Kola času - Voynichův rukopis

Autor: Pavel M <(at)>, Téma: Proroctví, Vydáno dne: 10. 07. 2023, Aktualizováno dne: 18. 07. 2023

Konec věku (XIII.)

    

Konec věku XIII

Kola času - Voynichův rukopis

Nejpropracovanější středověkou koncepci kola času a střídání věků lze nalézt ve Voynichově rukopise.

Voynichův (Vojničův) rukopis je ilustrovanou knihou, napsanou zvláštním písmem a jazykem. Podle radiokarbonové datace pocházejí stránky rukopisu někdy z období  1404–1438 n. l.. Rukopis má spojitost s českým prostředím -  prvními známými vlastníky byli učenci z Prahy.[1]

Voynichův rukopis je psán jazykem, který se oficiálně dosud nepodařilo přeložit. Proto existuje řada teorií o obsahu knihy.[3]

Podle jedné z nich jde o sborník řady traktátů z oblasti bylinářství, lékařství, kosmologie či astrologie a nalezneme zde i různé lidské příběhy utvářející naši historii. V rámci kosmologie jsou popisovány principy fungování našeho světa či lidských osudů. Co je zajímavé pro naše téma jsou informace o časových cyklech, střídání věků a konci věku našeho.[a]

  
Obr. Dvě stránky Voynichova rukopisu. V současné době je text ve vlastnictví Yaleovy univerzity pod označením MS 408. Zde je udáváno rozmezí vzniku cca. 1401-1599 n. l.[2]

Kolo času

Na straně 67v nalezneme následující vyobrazení:[b]

 

Obrázek vpravo (67v1) zobrazuje kolo času. Dva spojené paprsky "slunce" ukazují na ciferníku počátek velkého cyklu. Tři hvězdy vybarvené zeleně označují vždy začátek určitého věku (s koncem věku předchozího). V rámci velkého cyklu tedy došlo ke dvěma zánikům lidské civilizace. Černě vybarvená hvězda (vedle třetí zelené hvězdy) označuje konec našeho věku.

Další tři výseče (ve směru hodinových ručiček) popisují postupnou obnovu našeho světa, až do nového začátku.

Armageddon našeho věku je popisován na sousedící straně rukopisu. Schéma (strana 67v2) popisuje čtyři události či síly, které způsobí armageddon: zemětřesení, povodně, záření a oheň/výbuch (zřejmě jaderný). Tyto síly budou působit na zeměplochu znázorněnou uprostřed. Země (resp. náš věk v podobě šesticípé hvězdy) je rozbíjena vírem sil:


Obr. Detail - země (zeměplocha) v ničivém víru.

  
Obr. Detail - tři zeleně vybarvené hvězdy označují tři konce. Černě vybarvená hvězda (označena šipkou) označuje na ciferníku konec našeho věku.
U každé z destrukčních sil jsou stručně znázorněny okolnosti jejich vzniku. Například tříbarevná malůvka (viz obr. vpravo) zobrazuje oblohu (modře), zemi (červeně/hnědě) a vodu (zeleně).       
   Na Zemi a náš věk působí radiálně čtyři síly. V opačném směru, ze Země, vycházejí rovněž čtyři síly v podobě malých obláčků výbuchů (viz obr. vlevo). To představuje zajímavou koncepci Voynichova rukopisu, kdy se zánikem určitých prvků života na Zemi jsou zároveň uvolňovány zárodky pro vznik nového života někde jinde.

Zde si dovolíme odbočit. V roce 2023 jsme mohli zaznamenat série agrosymbolů (tzv. kruhy v obilí) zobrazující postupně děje, které lze očekávat v blízké budoucnosti v souvislosti s koncem našeho věku. Věnujme se prvé sérii, popisující nebezpečí pro život na zemi.

První letošní agrosymbol byl zaznamenán 28. května 2023 v jihozápadní Anglii, v hrabství Wiltshire. Odstartoval sérii několika symbolů, které vznikly v průběhu dalších zhruba čtrnácti dní v uvedeném hrabství. Uveďme prvý a poslední symbol:[c]


Obr. Agrosymbol, Wiltshire (Broad Hinton, nr Winterbourne Bassett).
28. 05. 2023
[4]
 
Obr. Agrosymbol, Wiltshire (Roundway Down, Nr Devizes).
11. 06. 2023
[5]

Podle vizionářů varuje prvý agrosymbol na blížící se síly destrukce, které naše životy a zemi symbolicky rozemelou jako v mlýnku či sekačce. Dalším agrosymbolům, následujícím v řadě za sebou, se budeme věnovat v samostatném článku. Ukazují například nebezpeční jaderných výbuchů (Wiltshire 4. 6. 2023) nebo destruktivního záření, přirozeného či umělého původu (Wiltshire 7. 6. 2023). Krátká série je zakončena agrosymbolem představujícím Zemi (zeměplochu), která je vnitřně přeformátována čtyřmi silami, ale zároveň z ní vycházejí ven čtyři "výtrysky" nesoucí zárodky nového života.

Pokud spojíme oba agrosymboly do jediného, nelze se ubránit pocitu, že podobná symbolika konce našeho věku je použita i ve Voynichově rukopise:

 

 

--- pokračování příště ---

 


[a] Existuje řada různých teorií o autorovi rukopisu stejně jako o jeho obsahu a účelu.
[b] Používáme číslování stránek dle Beinecke rare Book and manuscript Library. levá (rubová) stránka je označena písmenem v (verso), pravá (lícová) stránka nese písmeno r (recto).
[c] Na tuto sérii navazuje další série agrosymbolů, která podle některých teorií varuje před snahou změnit lidské buňky resp. genom.

[1] Přispěvatelé Wikipedie, Voynichův rukopis [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2023, Datum poslední revize 21. 01. 2023, 04:30 UTC, [citováno 10. 07. 2023] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Voynich%C5%AFv_rukopis&oldid=22366114 >
[2] Cipher manuscript, Beinecke MS 408: Voynich manuscript. Yale University Library [online]. [cit. 2023-07-10]. Dostupné z: https://collections.library.yale.edu/catalog/2002046
[3] Voynichův rukopis: Nejzáhadnější kniha světa. Enigma, CAD Press, 2012. ISBN 978-80-88969-60-0.
[4] Broad Hinton, nr Winterbourne Bassett. Wiltshire. Reported 28th May. Crop circle connector [online]. 2023 [cit. 2023-07-18]. Dostupné z: http://cropcircleconnector.com/2023/broadhinton/broadhinton2023.html
[5] Roundway Down, Nr Devizes, Wiltshire. Reported 11th June. Crop circle connector [online]. 2023 [cit. 2023-07-18]. Dostupné z: http://cropcircleconnector.com/2023/RoundwayDown/RoundwayDown2023a.html

 

    


Vydáno: 10. 07. 2023