Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  COVID - kruhy v obilí (I.)

  Proroctví (Covid) - piktogramy v obilí

  Mýty a skutečnost - Proroctví

  COVID - kruhy v obilí (I.)


   Existují proroctví o pandemii viru SARS-CoV-2?
  Nalezneme varování před COVID-19 také v agrosymbolech - piktogramech v obilí?

   

  V předchozích dílech jsme uvedli několik proroctví, která se mohou týkat současné epidemie COVID-19. Podrobněji jsme rozebrali některé předpovědi nejslavnějšího středověkého proroka Nostradama, a zmínili i prorocké sdělení ve formě nástěnných maleb v americkém Denveru. [1] [2]
  Nyní se podíváme na zvláštní formu proroctví či spíše varování, která byla lidstvu předána prostřednictvím agrosymbolů - tzv. kruhů v obilí.

  Wiltshire 2020 - COVID-19

  Koncem května 2020 se v jihozápadní Anglii, v hrabství Wiltshire, na poli zvaném Potterne field (Hrnčířovo pole), objevil následující agrosymbol:


  Obr. Potterne Field, nr. Devizes, Wiltshire. Reported 28th May. [3]

  Hrabství Wiltshire je mimořádné tím, že se zde nachází světoznámé Stonehenge. A kromě toho, či právě proto, zde dochází k početnému výskytu kruhů v obilí (angl. crop circle). Zájemci samozřejmě vědí, že se téměř nikdy nejedná o kruhy, ale o více či méně složité kresby - piktogramy. Piktogram je grafický znak znázorňující obrazově pojem nebo sdělení. Piktogramy v obilí někdy nazýváme agrosymboly, protože symboly nalézáme často v lánech s obilím.

  U našeho piktogramu z Wiltshire lze na první pohled odhadnout, co představuje. Vidíme symbol viru (tedy přesněji koronaviru působícího onemocnění COVID-19), pokud vztáhneme dobu vzniku agrosymbolu na současné události (piktogram byl poprvé zpozorován 28. května 2020).
  Nemoc Covid-19 (z anglického coronavirus disease 2019) se začala oficiálně šířit po světě od konce roku 2019. O 5 měsíců později někdo vytvořil agrosymbol na poli nedaleko kamenného systému Stonehenge.  Pandemie koronaviru byla teprve ve svém zrodu. Byla vyhlášena Světovou zdravotnickou organizací 11. března 2020, ale k vysokým nárůstům "případů COVID-19" došlo až o několik měsíců později, jak ukazuje statistika případů COVID-19 ve světě:  
      
  Obr. Symbol pandemie COVID-19[4]


  Obr. Statistika COVID-19 - nové případy. Google. COVID-19 ve světě.

  Málokdo asi tušil, jak od konce května (tedy v době vzniku agrosymbolu) začne prudce narůstat počet případů. Přesto piktogram covidu, sám o sobě, vlastně neznamená z hlediska předpovídání budoucích událostí nic pozoruhodného. Pokud by se objevil dříve, např. v polovině roku 2019, jednalo by se nepochybně o zajímavou předpověď budoucích událostí.

  Ovšem piktogram neukazuje pouhý symbol koronaviru, ale i něco více. V celém obraze je  několik prvků, které zasluhují pozornost.

  Agrosymbol Covid-19 - klíč k ochraně před pandemií?

  Ve své knize The Covid-19 Crop Circles[5] uvádí prof. Jerry Kroth, po konzultaci s několika odborníky, že agrosymbol zobrazuje virus ve 12 milionovém zvětšení. Vidíme 9 větších výrůstků, což jsou spike glykoproteiny. Jeden z nich je zvětšen stonásobně vůči tělu viru. Tento podlouhlý spike protein má v sobě zobrazeno 6 bodů - může se jednat buď o 8 aminokyselin, nebo peptid (tvořený aminokyselinami), které mikrobiologové označují jako Sp8. Jde o spike protein 8 (Sp8 epitop) nacházející se i v SARS (těžký akutní respirační syndrom způsobený koronavirem). Sp8 má u SARS neobvyklou pozitivní imunologickou funkci. Může mít tuto funkci také u Covid-19? Může mít souvislost s imunitou proti CoV? [a]

  Povrchové struktury (výrůstky spike proteinů) vytvářejí kolem lipidového obalu koronavirů specifický obraz podobný sluneční koroně či koruně - odtud název pro koronaviry (starořecky κορώνη, korṓnē, latinsky corona - koruna). U koronaviru SARS-CoV-2 jsou výrůstky utvořeny tak, že se velmi účinně vážou k lidským buňkám (proto ta vysoká nakažlivost).[10]

      
  Obr. Kniha The Covid-19 Crop Circles, Jerry Kroth[4]

  Koronavirus nese ve svém těle (uvnitř kapsidy) genom uložený ve vláknech RNA. Ribonukleotidová vlákna sestávají z cukru,  fosfátu a nukleové báze. To mohou být tři menší kola v těle agrosymbolu. RNA kóduje nestrukturní polyproteiny NSP. Nejsou představovány třemi většími koly?
  Mnohé vědecké týmy se snaží využít znalosti o působení NSP k vytvoření antivirotik. Jeden z nestrukturních polyproteinů nese zkratku NSP3 a způsobuje zřejmě vysokou nakažlivost CoV. NSP15 umožňuje covidu klamat imunitní systém. Rovněž NSP5 je studován v boji proti koronavirům.[b]  Má nám snad agrosymbol něco napovědět? Ukazuje na tyto tři polyproteiny NSP kódované koronavirovou RNA?
  Vidíme i 3 menší výrůstky s bodem uprostřed. J. Kroth je ztotožňuje s dimery na povrchu koronaviru:[c]


  Obr. Agrosymbol představující koronavirus (SARS-CoV-2). Vidíme 9 výrůstků - spike glykoproteinů. Jeden z nich je zvětšen, s osmi body uvnitř, snad symbolem spike proteinu 8 (Sp8). Tři dimery hemaglutinin esterázy (HE) jsou reprezentovány menšími výrůstky s body. Uvnitř těla koronaviru jsou tři menší kruhy - symbol RNA a tři větší kruhy - nestrukturní polyproteiny NSP (možná NSP3, NSP5 či NSP15)?

  Níže je pro vysvětlení vědecký model struktury koronaviru:


  Obr. Struktura koronaviru.[7] Velké růžové výstupky - Spike Glycoprotein (S) - spike glykoprotein. Modré výstupky s tečkou - Hemagglutinin-esterase dimer (HE, HEs) - dimer hemaglutinin esterázy (dimer = dvojčástice tvořená dvěma částicemi, monomery). Nejmenší zelené a žluté výstupky - E-protein, M-protein. Červeně - obal viru. Uvnitř virová RNA a N protein.

  Prof. Jerry Kroth není lékař, virolog, genetik ani biolog. Pouze se obrací na vědeckou veřejnost s otázkou, zda piktogram nenaznačuje možnou ochranu před pandemií COVID-19. Není zde naznačen způsob ochrany před covidem? Ovšem věda dosud odmítá, že by za autorstvím agrosymbolů stála jiná inteligence, než lidská, a řada skeptiků stále prohlašuje piktogramy za pouhá díla recesistů nebo výsledek páření ježků.

  Máme se spokojit s vysvětlením, že na obilném poli blízko městečka Devizes s 12 tisíci obyvateli nějaký šprýmař vytvořil velice propracovaný symbol koronaviru ve 12 milionovém zvětšení? Bylo by vůbec možné, aby recesisté s běžnými znalostmi problematiky zakódovali do svého díla vysoce odborné znalosti ochrany před covidem spojené s výzkumem funkcí spike proteinu 8 (Sp8) či dokonce nestrukturních polyproteinů NSP3, NSP5 a NSP15? Vždyť výzkumy v této oblasti teprve začínají.

  A pokud by "umělci pod širým nebem" měli skutečně takové špičkové znalosti a tušili možnost záchrany milionů lidí před smrtí udušením, ztráceli by čas vytvářením nějakého velice pracného (protože precizního) symbolu v obilném lánu jihozápadní Anglie, během jedné květnové noci? Riskovali by zatčení a odsouzení za neoprávněný vstup na cizí pozemek, ničení úrody atd? To nedává smysl.      
  Obr. Agrosymbol - Wiltshire. 28. 5. 2020. [3]
  V popředí je protáhlý útvar, který prof. Jerry Kroth vysvětluje jako zvětšený detail spike proteinu koronaviru. Těmito výrůstky se koronavir přichytí k lidské buňce, aby dovnitř vypustil svou RNA, rozmnožil se a buňku zahubil. Uvnitř spike proteinu je 8 bodů, které mohou znázorňovat tzv. spike protein 8 (sp8). Ten může být klíčem k hledání ochrany před pandemií COVID-19. 

  Pohled do zákulisí pandemie CoV?

  Existují ale i jiná vysvětlení smyslu piktogramu ve Wiltshire. Teorie prof. J. Krotha je velice zajímavá, zvláště část věnovaná spike proteinu koronaviru a v něm obsaženého peptidu (řetězci osmi aminokyselin) Sp8. Avšak vyvozovat například ze tří větších a tří menších kruhů v těle viru souvislost s RNA a  nestrukturními polyproteiny NSP3, NSP5 a NSP15 je hodně nejisté. Tyto útvary ve středu agrosymbolu se nám spíše jeví jako spike proteiny (chapadélka koronaviru) při pohledu z výšky. Společně se zobrazením devíti chapadel z profilu dotvářejí celkový prostorový symbol covidu.

  Je vysoce pravděpodobné, že agrosymbol z Wiltshire znázorňuje koronavirus SARS-CoV-2. Ale jen pouhé zveřejnění nákresu covidu by nedávalo příliš velký smysl. Musí zde být začleněny nějaké další důležité informace. 

  Zvláštní na celém obraze jsou zejména tři menší polokruhové výdutě s body uprostřed a prodloužené rameno s osmi body.

  Podle jedné z dalších teorií se jedná nikoliv o nápovědu, jak se chránit před covidem, ale o sdělení, jak se zde koronavirus objevil a co lze ještě od SARS-CoV-2 očekávat.

      
  Obr. Agrosymbol - Wiltshire. 28. 5. 2020.[8]
  Žlutě označeny zvláštní prvky s tečkami - trsy vzrostlého obilí.. 

  Viry řadíme někam na pomezí života, na rozhraní mezi neživým a živým. Nejsou považovány za živé organismy, ale přesto se dokáží transportovat a množit formou parazitismu uvnitř lidských či zvířecích buněk. Virus vnikne do buňky, rozbalí se a vypustí šroubovici DNA či RNA nesoucí informaci, podle které je buňka nucena vyrobit to, co je v RNA zakódováno, tedy další viry. Je známo přes 6500 druhů virů. Jejich velká část je pro náš život nezbytná, ale jsou mezi nimi i viry, které naše životy znepříjemňují či dokonce ohrožují. Mezi ty poslední patří koronaviry. SARS-CoV-2 je v pořadí sedmým objeveným koronavirem, který je schopen infikovat lidi. A již u předchozích koronavirů a retrovirů existovaly diskuze o jejich umělém původu.[f]
   

  Dvě teorie vzniku SARS-CoV-2

  Existují dvě základní teorie o vzniku pandemie.  Teorie přirozeného/přírodního vzniku SARS-CoV-2 se snaží vše vysvětlit pouze přírodními evolučními procesy.  CoV se vyvinul ve zvířecím hostiteli a poté se přenesl na člověka. Do své současné patogenní podoby se vyvinul ve zvířecím mezihostiteli nebo zmutoval až po přenosu na člověka. Tato verze je propagována hlavním proudem. Popsaný mechanismus ale nebyl dosud potvrzen a nebyl nalezen ani původní zvířecí hostitel a mezihostitel. Teorie je založena na několika náhodných procesech, kdy se CoV sám vyvinul právě tak, že má řadu zvláštních vlastností působících na člověka jinak, než ostatní viry resp. koronaviry. Jako původní hostitel je uvažován netopýr a mezihostitel luskoun či jiná zvířata. Nic z toho se ale zatím neprokázalo a scénář je stále dokládán nikoliv fakty ale domněnkami. Vědci zastávající teorii přírodní evoluce argumentují, že pokud by byl SARS-CoV-2 záměrně vytvořen, byl by odvozen od dobře charakterizovaných a v laboratořích běžně pěstovaných koronavirů (tj. vykazoval by celogenomovou příbuznost např. k lidskému SARS-CoV). K účinnému vstupu do lidské buňky by pak byla použita známá funkční řešení (např. RBD koronavirů patogenních pro člověka s příp. jednoduchými zásahy pro zvýšení účinnosti).[11]

  Jiná teorie předpokládá, že virus, snad původně vzniklý přírodní cestou, byl upraven v laboratorních podmínkách, a odtud pak unikl nebo byl záměrně vypuštěn ven. Podle řady odborníků se SARS-CoV-2 chová jako uměle vytvořený/upravený virus. Má nepřirozené vlastnosti, nevyvíjí v člověku běžnou imunitu a jsou známy případy reinfekce. CoV se vyznačuje spoustou charakteristik, které nejsou v přírodním prostředí k nalezení.
  Tato teorie je hlavním proudem zavrhována ze zřejmých důvodů. Pokud by se potvrdila, lidé by ptali, proč vlády nezabránily vypuštění koronaviru na obyvatelstvo nebo proč tuto situaci tolerují či dokonce podporují.

  Ověřování teorie umělého původu SARS-CoV-2 není samozřejmě finančně podporováno ani vládami či nadnárodními institucemi. Chybí granty a vědci zkoumající umělý původ CoV jsou všemožně omezováni, ba zastrašováni a jejich výsledky výzkumů odmítány ke zveřejnění. Přesto existuje stále více a více odvážných badatelů, kteří teorii potvrzují nebo ji alespoň prověřují.[d]

      
  Obr. Fort Detrick - U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases - cedulka na dveřích laboratoře označující nejvyšší stupeň rizika - BioSafety Level 4.
  V srpnu 2019 došlo k náhlému zastavení činnosti laboratoří údajně po závažných porušeních bezpečnosti, zejména v souvislosti s likvidací nebezpečných materiálů. Byly zde prováděny i testy na živých zvířatech. Opice byly infikovány nezveřejněnými druhy infekcí.[12]

  Jiné zdroje uvádějí, že práce v laboratořích Fort Detrick zastavil americký prezident Donald Trump, a to byl jeden z důvodů podvodných voleb s odstavením prezidenta od moci. Práce probíhaly pod patronací nejvyššího amerického epidemiologa a ředitele NIAD  Anthony Fauci. O něm může být zmínka v jiném proroctví, o kterém jsme již psali.

  V období od konce 2001 do 2015 bylo na americké útočné biologické zbraně vynaloženo údajně 100 miliard USD.[13]

  I zastánci teorie přirozeného vzniku koronaviru připouštějí, že SARS-CoV-2 má několik mimořádných vlastností. Argumentují však tím, že pokud by byl vytvořen či upraven člověkem v laboratořích, byl by svým genomem mnohem bližší již existujícím koronavirům (např. SARS-CoV). To nás vede ještě ke třetí, značně odvážné teorii. SARS-CoV-2 byl vytvořen uměle někde mimo lidské laboratoře znalostmi, kterými lidé dosud nedisponují, a pak byl do lidské populace vypuštěn, možná po dalších méně náročných úpravách zde na zemi. Tato teorie je ryze konspirativní a vědecky zavrženíhodná. Vždyť věda dosud neuznala existenci vyšší inteligence, než je ta lidská. Nicméně právě na tento způsob vzniku SARS-CoV-2 a pandemie COVID-19 může upozorňovat náš agrosymbol.

  Další vysvětlení agrosymbolu

  Podlouhlé útvary vystupující z koronaviru jsou jeho "chapadla", kterými se dokáže přichytit k některým typům lidských buněk. Jde o tzv. spike proteiny, jak bylo již vysvětleno výše. Jedná se vlastně o způsob, jak se CoV dostane do lidských buněk, aby se tam rychle množil. A jedno jediné zvýrazněné chapadlo na obilném piktogramu, nepoměrně dlouhé k velikosti těla covidu, může ukazovat symbolicky to, že CoV se k nám na zemi dostal někde odjinud, z velké dálky.

  Osm bodů znamená, že zde bylo či bude dodáno 8 kmenů CoV. Alespoň tak tomuto agrosymbolu rozumějí někteří badatelé.
  V květnu 2020 tedy mohlo být v piktogramu předpovězeno 8 kmenů covidu, které lze v blízké době očekávat. A to již není jen popis současného stavu či nápověda, ale jasná předpověď budoucích událostí.  Prodloužené, zvýrazněné chapadlo symbolizuje cestu, kterou se koronavirus dostává do našeho prostředí. Osm bodů v chapadle ukazuje 8 velkých úprav, které budou v genomu provedeny. Na zemi se postupně objeví 8 kmenů resp. velkých mutací CoV.[g]
      
  Obr. Agrosymbol - Wiltshire. 28. 5. 2020.[8]
  Detail - zvětšený výrůstek spike covidu s osmi body uvnitř. 

  V piktogramu celou věc ještě upřesňují tři menší výrůstky s tečkami uprostřed. Prof. J. Kroth je považuje za dimery. Opravdu, na některých modelech covidu jsou dimery zobrazovány jako nízké hřibovité útvary s tečkou uprostřed. Není to však jen představa grafiků? Na jiných zobrazeních SARS-CoV-2 žádnou tečku ve středu dimeru nevidíme.

  Tři útvary na agrosymbolu s bodem uprostřed mohou symbolizovat i něco zcela jiného. Dle některých badatelů jde o znázornění umělého vnějšího zásahu do genomu koronaviru až zde na zemi. Má jít o tři menší úpravy, jejichž výsledkem jsou mutace výše uvedených kmenů.
  Jiná teorie vysvětluje tři tečky v koronaviru jako varování před třemi různými vakcínami, které nezabrání šíření covidu a nepřinesou lidem nic dobrého.
      
  Obr. Agrosymbol - Wiltshire. 28. 5. 2020.[8]
  Detail - jeden ze tří výrůstků s bodem uprostřed. 

  Zvýraznění jedné části covidu, spike proteinu, může být varováním právě před vakcínami, kde je toto "chapadlo" koronaviru využito. Jde o mRNA vakcínu, představující zcela nový způsob zásahu do lidského těla. Dlouhodobé účinky "vakcíny" dosud nejsou známy. Do očkovaného jsou vstříknuty molekuly označované jako „messenger RNA“ (mRNA), obsahující instrukce k tvorbě proteinu ze SARS-CoV-2. Tím proteinem je právě spike protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2. Umožňuje viru přichycení k buňkám v organismu a vstup do nich. Vakcína podaná člověku vyvolá v jeho těle stav, kdy vlastní buňky očkovaného začnou, dle instrukcí z cizí mRNA, vytvářet spike proteiny - "chapadélka" covidu. V České republice je nyní přes 80% obyvatel naočkována právě tímto typem vakcíny. [15] [16]
  Podle některých zdrojů se mohou očkovaní stát tzv. superpřenašeči, produkovat a šířit kolem sebe spike-protein. Ten může způsobovat neplodnost, krevní sraženiny, záněty mozku a infarkty.

  Závěr

  Je vysoce pravděpodobné, že agrosymbol, objevivší se v květnu 2020 na poli v jihozápadní Anglii, symbolizuje koronavirus SARS-CoV-2.[e] Piktogram je v mnohém podobný současným symbolům koronaviru. Ovšem vidíme zde i několik nestandardních prvků, které jistě mají svůj význam.

  Existuje několik pokusů o vysvětlení agrosymbolu. Prof. J. Kroth zde vidí nápovědy, jak se bránit pandemii. Jde zejména o pochopení a využití vlastností epitopu Sp8 a snad i  nestrukturních proteinů NSP3, NSP5 či NSP15. V této oblasti se snad již provádějí výzkumy a na výsledky čekáme.

  Jiné teorie vysvětlují agrosymbol jako varování před postupnou implantací osmi kmenů a u nich postupné tři mutace umělého koronaviru, pocházejícímu odněkud zvnějšku. Snad je zde i varování před některými vakcínami. 
  Pokud je tomu skutečně tak, pak žádné roušky, respirátory, vakcinace ani omezení a uzavírání společnosti nepomohou. Záchranou mohou být účinné léky a zejména zastavení rozsévání dalších kmenů CoV po naší zemi. Jedinou šancí je najít "jeskyně", odkud nové viry vylétají, jak již naznačila i vynikající české vědkyně, molekulární genetička, MUDr. Soňa Peková, Ph.D.: "...Ty kmeny jsou si navzájem velice podobné, ale nejsou to potomci viru prvního. Je to něco jiného. A já nevím, kde je ta jeskyně, z níž vylétají..."[14]  

  --- pokračování příště ---

   

  Dodatek z 11. 6. 2021: Západní mediální hlavní proud začíná připouštět, že koronavirus SARS-CoV-2 může být umělého původu. Dříve bylo něco takového striktně odmítáno a označováno jako konspirace.

   

  [a]

  COVID-19 je onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Pro zjednodušení používáme pojmu covid, kovid či CoV jak pro onemocnění, tak pro koronavirus. Koronavir má vzhled kuliček s výběžky antigenních molekul, připomínajících královskou korunu (corona).

  Antigen je látka obvykle bílkovinné povahy z vnějšího prostředí nebo vzniklá ve vlastním těle, která svou (potenciální) škodlivostí provokuje buňky imunitního systému k produkci jedné nebo více protilátek. Každá protilátka se váže na specifický antigen formou interakce podobné zapadnutí klíče do zámku. Tím je antigen zneškodněn (zničen nebo neutralizován). Jinými slovy, buňky imunitního systému rozpoznávají antigeny a tvoři proti nim protilátky.
  Epitop neboli antigenní determinant je konkrétní oblast antigenu, na kterou se vážou protilátky. Každá proteinová molekula obsahuje několik epitopů, tzn. několik míst, kam se mohou vázat protilátky. Sp8 epitop má funkci při vytváření protilátek a imunity. Je zde spojitost s cytotoxickými buňkami CTL, které ničí buňky napadené virem. CTL obalí napadenou buňku a zničí ji dříve, než vypustí další nové viry. Epitop Sp8 je obsažen i ve spike (chapadélku) covidu. Sp8 je tvořen osmi aminokyselinami. Aminokyseliny tvoří peptidy, které tvoří proteiny. Může zde tedy být zobrazeno 8 aminokyselin, které tvoří peptid uvnitř spike proteinu. Některé peptidy (Solatide, Losartan atd.) jsou zkoumány jako možná léčba COVID-19.

  [b] RNA (Ribonukleová kyselina) je tvořena vláknem ribonukleotidů. Ribonukleotid je složen z nukleové báze (A, C, G, T nebo U), monosacharidu ribózy a jedné či více fosfátových skupin. Jsou to tři základní stavební částice ribonukleové kyseliny (RNA).
  Viry se šíří tak, že vstupují do buněk a poté využívají buněčné mechanismy na syntézu proteinů potřebných k vytváření nových infekčních kopií. Genom koronavirů nese informace, které kódují (tj. podle nich se vytvářejí) polyproteiny, které jsou pak rozstříhány na 16 různých proteinů označovaných NSP1 až NSP16 (nonstructural protein - nestrukturní protein). Řada těchto NSP je pro množení  SARS-CoV nepostradatelná. Například proteiny NSP3 (PLpro) a NSP5 (3CLpro) mají funkci virových proteáz a jsou nezbytné pro dříve zmíněné rozštěpení polyproteinů na jednotlivé nestrukturní proteiny.[6] NSP3 (the multi-domain non-structural protein) je největší protein kódovaný koronavirem (CoV).
  [c] Dimery mohou mít spojitost s aktivací tvorby krevních destiček a tedy se vznikem krevních sraženin. U velkého počtu pacientů s covidem-19 se objevují krevní sraženiny a doporučuje se užívání aspirinu. Léky proti srážení krve mohou být velmi užitečné v boji s koronavirem.
  [d] Zde lze odkázat na názory odborníků prof. Francise Boyla (autor amerického zákona o biologických zbraních), Josh Mitteldorf, Ph.D., Luc Montagnier (nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, jeden z objevitelů viru HIV), mikrobioložka Judy Mikovits, virolog Sucharit Bhakdi či české genetičky MUDr. Soňi Pekové, Ph.D.

  Genom prvních verzí SARS-CoV-2 má minimálně 4 ziskové (gain-of-function) mutace při porovnání s hypotetickým netopýřím virem. Jedna zisková mutace je velice vzácná. Současně existující 4 ziskové mutace jsou u přirozeně mutujícího viru (bez mutací ztrátových) statisticky téměř vyloučeny. Podle odborníků je čtvrtina genomu CoV nepřirozená a musela vzniknout genetickou rekombinací. Rekombinovaná část se podobá HIV.

  [e] Proč byl piktogram umístěn práve na Potterne field - Hrnčířovo pole? Možná proto, že hrnčířovo pole je spojeno v křesťanství s Jidášovou zradou. jedná s ei zde o varování před zradou na člověku?
  [f] SARS-CoV-2 patří mezi RNA viry, které v sobě, ve své částici (virionu), nesou (stejně jako retroviry) ribonukleovou kyselinu (RNA). V prvních fázích infekce aktivně snižují odpověď imunitního systému napadeného jedince. Následkem utlumené imunitní odpovědi dochází k výraznému namnožení virových částic. V dalších fázích infekce pak imunitní systém reaguje přemrštěně a způsobuje významné poškození buněk.

  Viry nesoucí RNA, které ji ale zpětně přepisují do DNA, se většinou vyčleňují do vlastní kategorie retrovirů (např. HIV). U retrovirů dochází prostřednictvím reverzní transkripce k přepisu genetické informace z RNA viru do DNA napadených buněk. Existují obavy, že i po aplikaci mRNA vakcín může v lidském těle nastat proces reverzní transkripce. Paradoxně jsou právě tyto vakcíny nejvíce propagovány a prosazovány v západním světě.

  [g] Často může být diskutabilní, zda se jedná o nový kmen, variantu, vlnu, linii či drobnější mutaci. Viry běžně mutují. Mutace je změna genotypu. O novém kmenu lze hovořit v souvislosti s velice rozsáhlými mutacemi. Každý kmen nese v sobě specifické mutace. Mutace dělíme na mutace spontánní, jež vznikly chybou v replikačním a reparačním mechanismu DNA, a indukované, tj. uměle vyvolané mutageny. U viru SARS-CoV-2 je již známo několik kmenů (variant).  Každý kmen, varianta či vlna se chová klinicky jinak, virus má jiný genom, jiný program, podle něhož je napsán.
  RNA viry vytvářejí při každé své replikaci relativně velké množství chyb. V porovnání s jinými RNA viry ale mutují koronaviry méně, jejich mechanismus "umí opravovat" některé chyby, k nimž během replikace dochází.  Dle evolučních pravidel přežívají zejména ty viry, které mutují do forem se spolehlivou nakažlivostí ale omezenou nebezpečností. Viry se postupně adaptují na své hostitele a po sérii mutací vyvolávají v naprosté většině případů pouze lehkou nemoc. Přírodní mutace většinou smrtící účinky snižují. U Covidu to tak zřejmě není. Existují tisíce drobných mutací CoV, které lze připsat přirozenému vývoji a které nemají na vlastnosti koronaviru významný vliv. Jsou však již popsány zcela nové kmeny koronaviru, které zřejmě nevznikly postupnou akumulaci náhodných mutací v průběhu pandemie. Za pravděpodobný není považován ani přenos nových variant ze zvířecích hostitelů.

  U SARS-CoV-2 se hovořilo o dvou kmenech L a S (S - původní, L nový a agresívnější). Podle jiných kritérií je již po světě roztroušeno kmenů více. K novým kmenům CoV patří Britská varianta (B117, Brigita), Jihoafrická (501Y.V2), NewYork (B.1.526), Brazilská či aktuálně Francouzská. Je sporné, které z nich lze považovat za nové kmeny  a které jen za mutace.
  Jaké mohou být důvod rozsévat po zemi postupně různé kmeny CoV? Tím první je výše uvedený fakt, že viry přirozenými drobnými mutacemi ztrácejí svou agresivitu a stávají se méně škodlivými.

  Pro teorii plánovaného šíření umělých kmenů CoV hovoří i to, že některé patenty an testy COVID-19 byly podány již před rokem 2019. Rovněž výroba testovacích sad na COVID-19 začala údajně již v roce 2017. Hovoří se o výrobě SARS-CoV-2 již od roku 2012.


  [1] Nostradamus a COVID. Mýty a skutečnost. Suspectus.com. [online]. 2021 [cit. 2021-03-08]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nostradamus-a-covid&cisloclanku=2021010001
  [2] Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63. Mýty a skutečnost - Suspectus.com [online]. 2021 [cit. 2021-03-16]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nostradamus-a-covid-centurie-iii-91-a-i-63&cisloclanku=2021030001
  [3] Potterne Field, nr. Devizes, Wiltshire. Reported 28th May. Crop Circle Connector [online]. 2020 [cit. 2021-03-16]. Dostupné z: http://cropcircleconnector.com/2020/29052020/29052020.html
  [4] COVID-19. Pixta [online]. Sign Royalty-free Stock Photos Illustrations and Footage [cit. 2021-03-16]. Dostupné z: https://www.pixtastock.com/
  [5] KROTH, Jerry. The Covid-19 Crop Circles. Kindle Edition. 2020.
  Viz také https://www.collectivepsych.com/
  [6] NENCKA, Radim. Terapie nemoci covid-19 z pohledu medicinálního chemika. Vesmír [online]. Vesmír 99, 340, 2020/6 [cit. 2021-03-19]. Dostupné z: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-6/terapie-nemoci-covid-19-z-pohledu-medicinalniho-chemika.html
  [7] Wikimedia Commons contributors, 'File:3D medical animation coronavirus structure.jpg', Wikimedia Commons, the free media repository, 30 January 2021, 06:58 UTC, < https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:3D_medical_animation_coronavirus_structure.jpg&oldid=529206511 > [accessed 20 March 2021]
  [8] Kruhy v obilí v Hrabství Wiltshire – 29. 5. 2020. Regenerace [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://regenerace.cz/kruhy-v-obili-v-hrabstvi-wiltshire-29-5-2020/
  [9] We need you to play your part to help control the spread of #COVID-19.: Wiltshire Council #WiltshireTogether @wiltscouncil. Twitter [online]. 2020 [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://twitter.com/wiltscouncil/status/1303664664329498624
  [10] Wikipedia contributors, 'Coronavirus', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 17 March 2021, 13:33 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coronavirus&oldid=1012633751 > [accessed 22 March 2021]
  [11] Vědci zjistili, že nový koronavirus (SARS-CoV-2) způsobující onemocnění COVID-19, má přirozený původ! Ústav biologie obratlovců AV ČR [online]. 2021 [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: https://www.ivb.cz/aktuality/vedci-zjistili-ze-novy-koronavirus-sars-cov-2-zpusobujici-onemocneni-covid-19-ma-prirozeny-puvod/
  [12] Army germ lab shut down by CDC in 2019 had several 'serious' protocol violations that year. 7News [online]. Sinclair Broadcast Group [cit. 2021-03-26]. Dostupné z: https://wjla.com/news/local/cdc-shut-down-army-germ-lab-health-concerns
  [13] U.S. Biowarfare Programs Have 13,000 Death Scientists Hard At Work. Scoop Media [online]. 2020 [cit. 2021-03-26]. Dostupné z: https://www.scoop.co.nz/stories/HL2002/S00184/us-biowarfare-programs-have-13000-death-scientists-hard-at-work.htm
  [14] Soňa Peková: Řádí tu jiné kmeny viru, ten jarní – jak jsem tehdy říkala – vymizel. Reflex.cz [online]. 8. února 2021n. l. [cit. 2021-03-28]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/105325/sona-pekova-radi-tu-jine-kmeny-viru-ten-jarni-jak-jsem-tehdy-rikala-vymizel.html
  [15] Comirnaty přehledně: Důležitá fakta o první podmínečně registrované vakcíně proti COVID-19 v EU. SÚKL: Státní ústav pro kontrolu léčiv. [online]. [cit. 2021-4-12]. Dostupné z: https://www.sukl.cz/sukl/comirnaty-prehledne-dulezita-fakta-o-prvni-podminecne
  [16] COVID‑19: Přehled očkování. Nemocnění aktuálně: Přehled aktuálních informací o nemocech v České republice: Ministerstvo zdravotnictví ČR [online]. [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr

  Vytvořeno: 8. 3. 2021


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel M | Vydáno: 20. 03. 2021 | Aktualizováno: 12. 06. 2021 | 4440 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.