Proroctví pro rok 2024

Autor: Pavel M <(at)>, Téma: Proroctví, Vydáno dne: 30. 12. 2023, Aktualizováno dne: 22. 01. 2024Mýty a skutečnost - Proroctví konce věku

Proroctví pro rok 2024

Na konci loňského roku jsme uvedli několik proroctví známých i méně známých proroků a jasnozřivých. Mnohá varování se evidentně plní, pro jiná se čas teprve naplňuje a jsou i věštby, kterým je obtížné zatím porozumět.[1]

Doposud jsou stále vysoce aktuální varování před zhoubnými úpravami genofondu lidstva. Nejčastěji k tomu dochází formou genové vakcinace či přesněji genovou terapií. Zhoubné účinky vakcinace jsou již zřejmé, byť se je globalistům stále daří zamlčovat. Nyní je k úpravám lidského genomu používána i forma orální, prostřednictvím upravených potravin. Znehodnocována je i pitná voda.

Dalším vektorem útoku na lidstvo je "ochrana" životního prostředí. Jménem "Zeleného údělu" jsou ničeny podmínky existence zdravé lidské společnosti. Těžkými kovy je zamořován vzduch a filtrováno sluneční záření. Je omezována soběstačnost v produkci potravin, zaváděny znehodnocené i geneticky upravené potraviny, produkty vyráběné z hmyzu atd. I varování v tomto směru zde již byla dána.

S výše uvedeným souvisí i snaha globalistů unifikovat, omezit, a řídit životy lidí k úpadku lidstva a nadvládě nad ním. Zavádění dalších a dalších regulací, restrikcí a cenzury. Vývoj umělé inteligence, digitalizace veškerých aspektů života, povinná digitální identifikace lidí, omezování fyzických peněz atd. Sběr vzorků DNA lidí, zkoumání genofondu vybraných národů, zejména Slovanů, vývoj věčných pandemií. Pobízení k deviacím, rozbití rodin i národů a izolaci jednotlivců s naprostou závislostí na systému moci. Přípravy Velkého resetu. I o tom jsme již psali, ostatně před tímto směrem vývoje lidské společnosti varuje již Janovo zjevení - závěrečná kniha Bible.

K řadě proroctví, vizí a varování k výše uvedeným trendům nyní na konci roku 2023 přidáme elspeň několik dalších z naší sbírky. Možná se stanou vysoce aktuálními práve v roce 2024.

PQM

S rokem 2023 spojujeme následující proroctví ze sbírky PQM: [2] 

  
Pavučiny neviděná vlákna,
zachvějí se do hluchoty,
tam peníze vyblednou jak barvy z plátna,
co čekat od falešné jistoty?
V zemích půlnočních, kde namísto vládců,
jen zrádné kopie,
moudrý před nimi zlato své ukryje.

 
  

Pokud správně rozumíme textu, neměli bychom si nechávat příliš mnoho peněz na bankovních účtech. A věřit vládnoucím politikům západní koalice již vůbec ne.

 

  
Kdo v zemi nesmírnou přemýšleti bude,
navzdory moci, která vězení tu hlídá,
jemu brána otevřena může býti všude,
kam cestou necestou se vydá.
Těm ostatním jen falešnou chytráků hostii,
chodíce v kruhu,
otrockou službu bestii.
 
  

Nenechme se uzavřít do kruhu propagandy hlavního proudu! To důležité může pramenit právě v místech, která jsou mocí a pohůnky označována jako dezinformační. Zkusme se otevřít myšlenkám i napohled bláznivým, právě to nám může otevřít cestu ke svobodě živého člověka.

 
  
Falešníků korunovaných, země ta ostrovní,
za vzor dobrých mravů vydávána světu,
však intriky a černota z ní pramení,
dvě země Slovanů přinutila k střetu.
Však ony v bratrství se opět spojí,
nastane čas Slovanů,
a škůdci výti budou ve své zatopené sloji.
 
  

Doufáme, že se tyto verše stanou aktuálními právě v příštích letech a mezi slovanskými zeměmi opět zavládne mír a bratrství.

 

Šťastný rok 2024 všem lidem dobré vůle!

 

  
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
 
  

List Efezským  (6:12-16)

 

PS: Doplnění 20. leden 2024

Řada proroctví zaněla v rámci setkání vládnoucích elit v Davosu. Asi nejzávažnější je nová epidemie X, která zakryje důsledky smrtící terapie genetickými vakcínami a poskytne záminku k dalšímu povinnému očkování.

Dále jsou předpovídána falešná zjevení, probouzení země, výpadky kybernetických systémů a bankovnívh služeb se ztrátou dat (včetně digitálních dokladů o vlastnictví). Transformace nahoru (povznesení) jedněch a transformace dolů (pád do otroctví )druhých.

Na české scéně lze očekávat vnitřní rozklad vlády s nebezpečím nové vlády ještě ničivější.

 


[1] Další proroctví pro rok 2023. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2022 [cit. 2023-12-30]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=dalsi-proroctvi-pro-rok-2023&cisloclanku=2022120003
[2] Proroctví ze sbírky označované PQM. Autor resp. vlastník je anonymní. Původ proroctví není znám. Některá slova originálu pocházejí ze staré řečtiny a latiny.

Vydáno: 30. 12. 2023