Černé historky ze života - 2014/10

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 06. 11. 2014, Aktualizováno dne: 06. 11. 2014Mýty a skutečnost

Černé historky ze života - 2014/10

31.10.2014 Volby na Ukrajině

Volby potvrdily rozdělení země na SZ část s Kyjevem a JV část (Novorusko tvořené Doněckou a Luhanskou lidovou republikou). Novorusko tak zatím uhájilo své místo na zemi a volby jednoznačně potvrdily oprávněnost jeho existence.

 Volby v DLR a LLR měly vysokou účast. Současný premiér DLR Alexandr Zacharčenko obdržel přes 80% hlasů, premiér LLR získal 63% hlasů. Oba se tak stávají prvými prezidenty v lidových republikách. Pozorovatelé potvrdili korektnost voleb.   
Novorossija - vlajka.

Právo národa na sebeurčení je zakotveno i v Chartě OSN. Přání většiny obyvatel Novoruska však není v souladu s cíli NWO a proto volby nebyly uznány západními zeměmi. Daly tak opět jasně najevo, že lidové hlasování, základní prvek demokracie, platí jen při shodě s jejich zájmy.

20.10.2014 Žádný strom neroste do nebe

Končí doba, kdy se jedna země prohlásila za vyvolenou a usilovala  řídit všechny ostatní. Tato doba nadvlády USA přinesla regionální konflikty a války, největší nucenou migraci lidí v našich dějinách, eskalaci terorismu, náboženského fanatismu a neonacismu.
Toto je jedovaté ovoce, které nyní sklízíme. Opět je zde doba, kdy platí, co již jednou řekl Jan Křtitel: Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

10.10.2014 Válka NWO o světovou nadvládu

Události na Ukrajině jasně ukazují, že vládci NWO a USA by se neostýchali rozpoutat další světovou válku, opět v Evropě. A pokud se to nepodaří, pak chtějí alespoň oslabit Rusko a Čínu, rozbít spolupráci mezi evropskými státy a Ruskem a připoutat Evropu k sobě vojensky i ekonomicky. Byrokrati v EU tomu všemožně napomáhají.
 

Elita NWO a USA ztrácí nadvládu nad světem. Z posledních sil se tedy snaží rozsévat chaos všude tam, kde cítí konkurenci. Vyvolali chaos a zmar na Středním východě - zničili Irák avšak útok na Sýrii a  Irán překazilo Rusko. Odplatou tedy přišla revoluce na Ukrajině. Po ní se má chaos přesunout do Ruska a současně z Honkongu do Číny. Ukrajinu se roztrhnout podařilo a vypukla zde občanská válka, kterou bude USA dále podporovat. Nyní usiluje o rozbití vztahů mezi evropskými státy a Ruskem. Pak by mělo dojít k ovládnutí Ruska a Číny.
Stále více a více lidí však prohlédá a nedovolí další světovou válku.

5.10.2014 V Evropě nám roste neonacistický stát

Za podpory USA a EU nám v Evropě roste nacistická Ukrajina. Stát, který živí svůj lid kultem teroru, lži a zastrašování, otravuje jej vštěpováním ideologie etnické výlučnosti a nenávisti k jiným národům. Stát, kde moc získala junta krvavým převratem a kde proti vlastnímu obyvatelstvu je nasazována armáda a trestné soukromé bataliony pod neonacistickými prapory. Stát, kde jsou lidé s jinými názory označeni za podřadné bytosti či teroristy a upalováni či hromadně zabíjeni raketami, děly a tanky. 

1.10.2014 Čtvrtý jezdec Apokalypsy?

Zjevení 6-8: A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Peklo. A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a šelmami země."

Současnost 2014: Ebola, Marburg, Enterovirus, Chikungunya...

 


Černé historky ze života - 2014/09


Vytvořeno: 10/2014