Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Biblická proroctví

  Daniel II - Prorokovy omyly

  Bible - Proroctví -- Daniel II - Prorokovy omyly

  Daniel II

  Danielovy omyly

  V článku Daniel píšeme o některých omylech slavného biblického proroka.[9]  Podívejme se na ně podrobněji.

  Král Belšazar, Nabukadnezarův syn

  CEP[1] Daniel 5:2

  Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebúkadnesar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny.
   

  Na třech místech knihy Daniel čteme, že  Nabukadnezar (Nebúkadnesar, Nebuchadnezzar) je otcem Belšazara (Belshazzer):

  Daniel 5:2
  Daniel 5:11
  Daniel 5:18

  Jedná se o omyl. Skutečná posloupnost babylónských králů je následující:

  Nabukadnezar II.      605-562 př. n. l.
  Amel-Marduk   562-560 př. n. l.
  Nergalšarusur   559-556 př. n. l.
  Labaši-Marduk   556 př. n. l.
  Nabonid   556-539 př. n. l.


  Obr. Nabukadnezar II.[2]

   

  Nabonid byl posledním babylónským králem. Belšazar byl jeho synem.


  Obr. Belšazarova hostina. [3]

  Zastánci neomylnosti Bible tvrdí, že aramejský pojem otec znamená nejen skutečného otce ale také předka. Pokud Daniel psal o Nabukadnezarovi jako otci Belšasara, vyjádřil prý pouze jejich příbuzenský vztah.

  Překlad LXT[7] knihy Daniel ze skupiny textů Septuaginty[10] skutečně používá pojmu , který má sice prvotní význam otec, lze jej však překládat i jako předek. Septuaginta je ale řeckým překladem původního hebrejsko-aramejského textu Daniela. A každý překlad znamená určité zkreslení původního významu textu.

  Kniha Daniel je psána ve 3 jazycích – hebrejštině (kap. 1 a 8-12), aramejštině (kap. 2-7) a řečtině (kap. 13-14).[8] Text, který nás zajímá, byl tedy psán aramejsky.

  Podle WTT[4] je ve verši Dan5:2 použit aramejský pojem . Slovník BDB[5] uvádí následující význam:

  V jednotném čísle platí pouze jediný význam - otec. V množném čísle otcové či praotcové (předkové). Daniel používá jednotného čísla. Překlad tedy není praotcové ale otec. Naprostá většina biblických překladů tomu odpovídá.

  I kdybychom připustili, že autor textu pojmem myslel Belšasarova předka a nikoliv otce, problém vyřešen není. Belšasar byl synem Nabonida. Nabonid ale nebyl předkem Nabukadnezara, byl pouze jedním z jeho guvernérů. Tedy ani Belšasar nebyl vzdáleným potomkem krále Nabukadnezara.

  Královna Nitokris

  Lze se setkat i s názorem, že Belšasar byl vnukem Nabukadnezara po jeho dceři Nitokris Babylonské (Nitocris, Neitaqert ). Nitokris mohla být královnou, o které se zmiňuje Hérodotos. Královna Babylonu měla žít okolo r. 550 př. n. l. a být manželkou Nabonida. Měla mít syna, proti kterému vytáhl do boje Kýros II. Veliký, zakladatel Perské říše. Tento syn by pak mohl být ztotožněn  s Belšasarem. Pokud by Nitokris byla dcerou Nabukadnezara a jejím synem by býval byl skutečně Belšasar, mohl být v pokrevní linii s králem Nabukadnezarem jako jeho vnuk. Jde ale jen o hypotézu, není to nijak historicky doloženo.

  Podle další teorie nebyla Nitokris manželkou posledního krále Nabonida, ale jeho matkou. Pravděpodobnější však je, že byla ženou (některou z žen) Nabukadnezara nebo jeho dcerou.[11] To, že by byla manželkou Nabonida a tedy matkou Belšasara, je zatím jen spekulace. Historikové se shodují, že Nabonid nepocházel z královského rodu.[12]

  Historická nepřesnost

  Daniel se mýlí také v tom, že Belšasara považuje za krále. Posledním babylónským králem byl Nabonid. Jeho syn Belšasar zůstal jen princem a jeho nejvyšším úřadem byla vláda nad městem Babylón trvající pouhý jeden rok. Zemřel ještě dříve, než jeho otec.[6]

  To, že Daniel nezná příliš dobře historické reálie 6. století př. n. l. je přirozené. Tradiční názor, že autorem knihy je prorok Daniel žijící v 6. stol. již dnes neplatí. Její vznik se klade do doby syrského krále Antiocha IV. Epifana (těsně před r. 164) i když se připouští, že podkladem byla starší, ústně tradovaná, zčásti snad i zapsaná vyprávění.[8]

   


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
  [2] Nebuchadnezzar II
  Microsoft® Encarta® Premium Suite 2003.
  [3] Belshazzar’s Feast by Rembrandt (c. 1630; National Gallery, London).
  Microsoft® Encarta® Premium Suite 2003.
  [4] Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 - 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition.
  V elektronické formě BibleWorks. /BHS či WTT/>
  [5] Hebrew-Aramaic and English Lexicon of the Old Testament.
  V elektronické formě
  SW BibleWorks.  /BDB Full/
  [6] Zindler. Daniel in the debunker's den. American Atheists, Inc. 1986
  http://www.atheists.org/christianity/daniel.html
  [7] LXT - LXX Septuaginta (Old Greek Jewish Scriptures) edited by Alfred Rahlfs, Copyright © 1935 by the Württembergische Bibelanstalt / Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society), Stuttgart.
  V elektronické formě
  SW BibleWorks. /LXT/
  [8] Hřebík. Speciální úvod do Starého zákona II. ktf.cuni.cz/~hrebik/spec_uvod_2.html
  [9] Daniel - Proroctví ex eventu: Daniel I. Mýty a skutečnost. [online]. 2006 [cit. 2006-01-01]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006110004
  [10] Rodiny textů, textové tradice a skupiny: Bible - Textové rodiny. Mýty a skutečnost. [online]. 2002 [cit. 2006-01-01]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007030006
  [11] Wikipedia contributors, 'Nitocris of Babylon', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 19 August 2020, 18:20 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitocris_of_Babylon&oldid=973869515 > [accessed 3 January 2021]
  [12] Přispěvatelé Wikipedie, Nabonid [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum poslední revize 19. 06. 2020, 21:05 UTC, [citováno 3. 01. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nabonid&oldid=18739479 >

  Vytvořeno: 14.01.2006


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 14. 01. 2006 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 33231 přečtení | Počet komentářů: 72 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.