefilové a mýty


  [1] R.Laird Harris,Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament.  /TWOT /
  [2]  Dr. Stanley Morris.1915. James Orr, John L. Nuelsen, Edgar Y. Mullins,  The International Standard Bible Encyclopedia. /ISBE/
  [3] M.G. Easton. 1897, Ellis Enterprises 1988. Easton Bible Dictionary, Third Edition.  /EAST/
  [4] Michael S. Heiser www.facadenovel.com/nephilim.pdf
  [5] Hendel Ronald S.  When the Sons of God Cavorted with the Daughters of Men. Bible Review. 1987
  [6] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [7] Zimmerli Walter. Ezekiel 2. Hermeneia. Philadelphia 1983.
  [8] The Nephilim. Sitchin is wrong.com [online]. Michael S Heiser, 2012 [cit. 2017-01-25]. Dostupné z: http://sitchiniswrong.com/nephilim/nephilim.htm
      

   
  Vytvořeno: 22.06.2006


  [Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 22. 06. 2006 | Aktualizováno: 26. 01. 2017 | 17416 přečtení | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.