Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích?  Mýty a skutečnost - Proroctví

  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích?

  Před rokem jsme se pokusili předpovědět, co nás mělo čekat v roce 2015 i létech následujících - alespoň podle mnoha proroctví, znamení a vizí (viz článek 2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích?). Něco se již vyplnilo, mnohé se pomalu či rychleji naplňuje. Podstatná je skutečnost, že konec našeho věku či apokalypsa se neblíží protože apokalypsa již nastala. Každý z nás je toho svědkem a přímým účastníkem i když si mnohé možná stále odmítáme uvědomit.

  Vraťme se stručně k některým předpovědím, porovnejme je se skutečností a doplňme o některá nová pro rok 2016 a roky následující.

  Galaxie, Země

  Nebeské hodiny ukazují velký předěl věků, přerod života na Zemi. Dochází ke změně lidské DNA. Rodí se noví lidé, naděje pro zachování lidstva v novém věku.[1] Fenomén již přestává být jen tématem záhadologických časopisů (viz Indigové děti).

  Staré zaniká aby dalo vzniknout novému. Přechod má však mnohá rizika. Síly nepřátelské člověku se na tuto dobu dlouho připravovaly a nyní nastoupily k poslednímu boji ve snaze konečně zničit lidstvo (viz Satan, Ďábel).

  V době předělu může být zdejší život značně oslaben ve prospěch duálního světa (viz Černé slunce[2]) a přispět k tomu mohou i nezodpovědné pokusy otevřít brány do jiných dimenzí.[3]

  A dobu extrémů se snaží využít i další bytosti, které nemají domov zde na Zemi. Mnohé, za co dnes viníme člověka, již od člověka nepochází. Alespoň taková varování předávají mnohá náboženství a proroctví.

    
  Obr. Zimní slunovrat 22.12.2015. Slunce se ocitlo nad centrem naší galaxie, nad Velkou trhlinou Mléčné dráhy.
  Slunce leží v tlamě nebeského hada Mléčné dráhy, obepínající celý náš svět. Začíná nový cyklus proměny a obnovy.

   


  Obr. Dráhy šesti vzdálených transneptunických těles ukazují na existenci neznámé deváté (desáté) planety.
  [4] [5]

  Nelze si nevšimnout ani toho, že jsme opatrně připravováni na oficiální potvrzení existence mimozemských civilizací. Stále častěji se připouští život na planetách okolo jiných hvězd a dokonce život na některých planetách naší Sluneční soustavy. Hlášení o sledování mimozemských objektů již nikoho nepřekvapuje. Vědci rovněž potvrdili pravděpodobnou existenci velké planety v naší Sluneční soustavě. Může se jednat o mýtickou Desátou planetu osídlenou vyspělou civilizací. Podle tradice se planeta pravidelně přibližuje Zemi s dopadem na naši civilizaci.

  Země, kontinenty

  Mnohé již lidé vykonali na ochranu životního prostředí. Přesto dále pokračuje znásilňování naší matky Země. Nebezpečí tkví zejména v síle nadnárodních korporací, kde je hlavním cílem krátkodobý zisk a nikoliv trvale udržitelný rozvoj. Mnohé státy se příliš o ochranu přírody nestaraly ale nyní se moc přesouvá na vyšší úroveň nadnárodních struktur. Rabování posledních přírodních zdrojů probíhá ve velkém. Smlouvy typu TTIP, které posilují moc nadnárodních korporací na úkor států tomu budou výrazně napomáhat. Příroda již přestává mít sílu i vůli dávat člověku ochranu a obživu.

  Základní podmínkou života člověka je voda. Pitná voda však rychle ubývá. Rozšiřují se oblasti s jejím trvalým nedostatkem. Je stále více oblastí, kde se střídají záplavy se suchem. Mnoho vodních zásob je již otráveno lidskou činností, nyní zejména těžbou plynů frakováním břidlic.
  Roste intenzita zemětřesení a extrémy počasí. Některé kontinenty jsou stále intenzivněji zasahovány přírodními katastrofami (zejména Severní Amerika, Japonsko).

  Začíná boj o vodu. Některé země si již vodu začínají chránit jako strategickou surovinu. Jiní jim v tom brání ve jménu náboženství volného trhu.

  Kontinenty, státy, instituce

  Je jasně zřetelné, že v naší době dochází k nárůstu chaosu, extrémů a agrese mezi lidmi. Jsme stále silněji stavěni jeden proti druhému. Velké ale nepevné nadnárodní slepence se rozpadají a jednotlivci naopak sjednocují v boji o záchranu své duše, rodiny, obce či národa. Stačí zde uvést uvadající hegemonii USA, krizi OSN a mezinárodních organizací (NATO, MMF, Soudní dvůr v Haagu aj.), rozpad Evropské unie či degradaci celé euroatlantické civilizace.

  Mnoho lidí již prohlédlo a uvědomilo si, kam nás vede snaha USA a elit NWO ovládat svět. Rok 2015 byl v tomto ohledu výjimečným. Veřejnost se mohla seznámit s řadou informací vysvětlujících, jak se pod pláštíkem humanity a vývozu demokracie prováděly barevné revoluce v řadě států. Výsledkem jsou rozvrácené země a miliony trpících lidí. Příkladem z posledních let jsou evropské Kosovo, Libye, Irák, Ukrajina nebo Sýrie. Konečně snad i většina lidí pochopila, že na Ukrajině byl proveden protiústavní násilný puč vyvolaný US službami a podněcovaný politiky EU. A snad začalo být podezřelé i to, že USA bojovala již několik let s teroristy v Iráku a Sýrii ale Islámský stát se stále rozrůstal a posiloval. A stačilo několik měsíců útoků ruských leteckých sil a moc IS v Sýrii se hroutí.
  V Sýrii se zřejmě odehrává biblický Armagedon.[6] Pokud Sýrie, Rusko a Irán porazí Islámský stát skrytě podporovaný USA, SA a Tureckem, přesunou se sice islamisté do Libye a okolních států ale pořád to bude ta lepší varianta. V horším případě se tyto dvě skupiny střetnou a nastane celosvětový válečný požár. 

  Ukrajina je v rozkladu. Životní úroveň obyvatel klesla a stále se zhoršuje. Velké plochy nejlepší zemědělské půdy získaly nadnárodní korporace. Kosovo opouští tisíce lidí ve snaze žít kdekoliv jinde. Snad jediné, čemu se zde daří, je obří vojenská základna USA. V roce 2015 zamířily statisíce lidí z násilím demokratizované Libye, Sýrie či Ukrajiny do západní Evropy. Evropa je zasahována vlnami migrantů a teprve nyní se mnohým zde mění život a střetávají se s výsledkem politiky euroatlantických vůdců. Právě události roku 2015 snad mnohým otevřely oči a lidé pochopili, že USA již nejsou spasiteli světa a v Rusko není synonymem veškerého zla.
  V roce 2015 se tak jasně profilovaly dva tábory. Jeden se snaží udržet a posílit světovou nadvládu USA a nevolených elit NWO. Jejich metodou je humanitárním bombardováním či barevnými revolucemi rozdělit vybrané země na menší útvary, vzájemně znepřátelené. Oslabit národní státy, omezit vliv lidí na řízení věcí veřejných a moc předat elitám. Jejich chapadly jsou nadnárodní korporace a globální nevládní organizace. Cílem je soustředit veškerou moc do rukou úzké skupiny elit a z ostatních vytvořit poslušnou masu pracovníků bez rodinných i národních kořenů.

  Proti prvému táboru zde vzniklo společenství Ruska, Číny, Indie, Iránu a dalších zemí, které se odmítají podřídit hegemonii USA a vládě nevolených. Usilují o vyvážený, multipolární svět, kde budou koexistovat silné státy s respektem ke svrchovanosti ostatních. Tmelem bude úcta k rodině, národu a víra v dobro Stvořitele.

  USA

  Spojené státy americké chřadnou, jejich moc slábne. Již příliš daleko se vzdálili od ideje demokracie - vlády lidu. Stále častěji se hovoří o astronomickém dluhu a konci dolaru jako rezervní měny. Ani v roce 2015 neuhnuli z cesty vedoucí k jejich zkáze.    ... celkovým směrem a celkovým cílem je svět, ve kterém bude Amerika pokračovat ve své vedoucí roli... Amerika, jsem si naprosto jist, bude dál nepostradatelným národem pro celý zbytek tohoto století, jak byla i ve století minulém... Nyní musíme mít nejsilnější vojenskou sílu světa a příležitostně musíme zkroutit ruce zemím, které by nebyly ochotny dělat to, co potřebujeme, aby dělaly...
  Barack Obama, VOX, rozhovor 23.1.2015[7]

  ...Jsme na křižovatce a já vám slibuji, že Spojené státy nebudou váhat v tom, co je potřeba udělat. Žádám vás, abyste se k nám přidali pro naše dnešní a budoucí děti...
  Barack Obama - z projevu na Valném shromáždění OSN 2015.

  Rusko

  V Rusku došlo k obrodě. Mnohé zde snad může vyvolávat kritiku. Rusové si však prošli očistcem a nyní budují zdravou společnost přinášející naději okolnímu světu.
  Sankce a útoky západních zemí ruskou společnost hospodářky poškodily ale semkly. Rusko vyhlásilo v roce 2015 válku Islámskému státu a bojuje v Sýrii proti koncentrovanému zlu.
     ...Vážení kolegové, klíčovým úkolem mezinárodního společenství v čele s OSN zůstává zachování míru, regionální a globální stabilita. Podle našeho názoru by měla být řeč o formování prostoru rovné a nedělitelné bezpečnosti, bezpečnosti ne pro vyvolené, ale pro všechny. Ano, je to složitá, těžká, dlouhodobá práce, ale neexistuje jiná alternativa...

  Jsem přesvědčen, že společnou prací, uděláme svět stabilním a bezpečným, zajistíme podmínky pro rozvoj všech zemí a národů.
  Vladimír Putin - z projevu na Valném shromáždění OSN 2015.[8]

  Evropa

  Evropa kráčí k občanské válce a všeobecnému zmaru. Již mnoho času nezbývá. Pokud  si lidé nezvolí vlády hájící národní zájmy s respektem k okolním státům, pak se zde nevyhneme krveprolití.  

   

  Česká země

  Před rokem jsme uvedli proroctví o odchodu knížete z Černé hory. To se také v roce 2015 stalo. Karel Schwarzenberg odstoupil z čela TOP09 a ustupuje i z veřejného života.

  Pro rok 2016 by měla platit další dvě proroctví:[b] 

  M16-2-7  Falešná loutka, ve lhaní,
  poníženě,
  k západu se uklání.
  V úsměvu blázna se mu třpytí,
  lapen v hloupé vádě,
  porušil sliby,
  odejde rychle ve své zradě.

  Pokud se naše vláda přidá k silám podporujícím Turecko a nepřátelským vůči Rusku, ocitneme se v táboře těch, kteří bojují v poslední bitvě na straně zla. Se všemi důsledky.

  Éru prvého novodobého českého antikrista lze charakterizovat faustovským příběhem, tedy snahou konat dobro za pomoci zla. Humanitární bombardování či barevné revoluce jsou příkladem. Mnoho lidí však již prohlédlo klam pravdoláskařů[a] a přestalo věřit jejich sladkým řečem. V roce 2016 tito bloudové a následovníci antikrista ztratí definitivně svou masku. O to více budou útočit na všechny kolem. Za jejich slovy o lásce a svobodě se ukáže nenávist a snaha cenzurovat a umlčovat nesouhlas i násilím.

  M17-4-9  Prvý herec, vlas ohně, milován všemi,
  snaha vynutit své dobro zlem,
  jen smutek a zrady prach tlí v zemi.
  Druhý herec, vlas ohně, slibujíc všem,
   s armádou pijavic stíhat zloděje,
  však sám zlodějem co v mžicích času bohatne,
  rád z jiných se poměje.

  Novou světovou metodou, jak ovládat společnost, se stal boj proti terorismu a korupci. Terorismus není u nás naštěstí rozšířen. Síly budou tedy směrovány pod záminkou tzv. boje proti korupci. Bude všemožně podporováno udavačství. Státní zastupitelství a prokuratura budou hájit cizí zájmy na úkor spravedlnosti a prospěchu naší společnosti. Budeme zabředávat do právního chaosu. Vydatným nástrojem ovládání společnosti se stanou neziskové organizace. Nastupující antikrist, krytých penězi z vysokofrekvenčního obchodování, se pokusí ovládnout zemi pod sliby boje s korupcí. Vše za pomoci nevládních organizací.

  Pokud bychom měli vše shrnout do jediné věty,
  pak život zde bude o něco málo horší, než byl v roce 2015
  a o mnoho lepší, než bude v roce 2017.

   


  [a] Pravdoláskaři, havlisté, sluníčkáři, pražská kavárna. Skupina lidí uctívající a prosazující ideologii vzešlou z odkazu Václava Havla. Typické je zejména prosazování globální politiky a zájmy nadnárodních korporací na úkor zájmů občanů našeho státu. Prosazování "dobra" silou, mnohdy válečnou. Odklon od demokracie k nepolitice, tedy řízení společnosti nevolenými elitami. Faustovská morálka, pokrytectví, falešný humanismus, degradace člověka. Ničení tradičních hodnot (rodina, morálka, ctnosti, odpovědnost...) a zamlžování hranice mezi dobrem a zlem s cílem rozložit společnost v masu řiditelnou a poslušnou Novému světovému řádu.
  [b] Proroctví pocházejí z neveřejných zdrojů.
  [1] 2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? Mýty a skutečnost. [online]. 2015 [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?nazevclanku=2015-proroctvi-a-predpovedi-co-nas-ceka-v-letech-pristich&cisloclanku=2015010001
  [2] Černé slunce. Mýty a skutečnost. [online]. 2015 [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2015080001
  [3] Apokalypsa a číslo 666. Mýty a skutečnost. [online]. 2015 [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2005050003
  [4] Tým Caltechu vystopoval v hlubinách Sluneční soustavy devátou planetu. Osel.cz [online]. 2016 [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: http://www.osel.cz/8653-tym-caltechu-vystopoval-v-hlubinach-slunecni-soustavy-devatou-planetu.html
  [5] Batygin, Konstantin. EVIDENCE FOR A DISTANT GIANT PLANET IN THE SOLAR SYSTEM. IOP Science: The Astronomical journal [online]. 2016 [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.3847/0004-6256/151/2/22/meta
  [6] Armagedon - poslední bitva. Mýty a skutečnost. [online]. 2015 [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015120002
  [7] OBAMA -The Vox conversation. [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.vox.com/a/barack-obama-interview-vox-conversation/obama-foreign-policy-transcript 
  [8] Úplné znění projevu Vladimíra Putina na Valném shromáždění OSN. EuroAsie.info [online]. 29.9.2015 [cit. 2016-02-11]. Dostupné z: http://euroasie.info/uplne-zneni-projevu-vladimira-putina-na-valnem-shromazdeni-osn/


  Vytvořeno: 5.2.2016 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 05. 02. 2016 | Aktualizováno: 14. 02. 2016 | 23894 přečtení | Počet komentářů: 157 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.