Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Další proroctví pro rok 2023  Mýty a skutečnost - Proroctví konce věku

  Další proroctví pro rok 2023

  Zmínili jsme několik proroctví světoznámého Nostradama. Některá z nich spojujeme s rokem 2023 či roky následujícími. Uvedli jsme i výběr z předpovědi Nostradamových následovníků.[1]

  Shrnuto, zejména západní svět je varován před rozsáhlou a hlubokou krizí. Hospodářská a energetická krize, nedostatek jídla, léků a vody, válečné konflikty, uměle vyvolávané nemoci a zhoubné působení nových vakcín, zneužití lidské krve a genomu. Všeobecný úpadek anglosaské civilizace, mocenský a hospodářský růst východních zemí.
  Ve světě zemětřesení, oheň, zkáza některých zemí či dokonce kontinetu, dny tmy. Velká síla (kometa, planetka či neznámé záření) přicházející z kosmu. Naproti tomu je zde naděje pro lidi spravedlivé, kteří si uchovají dobro v duši. Ti budou transformováni, získají pomoc.[1]

  Připomeňme i proroctví jiných vizionářů. V roce 2021 jsme uvedli následující:[2] [a]

      

  I budou plodiny plné jedů,
  v obilném klase bude lež.
  Osmnáctihlavá saň zatne drápy do lidské rasy,
  a budou se klonovat děti Satanovy.
  ... děti Boží propadnou Satanovi,
  a veškeré jídlo bude potáhnuto zlobou,
  i voda se člověku promění ve zlo,
  neb člověk přijímá satanovu krev,
  a poznamenán bude navěky.

  I začnou hořet chrámy, kostely,
  strhávati se budou kříže,
  i věrní Alláhovi se od něj odvrátí.
  Ale všichni zrození Božím jménem
  se jednoho dne stanivší před Bohem,
  ... i tíž, kdož duši svou ztratí...
  i bude vykonána spravedlnost Boží.

  I přijde den, kdy se promění v černo-černou noc,
  a noc ozářena bude nelidským umělým světlem.
  Zadují větry mnohé, skály se dají do pochodu,
  a země deštěm mrskati bude,
  a v oku milostném shoří temnota.

  I vysvitne opět Slunce a ti jež zamítli satanovu krev
  zpívati budou opět.
  I probudí se z dřímot krása a jásot země,
  a vše opakovati se bude...

  ... a když člověk ne svou vůlí přijati bude nucen zlo,
  to vzápětí vypuzeno bude, byť on byl dobrý.

   

    

  Jistá varování mohou být vysoce aktuální již nyní. Zda se něco z dalšího vyplní v roce 2023 či později, ukáže čas.

  PQM

  S rokem 2023 spojujeme následující proroctví ze sbírky PQM:[b]  

     Žena nebes sluncem oděna a světlem nesena, spěje k porodu,
  měřeno lunou nemnoho tuctů a jedna kopa,
  dán člověku čas k přerodu,
  dosud člověk člověku jak zdivočelá slota.
  Oheň, vítr, země třesy, cizí sklizeň,
  přijmi dar ve tmě s povděkem,
  přeživší člověk člověku opět Člověkem.
    

  Pokud správně rozumíme textu, čeká nás těžká zejména první polovina roku 2023. Je zde však naděje, že poté se mnohé začne obracet k lepšímu. Člověk člověku přestane býti vlkem, lidstvo projde očistou, spravedliví se opět semknou.

     Prozíraví, kdo vodu v džbánech schraňují,
  ve skrytu svého sklepení,
  neb i tam, kde vody bylo dosti,
  pojednou velké soužení.
  Však varuj se pro sílu užitnou,
  Accumulatra zeleného mámení,
  neb v domě otráví ti mysl tvou, a uvrhne tě v trápení.
    

  Mnozí vizionáři varují před hladem a nedostakem či znehodnocením pitné vody. Zda se to stane aktuálním již v roce 2023, se brzy dozvíme.
   
     Nastane opět přechodu čas,
  i země změní svůj zpěv,
  k posile dobra v nás.
  Odpůrci trávit budou lidskou krev,
  jídlo a pak i vodu,
  jen lidé spravedliví, chráníc šperku čistotu,
  najdou s novým časem shodu.
    

  Přírodní živly zřejmě dolehnou na severní Ameriku v plné síle.

     Z hlubin ti králové svět vůkol týrají,
  Novou zem vysáli,
  lačně teď v starý svět zírají.
  Však duchové rudých, konečně se zasmáli,
  i duchové otroků, kouzla svá seslali:
  Matka se otřese, oheň a voda,
  nad koncem, rozezní se smutná óda.
    

  Ušetřeny nebudou ani mnohé další země. Lidské zlo vyvolá oheň či záplavy po celém světě.

  Baba Vanga

  Vanga byla bulharská nevidomá věštkyně (1911 – 1996). Je zvána balkánským Nostradamem. Problémem je, že Vanga své vize většinou nenechávala zapisovat a odmítala publicitu. Proroctví se tak mohla dochovat až z "druhé ruky". Je jich známa řada převyprávěných, zprostředkovaných a obnovených z vyprávění těch, kteří se s Vangou osobně poznali. Ovšem mnoho "předpovědí baby Vangy" je zřejmě zcela vymyšlených. Pro určení pravosti je důležité vždy znát jejich původní zdroj.

  Bulharská věštkyně pro rok 2023 údajně předpověděla extrémní sluneční bouře a menší změnu v zemské oběžné dráze. To má zajímavou spojitost s vizemi jiných proroků o otřesech země a sopečné aktivitě vlivem působení velkého nebeského tělesa či záření. Vanga prý vydala pro rok 2023 i varování před jaderným výbuchem v Asii. I zde je podobnost s dalšími vizionáři popisujícími atomový hřib nad Koreou. Baba Vanga rovněž vydala varování před "velkou zemí", která bude provádět výzkum biologických zbraní na lidech. Důsledkem bude smrt statisíců lidí. I zde může ležet střípek skutečnosti, vždyť globální dobrovolně-povinná "vakcinace" (ve skutečnosti genová terapie) je svým způsobem biologická válka proti lidem. Akce Covid-19 začala již v roce 2019, ale až nyní se začínají projevovat ničivé účinky vakcín.
  Podle Baby Vangy se v roce 2023 celý svět zahalí do tmy, což prý bude ideální podmínkou útoku mimozemšťanů, při kterém zemřou miliony lidí. I tato vize se v mnohém podobá proroctvím o dnech tmy a sklizni.[3]
  Je však sporné, zda výše uvedené předpovědi pro rok 2023 či nejbližší dobu skutečně pocházejí od baby Vangy. Jsou opisovány, překládány a upravovány bez udání původního zdroje.

  Za důvěryhodnější považujeme některá jiná proroctví. Vanga měla např. sdělit Štefce (dceři pečovatelky Vitky) toto o apokalypse: "Pravdu o světě je nutné hledat ve starých svatých knihách... To, co je napsáno v bibli, se splní! K apokalypse dojde! Vy ne, ale vaše děti ji zažijí!" Události apokalypsy tak Vanga datovala do prvních padesáti let 21. století.[4] [5]
  Zajímavá je i jiná geopolitická předpověď. Podle svědectví Valentina Sidorova bulharská vědma přesně předpověděla v roce 1979 (několik let před rozpadem Sovětského svazu) návrat staré Rusi: "Nyní se Rusko jmenuje svaz. Ale znovu se vrátí stará Rus a bude se jmenovat jako v dobách svatého Sergeje. Její duchovní přesilu uznají všichni, včetně Ameriky... To se stane za šedesát let. Předtím se sblíží tři země - Čína, Indie a Rusko se spoji do jednoho celku." Vznik mezinárodního svazku tří uvedených zemí je tak datován do období kolem roku 2040.[4] [5] Již nyní lze pozorovat, že se proroctví baby Vangy začíná naplňovat.

  Fašizace české společnosti

  Připomeňme zvláštní způsob proroctví prostřednictvím agrosymbolů. Občas se objevují obrazce (zejména v obilných lánech), které varují před potenciálním nebezpečím. V dubnu 2021 jsme upozornili na agrosymbol, týkající se české společnosti - Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 

  Agrosymbol byl zpozorován 5. 7. 2019 v obilném lánu mezi Osekem u Rokycan a Březinou. Citujme z našeho článku:[6]

     
  Obr. Piktogram, Česká republika, Osek u Rokycan a Březina. Souřadnice: 49,8032672N, 13,5851128E. Zachytil Jakub Svoboda.[6]

  Existuje několik pokusů o vysvětlení symboliky. Nás zaujal jeden, který dává piktogram do souvislosti s pandemií COVID-19. Má se jednat o vývojový diagram budoucích událostí (z pohledu roku 2019). Je zde zobrazen had, který vypouští cizí (uměle modifikovanou) DNA či RNA. Ta ve formě virů s upravenou genetickou informací proniká sem k nám. Lidstvo stojí před osudovou křižovatkou (střední část v podobě ryby či čočky). Vidíme zrcadlovou symboliku totalitního režimu, korporátního fašismu (sekyra jako symbol fašistického režimu), kdy zájem většiny bude zcela nadřazen lidským právům jedince. Totalitní globální řád bude pod pláštíkem ochrany před virovou pandemií ovládat lidstvo a zotročí jej až k záhubě. Pokud se ale lidé postaví na odpor a budou klást účinné překážky (3 svislé čáry v pravé polovině "ryby"), mohou se ubránit...

  Náš výklad agrosymbolu se v dubnu 2021 mohl jevit jako značně přehnaný. Dnes již o postupující fašizaci společnosti není pochyb. Možná se právě v roce 2023 rozhodne, zda půjdeme cestou podpory nacismu a budováním totalitního, cenzorského systému, nebo se na poslední chvíli vzepřeme.

  Brouci do jídelníčku

  Dodatečně zařazujeme ještě jedno proroctví. Nepovažovali jsme je aktuálním pro nejbližší dobu, ale situace se rychle změnila. Lidé začínají být jako na povel lákáni jíst sušený hmyz.

  PQM:  

     Lidé pak brouky budou žráti,
  pavouky, nožky i krovky sušené,
  i ptactvo moudřejší jen tělo vyklove,
  ti muži plodnost ztratí,
  a maso k jídlu nebude.
  Tehdy ach běda těm, kdo neutekou z ohrady,
  by jedli ze své zahrady.
    

  Text lze chápat jako varování před pojídáním sušeného hmyzu a zejména brouků (jejich chitinových krovek, nožek) a pavouků. Ani ptactvo nejí celé brouky, ale vyklovává jen měkké tělo. Lidé některých kultur mají ve svém jídelníčku například některé druhy housenek či mravenců. Celá těla brouků ve větším množství však žádná lidská společnost dosud nekonzumovala a jistě k tomu existoval důvod. Pokud se bude sušený hmyz přidávat i do mouky a dalších základních produktů, nezbude lidem, než pěstovat si vlastní obilí a další produkty. Takto chápeme toto proroctví.

  K pojídání hmyzu se snad váže i následující proroctví. Jeho plný smysl je zatím nejasný:

     Až do těl vpraven,
  z krve zmučených klíč,
  až z brouků prach je tráven,
  maže klíč, tak člověk pokladu je zbaven,
  tím otevřena zkáza duše,
  ach běda, lidskost nenávratně bude pryč,
  kdo stavěl k proroctví se hluše.
    

   


  [a] Úryvky ze zjevení 2021-08. Anonymní zdroj. Tři tečky znamenají vynechaná nebo nečitelná slova. Přepis může být ještě upraven.
  [b] Proroctví ze sbírky označované PQM. Autor resp. vlastník je anonymní. Původ proroctví není znám. Některá slova originálu pocházejí ze staré řečtiny a latiny.

  [1] Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II). Mýty a skutečnost. Suspectus. com. Proroctvi.com [online]. 2022 [cit. 2022-12-31]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=proroctvi-pro-rok-2023-nostradamus-ii&cisloclanku=2022120002
  [2] Zjevení 2021-08. Mýty a skutečnost. Suspectus. com. Proroctvi.com [online]. 2021 [cit. 2022-12-31]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=zjeveni-2021-08&cisloclanku=2021080002
  [3] Předpověď Baby Vangy na 2023. Ve spoustě věcí se trefila, ale toto jí pravděpodobně nevyjde. Dotyk.cz [online]. 2022 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://www.dotyk.cz/magazin/baba-vanga-predpoved-2023/
  [4] KOSTADINOVA, Ženi. Proroctví jasnovidky Vangy. 2015. Bratislava: Eko-konzult. ISBN 978-80-8079-220-6.
  [5] КОСТАДИНОВА, Жени. ВАНГА. Moskva, 1998. ISBN 5-237-01476-3.
  [6] Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2021 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nostradamus-a-covid-centurie-ii-6-a-piktogram-osek-brezina-2019&cisloclanku=2021040001

  Vydáno: 31. 12. 2022


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel M | Vydáno: 31. 12. 2022 | Aktualizováno: 04. 02. 2023 | 2544 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.