Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Bohové

  Bůh Bible II - Jména biblického Boha

  Hebrejská Bible - Bohové -- Bůh Bible II - Jména biblického Boha

  Bůh Bible II

  Jména biblického Boha

  Nejvyšší bůh je v Hebrejské Bibli označován následujícími jmény, epitety a osloveními:

  Původní znění
  dle WTT[1]

  (bez punktace)

  Transliterace
  dle BHT[2]
  Český překlad
  dle CEP[3]
  příp.jiné
  Anglický překlad
  dle KJV[4]příp.jiné
  Poznámka.
   
  yhwh1.gif (927 bytes) yhwh1_.gif (926 bytes) Hospodin Lord
  Yahweh
  YHWH či JHVH- Tetragrammaton, Yod He Waw He - osobní jméno izraelského boha. Někdy přepisováno jako Yahweh, Yehwah, Jáhve, Jahveh, Jehovah, Jehova

  6 007x[5]
  6 823x[6]

  1. výskyty
  Gn 2:4, Ex 3:2, Lv 1:1, Nu 1:1, Dt 1:3, Joz 1:1, Sd 1:2

  Hospodin
  Panovník
  Pán
  Nejvyšší
  Lord
  Jah
  YH - zkrácená forma Yhwh. Někdy přepisován jako Yah, Jah, Yahh, Yaho, Yahu, Yeho

  46x[5]
  40x[7]

  Ex 15:2, Ž 68:19, Iz 12:2 aj.

  bohové
  Bůh
   
  gods
  God
   
  Elohim, Elohím
  Plurál pojmu El či Eloah (bůh). Překládán v množném nebo jednotném (někdy chybně) čísle.

  680x[5]

  1. výskyty:
  Gn 1:1, Ex 1:20, Nu 22:9, Dt 4:7, Joz 2:11, Sd 1:7 atd.

  Bůh
  bůh
  God Eloah, Eloahh
  Singulár - bůh.

  49x[5]
  55x
  [7]

  1. výskyty:
  Dt 32:15, 2 Kr 32:15, Neh 9:17, Jb 4:9 aj.

  Bůh (nebes, Izraele) God (of Heaven, of Israel) Elah, Elahh
  Singulár - bůh.

  aramejsky

  Ezd 5:2, Da 2:19 aj.

  elyon.gif (977 bytes) elyon_.gif (935 bytes) Nejvyšší

  Bůh nejvyšší
  Most High,
  the God most high
  Elyon, El Elyon, Eljón.
  Samostatně nebo společně s El, Yhwh, Elohim. Označuje nadvládu boha[7] . Neznamená však jen označení boha.

  1. výskyty:
  Gn 14:18, Nu 24:16, Dt 26:19, Ž 7:17 aj.

  Bůh ... ... god El, asyrsky ilu[6]
  Běžné označení či jméno boha. Často ve spojení s přívlastkem (např. žárlivý bůh/el).

  Gn 14:20, Ex 20:05, Dt 4:24 aj.
  Všemohoucí,
  Bůh všemohoucí,
  Všemocný

  dle nových poznatků
  bůh/El hor

  Almighty,

  all powerful,
  Omnipotens,
  El Shadday
  El Shadday, Šadday, Shadday, Shaddai, Šaddaj bůh/El hor[8], dříve překládáno jako Všemocný

  44x[9]
  48x (7x s El, ost.samostatně)

  Gn 17:1, Ex 6:3, Nu 24:4 aj., většinou v Jb (31x)[7]

  Neznamená však jen označení boha.

  Pán, muž, hospodář, Baal, Bál Owner, husbend, Baal Baal

  Byl zřejmě ekvivalentem Yhwh a zůstal součástí mnoha jmen (Jerubbaal, Ishbaal ...)[6] i pojmů (majitel, manžel...). Později jméno upadlo v nelibost.

  61x [5]

  Přesilný,
  silný, mocný
  mighty One,
  strong One
  Abir, Abhir, silný, strašlivý

  Gn 49:24, Iz 1:24, Ž 132:2 aj.

  Svatý (Bůh Izraele)

  svatý (Izraelský)

  Holy One (of Israel) Kedosh (Yisrael), Svatý (Izraele)

  Iz 1:4, 2 Kr 19:22 aj.

  Hospodin (náhrada Yhwh)

  Panovník

  Pán

  LORD, Lord

  Sovereign,
  master

  Adon, Adhon, Adoni, Adonai, Adonáj - pán, panovník
  Později doplněno jako zástupné jméno Yhwh (LORD, Hospodin) ale i samostatně (Lord, panovník).

  603x [5] (neznamená však jen označení boha)

  1. výskyty:
  Gn 15:2, Ex 4:10, Nu 14:17, Dt 10:17, Joz 3:11 aj.

  Bůh věčný

  Bůh silný, věčný

  everlasting God

  God of eternity, Eternal God, everlasting

  El Olam, Bůh věčný příp.skrytý

  Gn 21:33

        living El Hai
  Bůh vševidoucí, Bůh vidění God seest me,
  God of seeing, God who seest me, God of Vision
  El Roi, Bůh vševidoucí

  Gn 16:13

   

  Él je Bůh Izraelův

  Bůh silný, Bůh Izraelský

  Elelohe-Israel.
   

  the God of Israel, El, the God of Israel

  El-Elohe-Israel

  El Elohe Israel,
  El Elohej-Jisrael,
  El bůh Izraele

  Gn 33:20

        Hero El Gibbor
  Bůh z Bét-elu God of Bethel

  God of Beth-el

  El Betel, bůh z Bet-elu

  Gn 31:13

  Bůh, jenž dokončí

  Bůh kterýž dokonává...

  God that performeth

  God that accomplisheth

  El Gomer, bůh který dokončuje

  Ž 57:3
          Eloah, arabsky ilah, aramejsky elah.[6]
  Strach Izákův fear of Isaac

  Awesome One (of Isaac)
  Strach Izákův

  Gn 31:42, 31:53

  (ten)jenž vzbuzuje bázeň

  Přehrozný

  terrible

  Fearful
  feared
  strikes terror

  Vzbuzující bázeň, hrozný

  Ž 47:3, 76:13 aj.

  Žárlivý,


  Bůh žárlivě milující,
  Bůh horlivý

  Jealous

  jealous God, Zealous

  Žárlivý

  6x [5]

  Ex 20:5, 34:14, Dt 4:24 aj.

  Skála Rock

  (Rock of Israel)

  Zur, Tsur, Skála (Zur Yisrael)

  2 S 23:3, Iz 30:29, Dt 32:4 aj.

  (Hospodin) zástupů (Lord of )hosts

  Yahweh Sabaoth,
  LORD Almighty

  Zebaot, Sabaoth, bůh zástupů (válečných, andělů aj.)

  285x[7]
  ale ne v Pentateuchu

  1 S 1:3, 2 S 5:10, 1 Kr 18:15, 2 Kr 3:14 aj.

          the God of the armies of Israel

  1 S 17:45

          God of Abraham, Isaac and Jacob

  Gn 24:12, Ex 3:6

  Bůh Šémův,
  Bůh Semův
  God of Shem,
  God is Shem
  Elohe Shem, Bůh Šémův

  Gn 9:26

          of the Hebrews

  Ex 3:18

  JSEM I AM Ehyeh, Jsem

  Ex 3:14


  JSEM, KTERÝ JSEM

  JSEM, KTERÝŽ JSEM

  I AM THAT I AM

  I AM WHO I AM

  'I AM THAT WHICH I AM

  Ehyeh Asher Ehyeh;
  Jsem, který jsem

  Ex 3:14

  panovat
   

  pan

  Lord

  Master, Mighty

  Gevir, Gebir, Pán

  Gn 27:29, 37

  Pán (králů) Lord (of Kings) Mare, Pán

  aramejsky

  Da 2:47

  (Nejvyšší má) moc (most High) ruleth

  ruler

  Shallit, (ten kdo má) moc

  aramejsky

  Da 4:17

  Nejvyšší most High Illay, Nejvyšší

  arabsky

  Da 4:14

  Mesiáš

           
  kámen Izsraele

  kámen Izraelův

  Stone of Israel

  Rock of Israel

  Eben Yisrael

  Gn 49:24

           
   

  Předchozí - Identita nejvyššího boha

  Pokračování - Identita nejvyššího biblického boha - Jsem který jsem


  [1] Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 - 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition. /BHS či WTT/
  V elektronické formě viz.[5]
  .
  [2] Anstey. Matthew. 2001. Transliterated BHS Hebrew Old Testament. /BHT/
  V elektronické formě viz.[5]
  .
  [3] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
  V elektronické formě viz.[5]
  .
  [4] KJV King James (1611/1769) Authorized Version.
  V elektronické formě viz.[5].
  [5] BibleWorks, LCC. BibleWorks 5.0 .020w. Hermeneutika Computer Bible Research software. 2001. www.bibleworks.com
  [6] J.F.Mclaughlin. Names of God. JewishEncyklopedia.com
  www.jewishencyclopedia.com/view_friendly.jsp?artid=52&letter=N
  [7] R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. TWOT lexicon, The Theological Wordbook of the Old Testament. 1980. V elektronické formě viz.[5].
  [8] Pojem 233.0 dle [7]:
  ...A second possibility, and this is the most widely accepted today, is that shadday is to be connected with the Akkadian word, šadu "mountain." Thus El Shaddai would translate into English something like "God/El of the mountain," i.e. God's abode...
  [9] Výskyt vyhledán v Bibleworks[5] , některé pojmy z uvedeného počtu však neznamenají pojmenování boha, mají jiný význam.
     

  Vydáno: 21. 03. 2004


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 21. 03. 2004 | Aktualizováno: 10. 02. 2024 | 34793 přečtení | Počet komentářů: 40 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.