Bílí a černí lidé (II.) - Konec času

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Prvotní mýty, Vydáno dne: 31. 08. 2018, Aktualizováno dne: 10. 09. 2018

Mýty prvotního času - konec času

    

Mýty         Mýty prvotního času

 

Bílí a černí lidé - konec času

Kdysi dávno vznikly dvě lidské rasy - bílá a černá. V cyklech lidských dějin, střídavě věk po věku, jedna rasa získává převahu nad druhou. Až lidé dostatečně zmoudří a jejich duše vyspějí, budou obě rasy žít v harmonii a rozdělení lidí jejich barvou ztratí svůj význam.
Stane se to v našem věku? Nebo jsme již zabloudili příliš daleko?
 

 

Bílý a černý kontinent

Staré mýty vyprávějí, že kdysi zde žili lidé pouze v jedné jediné, převeliké zemi. Země byla jejich Matkou, starala se o ně a oni ji měli v pokorné úctě. Lidé však chtěli víc a více. Nestačilo jim to, co dostávali. Do jejich srdcí se vkradlo zlo.
Aby se zlo příliš rychle nevzmáhalo a lidé nezahubili sebe ani svou Matku, byli rozděleni a odděleni. Začali se lišit i svou barvou kůže a naturelem. Prapůvodní, celistvá země byla rozdělena na několik menších. Lidem s černou barvou kůže byl dán za domov jeden kontinent, lidem s bílou barvou kůže zase druhý. Obě země však zůstaly blízko sebe, aby bílí a černí lidé měli stále k sobě blízko a mohli si vzájemně pomáhat ale i omezovat v přílišném, nebezpečném růstu. Lidé obou ras, dokud nezmoudří, měli žít na oddělených kontinentech, aby nedocházelo k rozmíškám a bojům.

Každá země měla svého nebeského patrona - ochránce. Ozvěna této tradice se dochovala i v Hebrejské Bibli, ovšem tam pozornost věnována Izraelitům a jejich bohu Yahwemu:


Obr. Verše z 5. knihy Mojžíšovy (Deuteronomium)
- překlad z nejstarších dochovaných svitků z Kumránu u Mrtvého moře (QBE).[1]

Deuteronomium 32:8-12 [a]
     Když Nejvyšší předal národům jejich dědictví, když rozdělil lidsvo, stanovil lidem hranice podle počtu dětí Boha.
Yahweho podílem je jeho lid, Jákob je mnoho z jeho dědictví.
V pouštní krajině ho našel, v pustině divé, kvílící. Ochraňoval jej a pečoval o něj, jak oko v hlavě chránil jej.
Jako když orlice bdí nad hnízdem a vznáší se nad svými mladými, křídly rozpjatými v pádu chytí je a dál je nese na svých perutích.
Yahweh sám je takto provázel, žádný cizí bůh nebyl s ním!

 

Svět byl nastaven tak, aby každá rasa nejlépe prosperovala v jí dané zemi a hranicích. Černá rasa na černém kontinentu, bílá rasa na kontinentu bílém. Pokud by se jedna rasa snažila obsadit zemi té druhé, dříve nebo později by za to zaplatila nepřízní a útrapami.

Konec času

Bylo předpovězeno, že obě rasy se budou snažit ovládnout jedna druhou a zabrat jejich zemi. Chvíli bude čas pro jednu rasu, chvíli pro druhou. Lidé obou ras budou k potěše Stvořitele spolupracovat a pomáhat si. Budou se však také zneužívat, vykořisťovat a zotročovat. Všeho od času do času.

Pro konec času bylo dáno i toto proroctví o bílé a černé zemi:[b]

Bílí lidé ve své zemi boží,
až se čas světa nachýlí,
útoky na ně se zmnoží.
Černí lidé z černé země
bílou zemi zaplaví.
Nejen ploty, nejen boje
nemoci zlé je zastaví.

Proroctví zřejmě hovoří o Evropě (země bílých lidí) a Africe (černá země černých lidí). To, že probíhající migrace Afričanů do Evropy vyvolá občanské nepokoje, krveprolití a možná i občanskou válku, je již zcela zřejmé. Zajímavé je, že se zde píše o nemocech zlých, které by měly migraci zastavit či omezit.

Migrace je vyvolána dvěmi sílami a záměry. Prvým záměrem je připravit (násilně přeprogramovat) lidstvo na mnohem zhoubnější invazi v budoucnu. Cílem druhé síly je nedopustit pokojné sbližování lidí obou kontinetů. Obyvatelé Afriky a Evropy ještě zdaleka nejsou připraveni na harmonickou koexistenci a následné splynutí obou ras. Masívní a násilná migrace má tomuto zabránit a vyvolat nepřátelství mezi oběma kontinenty.

Africkým mladíkům je slibován bezstarostný život v zaslíbené Evropě, bez práce a povinností, s mnohými požitky, které jim budou volně k dispozici. Jakmile dorazí na kontinnet, dožadují se samozřejmě splnění slibů. Evropané jsou však překvapeni netolerancí, nevděčností a agresivitou  migrantů, nutností přizpůsobovat se kultuře a zvyklostem hostů, Evropanům se nelíbí, že musí ještě více pracovat, aby zde nezvaní návštěvníci mohli žít bez práce. Prvotní povinností evropských států vždy byla ochrana svých obyvatel. To lidé začínají postrádat a svou nespokojenost budou obracet nejen proti migrantům ale i proti vládám a státní moci včetně EU. Frustrace tak poroste na obou stranách a dříve či později vypuknou otevřené konflikty.

Mars a zatmění Luny

Koncem července 2018 nastalo úplné zatmění Měsíce při velkém přiblížení Marsu. Vizionáři kladou zmíněným nebeským jevům klíčový význam. O den dříve (26. července 2018) mělo prý dojít k zásadnímu přelomu v osudech našeho světa, přepólování energie - změně rovnováhy sil, ale nikoliv k prospěchu člověka. Pro civilizaci tohoto věku skončil klid před bouří, která naplno propuká.

Lidská společnost se otevřela zlu a chaosu. Mars ukázal, že v mnohých lidech prudce vzroste agresivita ale také síla bojovat za náš svět, chránit svou rodinu, obec i zemi. Byla ohlášena doba, kdy masky mámení padají a zlo již nelze skrývat.[2]

  
Obr. Zatmění Luny a Mars. Itálie
27. července 2018.
[3]

Od znamení na nebesích uplynul více, než jeden měsíc. Jak pokračuje sbližování lidí černého a bílého kontinetu?

Afričané již běžně používají násilí při překonávání hranic do EU. Již 26. července proniko násilím 600 migrantů z Maroka do severoafrické španělské enklávy Ceuta. Migranti útočili nehašeným vápnem a zápalnými lahvemi či sprejovými lahvemi s hořlavými látkami. 15 španělských policistů utrpělo zranění.[4]
Koncem srpna 300 mladíků ze subsaharské Afriky opět zaútočilo v Ceutě. Více než stovce z nich se bezpečnostní bariéru s ostnatým drátem podařilo překonat. Na španělské policisty útočili nehašeným vápnem a kyselinou. Několik  policistů utrpělo popáleniny.[5] [c]

 

 

  
Obr. Přes sto migrantů proniklo v srpnu 2018 do španělské Ceuty, útočili nehašeným vápnem a kyselinou.[5]

Kromě zemí V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) se již vůči migraci otevřeně postavily i Rakousko a Itálie. Čekají se volby ve Švédsku, kde má silně posílit protiimigrantská strana.[d]

Koncem srpna 2018 došlo v německém Chemnitzu (Saská Kamenice), na městských slavnostech, k vraždě a pokusu o znásilnění. Útočníky byli dva migranti z Blízkého východu. Hned druhý den vyšlo do ulic 1000 protestujících. I v Německu již lidé mají dost násilí ze strany migrantů. 1. září již v Saské Kamenici demonstrovalo přes 10 tisíc lidí. Zamezit demostracím přijelo 1800 policistů s obrněnými vozy. Zraněno bylo devět lidí. Mainstreamová média označují protestující v Chemnitzu za neonacisty. Fotografie však ukazují normální muže, ženy a děti kteří protestují proti tomu, že jsou napadáni a zabíjeni hosty z Afriky, která do Evropy pozvala jejich hlava státu. Protesty budou pokračovat a Německo zřejmě směřuje k nepokojům a možná i občanské válce.

Uplynul měsíc od varovného znamení na obloze. Migranti z černého kontinentu již běžně překonávají ploty na hranicích s EU za užití násilí. Pokračují útoky migrantů na domácí obyvatelstvo včetně znásilňování a zabíjení. Evropané se začínají bránit a přestávají věřit svým vládám. Vlny nepokojů se rozlévají, začínají boje právě tak, jak varuje proroctví o bílém a černém kontinentu na konci času. Jen jedno varování se zatím nenaplnilo. Nové nemoce zatím postihují spíše domorodé obyvatele bílého kontinentu než nezvané hosty z Afriky. Zda do hry vstoupí i skrytá obrana kontinentu vůči cizincům, jak o tom hovoří staré tradice, a zda se objeví nemoce, které zastaví migrační vlny, poznáme.

Předchozí článek - Bílí a černí lidé  

 


[a] Viz také YHWH II. Hospodin, Nejvyšší? či Elóhím II. Henoteismus v Bibli, společenství elóhím.
[b] Přepis a překlad - autor textu.
[c] Na druhou stranu si položme otázku, proč Španělé stále ještě okupují část afrického kontinentu. Ceuta a Melilla na pobřeží severní Afriky jsou stále považovány Španělskem za jejich území. Nelze se divit, že Afričané využívají města k ilegální migraci do EU.
[d] Ve švédských volbách (9. 9. 2018) zvítězil vládnoucí středolevý blok s 40,6 procenta hlasů, nacionalističtí protiimigrační Švédští demokraté však získali 17,6 procenta a jsou tak nejvíce posilující stranou v zemi. Šéf Švédských demokratů Jimmy Akesson uvedl, že se považuje za velké vítěze voleb. "Získáme velký vliv na to, co se ve Švédsku v nadcházejících týdnech, měsících a letech bude dít,“ uvedl.

[1] QBE - Martin Abegg, Peter Flint, Eugene Ulrich. The Dead Sea Scrolls Bible. The Oldest Known Bible Translated for the First Time into English. New York: HarperOne. 1999
Použit sw Bibleworks verze 10.0.4.114.
[2] Zatmění Luny 27. 7. 2018. Mýty a skutečnost [online]. 2018 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=zatmeni-luny-27-7-2018&cisloclanku=2018070003
[3] Beautiful photos! Full moon eclipse and Mars. EarthSky Communications Inc. [online]. 2018 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: http://earthsky.org/todays-image/photos-full-moon-eclipse-and-mars-july-27-2018
[4] Do španělské Ceuty násilně pronikli migranti, útočili vápnem a plamenomety. IDnes.cz [online]. 2018 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/migranti-spanelsko-ceuta-maroko-dab-/zahranicni.aspx?c=A180726_140757_zahranicni_dtt
[5] Přes sto migrantů proniklo do španělské Ceuty, útočili nehašeným vápnem a kyselinou. IDnes.cz [online]. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/481247-pres-sto-migrantu-proniklo-do-spanelske-ceuty-utocili-nehasenym-vapnem-a-kyselinou.html
    


Vytvořeno: 29. 8. 2018