Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Budou vás pronásledovat

  Konec věku (IV)

  Konec věku (IV.)

  Budou vás pronásledovat

   

  Ve třech novozákonních evangeliích (Matoušově, Markově a Lukášově) nalezneme kapitolu, ve které Ježíš Kristus promlouvá o událostech a znameních ukazujících na blížící se skonání věku.

  Ježíš hovoří nejprve o zkáze Jeruzalémského Chrámu:
  A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pohleď, Mistře, jaké to kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno." (Marek 13:1-2) [1]
  A vskutku, za 40 let z Chrámu opravdu nezůstal kámen na kameni. Roku 70 n. l. byl chrámový komplex zničen římským vojskem a již nikdy neobnoven.[2]

  To byla první z těch všech věcí (řecky panta tauta), které předznamenávají konec našeho věku.[3] Jednou z dalších událostí a znamení, které nastanou před koncem, budou svody falešných spasitelů a Kristových služebníků, zvěsti o válkách, povstání národů proti národům, hlad, zemětřesení..., ale to bude jen začátek bolestí.

  Pronásledování křesťanů

  V Markově evangeliu Ježíš dále varuje své následovníky:

  Bible (CEP[1]) Marek 13:9-13
       Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci i králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.
  Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
  Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
  Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

  Stejně i v evangeliu Matoušově a Lukášově je psáno:

  Bible Matouš 24:9-13
       Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
  A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; povstanou lživí proroci a mnohé svedou a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
  Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

  Bible Lukáš 21:12-19
       Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví. Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.
  Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své životy.

  Dojde tedy k pronásledování, týrání a zabíjení Kristových následovníků.

  Kdy tyto události nastanou? V Markově evangeliu čteme: Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.  V ostatních dvou evangeliích tento údaj chybí. Znamená to, že věta o kázání evangelia všem národům je až pozdější vsuvka? Nejspíše ne. Markovo evangelium je považováno za nejstarší ze všech novozákonních evangelií. Bylo sepsáno kolem r. 65 - 70 n. l. Ostatní evangelia až poté.[4]

  Kdy bylo evangelium, tedy radostná zpráva[a] o Ježíši Kristovi, kázáno všem národům? Rozhodně ne v době Ježíšova působení a ani v době vzniku evangelií Marka, Matouše a Lukáše.  Tehdy bylo šíření Kristova učení teprve na svém počátku. Zato dnes lze říci, že křesťanství je skutečně již kázáno všem národům, jak o tom píše Marek. A mnozí tvrdí, že nikdy nebylo pronásledováno tolik křesťanů, jako právě v naší době.

  Křesťané dnes

  Z pohledu obyvatele západního světa dnes křesťané žijí v klidu a míru. Máme přece rovnost všech náboženství a liberální demokracie zaručuje všem stejná práva. Ale je tomu skutečně tak? Občas k nám pronikne nářek, že nikdy v historii našeho věku nebylo pronásledováno a zabíjeno tolik křesťanů, jako v posledních létech.

  Křesťanské církve mají své kořeny na Středním východě. Tam působil Ježíš Kristus, tam začaly růst před dvěma tisíci lety prvé obce křesťanů.
  Na konferenci v Londýně v roce 2011 hovořil  katolický patriarcha Jeruzaléma Fouad Twal o krizi, které čelí arabští křesťané na Středním východě. Otevřeně se zeptal: „Slyší vůbec někdo náš nářek? Kolik ukrutností ještě musíme zažít, než nám vůbec někdo přijde na pomoc?
  V roce 2010 vyhlásila Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI) varování před hrozbou úplné likvidace křesťanů a ostatních náboženských menšin na Blízkém a Středním východě.[8]

  Podle zprávy Centra pro studium nových náboženství (Cesnur) zemřelo v roce 2016 ve světě násilnou smrtí kolem 90 tisíc křesťanů. V průměru každých 6 minut byl zabit jeden křesťan. Další desítky milionů křesťanů byly pronásledovány a vyháněny ze svých domovů. Dvě třetiny z 90 tisíc zabitých křesťanů zahynulo v roce 2016 při kmenových konfliktech v Africe. Někteří z nich byli zavražděni tím nejbrutálnějším způsobem a předtím mučeni. Zhruba 500-600 milionů následovníků Krista nemůže vyznávat svou víru zcela svobodně.[5]

  Zvlášť kritická situace je v Sýrii a Iráku, kde se kdysi rozvíjely nejstarší křesťanské komunity. V Iráku žilo v roce 1947 kolem tří milionů křesťanů. Před útokem vojsk USA (pod smyšlenou záminkou) zde v roce 2003 bylo 1,5 milionu křesťanů. Dnes zde živoří pouhých 200 tisíc lidí vyznávajících křesťanství. Jejich domovy a kostely byly a jsou vypalovány a směřují na ně atentáty. Křesťanská sekta mandejců byla během okupace země Američany zredukována z 20 000 členů na necelých 1000. Z okupace Američany zde vznikl Islámský stát (IS, ISIS, ISIL, Daeš). V severoiráckém městě Sindžár a jeho okolí přišlo jen v srpnu 2014 o život 5000 jezídů při masakrech bojovníky Daeše. Tisíce jezídských žen a dívek byly znásilněny a odvlečeny do otroctví. Jen útěkem se zachránilo 150 000 jezídů.
  Sýrie již od 80. let vedla boj proti islamistům, proti Al-Káidě a Muslimskému bratrstvu. Sekulární stát dbal na rovnost práv všech náboženských skupin včetně křesťanů. USA podnítily barevnou revoluci v Sýrii a za pomoci Izraele a Turecka podporovali přísun a vyzbrojování islamistů ze všech koutů světa. Se svými spojenci zde podporovali Islámský státu s cílem zničit sekulární syrskou vládu. Během působení Daeše byly dány do otroctví nebo krutě týrány a zabity desítky tisíc lidí, zejména křesťanů a dalších náboženských menšin. Miliony lidí musely opustit své domovy. OSN vyhodnotila útoky Islámského státu na náboženskou menšinu jezídů jako pokus o genocidu. Za posledních několik let se počet křesťanů v Sýrii snížil z 1,5 milionu na necelých 500 tisíc lidí - výsledek působení islamistů, důsledek války USA proti syrské vládě. Dá se to přirovnat k etnickým čistkám či genocidě.[5] Poměr počtu Kristových učedníků v Sýrii se snížil v důsledku v důsledku osmileté války na pouhá dvě procenta v rámci většinově muslimského obyvatelstva. Bez zásahu Ruska proti islamistům by dnes byl počet obětí podstatně vyšší.[d] Podle italského kardinála Zenari hrozí blízkovýchodnímu křesťanství zánik.[11]
  Z Egypta uprchlo nejvíce křesťanů za vlády proamerického prezidenta Muhammada Mursího s jeho podporou Muslimského bratrstva.
  Mocenská politika USA vyvolává zejména na Blízkém východu krize, které zpětně vedou k útokům na místní křesťany. Počet sunnitských džihádistů ve světě se od vyhlášení "války teroristům" Georgem W. Bushem koncem roku 2001 čtyřikrát zvýšil.[c] Hromadné pronásledování křesťanů, vyvolané akcemi USA, začalo za vlády klanu Bushů a vyvrcholilo za úřadování "křesťanského" prezidenta Baracka Husseina Obamy. 


  Obr. Země, kde je pronásledováno nejvíce křesťanů.[7]

  Křesťané jsou dnes ve světě nejvíce pronásledovanou náboženskou komunitou. 80 % případů náboženského pronásledování je namířeno proti křesťanům a situace se stále zhoršuje. Ve 20. století se nejhorší perzekuce církví odehrály v komunistických zemích, přičemž kruté pronásledování ještě stále trvá v KLDR a Číně. Na začátku 21. století převzal agresívní iniciativu náboženský fundamentalismus – především islámský, ale také hinduistický a dokonce i budhistický. Křesťané jsou diskriminováni ve většině zemí světa včetně těch nejlidnatějších. V západních zemích existuje podivná politika mlčení a umlčování.

  Roku 2012 žily dvě třetiny křesťanů mimo oblast Západu a v polovině století jich budou již tři čtvrtiny. Tito křesťané často nesou několikeré stigma, protože představují nejen víru, která budí podezření, ale též utlačovanou etnickou či sociální skupinu. Křesťané jsou zabíjeni na Srí Lance, na Maledivských ostrovech, v Súdánu - v místech vzdálených západnímu světu. K persekucím křesťanů dochází v Iráku, Alžírsku a Indii. V Pákistánu jsou křesťané násilně nuceni ke konverzi nebo vyháněni z domovů či lynčováni. Jsou vypalovány jejich modlitebny, ženy  a děti znásilňovány. Podíl náboženských menšin klesl za posledních 50 let z 23% na 3,7%. Izraelská politika bere často život arabskému křesťanství. Na druhé straně existuje protikřesťanská nenávist v Hamasem ovládaném Pásmu Gazy.[9]

  Spojené státy a Izrael vyzbrojují a finančně podporují islamisty, kteří zabíjejí křesťany i nevěrce všude po světě. Na Středním východě, kolébce křesťanství, se komunity křesťanů stále zmenšují či zanikají. Z 13,6 % populace v roce 1910 se počet křesťanů snížil na 4,2 % v roce 2010.[10] Dramatický pokles nastal zejména v Turecku, Sýrii a Palestině.
  I celá severní Afrika je již pod vládou Islámu.

  Obr. Největší náboženství v roce 2015. Modře - křesťanství, zeleně - islám.[6]

  Křesťanství v Evropě představuje stále většinové náboženství (77 % populace). I zde je však na ústupu pod tlakem globalistů, marxistické EU, vnitřních krizí církví a migračních vln z islámských zemí.
  Globalisté a elity EU všemožně podporují afro-islámskou migraci do Evropy. Přitom nemuslimové jsou shazováni z lodí přes palubu. Vlády začínají tolerovat právo šaríja. V Evropě jsou místa, kam se neodváží vstoupit člověk s křížkem na krku. Kostely jsou přeměňovány na mešity. Křesťanské svátky nenápadně měněny ve svátky ateistické a křesťanské symboly ničeny či retušovány. V evropských zemích mají muslimové při praktikování svého náboženství a stavění svatostánků mnohem větší svobodu než křesťané v muslimských zemích. Počty muslimů v západních zemích se stále zvyšují. Z historie plyne, že pokud umírněný islám překročí hranici 10 % penetrace společnosti, dochází k nevratnému ovládnutí celé společnosti islamisty. Vše směřuje k islamizaci západní Evropy nebo střetu s vlnami občanských nepokojů a válek.

  Již desítky let dochází na Západě k nenápadné, ale systematické ostrakizaci křesťanského učení. Je prosazován názor, že křesťanství je činitel represí, ne jejich obětí. Připomínají se stále dokola dávné historické události: křižácké války, inkvizice, náboženské války či čarodějnické procesy – všechny kapitoly z historie, kde je křesťanství líčeno jako zločinné. Přitom křesťanství je zaměňováno za katolicismus. Mlčí se o všem pozitivním, co křesťanství znamenalo a znamená pro svět. Křesťanství je vydáváno za symbol mužské nadvlády. Kritizována je neochota uznávat rozvody, svatby homosexuálů či podporovat různé jiné sexuální deviace, střídání pohlaví a potraty.

  Útok na křesťanství je komplexní a systematický. Je vedena globální válka proti křesťanům a mlčí se o ní. Mnozí křesťané jsou vydáváni v soužení i na smrt a mnohé národy křesťany nenávidí. Následovníci Krista jsou pronásledováni, vydáváni k soudům, zavíráni do vězení a zabíjeni. Právě v době, kdy již bylo evangelium kázáno všem národům. Právě tak, jak píší evangelisté Marek, Matouš a Lukáš. O pronásledování křesťanů na konci věku se však píše i v poslední biblické knize Zjevení.

  Janovo Zjevení

  Zjevení svatého Jana je poslední knihou Nového zákona. Obsah lze chápat různě, například jako symbolický výčet událostí, které nastanou na konci časů.

  Beránek, duch Boží, postupně rozlamuje čtyři pečeti nebeské knihy a uvolňuje jezdce apokalypsy. Ti hubí čtvrtinu země mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Když Beránek rozlamuje pátou pečeť, přivoláni jsou ti, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali:

  Bible (CEP) Zjevení 6:9-11
       Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?" Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni.

  Bůh jim sděluje, že dříve, než přijde soud a trest nad živými, ještě budou zabiti další jejich spoluslužebníci a bratři.

   

  Učedníci, spoluslužebníci, bratři

  Ty, kdo budou pronásledováni, biti a zabíjeni před koncem věku, označujeme výše v textu za křesťany. Toto slovo se však v evangeliích ani Zjevení nevyskytuje. Dočteme se tam o učednících, spoluslužebnících či bratřích. Pronásledování by se tedy nemělo týkat jen lidí pokřtěných a členů křesťanských církví ale všech, kdo se seznamují s Kristovým učením a všech, kdo se snaží v dobrém sloužit Bohu.

  Předchozí - Chrám - nezůstane kámen na kameni
  Následující - Mnohé svedou, mnozí odpadnou


  [a] Evangelium zde samozřejmě neznamená žádné novozákonní evangelium obsažené v Bibli ale "dobrou zprávu", tedy zprávu o Ježíši Kristovi, jeho učení.

   

  [b] Jezídové jsou etnicko-náboženská komunita. V jejich náboženství se praktikuje křest či lámání chleba. Považujeme je za křesťany, i když jejich tradice zahrnují i prvky hinduismu, mazdaismu (zoroastrismus), manicheismu, šamanismu, judaismu i súfismu. Jezídové jsou již stovky let napadáni především muslimy (muslimové vyvraždili během 700 let až na 23 miliónů jezídů). Jezídské náboženství patří mezi nejstarší a lze je považovat za jeden z pramenů klasického křesťanství.
  [c] Dle zjištění washingtonského Center for Strategic and International Studies z konce roku 2018.
  Dle studie Brownovy university bojují USA proti terorismu v 76 zemích, tedy třetině všech států světa. Boj proti terorismu je zástěrkou snahy ovládat svět.
  Tajná služba americké armády (DIA) už na počátku roku 2012 považovala Islámský stát za strategický nástroj ke svržení vlády v Sýrii. Obamova administrativa podporovala "syrské rebely" a tím i Islámský stát. Americké nálety na pozice Daeše byly jen maskou.
  [d] IS páchal na obyvatelstvu obsazených území ty nejhorší zvěrstva, přitom byl pod skrytou ochranou USA a západních spojenců. Bojovníci IS se léčili v Izraeli. IS byl zásobován zbraněmi a automobily z USA prostřednictvím Saudské Arábie a Svobodné syrské armáda FSA. Boj financoval prodejem ropy Turecku. Čečenský prapor, bojující za ukrajinskou "majdanskou" vládu na Donbase, prošel výcvikovými tábory IS v Iráku a Sýrii. Při osvobozování Sýrie ruskou a syrskou armádou zachraňovaly americké vrtulníky velitele IS a odváželi je pryč z bojiště. USA rovněž osvobodili islamisty IS zadržované v afghánských věznicích.

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Konec věku (III.): Chrám - nezůstane kámen na kameni. Mýty a skutečnost [online]. 2019 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=chram-nezustane-kamen-na-kameni&cisloclanku=2019010002
  [3] Konec věku (II.): Panta Tauta - Toto všechno. Mýty a skutečnost [online]. 2019 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=panta-tauta-toto-vsechno&cisloclanku=2019010001
  [4] Nový zákon - vznik. Mýty a skutečnost [online]. 2008 [cit. 2019-01-19]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=novy-zakon-vznik&cisloclanku=2008090002
  [5] V roce 2016 bylo zabito 90 tisíc křesťanů, říká italský sociolog. Církev.cz [online]. 2016 [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/161228v-roce-2016-bylo-zabito-90-tisic-krestanu-rika-italsky-sociolog
  [6] Center for the study of Global Christianity. : Gordon-Conwell Theological Seminary [online]. [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: https://www.gordonconwell.edu/ockenga/research/Resources-and-Downloads.cfm
  [7] Persecuted and Forgotten?: A report on Christians oppressed for their Faith 2015-17. Aid to the Church in Need [online]. [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: https://acnuk.org/persecuted/
  [8] Křesťanství – nejpronásledovanější náboženství. Časopis pro teoretické a praktické otázky teologie [online]. 2014 [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: www.teologicketexty.cz/casopis/2014-4/Krestanstvi-nejpronasledovanejsi-nabozenstvi.html
  [9] John L. Allen Jr. Globální válka proti křesťanům: The Global War on Christians: Dispatches from the Front Lines of Anti-Christian Persecution. Lukáš Lhoťan ve spoluprácí s Křesťanská mezinárodní solidarita, 2018. ISBN 978-80-907004-2-0.
  [10] Todd M. Johnson, Gina A. Zurlo. Ongoing Exodus: Tracking the Emigration of Christians from the Middle East. B. Gordon-Conwell Theological Seminary. [online]. 2014 [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: www.gordonconwell.edu/resources/documents/JMEPP-JohnsonaandZurlo.pdf
  [11] Kardinál Zenari: Počet křesťanů v Sýrii se snížil na dvě procenta populace. Res Claritatis - svět katolickýma očima [online]. 02. 02. 2019 [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: https://rcmonitor.cz/asie/7765-Kardinal-Zenari-Pocet-krestanu-v-Syrii-se-snizil-na-dve-procenta-populace


  Vytvořeno: 23. 1. 2019 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 26. 01. 2019 | Aktualizováno: 16. 02. 2019 | 6393 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.