Stromy, dárci zemské energie

Autor: JaMi <(at)>, Téma: Duše zahrady, Vydáno dne: 21. 08. 2022

Duše zahrady (19.)

    

Duše zahrady (19.)        

Stromy, dárci zemské energie

 


Slyšte to, starší,
pozorně naslouchejte, všichni obyvatelé země:
Stalo se něco takového za vašich dnů
anebo za dnů vašich otců?

 (Bible, Jóel 1:12)
 

 

O důležitosti stromů jsme již se zahrádkou rozprávěli mnohokrát. Jednou z blahodárných vlastností vzrostlých stromů, která zde doposud nebyla zmíněna, je schopnost stromů vysílat energii země po okolí. Stromy slouží jako vysílače energie vyvěrající z hlubin země.

Naše rodná zem má veliký dar - je zde nebývalý počet podzemních zdrojů energie. Ta proudí z hlubin země na povrch, k velkému užitku lidem v daném místě pobývajícím. Proud posvátné energie však bývá plošně omezen. Jinak je tomu, pokud v místě rostou stromy. Vzrostlý les dokáže energii rozprostřít po širém okolí.

České Švýcarsko bylo takovým místem. Je zde jeden z nejsilnějších zdrojů zemské energie. Stromy pak tuto energii rozdávaly svými korunami daleko po okolních zemích. Tomu je již konec. Tak, jak bylo již dříve zaslepeno několik posvátných míst v naší zemi, bylo vypáleno i toto místo. Nejrozsáhlejší požár v České republice se rozhořel 24. července 2022 a zasáhl plochu o velikosti přes 1000 hektarů.

Místo nádherných zelených masivů zde již dlouhý čas byly jen hřbitovy uschlých stromů nebo holopláně, tragické pozůstatky zelené politiky. Pak stačilo jen rozdělat oheň a neštěstí pro širou zemi je hotovo. O nedostatečné podpoře při hašení požáru ze strany vlády a kraje již bylo napsáno mnohé. Je hanbou, že naše země nemá ani jediné hasící letadlo s velkokapacitní nádrží, a musí čekat na pomoc z jiných zemí. Navíc, o pomoc hasicích letadel požádaly kompetentní orgány až téměř týden po propuknutí požáru. Pomohly i staré dobré ruské vrtulníky ze Slovenska, když naše armáda zaspala. Zato se nyní připravuje nákup 24 amerických stihaček F-35, které sice právě mají v USA zákaz létání, ale na druhé straně jsou schopné nést atomové bomby a proniknout nad Moskvu. Roční náklady na provoz se odhadují na zhruba 12 miliard korun.

 


Vinná réva uschla, zvadl fíkovník,
granátový strom i datlovník a jabloň,
všechno polní stromoví je suché.
Lidským synům vyschl zdroj veselí.

(Bible, Jóel 1:2)
 

 


    


Vydáno: 21. 8. 2022