Černé historky ze života - 2014/08

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 01. 08. 2014, Aktualizováno dne: 26. 08. 2014Mýty a skutečnost

Černé historky ze života - 2014/08

 

20.8.2014 Uzdravení z Ruska

Události posledních několika let ukazují v plné nahotě zkaženost a pokrytectví vůdčích elit západní civilizace. Liberální demokracie a Nový světový řád vedou člověka na cestu zkázy svou demagogií, tekutým myšlením, relativizací dobra a zla, prosazováním "dobra" prostředky zla.

V Rusku však klíčí nová naděje pro uzdravení naší civilizace. Lidé se tam snaží nalézat rozdíl mezi dobrem a zlem, pravdou a lží. Je to cesta klopotná, plná nástrah. Ruská společnost se však obrozuje a přejme jí, aby pokračovala po dobré cestě. Přejme nám všem východ slunce   naděje k obrození zdravého života.

18.8.2014 Pražská hrdost
Prahou opět prošel "PraguePride" - průvod hrdosti  nad sexuálními deviacemi a zkažeností. V čele průvodu šli sponzoři - američtí diplomaté, aby všem deviantům ukazovali cestu. Následovali polonazí muži vedoucí na obojku jiné muže, další mužové bičující své nahé otroky, vzájemně se olizující skupiny lidí a jiné hrdé výjevy.   
[1]

Několik lidí mělo drzost posadit se jim do cesty a rušit veselé oslavy perverznosti. Policie ČR tyto rozvratníky odtáhla a zatkla. A tak je Praha opět o něco hrdější, tolerantnější a šťastnější.

Duha nad Prahou

LGBT komunita si za svůj symbol zvolila duhu. V Bibli je psáno, že po potopě, kterou Hospodin potrestal člověka za jeho zkaženost, uzavřel s lidstvem smlouvu: Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi." Řekl pak Bůh Noemu: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi." (Gen 9:14-17)

Za svou zkaženost by tedy již člověk neměl být potrestán vodou potopy. Je zde však také oheň. A je jen náhoda, že Severní Americe i Praze je předpovězen zánik ve vodě a ohni?
[1] MALÝ, Michal. Devianti v ulicích chráněni. Kritici těchto ohavností trestáni. Časy se mění. Kdysi byl Jonák potrestán, když propagoval diskotéku nahými slečnami, které vozil autem po Praze. Dnes deviatní prasta souloží přímo v ulicích. Bezpolitickekorektnosti.cz [online]. 24. Srpen 2014 [cit. 2014-08-25]. Dostupné z: http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=24900 

14.8.2014 1914 - 2014

V roce 1914 Evropa omámeně vešla v největší válku svých novodobých dějin. Několik člověku nepřátelských našeptávačů, pomlouvačů a pokušitelů rozeselo zlobu a dovedlo lidstvo téměř k sebezničení. 

Dnes, po stu letech, i zde v naší zemi opět znějí hlasy našeptávačů, pokušitelů, protivníků člověka.  K.Schwarzenberg, A.Vondra, M.Bursík, T.Halík, K.Janeček, J.Štětina, M.Kocáb... budeme jim stále naslouchat? Budou nás stále klamat maskou pravdolásky, humanismu a demokracie? Jsme opravdu připraveni obětovat svou životní úroveň, zdraví či životy pro slávu Nového světového řádu elit? Zaprodáme a zničíme naši zemi a sami sebe?

10.8.2014 Teorie chaosu v mezinárodní politice USA

USA šla po 2.světové válce od jednoho válečného neúspěchu k druhému - Korea, Vietnam, Irák, Afghánistán... Možná proto, že od boje s německým fašismem bylo všechno další americké válčení nespravedlivé.

Po neúspěších v přímých válkách USA přišla s novou taktikou , vyvolat v dané zemi chaos, tento chaos řídit a mít z toho užitek - Jugoslávie, Libye, Venezuela, Sýrie a barevné revoluce v mnoha dalších zemích... ovlivňování prostřednictvím neziskových organizací a amerických velvyslanců, sponzorování a propagace protivládních sil a akcí, stáže a řízení prodejných politiků i nejvyšších státních úřadníků, posílání poradců, podpora extremistů a revolucionářů, destrukce nespolupracujících politických stran, ekonomická a  hospodářská destabilizace, podněcování demonstrací, vyvolávání nepokojů, vzájemné nevraživosti a násilí, krvavé provokace, financování žoldáků, chaos...

Nyní je na řadě největší překážka ovládnutí světa - Rusko. Předpolím je Ukrajina. USA zde investovala v uplynulých létech 4 miliardy dolarů k "posílení demokracie" - občanské válce. Eurokraté přispěli dalšími 500 miliony Eur. Pro příští rok USA plánuje cvičit a vyzbrojovat ukrajinskou Národní gardu složenou z neofašistických organizací a vytvořit zde svazek s NATO. Po Ukrajině by měl řízený chaos přejít do Ruska a pak i do Číny.

Problém je v tom, že chaos lze vyvolat ale nelze jej řídit.

7.8.2014 Zdrženlivé Rusko a polská jablíčka

Rusko zachovává podivuhodnou zdrženlivost v ukrajinské krizi. Kyjevská junta již zabila při své kárné operaci na jihovýchodě země stovky rusky mluvících obyvatel. Zhruba půl milionu Ukrajinců se již uchýlilo do Ruska. O azyl v Rusku nyní žádají i stovky ukrajinských vojáků.

USA a EU zavádějí stále další sankce vůči Rusku i přesto, že OSN potvrdila neúčast Ruska v eskalaci konfliktu na Ukrajině.[1] Rusko je nepodloženě obviňováno ze sestřelení civilního letadla nad Ukrajinou.
Konflikt na Ukrajině podporuje USA finančně i přímou účastí vojenských poradců. EU zrušilo svůj zákaz dovozu zbraní na Ukrajinu. Na straně kyjevské neonacistické junty bojují cizí žoldáci včetně mnoha Poláků.V Polsku se připravuje zřízení největší základny NATO.
Polsko si stěžuje, že Rusko přestalo nakupovat jejich jablka a žádá EU o štědrou kompenzaci.
Rusko zatím odmítá jen polská jablíčka. Neskončí však brzy jeho zdrženlivost?

[1] MZV RF: Závěry OSN potvrzují neúčast Ruska v eskalaci konfliktu na Ukrajině. [online]. 1.8.2014 [cit. 2014-08-07]. Dostupné z: http://czech.ruvr.ru/news/2014_08_01/MZV-RF-Zavery-OSN-potvrzuji-neucast-Ruska-v-eskalaci-konfliktu-na-Ukrajine-5024/ 
5.8.2014 Kyjevská junta nasazuje nejničivější zbraně
Vojsko kyjevské junty počtem a výzbrojí více než desetinásobně převyšuje obránce Novoruska. Přesto se na několika místech dostalo do obklíčení. Morálka útočníků upadá, stále častěji dochází k dezercím či odmítání zabíjet své bývalé ukrajinské spoluobčany. Další Ukrajinci odmítají rukovat do armády. Nejhorlivějšími bojovníky zůstávají soukromé armády ukrajinských oligarchů, Národní garda s nacistickým Pravým sektorem a cizí žoldáci včetně polských.     

Nervozita kyjevských neofašistických vůdců zřejmě stoupá a začínají nasazovat ty nejničivější zbraně. Ukrajinské letectvo raketami ostřeluje milionový Doněck. Armáda začala útočit balistickými raketami s krátkým doletem i raketovými systémy s doletem přes 100 km. Od počátku občanské války na Ukrajině zahynulo podle odhadů přes 1500 lidí, dalších 4000 bylo zraněno. Podle odhadů OSN žije v oblastech zmítaných boji 3,9 milionu lidí.
   

1.8.2014 Tíseň z Člověka v tísni

V Luhanské republice hrozí humanitární katastrofa. Ukrajinská armáda odřízla obyvatele od dodávek potravin i elektřiny. Dochází pitná voda. Rodiny, kterým se podaří z obklíčených oblastí uprchnout, hledají záchranu za hranicemi s Ruskem. Jak v oblasti pomáhá česká humanitární organizace Člověk v tísni? Nijak. Obyvatelé jihovýchodní Ukrajiny se narodili na nesprávném místě, hovoří nesprávným jazykem a stojí na nesprávné straně barikády.

Není to tak dávno, kdy k nám organizace Člověk v tísni pomáhala organizovat velkolepé letecké převozy bijců zraněných na Majdanu. Nyní, kdy trpí tisíce lidí na jihovýchodě Ukrajiny, není o Člověku v tísni slyšet.

1.8.2014 Ukrajina aneb USA potřebují chaos a válku, ne BRICS

USA se stále považují za vládce našeho světa. Svou pozici světového hegemona se snaží udržovat řízeným chaosem, konflikty i otevřenými válkami bez ohledu na mezinárodní právo. 
Problém je, že USA se staly nejzadluženějším státem na zemi a hrozí insolvence amerických bank. Problém je, že vláda USA neprosazuje zájmy svých občanů ale zájmy Nového světového řádu a nadnárodních korporací. NWO se však nedaří budovat podle představ světových elit. Problém je, že mnoho jiných států odmítá nadvládu dolaru jako rezervní měny a vzniká geopolitiské a hospodářské společenství BRICS.  Problém je, území USA jsou stále silněji zasahováno přírodními živly. Problém je, že si frakováním ničí kritické zásoby pitné vody. Problém je, že všude, kam USA exportovala svou "demokracii", je dnes bída, neštěstí a chaos (Libye, Irák, Afghánistán, Ukrajina...).

Řešení krize mohou vládcové USA/WTO hledat v nové studené válce či dokonce válečném konfliktu evropských států s Ruskem. To by oslabilo oba konkurenty USA, ochránilo dolar před pádem, umožnilo získat vojenské zakázky a nové provincie, zdroje surovin a trh. Vše nasvědčuje tomu, že se USA rozhodla vyvolat nepřátelství a válečný konflikt, který by se měl odehrát na území evropských států a Ruska. To je i původ a podstata krize na Ukrajině.

1.8.2014 Apokalypsa - NWO

Souboj dvou sil se stává zřetelnější. Na jedné straně stojí neoliberální "demokracie" reprezentovaná zejména politikou USA a jjeich vazalů v EU. Cílem je upevnit Nový světový řád (NWO), kde vše je řízeno z jediného centra elitami, ovládajícími svět prostřednictvím globálních korporací a finančních, politických, humanitárních a vojenských organizací typu OSN, FED, WTO, EU, NATO... Funkce států je potlačována, tradiční politické strany ničeny a regionálních vlád se ujímají oligarchové reprezentující již nezakrytě propojení politiky, byznysu a médií s cílem sloužit sobě a nadnárodním zájmům elit.  Za podpory politiků a médií jsou ničeny tradiční pilíře společnosti (rodina, vztah k domovu a vlasti, náboženská víra) ve jménu lidských práv, multikulturalismu, náboženského synkretismu, genderismu a podpory sexuální nevázanosti a deviací. Tlak na "volný" trh a kapitál ničí lokální zdroje a činí všechny závislými. Lidé jsou odposloucháváni, sledováni a manipulováni.   

Soukolí NWO se však zadrhává.


Černé historky ze života - 2014/07


Vytvořeno: 08/2014