Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Antikrist

  Armageddon - poslední bitva

  Mýty a skutečnost - Armageddon III.

      

  Mýty a skutečnost - Armageddon III.

   Armagedon - poslední bitva

  V závěrečné knize křesťanské Bible, zvané Zjevení Janovo, je uvedeno místo posledního střetu mezi bojovníky dobra a zla. Dějiště závěrečné bitvy nese hebrejský název Armageddon. Události posledních měsíců ukazují, že tímto Armageddonem může být Sýrie, respektive její oblast Aleppo. A začíná být jasné, kdo stojí v posledním boji na straně dobra, a kdo na straně zla.

  Zjevení Janovo a Armageddon

  Křesťanská Bible je zakončena knihou Zjevení Janovo (zkráceně Zjevení či Apokalypsa). Hned v prvých verších je uvedeno, že Jan, služebník Ježíše Krista,  zde předává předpověď toho, co se má brzo stát. Od sepsání Janovy apokalypsy uplynulo téměř dva tisíce let a konec naší civilizace naštěstí dosud nenastal. Ovšem mnohdy k tomu lidé neměli daleko. V posledních létech se ale událo mnohé, co by bylo možné spojit s událostmi zjevenými v závěrečném biblickém textu. Píšeme o tom v článku Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon.[3]

  Zjevení Janovo není jediným varováním před koncem našeho věku. I mnoho jiných zdrojů, proroctví a vizí hovoří o blížících se zlomových událostech. Situace ve světě tomu v mnohém odpovídá, viz článek Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? [4]

  Janova Apokalypsa popisuje různá znamení a pohromy, které budou provázet Boží soud nad člověkem v posledních dnech před konečnou bitvou. Postupně bude rozlomeno sedm pečetí, otevírajících dveře různým těžkostem a katastrofám. Zazní sedm nebeských polnic a bude vylito sedm nádob pohrom. Po vylití sedmé nádoby na ovzduší nastane poslední bitva:

  Bible, kniha Zjevení 16:12-17 (NKB)[1] 
  Šestý anděl pak vylil svůj koflík na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.
  Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou [to] duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.
  "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armageddon.
  Sedmý anděl pak vylil svůj koflík na ovzduší a z nebeského chrámu vyšel od trůnu mocný hlas: "Stalo se!"

  Šestý anděl připravil vysušením Eufratu cestu králům od východu slunce. Z úst draka (ďábla), šelmy a falešného proroka, vyšli nečistí duchové démonů podobní žabám, aby shromáždili mnohé krále země a celého světa k poslední bitvě. Kdo bojoval proti komu? Řeč proroctví je symbolická a je obtížné ji jednoznačně interpretovat. Z veršů však plyne, že na straně boží stáli králové od východu slunce, kterým andělé připravili cestu. O tom, že ochrana a naděje přicházejí z východu, hovoří i další verše Zjevení (Zj 7:2). K jiným králům země a celého světa pak promlouvali nečistí duchové, aby je shromáždili na straně ďábla.
  Všemohoucí Bůh všechny shromáždil na místě zvaném Armageddon. Pojem Armageddon je v Apokalypse uveden pouze jednou - ve verši Zj 16:16:


  [a]

  Armagedon (Armageddon, Harmagedon) je symbolické pojmenování místa, kde má podle Apokalypsy dojít k poslední bitvě mezi dobrem a zlem. V čele božích bojovníků zde budou stát králové od východu slunce. Na straně ďábla, jeho šelmy a falešného proroka, pak budou démonickými duchy do místa poslední bitvy přivedeni někteří další králové země a celého světa.

  Za Armagedon je někdy považováno izraelské Megiddo či Jeruzalém. Bitevní pole Megiddo bylo všeobecně známo jako dějiště mnoha bojů Izraelitů v biblických příbězích (viz Bible - kniha Soudců 5:19). Ovšem jednoznačně spojit Armageddon s Megiddem nelze. Z Janova zjevení pouze víme, že Armagedon má nějakou spojitost s řekou Eufrat, která bude andělem vysušena, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Izraelské Megiddo u Eufratu neleží. Mezi Megiddem a Eufratem se nalézá území Sýrie. Mělo by právě tam dojít k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha?

  Sýrie a Irák

  Eufrat je největší řekou Blízkého východu. Protéká Tureckem, Sýrií a Irákem. Již od starověku se Eufrat využíval k zavlažování. V Bibli je řeka zmiňována mnohokrát. Pokud by podle Zjevení mělo před konečnou bitvou dojít k vysušení Eufratu, aby byla připravena cesta králům od východu slunce, pak se pro místo bitvy nabízí jen území Turecka, Sýrie či Iráku.     

  A snad není třeba nikomu připomínat, že právě na území Sýrie a Iráku byl vyhlášen muslimský chalífát označovaný jako Daeš, ISIL, ISIS či IS - Islámský stát.

  Pod černým praporem stoupenci Islámského státu zotročují, mučí a zabíjejí tisíce lidí náležejících k etnickým a náboženským menšinách zejména v Iráku a Sýrii, včetně Turkmenů, Kurdů, jezídů, křesťanů či šíitů. Islámský stát vyhlásil válku prakticky všem, kteří nevyznávají jeho temnou, krvavou ideologii džihádu. Dokonce i váhavá OSN již vyhodnotila útoky Islámského státu na jezídy jako genocidu. Boj Islámskému státu vyhlásily desítky zemí světa (alespoň formálně), ale mnohé z nich jej zároveň skrytě a nepřímo podporují. Kde jinde bychom tedy měli hledat dnešní Armagedon, když ne někde v Iráku a zejména v Sýrii?   
  Obr. Bojovníci Islámského státu procházejí obsazeným iráckým městem.

  Proč hlavně v Sýrii? Sýrie je kolébkou křesťanství. Ze Sýrie pocházelo sedm katolických papežů a možná i sám autor Apokalypsy. Donedávna byla tato sekulární země ukázkou pokojného soužití mnoha náboženství, včetně křesťanského, židovského a muslimského. Sýrie byla bohatou zemí s vysokou vzdělanostní a kulturní úrovní. Ale pak zde byla zvenčí vyvolána barevná revoluce. Sýrie se stala terčem útoku mnoha nepřejících sil. Od roku 2011 zde zahynulo 300 000 lidí. Válka si jen v roce 2015 vyžádala 55 000 obětí včetně 2500 dětí. Miliony lidí ztratily střechu nad hlavou a život spasili útěkem. Křesťané zde téměř 2 tisíce let nepřetržitě udržovali tradice, násilně přervané až nyní.

  Jedním z nejstarších dosud existujících měst Blízkého východu i celého světa je Aleppo. Bývalo nejlidnatějším městem Sýrie. Nad tímto městem, nazývaným po tisíciletí Halab - bílé, dnes vlají černé zástavy smrti. Město bylo obsazeno Islámským státem, mnozí obyvatelé zabiti či vyhnáni, vše těžce poničeno. To, co zde sloužilo tisíce let, bylo zničeno. Od vzniku křesťanství zde nedošlo k takovému lidskému utrpení, jako právě nyní.   
  Obr. Aleppo v roce 2012. [16]

  A jak je to s vysušením Eufratu popisovaném v Janově apokalypse? Eufrat je mohutná řeka zásobující již po tisíciletí vodou vše živé v okolí. Její průtok silně kolísá podle ročních období. V posledních létech vody v Eufratu podstatně ubylo. V povodí řeky panuje nejhorší sucho za posledních mnoho desítek let. Na přehradě Eufratu (Lake Assad), zásobující vodou 5 milionů lidí, poklesla hladina vody o 6 metrů na rekordní kritickou úroveň.[5]

  V syrské provincii Raqqa a východním Aleppu došla pitná voda, i voda nutná pro zemědělství. ISIL od začátku svého působení v Iráku a Sýrii obsazuje přehrady na Eufratu. Může tak vyvolávat nedostatek vody v oblastech kontrolovaných místními vládami nebo naopak hrozit zaplavením. Poklesů vody se využívá při přesunech ozbrojenců přes řeku.[6]
  Nepřipomíná nám to verš Apokalypsy?
    
  Obr. Techničtí experti potvrzují úbytek vody pro zavlažování v oblasti al-Raqqa [Reuters] [5]

  Klíčová závěrečná bitva osvobození Sýrie zřejmě proběhne v syrském Aleppu. Podaří se porazit ISIL a osvobodit Aleppo, nebo se zde udrží černá zástava, aby postupně ovládla okolní svět? Aleppo není příliš vzdáleno od izraelského Megidda. Je právě zde, v Sýrii mezi Megiddem a Aleppem, či přímo v Aleppu, ono apokalyptické místo posledního boje zvané Armagedon? To by ovšem znamenalo, že žijeme právě nyní ve skutečné apokalypse, v posledních dnech našeho věku a konečná bitva mezi dobrem a zlem již začala.

  Králové od východu slunce

  Bible, Zjevení 16:12
  Šestý anděl pak vylil svůj koflík na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.

  Není pochyb o tom, že v bitvě o Sýrii stojí na straně zla Islámský stát, dnes v čele s Abú Bakr al-Bagdádím. Bojovníci Islámského státu situaci vidí samozřejmě opačně. Mnozí jsou přesvědčeni, že jsou to právě oni, kteří bojují v poslední bitvě na správné straně, proti démonům a pro slávu svého boha.[d]  Jejich ideologie smrti však hovoří jasně. Jsou to ani, kdo pod černou zástavou slouží zlu.

  Kdo jsou oni králové od východu slunce, kteří mají podle smyslu veršů apokalypsy bojovat proti zlu? Odpověď se nabízí od konce roku 2015. Vítězný postup Islámského státu v Sýrii zastavila až ruská vojenská síla. Do Sýrie již několik let proudily ozbrojené skupiny islamistických bojovníků z celého světa, které začaly postupně obsazovat Sýrii, decimovat obyvatele a vytlačovat syrskou armádu. Boj Syřanů byl heroický, země skropena jejich slzami a krví, ale převaha nepřátel z mnoha koutů světa drtivá. Sýrie byla před zhroucením a teprve ruská pomoc odvrátila katastrofu.[m] A již dříve Rusko zamezilo přímému raketovému úderu amerického vojska na Sýrii. Rusko se začalo angažovat i v politické sféře a stojí v čele sil usilujících o multipolární rovnováhu sil ve světě, tedy o větší spravedlnost na naší zemi. V čele králů od východu tedy stojí Vladimir Vladimirovič Putin jako prezident Ruské federace. Mezi apokalyptické krále východu lze zařadit také vůdčí osobnosti Iráku, Íránu a snad také Číny. Tyto země nepovažujeme za demokratické, nicméně Rusko, Irák a Írán bojují společně proti islamistickým vojskům černé zástavy na území Sýrie. Ovšem největší tíha pozemních bojů i nadále spočívá na bojovnících chránících své domovy - Syrské arabské armádě (SAA) s vrchním velitelem Bašár al-Asadem. Tito všichni mohou být považováni za krále od východu slunce, kteří se v poslední bitvě postavili proti zlu.[b]

  Mnozí lidé byli v roce 2015 svědky nebeského znamení, které podle vizionářů potvrzuje Rusko jako vůdčí silu v boji proti zlu v naší době, v této apokalypse. Ruskou federaci v čele s V. Putinem začínají volat na pomoc lidé z mnoha koutů světa. V Africe o pomoc žádají v petici obyvatelé Mali. V Peru vykonali šamani slavnostní ceremoniál Nového roku 2016 s obrazem Vladimíra Putina. Mnoho osobností vyjádřilo podporu ruskému prezidentu a tisíce lidí ze západu dokonce  požádalo o ruské občanství.  Zároveň se stále hlasitěji ozývají ti, které spojuje snaha všemožně Rusko oslabit či zničit a zbavit V. Putina moci i života.[j]

  Králové shromáždění démony

  Bible,  Zjevení 16:13-17
  Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou [to] duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.

  V poslední bitvě budou na straně zla shromážděni mnozí králové země a celého světa. Svoláni za pomoci nečistých duchů démonů podobných žabám. Nejedná se zde o symbolický popis současné štvavé propagandy podobné kvákání žab? Snad nikdy nebyli lidé tak zahlceni lživými zprávami a dezinformacemi, jako právě nyní. Manipulátoři ve veřejnoprávních médiích cíleně vytvářejí falešný obraz reality, ze zpravodajů se stali propagandisté a jejich pokrytectví, posluhování euroatlantickým elitám a zjevná rusofobie již přesáhly veškeré meze. Slovy apokalypsy jsou sdělovací prostředky ovládnuty nečistými duchy podobnými žabám s cílem shromáždit v poslední bitvě co nejvíce lidí na stranu zla. 

  Pokud bychom měli někoho označit za krále celého světa, byl by to prezident Spojených států amerických, prosazujících stále svou světovou nadvládu. USA daly vzniknout Islámského státu a skrytě jej podporují.  Islamistům v Sýrii pomáhají také Saúdská Arábie, Turecko a Izrael.[k] Tyto země  podporují Islámský stát politicky, finančně, dodávkami zbraní, výcvikovými tábory i vojenskými útoky na ty, kteří se Islámskému státu postavili.[17] ISIL vydělává obchodováním s ropou, kde největšími odběrateli jsou Izrael a Turecko. Cisterny převážející ropu jsou nad územím Iráku chráněny US vzdušnými silami.    
  Obr. Terénní automobily Toyota slouží ISILu v propagandě i boji.
  Toyoty byly zakoupeny USA a skončily v rukou ISIL.

  Za krále, shromážděné démony k poslední bitvě, považujeme zejména vůdce USA, Izraele, Saudské Arábie a Turecka. Tyto státy na veřejnosti předstírají boj proti ISIL za pomoci falešných sdělovacích prostředků hlavního euroatlantického informačního proudu. Ten se řine podle Janovy apokalypsy z úst draka, šelmy a falešného proroka v symbolické podobě nečistých duchů podobných žabám.

  Bible, Zjevení 16:12-17
  "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armageddon.
  Sedmý anděl pak vylil svůj koflík na ovzduší a z nebeského chrámu vyšel od trůnu mocný hlas: "Stalo se!"

  Podle Zjevení nebude v posledních časech jednoduché bdít a střežit svá roucha - tedy být pozorný k tomu, co se děje, a chránit si čistotu duše, lásku v srdci a spravedlnost v mysli. Mnozí budou chodit nazí a vidět bude jejich hanba. Právě v naší době se zřetelně ukazuje hranice mezi dobrem a zlem, dříve zastíraná relativisty a pravdoláskaři.

  Je vidět hanba Spojených států amerických, které se z dříve příkladné demokratické země staly rozsévačem chaosu a tyranem nebezpečným celému světu.

  Je vidět hanba Saudské Arábie, která v OSN poučuje o lidských právech a přitom v roce 2015 nechala setnout hlavu více lidem, než Islámský stát.  

  Je vidět hanba vojenské severoatlantické aliance NATO, která se z dříve obranné aliance stala všem nebezpečnou silou, porušující vlastní pravidla i mezinárodní dohody. NATO ztratilo schopnost obrany členských zemí a je hrozbou pro bezpečnost Evropy. Turecko, člen NATO, podporuje Islámský stát zcela otevřeně.[c]

  Je vidět hanba Evropské unie, která ničí národní evropské státy, aniž je schopna řešit zásadní problémy a krize. Vydává své občany všanc ilegálním migrantům, přinášejícím násilně do Evropy středověké právo šaría s otrokářským způsobem života. Politika EU povede k občanské válce v západní Evropě.[g]

  Poslední bitva neskončí válkou v Sýrii. Pokud by zde zvítězili islamisté a protiasadovské síly, pokračováním by byla tažení do Afriky, Ruska a většiny Evropy ve spolupráci s Tureckem. Jako nástupní koridory by posloužily Turecko, Libye, Balkán a západní Ukrajina, kde jsou islámští teroristé otevřeně podporováni. Ale i když budou bojovníci Islámského státu v Sýrii poraženi, nebude to znamenat konec boje černé zástavy o ovládnutí světa. ISIL není státní útvar, který by bylo možné rychle porazit a obsadit. Jde o rozprostřené a rozptýlené šiky vyznavačů islamistické ideologie, jejichž cílem je celosvětové vítězství ortodoxního islámu jako způsobu života, a šaríi jako právního řádu, kde ostatní kultury ani lidské životy nemají ceny a jsou likvidovány. Porážka islamistů v Sýrii a Iráku bude znamenat pouze snížení jejich momentální síly a přelití do jiných částí světa. Vlny migrantů připraví vhodné prostředí.[n]
  Ani US síly se nesmíří s vítězstvím Sýrie a Ruska nad islamisty a mohou se pokusit obsadit alespoň část země. Konflikt mezi Sýrií, Ruskem a Iránem na jedné straně a USA, Tureckem, SA a Izraelem na druhé straně by pak zažehnul celosvětový požár.
  Poslední bitva našeho věku již začala a nebude omezena pouze na daleký Orient. Ke komu se alespoň v modlitbě přikloníme? Nyní jde o duši každého z nás a životy našich dětí.

  Zánik velikého města

  O boji armád na místě zvaném Armageddon se již v Janově Zjevení nic dalšího nepíše. Kapitola 16 pokračuje přírodními pohromami stíhajícími lidstvo a zánikem měst, hor i ostrovů:

  Bible, Zjevení 16:18-21
  A nastaly hlasy, hromobití a blýskání a bylo veliké zemětřesení - tak veliké zemětřesení, jaké nebylo, co jsou lidé na zemi. A to veliké město se roztrhlo na tři díly a města národů padla. A veliký Babylón byl připomenut před Boží tváří a [Bůh] mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy, [těžké] jako cent. A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali Bohu, neboť ta rána byla nesmírně veliká.

  Tak veliké zemětřesení, jaké nebylo, co jsou lidé na zemi, nás naštěstí dosud nepostihlo. Ovšem mnohé k tomu směřuje. Počet lokálních zemětřesení postupně narůstá.[q] A stále častěji se hovoří o hrozícím výbuchu Yellowstonského supervulkánu, který může zničit velkou část severoamerického kontinentu. Hlasy můžeme snad ztotožnit s tajemnými brumy, které se v posledních létech začaly ozývat na různých místech země. Budí strach a jejich původ není dosud jednoznačně vysvětlen. Zřejmě se jedná o zvuky, které vydávají tektonické desky, otírající se o sebe. A právě jejich pohyb může být další příčinou zániku uvedeného kontinentu. 

  Jan ve své vizi viděl zánik velikého města, měst národů, Babylónu, ostrovů a hor. Zánik Babylónu Jan popisuje na mnoha místech své knihy.

  Babylón byl podle Bible jedním z prvních měst založených po potopě. Stal se symbolem pýchy a odpadnutí od pravé víry. Trestem bylo zmatení jazyků.
  Babylón skutečně existoval jako městský stát v jižní Mezopotámii a později hlavní město Babylónie a Novobabylonské říše. Roku 130 př. n. l. bylo město vypáleno a obyvatelstvo odvlečeno. V době napsání Zjevení tedy Babylon již déle než 200 let neexistoval a Jan to musel vědět. Možná vizi zániku Babylonu spojoval s osudy vzdáleného Říma či třeba blízké Antiochie. 
    
  Obr. Ruiny Babylonu (rok 1932). [7] Pozůstatky města leží 88 km jižně od Bagdádu u Eufratu, na území dnešního Iráku.

  Možná si uvědomoval i to, co mnozí jiní vizionáři či proroci.[f] Události se opakují ve vlnách ve smyslu místa (to, co se stalo někde na zemi, ovlivní to, co se stane na jiném místě) i ve smyslu času (něco se stane a později se stane něco podobného).[i] Vlny se ovlivňují, zesilují či zeslabují. A tak se události předpověděné různými proroky a vizionáři mohly částečně vyplnit v případě Babylónu, později v Antiochii a v budoucnosti opakovat v jiném velkém městě blízkém či vzdáleném. Archetyp poslední bitvy, která se ve starověku odehrála na pláních Megidda, umístil Jan na základě svých vizí do míst, které nazval Armageddon. A tato poslední bitva se odehrává právě nyní na planinách Sýrie.

  Kde hledat veliké město, které bude roztrženo? Kde leží města národů, která padnou? Kde je novodobý Babylón, kterému bude dán kalich s vínem hněvu? Kde jsou ostrovy a hory, které zmiznou? Odpověď, která se nabízí, je smutná - těmi ostrovy a horami, které zmizí, je severoamerický kontinent. Městy národů, které padnou, mohou být města těch zemí, které přímo či nepřímo vyvolaly a nyní podporují konflikt v Sýrii. Novodobým Babylónem, velikým městem, které se roztrhne, může být i Brusel. Řeč zde bude zmatena a město se roztrhne pod náporem vlny migrantů, přinášejících s sebou do Evropy nepřátelskou kulturu a chaos.

  Křesťané v Sýrii

  Janovo Zjevení je určeno zejména křesťanům, služebníkům Ježíše Krista, jak je uvedeno hned v první větě sbírky: 

  NKB Zjevení 16:12
  Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. A [on je] skrze svého anděla poslal a ukázal svému služebníku Janovi,  který dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista a všechno, co viděl.
  Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a zachovávají to, co [je] v něm napsáno; neboť čas [je] blízko.

  Při sledování zpráv o bojích v Sýrii můžeme nabýt dojmu, že se přímo křesťanů nijak zvláště netýkají. Opak je pravdou.

  Sýrie je kolébkou křesťanství. V blízkém okolí Sýrie působil i Jan - autor Zjevení. Možná pocházel přímo ze Sýrie. Damašek bylo jedním z prvých míst, které přijalo v dobách apoštola Petra křesťanství. Bylo zde více křesťanů, než kdekoliv jinde ve světě.

  Byla to právě Sýrie, která přijala přes jeden milion převážně křesťanských uprchlíků z Iráku. Prchali před válkou vyvolanou G. W. Bushem v roce 2003 pod vylhanou záminkou existence zbraní hromadného ničení. Za pár let museli prchat opět společně s domácími syrskými křesťany před útoky islamistů podporovaných Spojenými státy.[o] 

  Syrský prezident Asad patří k muslimské větvi Alávitů. Ti vždy vycházeli s křesťany bez problémů a dokonce uznávali křesťanské svátky. Sýrie byla vzorem sekulární země pro celý Blízký východ. Křesťané zde žili po dva tisíce let. Po vyvolání barevné revoluce západem a nástupu Islámského státu nastal jejich útlak, zotročování a zabíjeni. Naprostá většina syrských křesťanů stojí na straně syrské vlády. I západem podporovaní bojovníci, označovaní za umírněnou opozici, jsou většinou nepřátelští syrským křesťanům. Stále častěji útočí i na křesťanské milice GPF a své zajatce předávají Islámskému státu. Prozápadní Svobodná syrská armáda (neplést se Syrskou arabskou armádou SAA) popravuje křesťany, které podezřívá z podpory státu. Jen do roku 2014 vyhnali z domova půl milionu křesťanů a dalších 300 000 jich ze Sýrie uprchlo. Ti, kteří zůstali, jsou v nebezpečí života a pod hrozbou zabití jsou nuceni konvertovat k islámu.

  Za centrum křesťanství v Sýrii bylo vždy považováno město Aleppo. Před násilím islamistů odtud  muselo uprchnout přes 100 000 křesťanů. Na severovýchodě Sýrie byly zbourány desítky křesťanských vesnic. Islamisté se tam systematicky zbavují všech křesťanů.[11]
  Syrští křesťané nepřestávají volat o pomoc. „Islámský stát je nástrojem v rukou velkých mocností, které jej vytvořily, vyzbrojily a podporují... Namísto terénního boje proti Islámskému státu od něj mocnosti kupují ropu a rozkradené archeologické památky.“ prohlásil apoštolský vikář syrského Aleppa G. A. Khazen.[12] 

  Archieparcha Melchitské řeckokatolické církve Jean-Clément Jeanbart z Aleppa v souvislosti s ruskou vojenskou intervencí v Sýrii řekl, že je zdrojem naděje místních křesťanů.[13] 

  Vrcholný představitel Syrské katolické církve, antiochijský patriarcha Ignace Joseph III. Younan, viní z nynější krize v Sýrii Spojené státy, které podporují vzbouřence proti prezidentu Asadovi. V lednu prohlásil: "Naše noční můra, naše největší obava je, že by se v Iráku a v Sýrii mohlo stát to, co se stalo v Turecku, kde skoro už nemůžeme hovořit o přítomnosti křesťanů. (...) V této tragické situaci nám ruská intervence dává trochu naděje. Od doby, kdy začali intervenovat, se mnoho věcí v terénu změnilo. (...) V této tragické situaci nám ruská intervence dává trochu naděje. Od doby, kdy začali intervenovat, se mnoho věcí v terénu změnilo. Rusko velice pomohlo Sýrii k dobytí a osvobození měst a vesnic v držení teroristických skupin. Komukoli, kdo nám pomůže, abychom mohli zůstat ve své zemi, patří díky.“ Vyjádřil také vděčnost Ruské pravoslavné církvi za její slova podpory místním křesťanským komunitám, „které jsme z jiných stran neslyšeli se stejnou rozhodností“.[14]

  Západní sdělovací prostředky se vesměs snaží genocidu křesťanů v Sýrii ignorovat, zamlčovat či veškerou vinu svalovat na Asadův režim.

  K vyhánění či vyhlazování křesťanů dochází také v oblastech Iráku ovládaných Islámským státem. V roce 2003 zde žilo 1,5 milionu křesťanů. Nyní jich zde zbylo 275 tisíc.

  Na severu Iráku islamisté zajali a zotročili několik tisíc jezídských dívek a žen, mnoho dalších bylo utýráno k smrti. Jezídové věří, že v poslední bitvě je podle proroctví zachrání modroocí bojovníci z daleké země.

    
  Obr. Nejstarší křesťanský klášter sv. Eliáše (6. stol.) v iráckém Mosulu byl roku 2014 zcela srovnán se zemí bojovníky ISILu. [10]

  Nejvíce pronásledovanou náboženskou skupinou v dnešním světě jsou křesťané. Přes 100 milionů křesťanů je diskriminováno, je jim zakazována jejich víra, jsou vyháněni a zabíjeni. Devět z deseti zemí, kde dochází k nejbrutálnějšímu pronásledování křesťanů, má islamistickou vládu. Mezi nejhorlivější hubitele křesťanů patří radikální islamistické milice a salafistické teroristické skupiny (ISIL v Sýrii, Iráku a Libyi, Boko Haram v Nigérii a al Shabaab v Somálsku). V roce 2014 bylo zabito z důvodu jejich víry 4344 křesťanů, v roce 2015 již 7100 a počet útoků na kostely se zdvojnásobil.[15] 

  Kořeny zla

  Tak, jako Rusové zastavili postup německých nacistů u Stalingradu, tak se jistě Syřanům za pomoci Ruska a jejich spojenců povede zastavit postup islamistů a nakonec je vyhnat ze své země. Vítězství králů od východu slunce nad Islámským státem v Sýrii a Iráku však nemusí znamenat konec poslední bitvy. Spojeným státům americkým jde o rozdělení Sýrie na několik regionů (podobně jako v Jugoslávii) s cílem ovládat alespoň některé z nich a udržet zde napětí pod prastarým heslem Divide et impera - Rozděl a panuj. Spolu s Tureckem, Saúdskou Arábií a Izraelem již několik let plánují vytvoření sunnitského státu Sunnistánu či salafistického knížectví pod jejich kontrolou.[h]
  Podobně se USA snaží rozdělit do tří částí (kurdské, sunnitské a šíitské) i Irák. Celkovým cílem je rozdrobit pět států Blízkého východu na 14 menších oblastí, vzájemně znepřátelených. Obdobně již byla balkanizována Libye, kde výsledky mocenského rozdělení země a souboje jednotlivých skupin začíná silně postihovat i Evropu.
  Naproti tomu Rusko odmítá takové dělení zemí zvenku. Ministr zahraničí Lavrov nazval tyto plány sociálním inženýrstvím a manipulací se státní strukturou daleko z vnějšku. Podle Ruska by si lidé na Blízkém východě měli sami rozhodnout, jak společně žít.[9]

  Vznik Islámského státu lze vysledovat až k dobám studené války mezi USA a SSSR. Sověti v Afghánistánu bojovali od roku 1979 za sekulární stát, ale Američané začali podporovat protivládní mudžahedíny. US služby vytvořily al-Kajdu s cílem sjednotit v Afghánistánu všechny islamisty v boji se sovětskou armádou. Nechtěli připustit existenci sekulárního a pokojného státu na hranicích se Sovětským svazem. Al-Kajda se ale později obrátila i proti západu. Na Al-Kajdu pak navázal právě ISIL, který vznikal podobně jako Al-Kajda, pouze v mnohem větším rozsahu a stále s podporou US.

  Spojené státy již dlouhodobě podporují saudské wahhábistické radikální pojetí islámského náboženství. Z něj čerpá svou ideologii Islámský stát i většina islamistických teroristických hnutí. USA nejprve rozbily Irák. V chaosu a výbuchu radikalismu zde pak začal vznikat ISIL. Sýrie odmítala podřízenost americké politice a nepřátelství vůči Iránu a Rusku. Proto zde bezpečnostní služby USA, Francie a Velké Británie vyvolaly barevnou revoluci a začaly organizovat přísun roztroušených islamistů z celého světa. Vytvořili tak podmínky pro rozšíření Islámského státu. Mnoho zemí poskytlo islámskému státu podporu nákupem ropy, výcvikem bojovníků s poskytováním vojenských znalostí a dovedností, dodávkami zbraní a materiálu i přímou vojenskou ochranou a ošetřováním zraněných.[l]   
  Obr. Ministr Karel Schwarzenberg v Džiddě 12.6.2013. [18]
  V.  Havel i K. Schwarzenberg usilovali o nadstandardní vztahy se Saudskou Arábií, centrem radikálního islámu.

  Většina pomoci ISILu proudila přes Turecko, které se ve snaze oživit Osmanskou říši snažilo využít situace a zdecimovat Kurdy toužící po nezávislosti. Islamističtí bojovníci se ale utrhli ze řetězů a dnes útočí na všechny kolem, včetně zemí, které je podporovaly či stále podporují. 

  Jednou z příčin nenávisti islamistů k euroatlantické civilizaci lze hledat v její agresivní politice za uplynulá desetiletí. Poslední vlna humanitárního bombardování mnohých muslimských území již trvá 15 let. Dříve prosperující Libye je v troskách, Irák zdecimován.
  Islámský stát (ISIL, Daeš) likviduje všechny cizí kultury a zotročuje jinověrce. Svým stoupencům však zajišťuje ochranu a podporu. V Iráku obdělával Daeš v roce 2015 45% orné půdy, provozoval výrobní podniky, obchodoval, vybíral daně, platil zaměstnance a bojovníky a prosadil svůj sociální, zdravotní a právní systém. V mnohých oblastech, zničených útoky západních zemí, zajistil určitou stabilitu a mnohými obyvateli byl vítán. Mnozí afričtí muslimové nezapomínají na utrpení svých předků a touží po pomstě na bývalých evropských koloniálních zemích - zejména Velké Británii a Francii.

  Co mají vládnoucí elity USA, Izraele, Saudské Arábie a Islámského státu společného? Pocit své vyvolenosti a nadřazenosti nad všemi ostatními. Víru, že právě je pověřil Bůh, aby vládli světu a to i násilím, ničením a zabíjením. Mají společné agresivní jednání založené na myšlence, že jsou vyvoleni řídit svět a ostatní se jim musí podvolit. Chtějí rozhodovat o osudu ostatních, které považují za méněcenné. 
  Tyto síly, vedené vírou ve svou vyvolenost, mají v mnohých zemích světa neomezené pole působnosti. Zejména tam, kde víra ve Stvořitele vyprchala, kde každý je sám sobě bohem a modlou se stal sobecký individualismus a svoboda bez odpovědnosti a jakýchkoliv povinností. V zemích,  kde jsou bořeny přirozené hodnoty i tradiční řád, a vše je relativizováno a zamlžováno politickou korektností a pseudohumanismem.  Právě tam je jeden z kořenů zla na zemi. Buď Evropa obnoví své národní a křesťanské základy, omezí příliv nepřátelských migrantů a postaví se po bok králům od východu slunce v boji se samozvanými vyvolenci, nebo vykrvácí občanskými nepokoji, a v poslední bitvě Armagedonu ztratí svou duši.

  Předchozí díl: Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon
  Následující díl: Hospodářská apokalypsa.

   

  Dodatek z 18. 9. 2021

  Uplynulo 10 let od začátku zahraniční invaze do Sýrie. Uplynulo téměř 6 let od napsání našeho článku. Vše vypadá na vítězství Sýrie, a jejich spojenců Ruska a Iránu, nad vojsky islamistů, skrytě i veřejně podporovaných Tureckem, Izraelem a západními zeměmi v čele s USA. Možná někoho napadne, že pokud to měl být nějaký biblický armagedon, nebylo to pro celý náš západní svět až tak hrozné. Bylo zabito několik set tisíc lidí, ale většinou těch v daleké Sýrii. O střechu nad hlavou tam přišlo několik milionů lidí, ale pohodu v západních zemích to nijak nenarušilo.
  Západ byl v této válce poražen, a nyní je již schopen jen  podporovat teroristy zabíjející vesničany, ničící ze zálohy infrastrukturu Sýrie a vypalující obilné lány. Idlíb stále okupují islamisté, ale ti se začínají pobíjet mezi sebou. Oddíly podporované USA se už drží jen za Eufratem, aby zde mohli kořistit na ropných polích, a Izrael občas vypouští rakety na syrské vojenské i civilní cíle. Málokterá z nich však dosáhne cíle díky syrské obraně a pomoci Ruska.

  Podle některých proroctví je tento relativní klid jen dočasný. Pokud tato proroctví chápeme správně, hrozí v nejbližších měsících či létech atentát na prezidenta Sýrie. Atentát promění tuto oblast opět v krvavé bojiště a konflikt tentokrát silně zasáhne i západní země, které stihne zasloužený trest.

   


  [a] TIS - Tischendorf NT 8th Edition
  NKB - Nová Bible Kralická
  CEP - Český ekumenický překlad
  [b] Ruská federace, Syrská arabská republika, Republika Irák a Islámská republika Írán vytvořily v září 2015 společné Informační centrum pro koordinaci boje s Islámským státem v Bagdádu.
  K bojovníkům proti ISIL patří také domobrana Národních obranných sil (NDF), Kurdové (pešmerga - mužská YPG a ženská YPJ), libanonské šíitské hnutí Hizballáh, křesťanské milice (např. GPF) či lidoví povstalci v Jemenu (Houthiové).
  Naopak k islamistům okupujícím Sýrii patří kromě ISILu např. fronta Džebhat an-Nusrá (al-Nusrá) - odnož skupiny al-Káida či Saudy podporovaná Jaish al-Fatah. S Islámským státem spolupracuje i Svobodná syrská armáda (FSA) vytvořená americkými službami v rámci barevné revoluce v Sýrii. ISIL má podporu i v sunitských zemích řízených Královstvím Saudské Arábie (KSA, SA), např. Kataru. Proti Syrské vládě bojuje Syrská demokratická fronta (SDF). Militanti ISILu působí i v ukrajinském nacionalistickém pluku Azov.
  [c] Turecko má druhou největší armádu v rámci NATO (hned po USA) a na jeho území jsou rozmístěny sdílené jaderné zbraně USA. Spolupracuje s Islámským státem ve snaze potlačit Kurdy a vzkřísit Osmanskou říši. EU slíbila poskytnout Turecku tři miliardy eur za to, že omezí příliv migrantů do Evropy. Turecko příliv migrantů nijak zásadně nesnížilo, zato však sestřelilo ruské letadlo nad Sýrií a začíná budovat vojenskou základnu v Kataru.
  [d] V Koránu nejsou obsaženy žádné apokalyptické texty, objevují se až v pozdějších náboženských islámských dílech. V textech Hadís (původně ústně uchovávaná tradice o činech a skutcích islámského proroka Mohameda) je předpovězen apokalyptický boj (al-Malhama al-Kubra) v místě zvaném Dabiq. K poslednímu boji má tedy dojít severosyrském městě Dabiq. Stoupenci ISIL věří tomuto proroctví a město Dabiq blízko tureckých hranic v létě 2014 obsadili. Vydávají také propagandistické noviny pod stejným jménem - Dabiq. Zde vysvětlují, že Dabiq sehraje historickou roli v událostech posledních dní. Islám se má vynořit jako vítěz apokalyptické bitvy po příjezdu Západních vojsk. Kalifát se rozšíří a dobude celý svět. Podle jiných sunnitských proroctví se má armáda "Říma" střetnout s bojovníky islámu v severní Sýrii a závěrečná bitva mezi islámem a Dajjalem (ekvivalent antikrista) proběhne až v Jeruzalémě či v Římě.
  Na proroctví o konci světa se v souvislosti s boji na Blízkém a Středním východě odvolával např. i americký prezident G.W. Bush (mladší). Invazi do Iráku v r. 2003 vysvětloval svou vizí biblických postav Goga a Magoga s tím, že musí být americkým vojskem zastaveny.
  [e] Zjevení Janovo bylo sepsáno pravděpodobně mezi roky 92 až 96 n. l.
  [f] Nostradamus uvažoval například o cyklech trvajících 177 let ve spojitosti s průchodem Pluta znamením Kozoroha.
  Z tohoto pohledu se vize z Janova zjevení mohly již několikrát částečně naplnit, dějí se právě nyní a podle toho, jak události dopadnou, se budou dít i v budoucnosti.
  [g] Zde stačí citovat prohlášení předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze určené státům, které odmítají povinné kvóty pro přerozdělení uprchlíků: „Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být vynucené silou. Nemůže být, a já patřím k lidem, kteří to říkají, abychom ve 21. století globalizaci a globální problémy řešili nacionalismem. V jistém okamžiku je třeba zabojovat a říct, že v případě nutnosti budeme proti jiným bojovat, abychom dosáhli svého cíle.[8]
  [h] K pokusům svrhnout syrskou vládu a balkanizovat Sýrii do menších, slabých regionů mělo docházet již od roku 1957. Tehdy americké a britské služby použily islámské extremisty  k útokům pod falešnou vlajkou s cílem rozbít Sýrii a zlikvidovat její suverenitu.
  V létech 2010 a 2011 proběhla jednání představitelů USA, VB, Francie kde bylo plánováno rozvrácení Sýrie včetně vyvolání krveprolití jako záminky ke vtržení do země a zničení syrských protivzdušných sil. Rozdělení Sýrie podpořily i Saudská Arábie, Turecko a Katar. Izrael má zájem o trvalé připojení Golandských výšin bohatých na ropu (nyní území okupuje). Turecko by obsadilo sever Sýrie a SA východní pouštní oblasti.
  [i] Vlna je charakterizována frekvencí a amplitudou. Jako soudobý příklad amplitudy lze uvést vliv Německa na Evropu. V rámci 2. sv. války je možné definovat základní charakteristiky německé politiky - ekonomická krize, extremní podpora nacionalismu, exploze (Drang nach Osten). Dnes se rodí občanská válka v Německu v opačné  fázi amplitudy - ekonomická prosperita, extremní boj proti nacionalismu, imploze (Willkommenskultur). Výhodou těchto mezních stavů vlny je to, že se odkrývá skutečný stav věcí a lidé se mohou lépe rozhodnout, zda se vydají na cestu zla či dobra.
  [j] Základny NATO se postupně přibližují k ruským hranicím.
  Západní ekonomické sankce vůči Rusku jsou vysvětlovány obsazením Krymu. Nikdo však nevysvětlil, proč např. obyvatelé Kosova mají právo na sebeurčení ale nemají ho mít lidé z Krymu. A zamlčován je fakt, že americká armáda se chystala na Krymu po kyjevském puči vybudovat svou vlastní vojenskou základnu.
  Neziskové nevládní organizace již utratily miliardy dolarů západních vlád ve snaze vyvolat v Ruské federaci barevnou revoluci. Zatím bez úspěchu.
  USA mají 1400 vojenských základen rozložených ve 120 zemích. Rusko má 12 základen a to pouze v blízkosti své jižní hranice.
  [k] Pro stručnost není zmíněna role evropských států či Kanady. Ta se různí od přímé účasti na vzniku ISIL (VB, Francie) přes nepřímou podporu Islámského státu v rámci podřízeností USA až ke snaze zachránit svou budoucnost spoluprací s Ruskem a dalšími skutečnými bojovníky proti Islámskému státu. UK a Francie byly původně u projektu rozdělení Sýrie a podpory ISILu ale pod nebezpečím občanských nepokojů a teroristických útoků se nyní snaží vyvolávat dojem boje s islamisty. Norko a poté i ostatní členské země NATO (včetně ČR) již od poloviny 2015 věděly o tom, že Turecko nakupuje ropu od ISIL. Německo se snaží vymanit z područí USA. Na jaře 2015 ohlásilo stažení baterie Patriot z Turecka, start projektu rusko-německého plynovodu a koncem roku 2015 začali jednat o blokování prodeje zbraní do Saudské Arábie. USA však odpověděla mimo jiné hospodářským útokem (kauza automobilky nařčené z prodeje závadných automobilů). 

  Rovněž Česká země je rozpolcená. Stále více lidí si uvědomuje, že jsme stále považováni za kolonií západních zemí a služba americkým zájmům nás zavede do propasti. Naše naděje je v zavedení přímé demokracie, rozpadu EU a NATO, obnovení samostatnosti a v ekonomické spolupráci se zeměmi BRICS. Mnoho politiků, média hlavního proudu a samozřejmě pravdoláskaři však bojují za udržení zkázonosného dědictví Václava Havla a Karla Schwarzenberga, kteří se snažili rozbít naši samostatnost i veškeré vztahy s Ruskem a Čínou a naopak připoutat naši zemi jako kolonii k USA, Německu, Izraeli a Saudské Arábii. Václav Havel již v roce 2001 navštívil SA, prosadil zřízení velvyslanectví v Praze a prosadil úzkou spolupráci se Saudskou Arábií. Karel Schwarzenberg byl v SA častým hostem. V SA vládne wahabistický sunitský islám ve formě předfeudální beduínské ideologie, jehož odnoží je Islámský stát.

  EU jako organizaci lze považovat za podporovatele islamizace a tedy i Islámského státu. Viz evropský program EuroMed. Na čí straně stojí v konfliktu v Sýrii ukazuje fakt, že počátkem roku 2015 zpřísnila sankce vůči syrské vládě a těm, kteří ji podporují, tedy většině Syřanů. Koncem roku 2015 prodloužila EU i hospodářské sankce vůči Ruské federaci.

  [l] Izrael opakovaně bombardoval základny syrské armády. Je údajně největším obchodním partnerem Islámského státu v oblasti dodávek ropy. Transport ropy do Izraele a dalších zemí probíhá přes Turecko. V Izraeli a Turecku jsou ošetřováni zranění islamisté ze Sýrie a probíhá zde i jejich výcvik. V tureckém městě Gaziantep měl ISIL tržiště s otroky a obchodní kanceláře. Islámský stát v roce 2015 utrácel za zbraně a munici zhruba 30 milionů dolarů měsíčně. V roce 2015 vydělával denně na prodeji ropy 1,5 až 2 milionu dolarů.
  Izrael již v r. 1967 obsadil kus Syrského území - Golanské výšiny. Dokonce zde povolilo těžbu ropy americko-izraelským společnostem.
  [m] Rusko vstoupilo do konfliktu v Sýrii dne 30.9.2015 na základě pozvání syrské vlády. USA, Turecko a další státy NATO předstírající boj proti ISIL používají vojenskou sílu v Sýrii nelegálně, v rozporu s mezinárodním právem (bez rozhodnutí RB OSN) a proti vůli Sýrie. Cílem Ruska však není porazit ISIL v Sýrii ale podle V. Putina stabilizovat legitimní autoritu a vytvořit podmínky pro politický kompromis.
  [n] Islámský stát již ovládá nejen velké části území v Sýrii a Iráku ale např. města Sirtu či Sabratah v Libyi. ISIL již zpracoval pětiletý plán na ovládnutí Středního východu a Afriky.
  [o] Od konce r. 2015, kdy začala Syrská armáda vítězit nad islamisty a získávat  zpět území, se US letecké síly věnují systematickému ničení infrastruktury Sýrie.  Hájí se údajným bojem proti ISIL. Stěžují tak návrat uprchlíkům a obnovu zničené země. Zároveň pokračují ve shazování zásob a zbraní ISILu. Poskytují i ochranu vůdcům ISILu a transportů ropy z Iráku do Turecka pro financování Islámského státu.
  [p] Jezídové patří do široké rodiny křesťanů. K jejich náboženským obřadům patří křest či lámání chleba.
  [q] Počet zemětřesení a síla postupně vzrůstá. V roce 2012 jen v průběhu dvou dní došlo k 39 zemětřesením. Při zemětřesení v Nepálu zemřelo v dubnu 2014 9000 lidí a půl milionu jich přišlo o domov. Hned počátkem roku 2016 zemětřesení postihlo severovýchod Indie, Bangladéš a Barmu.

  [1] Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou./NKB/ www.nbk.cz . V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/
  [3] Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon: Mýty a skutečnost - Armageddon II. Mýty a skutečnost. [online]. 2015 [cit. 2015-12-20]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015110002
  [4] Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku?: Mýty a skutečnost - Armageddon I. Mýty a skutečnost. [online]. 2015 [cit. 2015-12-20]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015120001
  [5] 'Water war' threatens Syria lifeline. Al Jazeera Media Network [online]. 2014 [cit. 2015-12-30]. Dostupné z: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/water-war-syria-euphrates-2014757640320663.html
  [6] The dawning of hydro-terrorism. Al Jazeera Media Network [online]. 2015 [cit. 2015-12-30]. Dostupné z: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/06/dawning-hydro-terrorism-150617102429224.html
  [7] Wikipedia contributors, 'Babylon', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 16 January 2016, 15:36 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Babylon&oldid=700123141 > [accessed 17 January 2016]
  [8] Hrozba silou a odebrání peněz. Němci začínají kvůli uprchlíkům vyhrožovat. Wertyz Report [online]. 2015 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: www.wertyzreport.cz/clanek/nemci-zacinaji-vyhrozovat
  [9] Vytvoření Sunnistánu: Výbor pro zahraniční záležitosti si žádá Balkanizaci Sýrie a Iráku. New World Order Opposition [online]. 2016 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: www.nwoo.org/2016/01/11/vytvoreni-sunnistanu-vybor-pro-zahranicni-zalezitosti-si-zada-balkanizaci-syrie-a-iraku/
  [10] VIDEO Barbaři. Islámský stát zničil nejstarší křesťanský chrám v Iráku. Parlamentní listy.cz [online]. 2016 [cit. 2016-01-+Á]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Barbari-Islamsky-stat-znicil-nejstarsi-krestansky-chram-v-Iraku-418010
  [11] Křesťané v Sýrii? Snaží se nás systematicky zbavit. Západ nás zaprodal, říká duchovní z Aleppa. EuroZprávy.cz [online]. 2015 [cit. 2016-01-30]. Dostupné z: http://zahranicni.eurozpravy.cz/blizky-vychod/132078-krestane-v-syrii-snazi-se-nas-systematicky-zbavit-zapad-nas-zaprodal-rika-duchovni-z-aleppa/
  [12] Poslední syrští křesťané čelí ohrožení. Katolický týdeník [online]. 18.8.201n. l. [cit. 2016-01-30]. Dostupné z: http://www.katyd.cz/clanky/posledni-syrsti-krestane-celi-ohrozeni.html
  [13] MARKVART, Petr. Znalec Sýrie: EU sama způsobila exodus uprchlíků. Syřané a křesťané vítají Rusy jako osvoboditele. Běsnění pražské kavárny. ISIL, Pehe, Bilderberg, NATO a role USA a ropy.. Parlamentní listy.cz [online]. 21. 10. 2015 [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Znalec-Syrie-EU-sama-zpusobila-exodus-uprchliku-Syrane-a-krestane-vitaji-Rusy-jako-osvoboditele-Besneni-prazske-kavarny-ISIL-Pehe-Bilderberg-NATO-a-role-USA-a-ropy-404260
  [14] Irák s Sýrie, patriarcha Younan: "Ať křesťané nevymizí, jako se to stalo v Turecku". Umlaufoviny.com [online]. [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: http://www.umlaufoviny.com/index.php?a=umlaufoviny/irak-a-syrie-patriarcha-younan-at-krestane-nevymizi-jako-se-to-stalo-v-turecku
  [15] Proč a kým jsou po celém světě pronásledováni křesťané. New World Order Opposition [online]. 31.1.2016 [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: http://www.nwoo.org/2016/01/31/proc-a-kym-jsou-po-celem-svete-pronasledovani-krestane/
  [16] Syrian Showdown: Russia, Iran Rally Forces, US Rearms Rebels As "Promised" Battle For Aleppo Begins. Zerohedge [online]. 2015 [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: http://www.zerohedge.com/news/2015-10-19/syrian-showdown-russia-iran-rally-forces-us-rearms-rebels-promised-battle-aleppo-beg
  [17] Military to Military: Seymour M. Hersh on US intelligence sharing in the Syrian war. London Review of Books. [online]. 2016 [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: http://www.lrb.co.uk/v38/n01/seymour-m-hersh/military-to-military
  [18] Ministr Schwarzenberg se v Saudské Arábii setkal s českými zdravotníky a podpořil české firmy. Ministerstvo zahraničí České republiky. [online]. 2013 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/archiv_zprav/
  rok_2013/x2013_05_20_ministr_schwarzenberg_se_v_saudske_arabii_setkal_s_ceskymi_zdravotniky.html
      


  Vydáno: 20.12.2015


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 30. 12. 2015 | Aktualizováno: 05. 02. 2016 | 41619 přečtení | Počet komentářů: 152 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.