Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Antikrist

  Hospodářská apokalypsa - finanční krize

  Mýty a skutečnost - Armageddon V. Hospodářská apokalypsa - finanční krize.

      

  Mýty a skutečnost - Armageddon V.

  Hospodářská apokalypsa - finanční krize

  V závěrečné knize křesťanské Bible zvané Zjevení Janovo jsou popisovány události posledních dní našeho věku. Kromě přírodních katastrof a poslední válečné bitvy u Armageddonu jsou popisovány i události hospodářské či sociální povahy. Vlády nad obchodem se mají ujmout apokalyptické bestie. Kdo nebo co to je? Naplňuje se v našich časech předpověď konce věku i v oblasti hospodářské? Začíná celosvětová hospodářská a finanční bitva?

   

  Zjevení Janovo a Armagedon

  Ve Zjevení Janově můžeme nalézt proroctví o konci věku a začátku nového. Ve třinácté kapitole je popisována zničující nadvláda dvou šelem. První bestie má sedm hlav a deset rohů s královskými korunami. Od draka (ďábla) obdrží veškerou moc nad lidmi, kteří budou bestii obdivovat a sloužit jí. Desetirohé bestii pomáhá druhá šelma, vypadající jako beránek ale mluvící jako drak. Druhá šelma bude vykonávat moc prvé šelmy a působit, aby všichni lidé museli mít znamení, jméno nebo číslo šelmy, jinak nebudou moci kupovat ani prodávat (Zj 13:17):

  Bible, Zjevení Janovo 13:16-17 (NKB)[1]
  A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména. 

  Nenastala právě nyní, poprvé v našich dějinách, taková situace? Probíhá postupné rušení anonymních plateb v hotovosti a zavádění povinného elektronického bankovnictví s nutností jakoukoliv transakci potvrdit svou jednoznačnou identifikací. Ujímá se vlády nad obchodem apokalyptická bestie? Bude všechny nutit, aby přijali její znamení moci - čipy či jiné elektronické identifikátory umožňující totální kontrolu člověka?[f]

  Apokalyptickou bestií by pak byly nadnárodní mocenské struktury budující globální říši  označovanou dnes nejčastěji jako Nový světový řád - The New World Order (NWO). Jejich ideologií, napohled líbivou a lákavou, je neoliberalismus, globalismus, vše pod maskou tzv. boje za lidská práva. Viz Hospodářská apokalypsa - Bestie a její vláda nad obchodem.[4]

  Pokud skutečně žijeme v období přechodu, o kterém se píše i v závěrečném biblickém textu zvaném Zjevení Janovo či Apokalypsa, pak lze očekávat nejen přírodní pohromy, konfrontace mezi lidmi včetně válečných bojů ale také omezení svobody obchodu, snahu o totalitní kontrolu člověka, války hospodářské a možná i největší hospodářskou a finanční krizi v našich dějinách. Nastává Armagedon i na poli hospodářském a finančním? Chystá se něco takového? Žijeme v době ekonomiky smrti? S vysokou pravděpodobností ano. Vše je založeno na penězích a všichni jsou zadlužováni - jednotlivci, rodiny, města i státy. Postupně začínají vše ekonomicky ovládat mocenské skupiny mimo dosah demokratických institucí. Peníze jsou používány k nákupu politické kontroly. Hrstka elit získává astronomické finanční prostředky pouhými finančními transakcemi. Dobývají ekonomickou rentu - z těchto příjmů neplyne společnosti žádný skutečný nárůst produkce. Získané bohatství miliardářů je formou parasitismu založeném na vykořisťování a nikoliv na výrobě skutečných věcí.[j] Zisky jsou důsledkem vytunelování příjmů z výroby převedených do obsluhy dluhu. Ekonomiky začínají být silně disfunkční, slouží jen malé skupině lidí a všichni ostatní jsou vykořisťováni, stávají se z nich otroci apokalyptické bestie, která svět ovládá ekonomikou smrti. Mocenské skupiny stále častěji používají k oslabování států ekonomické sankce - hospodářská válka začíná postihovat celý svět.

   

  Hospodářská válka, ekonomické sankce

  Ve světě se na úrovni států a jejich hospodářské politiky vyprofilovaly dva tábory. Na jedné straně stojí euroatlantické státy, jejichž elity se považují za vrchol civilizace. Na druhé straně jsou zde státy považované první skupinou za nedemokratické, rozvojové a zaostalé.

  V čele prvé skupiny stojí Spojené státy americké s Izraelem v pozadí. Evropské státy jim více či méně slouží stejně jako Kanada, Austrálie, Saudská Arábie či Japonsko. Druhou skupinu zemí reprezentuje zejména Ruská federace a Čína, patří zde Írán, Brazílie či Indie. Prvá skupina se cítí být obdařena výsadou vládnout světu, druhá skupina se snaží žít po svém.

  Euroatlantické (západní) demokracie v čele s USA se považují za vrchol lidství. Hlavním prvkem zejména americké ideologie je víra ve vlastní výjimečnost, globalismus a neoliberalismus.

  Euroatlantický blok se snaží udržet svou nadvládu nad ostatními nejen ozbrojenými intervencemi a podporou barevných revolucí ale rovněž užíváním hospodářských zbraní, zejména ekonomických sankcí. USA s oblibou prosazuje uvalování hospodářských sankcí na jiné státy za účelem dosažení změn v jejich zahraničněpolitickém chování tak, aby lépe vyhovovalo americkým národním zájmům. Ekonomické sankce se staly významným nástrojem americké diplomacie využívaným k formování mezinárodního prostředí. Od druhé světové války do roku 2003 uvalily USA ekonomické sankce ze zahraničněpolitických důvodů celkem sto čtyřikrát, a intenzitu sankcí stále zvyšují. Více než polovina sankcí použitých ve 20. a 21. století byla uvalena jen za posledních několik let.[6]

  Hospodářské sankce západních zemí vůči Iránu či Kubě snad budou zmírněny či zrušeny. Naopak byly vyhlášeny sankce nové vůči Ruské federaci, které téměř přecházejí do otevřené hospodářské války.

    
  Národní bezpečnostní strategie USA z února 2015.[16] Globální vůdcovství Ameriky zůstane nepostradatelné a USA budou vládnout světu i silou.[b]

  Hned v úvodu se uvádí, že USA bude i nadále určovat tempo globální ekonomiky. Cílené ekonomické sankce zůstanou efektivním nástrojem boje proti všem nezodpovědným činitelům.

  USA a evropské země v čele s EU vyhlásily Rusku hospodářské sankce pod záminkou připojení Krymu k Ruské federaci.[a] Tlak donutil Rusko rozvinout výrobu jako náhradu dovozu, což paradoxně posílilo zemi. Hospodářské sankce však začínají postihovat ty, které je vyhlásily, zejména některé evropské země. Novodobé sankce vůči Sýrii silně postihly obyvatele této země zejména za situace, kdy je stát napadán islamisty celého světa. EU uvalila na začátku války v Sýrii na tuto bránící se zemi silné ekonomické sankce včetně zablokování bankovního styku. (džihádisté naproti tomu získávají finance a podporu i ze států patřících do NATO). I tyto sankce se však obrátily vůči Evropě, která je dnes zaplavována vlnami syrských uprchlíků. EU nyní nabízí miliardy Eur Turecku, které napomáhalo vzniku syrské krize, místo aby zrušilo hospodářské sankce vůči Sýrii a usnadnilo Syřanům život. Situace již zašla do tak absurdních rozměrů, že vláda České republiky navrhuje v EU zpřísnění hospodářských sankcí vůči Rusku, které se opovážilo soudit členku ukrajinské nacistické organizace za zabití ruských novinářů.[c]

  Uvalení hospodářských sankcí je oblíbenou metodou euroatlantického světa, jak trestat nezávislé, neposlušné země odmítající jejich systém hodnot. Desítky let tak USA prováděly hospodářskou blokádu Kuby. Mnoho let byly ekonomické sankce uvaleny na Irán a dodnes drtí Sýrii. Přitom vláda USA ve spojitosti s Kubou přiznaly, že sankce jsou neúčinné. Sankcemi trpí zejména nejchudší obyvatelé sankcionovaných zemí a pravým důvodem je tedy snaha destabilizovat země a dohnat jejich obyvatele až ke vzpouře a svržení vlád. Jenže v praxi vedou sankce často naopak k semknutí obyvatel. Přesto je tento trest dopadající na nejchudší obyvatele stále oblíbeným nástrojem hegemonů usilujících o udržení vlády nad světem.   
  Americký prezident poprvé po 90 letech navštívil Kubu (03/2016). Podle slov Obamy jde o symbol ukončení studené války mezi oběma zeměmi. Obama chtěl před kamerami poplácat Castra po zádech, ten mu však zadržel ruku.[5]

  Mnoho Kubánců asi nezapomene na to, že USA prosadily hospodářskou, finanční a obchodní blokádu Kuby, trvající již přes půl století. Kubánský lid je trestán za to, že svrhnul vládu proamerického diktátora, generála Batisty. Hospodářská válka vůči Kubě svůj účel (svržení kubánské vlády) nesplnila.

  Kromě sankcí jsou důležitou součástí hybridních válek také útoky na hospodářské rozpočty cílových států snižováním výše příjmů. Příkladem je uměle vyvolaný globální propad energií, zejména cen ropy, mířený původně zejména na Rusko. Ukazuje se však, že i tato zbraň je dvojsečná a začíná postihovat i USA a jejich spojence, zejména Saudskou Arábii.  

  Ekonomické sankce západních zemí vůči ostatním vedou k otevřené hospodářské válce a snaze vytvořit alternativní mezinárodní hospodářské organizace.

   

  Alternativní hospodářské organizace

  Ve 20. století vznikla řada mezinárodních finančních a hospodářských organizací a uskupení, které měly pomáhat všem zemím, zejména těm rozvojovým. Nyní se zcela zřetelně ukazuje, že tyto organizace neplní deklarované cíle a mnoha zemím naopak škodí. Mezinárodní finanční organizace nejsou zdaleka nezávislými institucemi a umožňují euroatlantickým a globalistickým silám ovlivňovat či silně poškozovat kterýkoliv stát ekonomickými zbraněmi. Hovoří se o sevření ekonomikou smrti.

  Jmenujme například Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světovou banku.

  Jak dnes funguje pomoc MMF? Měnový fond sdělí zadluženému státu, že zachová jeho rating tím, že mu půjčí peníze, kterými zaplatí svým věřitelům. Půjčka však jen nahradí zadlužení země u bank zadlužením u MMF. Aby mohla splácet MMF, musí daná země akceptovat úsporná opatření a souhlasit s odprodejem národních aktiv soukromým investorům. Úsporný program znamená snižování penzí, sociálních služeb, zaměstnanosti a mezd. Rozpočtové úspory jsou použity ke splácení dluhů MMF. Privatizace znamená rozprodej ropné, surovinové a veřejné infrastruktury, aby se zaplatilo MMF. Země je zároveň nucena podporovat politiku USA.[2] [3]

  Pokud některá země neplní přání auro-atlantického bloku, může být ekonomicky ničena prostřednictvím mezinárodních hospodářských organizací, vyloučena z mezinárodního finančního systému (SWIFT) či podrobena hospodářské a finanční blokádě.

  V rámci sebeobrany mnoha zemí proto v poslední době vznikají alternativní organizace a projekty, mající za cíl omezit monopol výše uvedených seskupení ovládaných euroatlantickými elitami. Jejich cílem je skutečná pomoc rozvojovým zemím a omezení závislosti na euroatlantické hospodářské skupině.

  Patří k nim Nová rozvojová banka (NDB) zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika), Asijská banka infrastrukturních investic (AIIB), Euroasijská hospodářská unie (EEU)  nebo Šanghajská organizace pro spolupráci (SCO). Do SCO patří Čína, Rusko, Indie a další asijské země - dochází tak k hospodářskému sjednocování Euroasie.[7] SCO a EEU se chystají podepsat dohodu o obchodu a spolupráci. Bude to konkurence nebo alternativa k západnímu ekonomickému systému?   
  [8]
  Brazílie 2014 - setkání představitelů zemí BRICS.

  Vznikají investiční a hospodářské projekty, např. ekonomický pás Hedvábné stezky, Mořská hedvábná cesta 21. století atd. Čína se chystá do těchto projektů investovat 150 miliard dolarů.

  Rusko s Čínou připravují alternativní systém mezibankovních transakcí, který se stane analogem mezinárodního systému bankovních transakcí SWIFT. Snaží se tak snížit svou závislost na systému, který ztratil svou nezávislost a je západem používán k prosazování politických cílů.

  Staré hospodářské nadnárodní instituce prosazují svou politiku zejména prostřednictvím existence monopolního platidla - dolaru. Šancí mnoha zemí je tedy prosadit své vlastní měny a oprostit se od závislosti na dolaru. I proto se silným konkurentem Mezinárodního měnového fondu stává nedolarová investiční banka AIIB. A proto mnohé státy usilovně shromažďují zásoby zlata, aby jím mohly podložit svou měnu a zajistit její stabilitu v případě, kdy petrodolar zkolabuje, nebo se stanou cílem různých hospodářských sankcí.

   

  Shromažďování zlata

  Zlato působí při ekonomických krizích jako stabilizační prvek. Jeho zásoby v centrálních státních bankách mohou pomoci místní měny uchránit od útoků spekulantů, hospodářských sankcí i závislosti na petrodolaru. Zlato zůstávalo po staletí prvotřídním měnovým prostředkem k uchování hodnot. Neoliberalističtí ekonomové se však funkci zlata ve finančním světě snažili postupně eliminovat. Zástupci naší ČNB šli příkladem a v letech 1997-98 zbavili republiku rezervního měnového zlata. Za zlato nakoupili obligace EU či německé dluhopisy. Dnes jsou naše zásoby zlata minimální, přišli jsme o miliardy korun a důležitý stabilizační prvek.[g]

  Zničit peněžní funkci zlata ve finančním světě se však  nepodařilo. Podíl zlata v měnových rezervách jednotlivých zemí se opět stává důležitým stabilizačním faktorem. Svoje zlaté rezervy si opět vytváří Mezinárodní měnový fond, řada evropských zemí i OPEC. Nejvíce zlata nyní nakupuje Čína a Rusko.

  Vzniká asijský zlatý trojúhelník Čína - Rusko - Írán. Tyto země budují infrastrukturu pro intenzivnější těžbu zlata, jímž má být podložena měna euroasijských států. Hyperinflačním předlužením nafouklý dolarový systém bude čelit alternativě orientované na spolupráci rovných.

  Ruská federace pravděpodobně usiluje o nový finanční systém, podložený zlatem. Byl by nezávislý na USA a petrodolaru, chráněný před spekulacemi euroatlantických finančních institucí. Platby za energie a další zboží by se prováděly v místních měnách a zlatém rublu.

    
  Symbol ruského rublu před bankou Rossija v Moskvě (1. banka používající výhradně rubl) 30.3.2014. Zlatý znak rublu je symbolem Centrální ruské banky.[12]

  Dříve se o něco podobného pokoušela Libye. Plánovala prodej své ropy i obchodování s africkým nerostným bohatstvím za zlatem podloženou měnu - Africký Dinár. Shromažďovala zlato a začala budovat Africkou investiční banku, Africký měnový fond a Africkou centrální banku. Snahu skoncovat se závislostí na MMF a dolaru zaplatila Libye svým zničením. Euroatlantická letadla ji vybombardovala a USA si odvezly veškeré libyjské zlato (144 tun) do trezorů federálního rezervního systému (FED). Nebyl to poslední případ loupeže státního zlata. Z Ukrajiny již za několik dní po majdanském převratu prý USA odvezly 42 tun zlata.

  V trezorech FEDu má uloženo své zlato mnoho zemí světa i dobrovolně. V poslední době se však některé státy snaží získat své zlato zpět. Snahy o odvoz zlata se zintenzívnily v roce 2014, kdy bylo z FEDu vráceno 240 tun zlata. Žádostí o repatriaci zlata je však mnohem více, Washington se tomu však brání. Např. Němci vlastní druhé největší rezervy zlata na světě a z nich je většina (údajně 1447 tun) uložena v USA. Ty však před časem odmítly vydat převážnou část německých zlatých zásob zpět. Zatím bylo odsouhlaseno k vydání jen deset procent cenného kovu a to až v průběhu několika let. Objevují se hlasy, že americký FED německé zlato momentálně nemá a nemůže je tedy vrátit, možná je i snaha americké vlády držet si tak Německo v těsnějším objetí.

  Mnoho zemí tedy usilovně kupuje či těží zlato a hromadí zlaté rezervy. Jiné země se alespoň snaží získat své zlato zpět z USA. Může to znamenat jediné - tušení blížícího se pádu petrodolaru.

  Konec petrodolaru

  Dříve byly měny, včetně dolaru, vázány na zlaté rezervy. Vazba dolaru na zlato byla přetržena v roce 1971. Dolar byl místo zlata svázán s nákupem ropy - vznikl koncept petrodolaru. Celý dnešní ekonomický svět zatím stále funguje na principu petrodolaru. Většina zemí musí v mezinárodním obchodě platit pouze dolarem a skrze pravidla MMF tvořit v dolarech i své státní rezervy. Dolarové obchody jsou povinné zejména u klíčových komodit, které jsou vstupními komponentami veškeré výroby - ropa, plyn, rudy. Pravidlo MMF o povinné tvorbě dolarových rezerv je klíčovou podmínkou pro to, aby země mohly mezinárodně obchodovat, tedy aby byla jejich domácí měna mezinárodně směnitelná. Mezinárodní bankovní smlouvy, kterými se musí řídit centrální banky, vládám téměř zakazují do měnové politiky svých vlastních centrálních bank jakkoliv zasahovat. Je otázkou, komu vlastně tyto státní centrální banky slouží.  U nás tak například ČNB oslabuje mezinárodní kurz koruny, snižuje tak kupní sílu obyvatel a hodnotu našich úspor.

  Pozice amerického dolaru, povinné základní měny pro globální obchody s energiemi, poskytuje USA řadu nespravedlivých výhod. Existence petrodolarů je jedním z pilířů americké ekonomické moci, protože vytváří významnou vnější poptávku po americké měně. Petrodolarový cyklus umožňuje USA stále zvyšovat saldo zahraničního obchodu – poptávka po americké měně ze strany zemí kupujících ropu znamená pro státní pokladnu USA jen emitování (tisknutí) daného množství měny. Zatímco země platící americkými dolary do tohoto nákupu dávají své exportní zboží, Spojené státy tak činit nemusejí. Denominace ropy exkluzivně v amerických dolarech znamená pro USA značnou výhodu. Mohou dovážet značné množství zboží a služeb za pro ně relativně nízkou cenu. Princip petrodolaru umožňuje USA hromadit obrovské dluhy bez toho, aby je splácely. Mohou tak na dluh nakupovat zbraně, financovat stovky vojenských základen po celém světě, vést války a finančně podporovat barevné revoluce. Jednou z mírových cest k omezení jejich výbojů je tedy omezení funkce petrodolaru.

  Rusko, Čína, Irán a další země se snaží získat větší nezávislost na euroatlantických finančních strukturách a petrodolaru. V roce 2014 došlo k přelomové "plynové" dohodě mezi Ruskem a Čínou, kdy obchodování s ropou mezi nimi bude probíhat bez dolaru. USA jim začaly vyhrožovat sankcemi. Přesto, od roku 2015, začínají mnohé země exportující ropu stahovat své „petrodolary“ ze světových trhů.

  Cena ropy silně poklesla a některé země postupně přecházejí na obchodování v národních měnách. Konec petrodolaru jako světové rezervní měny se zřejmě blíží. A s tím lze očekávat i nástup dlouhodobé stagflace, tedy kombinace růstu nezaměstnanosti, pádu ekonomik a rozsáhlé inflace. Ochranou mohou být nezávislé měny podložené zlatem. Zejména Rusko a Čína zvyšují své zlaté rezervy. Jiné země se alespoň snaží, většinou neúspěšně, získat zpět své zlato ze sejfů FED. Měnová politika Číny vede k vytěsňování monopolu US dolaru. Zbavuje se svých US pokladničních poukázek, hromadí zlaté rezervy a otevírá regionální distribuční banky pro svou vlastní národní měnu. V případě "smrti" petrodolaru a na něj navázaných měn musí být rychle k dispozici nějaká konvence pro stanovení ceny a zajištění možnosti obchodování. Tisíciletou konvencí jsou drahé kovy, zejména zlato či stříbro.

  Ne všichni však mají zájem na finanční stabilitě i po ztrátě monopolního postavení dolaru.

  Finanční reset

  Někteří zástupci globálních sil přímo volají po pádu všech měn - tzv. GCR (Global Currency Reset). Pád dolaru je již téměř nevyhnutelný. Globalisté však prý potřebují zajistit i pád ostatních lokálních měn tak, aby mohli nastolit svou vlastní celosvětovou měnu pro nový světový řád.

  Jeden z nejbohatších lidí planety, David Rockefeller údajně prohlásil:
  Brzy nastane globální transformace. Vše co potřebujeme je velká krize a národy uznají nový světový řád.

  Neoliberalismus dovedl euroatlantický svět až na okraj ekonomické propasti. Státy začínají být ovládány jako novodobé kolonie za pomoci privatizace, deregulace, podhodnoceného kurzu měny, liberalizace obchodu, nástupu nadnárodních firem, odlivu zisků, zadlužení, výprodeje národního bohatství a ovládnutí hospodářství. Kvantitativní uvolňování je přirovnáváno k roztočení ďáblova kola tisku nekrytých peněz. Světová ekonomika dosáhla bodu obratu.[15] Čeká nás finanční krize mnohem horší, než ta z let 2008/9? Světový HDP je 73 bilionů dolarů, na trhu jsou deriváty za 710 bilionů. Celý finanční svět je založen na důvěře, slibech a očekávání. Při finanční panice se může celý finanční svět rychle zhroutit. Velký finanční otřes by znamenal proměnu celého "civilizovaného" světa. Postiženi by byli lidé i státy. Jediný, kdo by mohl na hospodářském armagedonu vydělat jsou globalistické skupiny, které doufají v rychlé ovládnutí světa.

    
  [22] David Rockefeller (*1915), jeden ze zakladatelů Trilaterální komise a skupiny Bilderberg, člen Římského klubu.


   

  Ekonomika života

  Přejme si, aby se globalisté přepočítali a nynější sevření ekonomikou smrti nenahradila prostřednictvím celosvětového hospodářského kolapsu jejich totalitní světovláda. Neoliberální ekonomika smrti musí být nahrazena ekonomikou života. Vyrůstají zde možné pilíře stability - země, které se nepodvolily ideologii neoliberalismu, země které se snaží být soběstačné a spolupracovat vzájemně na principu rovnosti, vzájemného respektu a multipolárního rozložení světové moci, bez vzájemného ohrožování a zasahování do vnitřních záležitostí. Jsou to země pracovitých a vlastenecky smýšlejících lidí, kteří se snaží žít své životy v sounáležitosti se Stvořitelem a mnohotvárností přírody. Odmítají přijmout ideologie neoliberalismu, globalismu, multikulturalismu a postdemokracie.[i] Odmítají účast v nadnárodních organizacích potlačujících obohacující různorodosti národů a ras. Odmítají globalistické plány na vytvoření jediného rasového druhu, meganárodu ovládaného globální elitou prostřednictvím jediné měny a finančního systému vynucujícího naprostou závislost na systému.

  Bestie globalismu a neoliberalismu si je jistě dobře vědoma, že právě teď probíhá poslední bitva našeho věku a upíná do boje veškeré síly. Pokud zvítězí, zotročí lidstvo na zemi. Mnozí lidé však stále nic nechápou a slouží jí pro svůj blahobyt a pohodlí nevědomosti. Jiní však tuší nebezpečí a začínají vzdorovat. Odmítají podřídit své životy její kontrole a moci, nosit znamení šelmy. Rusko se postavilo černému moru Islámského státu a ukázalo tak i sílu svých zbraní a logistiky. USA a NATO si snad zatím netroufnou zaútočit na něj vojensky a rozpoutat světovou válku, která by byla tou poslední. O to více budou narůstat snahy zničit Ruskou federaci i ostatní vzdorující státy ekonomicky. Rusko, Čína, Irán a další země se snaží ekonomickému tlaku vzdorovat a stát se nezávislými na euroatlantických finančních strukturách a petrodolaru. Služba anglo-sionistické mocenské skupině přivedla většinu evropských států na okraj propasti. Evropa je zaplavována řízenými vlnami migrantů, Evropská Unie se rozpadá svou vlastní neschopností. Státy EU zvyšují stále své zadlužení, stále reálnějším je pád Eura a evropských bank. Světová moc potřebuje vládnout financemi, tedy ovládat všechny banky a zdroje na zemi. Cestou k tomuto stavu jsou zadlužení lidé a slabé, zadlužené státy. Dluh USA je již astronomický a pád petrodolaru již nebude možné zastavit.[h] Majetkové rozdíly mezi úzkou vrstvou bohatých a většinou chudých jsou astronomické. Lidé jsou zadluženi a apokalyptické bestie začínají ovládat naše životy. 

  Euroatlantická kultura ztratila duchovní sílu a dnes může nabízet jen plytký, nevázaný život bez smyslu a v rámci neomezené svobody a rovnoprávnosti třeba uctívání Molocha či Satana. Její cesta končí. Nadějí našeho světa jsou obrozené euroasijské země v čele s Ruskem. To vzdoruje apokalyptickým bestiím neoliberalismu, globalismu a pseudohumanismu návratem ke křesťanství a víře v dobro Stvořitele. I když jsou dnes tísněni na mnoha frontách, uhájí nakonec právo člověka na život zde na zemi. I v podmínkách celosvětové hospodářské apokalypsy, která právě nastává. Záleží na nás všech, na čí stranu se postavíme a kam jednou poputují naše duše.

   

  Předchozí díl - Hospodářská apokalypsa - Bestie a její vláda nad obchodem.

   


  [a] Krym historicky patřil k Rusku, a i když byl několik let součástí Ukrajiny, zůstával autonomní republikou s vlastním parlamentem. Parlament i občané Krymu v referendu odhlasovali osamostatnění Krymu a připojení k Ruské federaci. Přesto je připojení Krymu důvodem hospodářských sankcí vůči Rusku. Osamostatnění Kosova naproti tomu většina euroatlantických zemí přijala bez připomínek, zřejmě i proto, aby si zde USA mohly zřídit největší vojenskou základnu v Evropě.
  [b] Obama si hned v úvodu své strategie klade řečnickou otázku, nikoliv „zda by Amerika měla vládnout, ale jak budeme vládnout do budoucna“. Odpovídá si vzápětí, že „budeme vládnout silou“. Dále ujišťuje čtenáře, že „globální vůdcovství Ameriky zůstává nepostradatelné“. „Spojené státy budou používat vojenskou sílu jednostranně, bude-li to nezbytné, pokud to naše trvalé zájmy vyžadují: pokud budou naši lidé v ohrožení, pokud je ve hře naše živobytí, a pokud je bezpečnost našich spojenců v nebezpečí. Za těchto okolností, upřednostňujeme jednat společně se spojenci a partnery. Pokud naše zájmy nejsou v přímém ohrožení, je práh pro vojenskou akci vyšší. V takovém případě se budeme snažit mobilizovat spojence a partnery, aby sdíleli ono břemeno a dosáhli trvalých výsledků.“ „Základním prvkem naší síly je naše jednota a naše jistota, že americké vůdcovství, v tomto století, stejně jako i v tom minulém, zůstává nepostradatelné. [16] [17]
  [c] Naděžda Savčenková je poslankyně pučistické kyjevské vláda a sloužila v neonacistickém praporu Ajdar. Tento prapor je smutně proslulý mnoha válečnými zločiny, zejména rabováním a vražděním civilistů, což uznaly i ukrajinské úřady. Pracovala jako návodčí pro palbu při útoku pučistů na civilní obyvatelstvo LNR. Podle mnohých svědectví krutě týrala zajaté Ukrajince, kteří odmítli kyjevský majdanský puč. Získala přízvisko Krvavá Naděžda.
  [d] Také světová či globální moc, globální prediktor (GP), globální elita či Nadnárodní svrchovanost intelektuální elity.
  Nový světový řád je oficiální politický program největších politických stran a základem velkých světových summitů. Cílem je likvidace národních suverénních států a zavedení jednotné světové vlády.
  [e] NGO - Nestátní nezisková organizace či nevládní nezisková organizace je organizace nezřizovaná státem a na státu nezávislá, která je určena k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch. Mnoho z nich však zajišťují propagandu a zájmy nadnárodních korporací. Známá je skupina "Open Society Fund" financovaná spekulantem George Sorosem nebo Rockefeller Brothers Fund či CEE Trust (Fond pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě). NGO obcházejí demokratické mechanismy národních států a ovlivňují politiku silou peněz. Soros je údajně veřejnou tváří bankéřského klanu Rotschildů. 

  NGO v naší zemi získávají od státu ročně přes půl miliardy korun z daní všech občanů.

  [f] Pokud budeme mít jen elektronické peníze v bance, pak bude záležet na tom, kdo banku řídí, kdy a kolik peněz si budeme moci vybrat nebo zda nezůstaneme ze dne na den bez prostředků k životu. Právo volně nakládat se svými penězi může být kdykoliv porušeno. Příkladem je Řecko v roce 2015. Po několik měsíců si lidé mohli vybrat z bankomatu jen 50 EUR za den. Zakázány byly veškeré elektronické převody. Na Kypru zase uvalili sankční daň ve výši 20 % na ty, kdo měli na účtu více než stanovený limit.
  [g] Český zlatý poklad, shromažďovaný po generace, přestal skoro existovat v letech 1997 až 1998. Vše prodala ČNB (její bankovní rada v čele s guvernérem Josefem Tošovským). Součástí zlatých rezerv bylo např. 15 tun zlatých mincí, které ČNB prodala údajně hluboko pod cenou (60 Kč za gram). Dnes je cena gramu zlata asi 950 Kč. Podobným způsobem ČNB prodala i mince stříbrné. Otázkou zůstává, proč si náš stát neponechal zlatý poklad jako rezervu, proč prodal zlato v okamžiku jeho nízké ceny na trhu a proč například mince nenabídnul nejprve k prodeji našim sběratelům.[20] Dnes by za zlato obdržela ČNB minimálně o 30 miliard Kč více.[21]
  Josefa Tošovského pak v roce 1998 jmenoval Václav Havel premiérem přechodné vlády (tedy bez voleb). V současné době je Tošovský předsedou Institutu pro finanční stabilitu v Basileji.
  [h] V USA jsou mladí lidé, bývalí studenti, zadluženi částkou 1,2 bilionu dolarů. USA má dluh 18,2 bilionu dolarů.[11]  Převis importu nad exportem se vyšplhal k téměř 3/4 trilionu dolarů.
  [ch] V roce 2015 činily vojenské výdaje USA 597,5 miliard dolarů, zatímco ruské 65,6 miliard.
  [i] Tyto ideologie jsou vzájemně provázány. Liberalismus si kladl za cíl svobodu a nezasahování státu v mnoha oblastech. Vábivě znějící myšlenka se faustovsky zvrtla ve svůj pravý opak. Liberalismus se zvrhnul do ideologie neoliberalismu. Moc státu ustoupila, ale nahradila ji moc nadnárodních skupin. Pod pláštíkem liberalismu se uzavírají dohody typu TTIP, které nejsou ku prospěchu ani lidem ani státům, jen nadnárodním fašistickým korporacím. Neoliberalismus vnucuje omezený pohled na svět: vše má být jen záležitostí ekonomiky, vše lze ohodnotit penězmi, cokoliv lze koupit či prodat. Politika přestává být místem, kde se střetávají různorodé zájmy, které je třeba slaďovat. Je omezena neoliberálními ekonomickými axiomy. Veřejnost je vyřazována ze hry. Pod maskou boje za svobodu jsou demontovány demokratické suverénní státy a vlády se ujímají nevolené mocenské skupiny. 
  Jsou prosazovány ideologie multikulturalismu, politické korektnosti, genderismu, homosexualismu či feminismu, které rozkládají tradiční hodnoty, které držely lidskou společnost pohromadě. Multikulturalismus vede k ničení všech kultur vzájemně. Člověk je veden k naprostému individualismu, oproštění od všech pozitivních vazeb na společnost - od víry, národa, etnika, rodu a rodiny. Naopak je budována jediná vazba - naprostá ekonomická závislost na systému.

  Axiom volného oběhu kapitálu, zboží a osob zdánlivě odpovídá touze člověka po svobodě a nezávislosti. Důsledky však mohou být ničivé. Z mnoha zemí jednostranně uniká kapitál a kvalifikovaní lidé pod pláštíkem příchodu investorů. Investoři přicházejí s nabídkou ještě nižších platů a sociálních standardů. Poškozují země, odkud odcházejí i země, kam přicházejí. To, co získají v novém působišti, "volně obíhá" pryč. Země nesmí v rámci kultu "volného obchodu" podporovat vlastní hospodářství a vlastní obyvatele. Musí povolit vlastní likvidaci zahraniční konkurencí a nadnárodními korporacemi. Nízké mzdy znamenají nízkou poptávku. Jde o "race to the bottom" - závod ke dnu.

  Demokracie, tedy vláda lidu, nenápadně zaniká. Demokratické procesy, např. volby, ještě formálně probíhají, ale mají jen propagandistickou funkci. Skutečně vládnou nevolené mocenské skupiny. Společnost přechází do celosvětového totalitárního režimu. V České zemi lze uvést dva příklady z poslední doby (duben 2016). Předseda vlády schválil bezvízový styk s Tureckem a odmítnul jakékoliv změny i přesto, že parlament tuto dohodu odmítnul.

  [j] Formou finančního parasitismu je i tzv. vysokofrekvenční obchodování. Viz například Karel Janeček.

  [1] Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou./NKB/ www.nbk.cz . V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Říše zla má svět ve smrtelném sevření: Paul Craig Roberts. Zvědavec [online]. 2016 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: http://www.zvedavec.org/komentare/2016/02/6787-rise-zla-ma-svet-ve-smrtelnem-sevreni.htm
  [3] PERKINS, John. Zpověď ekonomického zabijáka. ISBN 978-80-7390-441-8.
  [4] Hospodářská apokalypsa - Bestie a její vláda nad obchodem: Armageddon IV. Mýty a skutečnost (Suspectus.com) [online]. 2016 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=hospodarska-apokalypsa&cisloclanku=2016020002
  [5] Raúl Castro dal jasně najevo svůj postoj a nedovolil Baracku Obamovi, aby ho poplácal po rameni. AC24.cz [online]. 2016 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/7663-raul-castro-dal-jasne-najevo-svuj-postoj-a-nedovolil-baracku-obamovi-aby-ho-poplacal-po-rameni
  [6] TOMÁŠ, Radek ?. Americké hospodářské sankce v 90. letech 20. století – obtížná cesta k reformě sankční politiky. MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2003 [online]. 2003(3) [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: https://mv.iir.cz/article/view/84/81
  [7] CCB, AIIB, NBD: nové štiky v zatuchlém rybníce světových financí. E-republika.cz [online]. (23.07.2015) [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: http://e-republika.cz/article3227-CCB-AIIB-NBD-nove-%C5%A1tiky-v-zatuchlem-rybnice-sv%C4%9Btovych-financi
  [8] OLŠER, Břetislav. Mezinárodní měnový fond MMF si tiše zoufá; právě prohrál pro naprostou převahu NDB a AIIB, v boxerské terminologii r.s.c.. In: IDnes.cz - Blog [online]. 2015 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: http://olser.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=470475
  [9] Ve Švédsku kartou zaplatíte i bezdomovci. Ekonom [online]. 2015 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: http://ekonom.ihned.cz/c1-64371410-ve-svedsku-kartou-zaplatite-i-bezdomovci
  [10] Všechny platby pod kontrolou. Izrael chce zrušit hotovost. Reflex [online]. 2014 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/57059/vsechny-platby-pod-kontrolou-izrael-chce-zrusit-hotovost.html
  [11] US Government Releases 2015 Financial Statements: "Keeps Getting Worse". Zero Hedge [online]. 2016 [cit. 2016-03-04]. Dostupné z: http://www.zerohedge.com/news/2016-02-26/us-government-releases-2015-financial-statements-keeps-getting-worse
  [12] Перед зданием банка «Россия» появился золотой символ рубля Подробнее. "Вечерняя Москва" [online]. 2014 [cit. 2016-03-04]. Dostupné z: http://vm.ru/news/2014/03/30/pered-zdaniem-banka-rossiya-poyavilsya-zolotoj-simvol-rublya-241985.html
  [13] Zrušení hotovosti vede k otroctví: Západ jako polygon. NWOO [online]. 2016 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: http://www.nwoo.org/2016/02/08/zruseni-hotovosti-vede-k-otroctvi-zapad-jako-polygon/
  [14] O skandálním Schwarzenbergově „doznání“ mainstreamová média i strany mlčí. Jen Národní demokraté žádají předsedu sněmovny Hamáčka, aby zasáhl. Jen nám už všechno jedno? Protiproud.cz [online]. 2014 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1026-o-skandalnim-schwarzenbergove-doznani-mainstreamova-media-i-strany-mlci-jen-narodni-demokrate-zadaji-predsedu-snemovny-hamacka-aby-zasahl-jen-nam-uz-vsechno-jedno.htm
  [15] Dokonalá bouře se ohlašuje tichem: Svět za bodem obratu k nové krizi nevídaných rozměrů. Ropa padá a hlavní evropské banky s ní. Přirozený, nebo opět uměle vytvořený chaos? Jednou nohou už jsme v propasti. Protiproud.cz [online]. 2016 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2270-dokonala-boure-se-ohlasuje-tichem-svet-za-bodem-obratu-k-nove-krizi-nevidanych-rozmeru-ropa-pada-a-hlavni-evropske-banky-s-ni-prirozeny-nebo-opet-umele-vytvoreny-chaos-jednou-nohou-uz-jsme-v-propasti.htm
  [16] NATIONAL SECURITY STRATEGY. Whitehouse.org [online]. 2015 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf
  [17] Obamova národní bezpečnostní strategie: schéma globální šikany. NWOO.org [online]. 2015 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: http://www.nwoo.org/2015/03/24/obamova-narodni-bezpecnostni-strategie-schema-globalni-sikany/
  [18] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Státní znak Spojených států amerických [online]. c2015 [citováno 7. 03. 2016]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A1tn%C3%AD_znak_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch&oldid=13147575 >
  [19] HEJNAL, Ondřej. Úvod do studia neoliberalismu: Inspirace pro antropologii: Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni. ANTROPOWEBZIN 1/2014 [online]. [cit. 2016-03-20].
  [20] Konec zlatého pokladu České republiky. Demiurg.cz [online]. [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=36
  [21] Prošustrovala US Central Bank německé zlaté rezervy? E-republika.cz [online]. 2014 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: http://e-republika.cz/article2466-Pro%C5%A1ustrovala-US-Central-Bank-n%C4%9Bmecke-zlate-rezervy
  [22] David Rockefeller thanks corporate media for help in the march towards world government. GnosticWarrior.com [online]. 2015 [cit. 2016-04-01]. Dostupné z: http://gnosticwarrior.com/david-rockefeller-thanks-media.html
      


  Vytvořeno: 25.03.2016


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 25. 03. 2016 | Aktualizováno: 16. 04. 2016 | 29553 přečtení | Počet komentářů: 150 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.