Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  2016 a 2017 - co bylo a co bude.  Mýty a skutečnost - Proroctví

  2016 a 2017 - co bylo a co bude.

   

  Jaký byl rok 2016 a co nás čeká v roce 2017 podle různých předpovědí, proroků a vizionářů?

  Rok 2012 byl symbolickým bodem konce našeho věku.[a]  V uplynulém roce 2016 začaly být již citelné změny ve všech oblastech našeho života. Zřetelně se formují tábory dobra a zla. Mnoho lidí se shromáždilo pod černou zástavou a mnoho krve bylo prolito. Euroatlantickým elitám se již nedaří skrývat svou pravou tvář. Rok 2017 by měl být zlomovým - naše civilizace se vydá na jednu či druhou cestu. Žijeme na přelomu věků, náš věk končí, ale s koncem přichází i začátek něčeho nového, šance vybudovat lepší společnost.
  Jistěže většina s tímto konstatováním nebude souhlasit. Bylo zde již mnoho proroků, kteří hlásili brzký konec světa, a přesto se napohled nic nestalo. Nyní je ale situace v něčem jiná. Mnoho proroků a vizionářů již netvrdí, že apokalypsa přijde dříve či později. Apokalypsa je již zde, žijeme v ní!  Žijeme v době apokalypsy již řadu let, aniž si to většina z nás připouští. Asi to tak má být. Důležité však je, abychom bedlivě sledovali, co se kolem nás a v nás děje a snažili se hledat pravdu, stát na té dobré straně. Rok 2017 mnohé osvětlí. Někteří odejdou z tohoto světa v neznalosti či zlovolnosti ale mnoho z nás svůj život nepromarní a získají možnost opět se zde zrodit jako noví lidé. Nepřátelé člověka nás obestírají ve snaze vzít nám světlo, lidstvo však není a nesmí býti poraženo! Nyní bude důležité připravit podmínky pro naše potomky, děti zvané někdy jako indigové a křišťálové. Ty budou šancí pro náš nový svět, chraňme je! [1]

  Rok 2017 bude v mnoha ohledech klíčovým, plný možností zlomu k dobrému či zlému. Apokalypsa je však proces a trvá již déle, než bychom možná tušili. Rozdíl mezi dobrem a zlem bude stále zřetelnější. A stejně bude růst i polarizace společnosti. Zlo má nyní masku dobra - takový je symbol konce naší éry. Ve jménu pravdy a lásky, svobody a práv zde působí síly k degradaci lidstva. Posilujíc agresi, budou se snažit vrátit člověka zpět na jeho duchovním vývoji. Život v harmonii se Stvořitelem je již dlouho narušován. Ani naše Matka země nebude mít sílu chránit nás před našimi skutky. Po věky nebylo prolito tolik lidské krve, jako v našich časech. Krev skrápí skály každý den a vsakuje v zemi, která se tím stává bolavější a tvrdší k životu. Živelné pohromy se budou stupňovat - vinou člověka.

  Apokalyptický zápas o záchranu člověka je veden na mnoha frontách. Zmiňme ty, které se v roce 2017 mohou státi klíčovými:

  Králové od východu proti vojskům černé zástavy

  Jedna z dílčích apokalyptických bitev Armagedonu je již snad dobojována v syrském Aleppu. Ukázala jasně, kdo stojí na straně dobra a kdo na straně opačné.[3] Východní Aleppo bylo po čtyřech letech okupace džihádisty osvobozeno. Syrským jednotkám se za podpory ruského letectva a íránských milicí podařilo v závěru roku 2016 osvobodit poslední čtvrti ovládané "umírněnými" teroristy.

   “Pět let jsme trpěli důsledky teroristických činů a nyní lidé – už po celou dnešní noc – manifestují na náměstích, protože konečně můžeme doufat v trochu pokoje. Válku nemá rád nikdo. Už neexistuje východní a západní Aleppo, ale sjednocené město.
  Alepský katolický biskup Joseph Tobji, prosinec 2016.[4]

     Bible, Zjevení 16:12-17 (NKB)[2]   
  Šestý anděl pak vylil svůj koflík na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.
  Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou [to] duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.
  "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armageddon...

  Sýrii musí nakonec zachraňovat Rusko a Írán, země od východu slunce. Zásadně zvrátily průběh bojů a pomohly Syřanům ubránit vlast a jednu z kolébek křesťanství před džihádisty seskupenými pod černou zástavou. Naplňuje se poslední biblická kniha Zjevení i utajované proroctví z Fátimy:

  I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich jsa otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti co v rozum bylo dáno...

  Z utajovaného fátimského proroctví.[5]

  Právě letos uplyne 100 let od událostí ve Fátimě a mnoho z prorockých textů bude pochopeno a naplněno. V Rusku, které si prošlo očistcem revoluce, dvou světových válek a nakonec Jelcinovou podřízeností západu, je nyní naděje našeho světa.

  Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru.

  Z druhého fatimského tajemství.[9]

  Rovněž Irán (ležící v kolébce všech náboženství) si prošel očistcem a směřuje snad po lepší cestě, než naše západní civilizace. Armády islamistů, vytvořené a podporované Spojenými státy, Izraelem, Tureckem, Katarem, Saúdskou Arábií a některými evropskými státy budou v roce 2017 za pomoci Ruska a Iránu postupně vytlačeny z klíčových oblastí Sýrie. Mnoho bojovníků islámské svaté války se ze Sýrie již nyní přesouvá na východ do Afghánistánu, pod ochranou amerických tajných služeb. Další bojůvky džihádistů budou migrovat ke svým bývalým podporovatelům. Nemálo zemí tak v následujících létech sklidí, co zaseli. V Evropě se novým cílem islamistů stane Německo, vše podpořeno sluníčkářskými elitami.[b]

  Nostradamovo proroctví X.31


  Obr. Čtyřverší 31 z centurie X.[6]

  Zbožná říše vstoupí do Německa,
  Ismaelité
  (muslimové) naleznou otevřené dveře,
  oslové by rovněž rádi chtěli Carmanii
  (Afghanistán)
  Podporovatelé vše zahalí.

     Přepis a překlad centurie X.31 může být následující:

   [7]

  Západní koalice, formálně ustavená pro "boj s terorismem", vedená americkými "demokraty"[c] nemá skutečnou vůli k ochraně svých obyvatel. Mnohé západní země naopak skrytě podporovaly džihád v Sýrii (tzv. umírněnou opozici[d]). Pro některé evropské země, benevolentní k nelegální migraci a ideologii šaría, začnou hodně těžké časy. Islámský terorismus je zasáhne citelně. Německo, které se dobrovolně podvolilo postupné infiltraci islamisty, se může stát opět zdrojem násilí a válek v Evropě.

  Snad poslední nadějí pro Evropu jsou volby v roce 2017 (Rakousko, Francie, Itálie, snad i Německo), které omezí nástup globalismu a ničivého multikulturalismu. Pokud neuspějí vlastenecké strany mající stále ještě šanci zastavit příliv islamistů  a uklidnit situaci, přijdou o něco později na řadu síly nacistické a Evropa bude zalita krví.
   

  Vlastenectví proti globalismu a multikulturalismu

  Ve své pýše člověk odmítl Stvořitele, aby usadil sám sebe na trůn nejvyšší. Euroatlantické elity se již neřídí vírou v Boha ale vírou v ideologii globalismu, neoliberalismu, multikulturalismu a volného trhu. Z těchto ideologií se staly modly našeho postmoderního věku a společenské axiomy (jsou ustanoveny a nelze o nich ve "slušné" společnosti polemizovat). A jako modly jsou jen převrácenou karikaturou toho, co dobrého měly původně společnosti přinést. Cílem ideologie globalismu a neoliberalismu není vybudovat svobodnou společnost, jak to o sobě tvrdí, ale celosvětovou říši ovládanou neomezenou globální mocí. Tato říše označuje sebe samu za Nový světový řád - The New World Order (NWO).[7]

  Globalizace je procesem přenosu národních kompetencí na úroveň globální bez přímé kontroly lidí. Pravomoci národních vlád jsou přesouvány na úroveň nadnárodních těles. Vše je postaveno na nutnosti ovládat masy z globalistických center. Demokratický model správy věcí veřejných je nahrazován pouhou hrou na demokracii. Cílem globalistů je migrací a míšením vytvořit novou hnědou rasu, nepříliš vzdělanou, závislou na milodarech a tedy snadno ovladatelnou. Žádoucí je spojení světlých žen s tmavými muži. Ideálním zkušebním polygonem se stala Evropa, zcela impotentní v ochraně většiny svých občanů, paralyzována pokrytectvím sluníčkářské EU.

  Migrace z Blízkého východu byla jen předzvěstí. Evropu čeká skutečná záplava přistěhovalců z Afriky v roce 2017 a těch následujících. Globalisté toto stěhování národů naplánovali již před mnoha léty. Další fází v jejich dlouhodobých záměrech má být přestěhování Afroameričanů z USA do Afriky, kde by pro globalisty získávali přírodní suroviny. Zde jim však plány kazí Čína. Prvá část záměru se ale globalistům daří. Evropská společnost ztrácí pod náporem přistěhovalců svou identitu a soudržnost, státy svou suverenitu. Dochází k destrukci demokratických politických systémů a likvidaci modelu sociálního státu. Masová migrace se v roce 2017 jasně ukáže jako organizovaná se zapojením nadnárodních organizací a zločineckých skupin. Atentáty islamistů v Evropě byly zatím jen dílem jednotlivců. Armády černé zástavy připravují systematické útoky s cílem zavést v chaosu a strachu vládu islamistů.

  Západní společnost globalismu již téměř podlehla, omámena líbivými řečmi o humanismu, neomezené svobodě a otevřeném trhu i světu. Onemocněla havlismem - pokrytectvím, hedónismem a prosazováním dobra za pomoci zla. Hydra globalismu začala požírat celý svět a západní státy přednostně. Teprve oslabením moci nejsilnějších států může získat nadvládu nad všemi. Proto na pozice státníků a vlád postupně dosadila globalisty, kteří skrytě oslabují své vlastní státy ve prospěch Nového světového řádu. Symbolickou postavou byl náš prezident Václav Havel. V jeho díle pokračují elity EU v čele s Angelou Merkelovou, v USA pak Barack Hussein Obama. Globalisté začali ovládat velkou část našeho světa.

  V závěrečné knize Bible zvané Zjevení jsou popisovány dravé šelmy - prorocké obrazy církevních i světských mocností, které mají vládnout světu v době konce:

  Bible, Zjevení Janovo kap. 12-13, úryvky(NKB)[4]
  Tehdy se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun... a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a Satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním... Běda těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, protože ví, že má málo času." ...
  Tehdy jsem spatřil šelmu vystupující z moře, která měla sedm hlav a deset rohů. Na jejích rozích [bylo] deset korun a na jejích hlavách rouhavé jméno. Ta šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy [byly] jako medvědí a její tlama jako tlama lva. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. . ...
  A celá země [šla] v úžasu za tou šelmou a [lidé] se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: "Kdo [je] podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?" ... Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je; a byla jí dána moc nad každým kmenem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni kdo bydlí na zemi, [každý,] jehož jméno není od založení světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši, ať slyší. ...
  Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i ti, kteří na ní bydlí, budou klanět té první šelmě... A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.

  Proti apokalyptickým šelmám globalismu se však postavili lidé Beránka a v roce 2017 může dojít ke zvratu. Začíná být jasné, že multikulturalismus nefunguje ani po několika generacích a je nutné se začít bránit zejména proti infiltraci islamismem. Lidé poznávají, že podpora těch, kteří požadují práva, aniž by dodržovali své povinnosti, je cestou k destrukci společnosti. Přestávají naslouchat sluníčkářům, kárajícím je za nedostatek respektu k právům těch, kteří odmítají povinnosti vůči společnosti. Sílí hlasy, že již nelze poskytovat práva bez povinností a odpovědnosti. Nelze být tolerantní ke zlu a násilí. Ti všichni musí počítat s tím, že budou sluníčkáři označováni za islamofobní fanatiky. Za rasisty a nacisty budou prohlašováni ti, kdož chtějí jen zachovat a s ostatními sdílet hodnoty své země. Multikulturalismus selhal, ale stále bude elitami prosazován a odpůrci zastrašováni.

  Nástup šelmy globalismu se zpomaluje. Lidé se vyslovují proti homogenizaci světa v jediný super-stát. Poznávají, že globalismus ničí demokracii, zvyšuje rozdíly mezi elitami a ostatními do zcela nemravných rozměrů, ničí rozmanitost a bohatství národů a kultur, vrhá všechny do závislosti na globalistech. Globální trh vytváří začarovaný kruh vzájemných závislostí, je prosazována uniformita, vytrácí se různost a barevnost, náš svět se stává více zranitelným a fádně šedivým. Neoliberalismus se soustřeďuje na zájmy menšin a ignoruje zájmy většiny. To vše zákonitě vede k destrukci společnosti a mnozí si to již uvědomují.  Protestují proti tomu, aby v plánovaném chaosu byly nakonec zničeny tradiční pilíře naší společnosti - rodina, obec, národ a vlast - nahrazeny davem anonymních  individualistů nepatřících nikam, ovládaných apokalyptickou bestií globalismu.

  Vlastenectví se opět stane podstatným rozměrem politiky. Občanský a národní princip zůstanou spojeny. Sounáležitost s národem, vlastí a vírou bude odpovědí na ideologii multikulturalismu. Zdravý poměr mezi vlastenectvím a občanstvím existuje v ruské společnosti. I proto považují globalisté za největšího nepřítele právě Rusko.
  Vlastenectví se nesmí přetavit v nacionalismus a šovinismus, nadřazování jednoho národa nad ostatní. Varovným příkladem je Ukrajina či kultura neoconů v USA. Zde došlo k propojení národního principu s korporativismem, občanská a sociální práva byla podřízena nacionalismu jako zárodek fašismu. Globalisté v USA spojili dva napohled nesourodé tábory - pravicové neocony a levicové liberály. Výsledkem začaly být války po celém světě a morální i hospodářský úpadek USA.[f] V prezidentských volbách 2016 si však Američané vynutili změnu a dali svůj hlas Donaldu Trumpovi. Americké volby byly i referendem o globalizaci se všemi jejími projevy: volným obchodem, otevřenými hranicemi, vzdáním se národní suverenity ve prospěch amorfních, neprůhledných mezinárodních organizací. Rok 2017 je nadějí pro USA i celý svět. Do čela země se postaví opět po dlouhých létech někdo, kdo dá přednost zájmům své země před zájmy globalistů. Ti však proti němu povedou nesmiřitelný boj, stejně jako proti Vladimíru Putinovi. To může oba státníky spojit a snížit riziko rozpoutání světové války. Mezi světovými velmocemi USA, Ruskem a Čínou zůstane rivalita, ale ta se bude řešit soutěží a nikoliv ozbrojenými konflikty a barevnými revolucemi. Existuje však i riziko, že Donald Trump podlehne svodům našeptávače podobně, jako svého času i náš Václav Havel. Pak by byla třetí světová válka nadosah.

  Éra liberální globalizace končí. Trump zřejmě odmítne podepsat smlouvu TTIP a odejde z TTP. Globální integrační smlouvy budou opět nahrazeny systémem smluv bilaterálních. Dojde k úpadku řady globalistických nadnárodních organizací. OSN ztrácí poslední zbytky důvěryhodnosti - výbor OSN pro lidská práva ovládají Saúdové se svou kulturou násilí a absolutní podřízenosti lidí. Nový generální tajemník OSN přesvědčuje, že migrace lidí napříč kontinenty jsou nevyhnutelné a multietnické, multikulturní a multináboženské společnosti jsou těmi nejlepšími. Je oslaben Mezinárodní měnový fond, který místo finanční pomoci zemím přináší jejich výprodej a závislost na globalistech. Roste lidová podpora pro odchod z mnoha mezinárodních spolků včetně ICC (Mezinárodní trestní tribunál v Haagu) či NATO. Lidem se nelíbí, že původně obranná aliance odmítá zajistit jakoukoliv ochranu členských zemí před islamisty hromadně migrujícimi do Evropy. NATO raději plánuje další obkličování Ruska - rozšiřování o Švédsko, Finsko, Ukrajinu, Gruzii či Moldávii a přesouvání vojsk co nejvýchodnějším směrem.
  Evropskou Unii se buď podaří decentralizovat, nebo se rozpadne. Bude obnoven význam národní suverenity v mezinárodních ekonomických vztazích. Omezena musí být moc neziskových nadnárodních globalistických organizací typu Open Society Fund.

  Zastánci ekonomické a politické globalizace utrpěli těžký úder nejen zvolením Trumpa v USA (GLEXIT) ale i úspěšným odhlasováním Brexitu ve Velké Británii. Řada globalistů odchází z politiky - Tony Blair, David Cameron, Guy Verhofstadt, Francois Holland (u nás např. Karel Schwarzenberg) a další již ztrácejí podporu - Angela Merkelová či Matteo Renzi.

  Hydra globalismu má mnoho hlav. Jednu představují elity budující Nový světový řád. Druhou mohou být sponzoři, kteří prosazují globalismus a finančně vydržují teroristy, revolucionáře barevných převratů i politické neziskovky. Třetí hlavou jsou představitelé církví, prosazující globalizaci a klanění se zlu. Další jsou nadnárodní instituce typu OSN či EU, které se zpronevěřily svému poslání. Hlav je mnoho a další ještě narůstají. Setnout je může volba lidu.
  Nejsilnější ochranou lidí je víra v dobro Stvořitele a našeho světa, silnou zbraní pak jejich hlas - v demokratických zemích volby a referenda, ideálně pak mechanismus přímé demokracie v rámci parlamentní demokracie. To si globalisté uvědomují a postupně se snaží demokratická zřízení přetvářet ve svůj prospěch.

  Demokracie proti nadvládě elit

  Demokracie je pro globalisty velkou komplikací, lidová referenda tím největším nebezpečím. Nový světový řád potřebuje demokracii pouze jako pláštík pro šíření barevných revolucí a politické strany jen pro zdání, že lidé stále mohou řídit společnost.


  [10]

        19. prosince 2011 schválila vláda na svém mimořádném zasedání Zákon o zásluhách Václava Havla ve znění:
    „Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. [11]

  Již Václav Havel začal se snahou nenápadně přetvářet parlamentní demokracii tak, aby sloužila globalistům.[12]Kritizoval standardní parlamentní demokracii založenou na existenci politických stran  a propagoval myšlenku nepolitické politiky pod maskou občanské společnosti, kdy však politiku určují korporace, různé spolky, think-tanky a nadace.[13]
  Dnes již zřetelně vidíme nebezpečí tohoto modelu řízení společnosti.

  Vrcholí snaha přeměnit volby v demokratických zemích ve frašku a znemožnit fungování referend.  Příkladem je Evropská unie, kde z přímo volených představitelů politických stran se moc přesouvá přes unijní nadnárodní politická uskupení někam, kde zrak běžného občana nemá šanci dohlédnout.

  Účinným nástrojem globalistů k řízení politiky se staly barevné revoluce, kdy jedna z prvých se testovala v roce 1989 právě u nás. Za použití barevných revolucí šířících "demokracii" se globalistům podařilo rozbít Jugoslávii, Libyi či Ukrajinu a bez zásahu Ruska by stejný osud čekal i Sýrii.
  Mechanismy a zdroje barevných revolucí ale byly postupně odhaleny. Mnohé státy se již začínají chránit před silami globalistů působícími skrze skrytá mocenská centra (deep state), neziskové organizace, americká zastupitelství a páté kolony. Také u nás další pokusy o revoluce začínají selhávat a stávají se spíše parodiemi (červené karty, dalajláma a strýček či neklidní umělci). Barevná revoluce se v roce 2017 paradoxně vrátí zpět tam, kde byla vymyšlena - do Spojených států s pokusem oslabit či svrhnout nového prezidenta. 

  Snahy zničit demokracii - volbu lidu budou v roce 2017 vrcholit. Globalisté udělají vše pro to, aby se lidé museli klanět jejich šelmě a ta měla veškerou moc. Budou bránit referendům, korumpovat a ovládat vrcholné politiky, zpochybňovat výsledky demokratických voleb nebo alespoň omezovat volební práva (povolit účast ve volbách jen prověřeným jedincům). Obranou je odmítání zákonů omezujících demokracii, účast ve volbách, podpora vlasteneckých (ale nikoliv nacistických) politických stran a mechanismů přímé demokracie. Aby lidé mohli odpovědně volit, musí mít znalosti, zkušenosti a přístup k co nejširšímu spektru informací. Zde je další fronta apokalyptického boje.

   

  Alternativní média proti hlavnímu proudu

  Informační média hlavního proudu již dlouho nechrání demokracii, sloužíce globalistickým elitám. Z hlavních zpravodajských médií promlouvají nečistí duchové, podobní ropuchám (Zj 16:13). Žijeme v post-truth světě, v době lží produkovaných tiskovými agenturami a novináři. Snad nejlépe to bylo znát při sledování zpráv o událostech na Ukrajině a v Sýrii. Pokrytectví a lži v médiích hlavního proudu dosáhly svého vrcholu. Z veřejnoprávních redakcí i většiny hlavních privátních médií se staly nástroje globalistické propagandy. Jejich sledovanost však propadá. Lidé přestávají věřit mediálnímu hlavnímu proudu a stále více informací získávají z alternativních zdrojů na internetu a sociálních sítích. Poznali, že hlavní proud se snaží vytvářet falešnou realitu. Porážkou propagandy hlavního mediálního proudu se stal v roce 2016 Brexit i zvolení Donalda Trumpa (u nás to předznamenala volba prezidenta Miloše Zemana). Redakce NYT, Washington Post, CNN, ABC, CBS, NBC či BBC, ARD, ZDF, ORF, SRF, Spiegel a samozřejmě naše ČT, MFd, Respekt, Novinky.cz a další lhaly ze všech sil. Veřejnost je však prokoukla.

  V roce 2017 dojde k vyvrcholení snah diskreditovat či umlčet alternativní zdroje informací. Globalisté je budou omezovat finančně i legislativně. Hromadně vznikají "ministerstva pravdy" a odbory "proti dezinformacím". Jejich snahou bude omezit přístup k informacím, manipulovat ve prospěch globalismu, prosazovat rusofobii a hnát společnost do agrese a války. Obranou je hledání informací i mimo hlavní proud a podpora nezávislých redakcí.

  Otázky a odpovědi, zpěv a smích

  Síly světla a tmy na sebe narazily s urputností danou koncem našeho věku. Letos uplyne sto let od fátimského zjevení, které má pro naši dobu zcela zásadní význam. Mnohé je objasněno, zlo i dobro lépe rozeznatelné. Ten kdo hledá, může nalézt svou správnou cestu.

  Věříme, že lidé se nedají ošálit pravdoláskařským faustováním, ani pokrytectvím politické korektnosti. Snad se v roce 2017 začnou hlasitěji ptát, kdo a proč způsobil tolik nezměrného utrpení v nám blízkých zemích bývalé Jugoslávie, v Lugaňsku či Doněcku nebo vzdálenější Libyi, Iráku, Sýrii či Jemenu. Budou vyžadovat odpověď, kdo stojí za vznikem Islámského státu a kdo rozpoutal vlnu migrantů zaplavujících Evropu, kdo a proč se snaží uvést náš svět na pokraj občanských nepokojů a válek. Lidé by se měli ptát, kdo a proč působí skryté vyhlazování křesťanů po celém světě. Sýrie není prvním územím, na němž došlo k vyhlazování křesťanských společenství, žijících zde po dva tisíce let.[g]

  Lidé začnou přemýšlet, zda jim skutečně prospívá globalismus, multikulturalismus, omezování národní suverenity a otevřený trh i hranice.

  Snad se konečně začnou více zajímat i o to, zda jim někdo nespouští na hlavu z nebe zárodky a chemikálie, které člověka oslabují, mění a budí v něm agresi. Prolomí se mlčení o existenci nelidí, žijících prý již mezi námi.

  Lidé se nejen začnou ptát svých politiků, ale budou po nich také vyžadovat odpovědnost za jejich činy, odvolatelnost a přímější vládu nad věcmi veřejnými. Politické strany hlavního proudu, které zklamaly,  musí být nahrazeny těmi, kdo podporující přímou demokracii a ochranu rodiny, obce a vlasti.

  Globalisté měli již zdánlivě na dosah nadvládu nad celým světem. Žádný strom však neroste do nebe. Národy a elity, které se považují za vyvolené a nadřazené ostatním, většinou brzy poznají svět i z té opačné strany. Politická mapa se mění z monopolární na multipolární. Vrávorající geopolitika se má šanci postavit opět na pilíře několika velmocí. Rusko bude dodávat přírodní zdroje, Čína práci, USA vše spotřebovávat a Izrael řídit toky peněz, než se karty znovu rozdají. Evropskou unii zde nezmiňujeme, ta je již všem pro smích. Ostatně, smích léčí. Lidstvo dalo okolním světům veliký dar - lidskou píseň a smích. A písně začnou opět sbližovat národy. Češi dali lidstvu zvláštní druh humoru. A humor a smích zažene i nejčernější mraky. I zlovolníci v naší vlasti budou jen k smíchu, miliardářský "král králů", věčně spící fámulus Karel Schwarzenberg, dobrotivý Jaromír Štětina mávající neonacistickými vlajkami či pornoherec evropských hodnot. K smíchu se stanou globalističtí filantropové marně cpoucí své uspořené miliardy do neziskovek a fondů, nositel Nobelovy ceny Barack Hussein Obama vedoucí rekordní počet válek, krvavá řeznice a privatizátorka Madeleine Albrightová, abstinent Junker a mnohá další světová esa a komici. Ředitelé zeměkoule budou muset alespoň trochu zpomalit ve své touze po globalizaci, multikulturalismu a vytváření jednolité hnědé rasy. Lidé si snad opět začnou řídit své životy na úrovni rodin, obcí a států a spolupracovat ku prospěchu všech. Návrat ke zdravým kořenům křesťanství a lidství obecně bude obranou před islamismem. A obranou před zlem radost ze života, zpěv a smích.

   


  [a] Za náš věk zde považujeme holocén - mladší čtvrtohory (od konce mýtické potopy před 12 800 léty). V užším smyslu za počátek našeho věku dobu Ježíše Krista.
  [b] Pravdoláskaři, havlisté, sluníčkáři, pražská kavárna. Skupina lidí uctívající a prosazující ideologii vzešlou z odkazu Václava Havla. Typické je zejména uctívání Václava Havla jako ikony a prosazování "dobra" prostředky zla, mnohdy válečnou silou. Aktivismus bez skutečného řešení problémů, snaha ukázat světu svůj správný postoj. Prosazování globalismu a multikulturalismu na úkor suverenity našeho státu.  Odklon od demokracie k nepolitice, tedy řízení společnosti nevolenými elitami. Faustovská morálka, dvojí metr, nespravedlnost, pokrytectví, falešný humanismus, degradace člověka. Ničení tradičních hodnot (rodina, morálka, ctnosti, odpovědnost...) a zamlžování hranice mezi dobrem a zlem (tolerance zlu).
  Havlismus pronikl do mnoha zemí a např. v USA jsou tito lidé označováni jako snowflakes - sněhové vločky.
  Tyto síly se budou v roce 2017 dále radikalizovat (již nyní začínají veřejně oslavovat smrt těch, kteří s nimi nesouhlasí).
  Pojmem elity rozumíme nejen pravdoláskaře s vysokou mocí či vládnoucí politické struktury ale i neziskovky, vlivové agentury a fondy a další nepolitické struktury, které ovládají mocenské a mediální prostředky. Jsou mnohdy přesvědčeni, že konají dobro a neváhají použít i nátlak a násilí k prosazení svých hodnot ve společnosti.
  [c] Bývalým znakem Demokratické strany, ze které vzešel americký prezident Barack Hussein Obama (2009-2017), je osel.

  Afgánistán je již 16 let okupován americkou armádou. USA zde vedou nejdelší válku ve své historii - stále bezúspěšně. Odtud propojení na slova proroctví "... oslové by rovněž rádi chtěli Carmanii (Afghánistán)".

  [d] Umírněná opozice nebo tzv. umírnění teroristé. Islamisté sponzorovaní a zásobovaní zbraněmi západních států, přímo řízení zejména USA deep state strukturami a organizací CIA. Neváhají používat nejbrutálnější metody boje a terorismus. Chlubí se např. řezáním hlav svých zajatců či pojídáním jejich srdcí. Bojují proti civilním obyvatelům (mazutem otrávili vodu pro pět milionů obyvatel Damašku). Opozice spolupracuje a dodává zbraně Islámskému státu. Podporují je také propagandisté Bílých přileb placení západními humanistickými organizacemi v čele s Open Society Foundations (OSF - Soros).
  [e] OSF patří globalistovi G. Sorosovi. Podle odhadů vydal na budování liberálního globalismu již 11 miliard dolarů. Jeho neziskové organizace stojí za většinou barevných revolucí a z jeho peněž žijí i neziskové organizace působící u nás.
  Součástí OSF je např. National Endowment for democracy či Freedom House.
  [f] Spojené státy americké sehrály v historii lidstva určitě pozitivní úlohu. Již před desítkami let však sešly na cestu zmaru. Ozbrojené síly USA jsou zodpovědné za smrt 30 milionů lidí od konce 2. světové války.
  Amerika, kdysi symbol prosperity a demokracie, se změnila v celosvětovou hrozbu. Snad poslední šancí mohou být výsledky voleb, kde většina lidí volila změnu mnoho let trvající politiky postavené na světové nadvládě. Obavou po volbě D.Trumpa zůstává ochrana přírody, ke které se budoucí prezident zatím obrací zády.
  Amerika stojí na hraně. Naděje ve změnu politiky se mohou lehce změnit v hrůzy třetí světové války.
  [g] Organizace Open Doors vyhodnotila rok 2016 jako zatím nejhorší rok perzekucí křesťanů za sledované období 25 let. Podle organizace CESNUR bylo roku 2016 zabito pro svou víru asi 90 000 křesťanů po celém světě. Křesťané jsou tou nejpronásledovanější náboženskou skupinou světa. Křesťané čelí pogromům v Severní Korey, Somálsku, Afghánistánu, Pákistánu, Súdánu, Sýrii, Iráku, Iránu, Jemenu a Eritreji. Zhruba 215 milionů křesťanů zažilo vysokou až extrémní perzekuci.[15]
  Křesťané jsou vystaveni pogromům také v Egyptě, Etiopii či Nigérii. V Saúdské Arábii a Afghánistánu je konverze ke křesťanství trestána smrtí. Během posledního století zmizely z islámského světa dvě třetiny křesťanů, které ho obývaly. Pokračuje vytlačování křesťanské symboliky a ideí z veřejného školství i života západní společnosti. Z veřejných prostranství jsou odstraňovány křesťanské symboly ve jménu tolerance a svobody.
  [h] Globalismus a multikulturalismus jsou spojeny s ideologií Nové levice. Cílem Nové levice je vytvořit svět ničím neomezované diverzity a volnosti. Společnost však musí projít etapou globální autoritářské moci, kdy bude společnost násilně rekonstruována doktrínou dobra.[14]

  [1] ANONYMOUS PŘINÁŠÍ POSELSTVÍ SVĚTU: INDIGOVÉ DĚTI PORAZÍ NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD!. AC24.cz [online]. 2016 [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9393-anonymous-poselstvi-svet-indigove-deti-novy-svetovy-rady
  [2] Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou /NKB/. www.nbk.cz . V elektronické formě SW BibleWorks.
  [3] Armagedon - poslední bitva: Armageddon III. Mýty a skutečnost [online]. 2015 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015120002
  [4] Papež František napsal syrskému prezidentovi Assadovi. RadioVaticana.cz [online]. 13.12.2016 [cit. 2016-12-31]. Dostupné z: http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24885
  [5] Proroctví z Fátimy - Poslední proroctví: Proroctví z Fátimy (V.). Mýty a skutečnost [online]. 2013 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=proroctvi-z-fatimy-posledni-proroctvi&cisloclanku=2013050001
  [6] Nostradamus, Les Propheties, Pierre Rigaud. 1566. Dostupný z WWW: < http://www.propheties.it/1566-002%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Pierre%20Rigaud/slides/1566-002-158.htm  >
  [7] The Compleat Works of Nostradamus: compiled and entered in PDF format by Arcanaeum: 2003 [online]. [cit. 2017-01-01]. Viz také např. http://www.spiritual-knowledge.net/human/nostradamus-quatrains-10.php
  [8] Hospodářská apokalypsa - Bestie a její vláda nad obchodem: Armageddon IV. Mýty a skutečnost [online]. 2016 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2016020002
  [9] Proroctví z Fátimy - Tři tajemství: Proroctví z Fátimy (II.). Mýty a skutečnost [online]. 2013 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2013040001
  [10] Dva dopisy, které dělí 50 let- DOPLNĚNO!. Blog - KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra! [online]. 2017 [cit. 2017-01-16]. Dostupné z: https://vlkovobloguje.wordpress.com/2017/01/14/dva-dopisy-ktere-deli-50-let/
  [11] Přispěvatelé Wikipedie, Zákon o zásluhách Václava Havla [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2016, Datum poslední revize 6. 10. 2016, 11:58 UTC, [citováno 14. 01. 2017] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kon_o_z%C3%A1sluh%C3%A1ch_V%C3%A1clava_Havla&oldid=14180075 >
  [12] Václav Havel a ideál demokracie. Freeglobe.cz [online]. 2012 [cit. 2017-01-14]. Dostupné z: http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1474-vaclav-havel-a-ideal-demokracie.aspx
  [13] Myšlenkový svět Václava Havla. Revuepolitika.cz [online]. 2012 [cit. 2017-01-14]. Dostupné z: http://www.revuepolitika.cz/clanky/1646/myslenkovy-svet-vaclava-havla
  [14] Multikulturalismus jako politické náboženství: Mathieu Bock-Coté: Multiculturalisme comme religion politique, Paris: Cerf 2016. Argument [online]. 2017 [cit. 2017-01-14]. Dostupné z: http://casopisargument.cz/2017/01/12/multikulturalismus-jako-politicke-nabozenstvi/
  [15] ROK 2016 BYL PODLE ZPRÁVY ROKEM ZATÍM NEJHORŠÍCH PERZEKUCÍ KŘESŤANŮ. AC24.cz [online]. 2017 [cit. 2017-01-14]. Dostupné z: http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9595-2016-perzekuce-krestane


  Vydáno: 31.12.2016 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 07. 01. 2017 | Aktualizováno: 18. 01. 2017 | 28713 přečtení | Počet komentářů: 115 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.