Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Mnohé svedou, mnozí odpadnou

  Konec věku (V)

  Konec věku (V.)

  Mnohé svedou, mnozí odpadnou

   

  Ježíš Kristus předpověděl krátce před ukřižováním řadu událostí, které budou předzvěstí konce věku. Prvou z nich mělo být rozmetání jeruzalémského Chrámu. Ke zničení Chrámu zhruba za 40 let skutečně došlo.[2]  Další události a znamení konce, označované jako panta tauta - toto všechno[3], nastaly později a mnohé se zřejmě naplňují až v naší době. Ježíš zmínil svody falešných spasitelů a služebníků, zvěsti o válkách, povstání národů proti národům, hlad, zemětřesení a pronásledování jeho učedníků - křesťanů. Křesťané jsou dnes ve světě nejvíce pronásledovanou náboženskou komunitou. Je vedena globální, skrytá válka proti křesťanům a mlčí se o ní.[4]

  Útok na křesťany a Ježíšovo učení však neprobíhá jen zvenku ale také přímo zevnitř náboženských obcí a církví. A nezapomínejme na Ježíšovo varování před svůdci a falešnými služebníky:

  V Markově evangeliu je psáno:

  Bible (CEP[1]) - Marek 13:3-6, 13:21-23
       Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!"
  Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to' a svedou mnohé. 
  ...
  A tehdy, řekne-li vám někdo: 'Hle, tu je Mesiáš, hle tam', nevěřte!
  Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.

  Podobně v evangeliu Matoušově a Lukášově čteme:

  Bible - Matouš 24:3-5, 24:10-13, 24:23-26
       Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!"
  Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat 'já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.
  ...
  A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; povstanou lživí proroci a mnohé svedou a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
  ...
  Tehdy, řekne-li vám někdo: 'Hle, tu je Mesiáš nebo tam', nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to už předem. Když vám řeknou: 'Hle, je na poušti', nevycházejte! 'Hle, v tajných úkrytech', nevěřte tomu!

  Bible - Lukáš 21:7-8, 21:16-19
       Otázali se ho: "Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?"
  Odpověděl: "Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to' a 'nastal čas'. Nechoďte za nimi.
  ...
  Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své životy.

  K událostem konce času budou patřit snahy svést Ježíšovy učedníky na falešnou cestu. Mnozí budou tvrdit, že přišli v Kristově jméně a jejich řeč bude často začínat: "...". A mnozí křesťané budou svedeni.

   

  Katolická církev

  Nejvyšším představitelem hierarchie římskokatolické církve je papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce). Podle katolického učení je papež zástupcem Ježíše Krista na Zemi a nástupcem svatého apoštola Petra a je neodvolatelný.

  Poslední papež podle Proroctví svatého Malachiáše měl být spojen s frází Gloria olivae (Sláva olivy). A skutečně, posledním v řadě 111 papežů z proroctví se stal v roce 2005 Joseph Ratzinger, který si vyvolil papežské jméno Benedikt XVI. Olivová ratolest byla jedním ze symbolů sv. Benedikta z Nursie a v rámci benediktinského řádu existuje kongregace Olivetánů.[a] [5]
  V období II. vatikánského koncilu byl Josef Ratzinger řazen k reformnímu proudu, později patřil mezi konzervativce. Bránil tradiční křesťanské doktríny a hodnoty jako odpověď na vzrůstající dekristianizaci a sekularizaci v západních zemích. Odmítal relativizaci objektivních morálních pravd, což bylo překážkou šíření globálního liberalismu. 

  Benedikt XVI. byl donucen k abdikaci v roce 2013. Oficiálním zdůvodněním byl jeho nedobrý zdravotní stav (ačkoliv na tom byl zdravotně mnohem lépe, než jeho předchůdce Jan Pavel II). Ostatně emeritní papež stále žije  při zdravém rozumu (rok 2019). Neoficiálně za jeho abdikací byl tlak globalistů a vydírání zveřejněním církevních skandálů ze strany USA.[b]

       

  Obr. 11. 2. 2013 Vatikán - Jen několik hodin poté, co papež Benedikt XVI. oznámil, že 28. února 2013 rezignuje kvůli únavě a zdravotnímu stavu, zasáhl blesk při silné bouři opakovaně Chrám sv. Petra.[6]

  Malachiášův seznam končí jménem Petrus Romanus (Petr Římský), jehož pontifikát má být spojen se zničením Říma. Podle jiného výkladu byl 111. papež (Benedikt XVI.)posledním a Petrus Romanus představuje jen obecný odkaz na všechny předchozí papeže, počínaje svatým Petrem. Petrus Romanus tedy není odkazem na dalšího konkrétního papeže, protože jejich sled je proroctvím uzavřen. Další, kdo usedne na papežský stolec, již nebude skutečným papežem.[5]

  Dnes na papežském trůnu sedí Jorge Mario Bergoglio, který si dal jméno František.[c] Má se jednat o prvého papeže pocházejícího z amerického kontinentu a prvního z Tovaryšstva Ježíšova (jezuitského řádu). Snad žádný vůdce církve novodobé historie nepůsobil tolik kontroverzí jako on. Silně podporuje afroislámskou migraci do Evropy. Mnoho biskupů, protestujících proti sexuálnímu obtěžování v církvi, již muselo na jeho příkaz rezignovat. V srpnu 2018 obvinil papeže arcibiskup Viganò, bývalý apoštolský nuncius v USA, že dlouho věděl o obvinění ze zneužívání vznesených proti kardinálu McCarrickovi a i přesto ho zbavil trestů, které na něj měl uvalit Benedikt XVI., a učinil jej jedním ze svých vlivných poradců. Viganò v souvislosti s tímto obviněním vyzval papeže, aby šel příkladem a sám rezignoval.[9]

  K velkým obdivovatelům Františka u nás patří skupina soustředěná kolem Tomáše Halíka. Z vyjádření a textů Tomáše Halíka je asi nejlépe patrné, před kým evangelisté varovali.


  Obr. Dalajláma s duchovním Tomášem Halíkem. [10]
  Osvícení, pomýlení nebo falešní?

   

  Pravoslaví

  Dle přání ukrajinského prezidenta Porošenka, s cílem posílit jeho popularitu před volbami v roce 2019,  udělil ekumenický patriarcha Bartoloměj samostatnost ukrajinské pravoslavné církvi. Hlava Konstantinopolského patriarchátu tak započala rozpad pravoslaví. Bartoloměj tímto aktem porušil staleté ortodoxní kánony a církevní právo, překročil rozhodnutí církevního koncilu ze 4. století. Stalo se tak proti vůli mnoha biskupů. Ostatní patriarcháty toto rozhodnutí odmítly. Jeho postup kritizují i členové synodu Řecké pravoslavné církve, opati a dva tisíce mnichů Athosové církevní republiky i ortodoxní kněží v České republice.

       

  Obr. Vlevo prezident Ukrajiny Porošenko. Uprostřed  konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, považovaným za nejvyšší autoritu pravoslavné církve. [7]
   

  Církevní schizma ve východní Evropě je silně podporováno ze strany USA. Krok ekumenického patriarchy Bartoloměje uvítali bývalý americký ministr zahraničí a americký viceprezident John Biden i bývalý šéf CIA.[7]

  Patriarcha moskevský a veškeré Rusi Kirill, snažící se udržet jednotu pravoslaví, v roce 2017 prohlásil: „Již to lze sledovat pouhým okem. Je nutné být slepým, abyste neviděli blížící se hrozivé okamžiky dějin, o kterých hovořil ve svém Zjevení apoštol Jan Evangelista...vstupujeme do kritického okamžiku rozvoje lidské civilizace... Teď musíme konsolidovat všechny zdravé síly a církev, věda, i kultura, naši spisovatelé, vědci, všichni lidé, kteří milují svou vlast, musí dnes být spolu."[8]

   

  Věříme, že člověk může prožít dobrý život, aniž by byl nutně členem nějaké církve. Lidé se mohou duchovně rozvíjet, vědomě i nevědomě následovat Krista, aniž by museli vyznávat určité náboženství. Náboženství a církve mohou svým věřícím pomáhat a spojovat je pevnou obručí tradice, někdy bezpečně, jindy až příliš těsně. A někdy může jít člověk životem lépe po vlastní cestě. Vždy je však třeba dávat pozor na svůdce a falešníky. Být opatrní před šiřiteli globálního dobra a o to poctivěji ale odhodlaněji chránit svou duši, rodinu, národ i rodnou vlast.

   

  Náboženství nového světového řádu

  Velkým nebezpečím pro náš svět se stává tzv. sekulární náboženství. Jedná se o ideologii, která v duších současníků zaujímá místo víry v Boha, jež se mnohdy vytratila. Spásu lidstva umisťuje toto náboženství do tohoto světa., do daleké budoucnosti. Hlásá potřebu vybudovat nový společenský řád - tzv. otevřenou společnost. Pod hesly boje za svobodu, demokracii, lidská práva a otevřenou společnost vede skrytě lidstvo k otrokářskému systému pod globální nadvládou vyvolených.[d]

  Proti globalistické destrukci lidské společnosti se začínají vyslovovat významní katoličtí i pravoslavní duchovní. Známá jsou například kázání Mons. Petra Piťhy. V listopadu 2015 zkritizoval Evropu za odklon od Boha. Evropa jde cestou mravního rozvratu a rozpadu. Tváří v tvář islámu jakožto náboženství smrti se ocitá ve smrtelném nebezpečí. Tentýž den Paříží otřásly teroristické útoky, ke kterým se přihlásil Islámský stát.[12]  V listopadu 2018 varoval Petr Piťha před podpisem globalistické Istanbulské úmluvy, která ve jménu prosazování lidských práv může vést k destrukci rodin, odejímání dětí rodičům či trestům za nesouhlas s LGBTQI (lesbickou, gayovskou, bisexuální, transsexuální a intersexuální) či genderovou ideologií. Proti němu se staví jiní "duchovní" v čele s Tomášem Halíkem. Ten neváhal používat ani pomluvy o duševní poruše s radou léčit takové kněze a nedovolit jim kázat aby nešířili ve společnosti depresi. Jedna z neziskových organizací se dokonce pokusila poslat Petra Piťhu za jeho kázání před soud.[10]

  Jakoby se před námi odvíjela slova evangelisty Marka: "Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to' a svedou mnohé... Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci i králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví... Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý."  (Marek 13:5-11).

  Z kázání Mons. Petra Piťhy 21. ledna 2019, v den výročí narození sv. Anežky Přemyslovny: "...otevíráme Rok sv. Anežky České. Co znamená otevření roku? Znamená to, že stojíme na prahu prostoru možností a výzev. Prostoru, z něhož může vystoupit cokoli. Něco z toho známe, něco lze předpokládat, něco lze tušit. Nicméně můžeme být zcela zaskočeni, takřka vstoupit do nachystané pasti. Nebývá dobré mudrovat o tom, co nevíme. Je však třeba dobře zvážit, co víme.
  Jde o pamětní rok, kterým bude procházet společnost nevraživě rozdělená a rozdrobená. Spolu s ní je politicky, ale i věroučně povážlivě rozdělena církev. Jsou a budou dál vedeny nevěcné debaty zvyšující názorový zmatek. Zájem o tyto debaty bude nás odvádět od všech možných problémů, které budou narůstat úměrně času, na nějž budou odkládány. Dál se budeme topit v řečech zbytečných a planých.

  ... Když se podíváme na linii uvedených výročí, zjistíme, že jde o linii zápasu o svobodu, a to o svobodu člověka, která byla a je ohrožována i drcena různě tvarovanými a zbarvenými skupinami nositelů a konatelů zla, útočícími pokaždé nějak jinak. Vždy znovu však útočí na mysl a srdce člověka.
  ... V Evangeliu k nám promlouvá sám Kristus o tom, co čeká hlasatele Evangelia. To jsme i my všichni. Nic příjemného to není, jak většina z nás už v nějaké síle pocítila. Zároveň nám však slibuje, že si nemáme dělat starosti s tím, co budeme říkat. Duch sv., tj. Láska a Pravda Boží, bude mluvit za nás. Konec konců můžeme pak i mlčet. Ale to až poté, co jsme naplnili svou povinnost hlasatelů. Víme, že na jiném místě Kristus říká, že kdo se zastane jeho, toho se zastane on."
  [11]

   

  Vůdcové, sponzoři a šiřitelé náboženství nového světového řádu jsou stejně nesmiřitelní a fanatičtí, jako jejich předchůdci z dob totalitních režimů. Ženou své okolí k nenávisti vůči všemu, co dosud udržovalo lidskou společnost pohromadě a zajišťovalo její vývoj. To jsou ti lžimesiášové a lžiproroci našeho věku.

   

   Předchozí - Budou vás pronásledovat
  Následující - Kola času


  [a] Malachiášův seznam začíná papežem Celestýnem II. (v pořadí 167.). Celkově byl Benedikt XVI. v pořadí 265. papežem (se započítáním vzdoropapežů).
  [b] Joseph Ratzinger oznámil rezignaci na svůj úřad 11. února 2013. Jednalo se o  rozhodnutí velmi vzácné – posledním a dosud jediným, kdo na úřad papeže dobrovolně rezignoval, byl Celestýn V. roku 1294. Svým rozhodnutím zaskočil i své nejbližší spolupracovníky.
  Dnes žije a působí ve vatikánském klášteře Mater Ecclesiae.

  Papež Benedikt XVI. při své inaugurační mši na náměstí sv. Petra 24. dubna 2005 řekl: „Modlete se za mne, abych ze strachu neutíkal před vlky.

  [c] Papežové si po svém zvolení vybírají papežské jméno a současně přestávají užívat své původní občanské jméno a příjmení. Volbou jména papežové odkazují na příslušného světce – patrona, mnohdy vyjadřují i návaznost na předchozí papeže téhož jména. Ve druhém tisíciletí si žádný papež nezvolil dosud nepoužité jméno. Průlom učinil až Jorge Bergoglio v roce 2013 volbou jména František.
  [d] Mezi jejich nástroje patří globální organizace vymykající se kontrole lidí, štědře financované "neziskové" organizace, globální agendy a smlouvy bez souhlasu voličů i nadnárodní korporace přebírající mocnější než jednotlivé státy.

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Konec věku (III.): Chrám - nezůstane kámen na kameni. Mýty a skutečnost [online]. 2019 [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=chram-nezustane-kamen-na-kameni&cisloclanku=2019010002
  [3] Konec věku (II.): Panta Tauta - Toto všechno. Mýty a skutečnost [online]. 2019 [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=panta-tauta-toto-vsechno&cisloclanku=2019010001
  [4] Konec věku (IV.): Budou vás pronásledovat.  Mýty a skutečnost [online]. 2019 [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=budou-vas-pronasledovat&cisloclanku=2019010003
  [5] Poslední papež a konec světa?. Mýty a skutečnost [online]. 12.2.2013 [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2013020002
  [6] Lightning strikes St Peter's Basilica as Pope resigns. BBC. BBC News: Europe [online]. 12 February 2013 [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21421810
  [7] DW: Za potlesku USA ekumenický patriarcha porušil pravoslavné právo!. První zprávy.cz [online]. 14. ledna 2019 [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/dw-za-potlesku-usa-ekumenicky-patriarcha-porusil-pravoslavne-pravo/
  [8] Musíte být slepými, abyste neviděli: patriarcha Kirill předpověděl brzký konec světa. Sputnik.cz [online]. 20.11.2017 [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: cz.sputniknews.com/svet/201711206300816-patriarcha-kirill-predpoved-konec-sveta/
  [9] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: František (papež) [online]. c2019 [citováno 9. 02. 2019]. Dostupný z WWW: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_(pape%C5%BE)&oldid=16821396
  [10] Ostrý útok Tomáše Halíka: Získali jsme dopis, ve kterém nadává kardinálu Dukovi i profesoru Piťhovi. Parlamentní listy.cz [online]. 20.12.2018 [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Ostry-utok-Tomase-Halika-Ziskali-jsme-dopis-ve-kterem-nadava-kardinalu-Dukovi-i-profesoru-Pithovi-564019
  [11] Kázání v kostele sv. Františka, hlavním chrámu Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, v den narození sv. Anežky Přemyslovny. Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském. [online]. [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: http://kapitulavsv.cz/wp-content/uploads/2019/01/Mons.-Petr-Piťha-Kázání-v-den-narození-sv.-Anežky-LP-2019.pdf
  [12] Pár hodin před útoky v Paříži kázal profesor Piťha: Islám je náboženství smrti. Alláh činí z člověka otroka. Musíme do boje. Parlamentní listy.cz [online]. 16.11.2015 [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/AUDIO-Z-toho-zamrazi-Par-hodin-pred-utoky-v-Parizi-kazal-profesor-Pitha-Islam-je-nabozenstvi-smrti-Allah-cini-z-cloveka-otroka-Musime-do-boje-408446


  Vytvořeno: 9.2.2019 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 09. 02. 2019 | Aktualizováno: 11. 02. 2019 | 5422 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.