Marie Magdaléna VIII. - Ježíš a jeho žena Marie Magdaléna - nejstarší důkazy

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Marie Magdalská, Vydáno dne: 19. 09. 2012, Aktualizováno dne: 20. 09. 2012

Marie Magdaléna VIII. - Ježíš a jeho žena Marie Magdaléna - nejstarší důkazy

Marie Magdaléna (VIII.)

Ježíš a jeho žena Marie Magdaléna - nejstarší důkazy

 

Věřili  první křesťané, že Ježíš měl ženu a tou byla Marie Magdaléna? Existují pro to důkazy či alespoň indicie?

 

Exile carpet - nejstarší zobrazení Marie Magdalské a Ježíše

Prozatím nejstarší všeobecně známé zobrazení svaté rodiny pochází z 2. století. Malý kobereček, používaný pravděpodobně prvními křesťany, může zobrazovat Ježíše,  Marii Magdalénu a jí podobnou světlovlasou holčičku.


Obr. Fragment koberce - tzv. Exile carpet. 2. stol. [1]

Vpravo je světlovlasá Marie Magdalská, vlevo holčička a níže uprostřed Ježíš Kristus (tkanina je zde silně porušena).

Kobereček pochází z období 150-180 n. l.  Je na něm zobrazeno celkem pět lidských postav resp. poprsí. Tři hlavy jsou obkrouženy svatozáří (prostřední a obě dvě v horní polovině obrazu).

Dvě horní tváře mají světlé vlasy, hlava vlevo je menší než ostatní, jedná se zřejmě o dítě podobající se obličeji vpravo, asi své matce. Ženu a dceru (obě se svatozáří) nese modrá loďka. Centrální figura je největší, obkroužena dvojnásobnou svatozáří. Pravděpodobně je zde zobrazen Ježíš Kristus.
       
Obr. Nákres hrubé rekonstrukce koberce.[1]

 

Obraz na koberci přesně odpovídá prastaré legendě o odjezdu Máří Magdalény z Palestiny po ukřižování Ježíše. Všechny uvedené detaily jsou v naprostém souladu s tradicí o útěku Ježíšovy rodiny. Marie byla světlovlasá s modrýma očima. Loď, která s Marií Magdalénou a jejím doprovodem přistála v jižní Francii byla modrá. Znak na čele byl znamením prvních křesťanů.[3] [4]  Viz také Marie Magdaléna VII. - Marie Magdaléna - poslední dny.

 

Ježíš řekl, moje žena... - nejstarší papyrus

Dosud nejstarším zpřístupněným textem, zmiňujícím Ježíše a jeho ženu, je fragment ze 4. stol. n. l. Ježíš zde brání svou ženu, Marii, zřejmě proti některému ze svých učedníků. Na papyru se mimo jiné píše: "Ježíš jim řekl: Má žena..." a v předchozím textu je uvedeno i jméno Marie. [2]

Na obou stranách zlomku papyru se dochovalo celkem 33 slov ve čtrnácti neúplných řádcích.

Přední strana (vpravo) uvádí 8 řádků koptského textu.

 
Obr. Koptský papyrus - Ježíš zde hovoří o své ženě. [2]

Anglický překlad podle Karen L. King:[2]

1) “not [to] me. My mother gave to me li[fe] … ”

2) The disciples said to Jesus, “

3) deny. Mary is worthy of it

4) ” Jesus said to them, “My wife

5) she will be able to be my disciple

6) Let wicked people swell up

7) As for me, I dwell with her in order to

8) an image

 

Text je psán v koptštině. Ve 3. a 4. století bylo v Alexandrii překládáno mnoho starších křesťanských textů do koptského jazyka. Také uvedený papyrus je pravděpodobně překladem staršího řeckého textu. Profesorka teologie (Harvard Divinity School) Karen Kingová se domnívá, že původní text vznikl ve 2. století n. l.

Text není důkazem, že Ježíš byl ženatý. Autor koptského překladu nemohl být Ježíšovým současníkem a původní text nemáme. Je však jasné, že v době vzniku křesťanství existovala skupina lidí věřících, že Ježíš měl ženu - Marii, pravděpodobně Marii Magdalénu.

 

*** pokračování příště ***


[1] National Geographic - Ancient X-Files - The Mystery of Mary Magdalene.
[2] Sabar Ariel. The Inside Story of a Controversial New Text About Jesus.  Smithsonian.com. September 18, 2012
[citováno 15. 08. 2012] < www.smithsonianmag.com/history-archaeology/The-Inside-Story-of-the-Controversial-New-Text-About-Jesus-170177076.html
>
[3] Burstein Dan, Keijzer Arne. Secrets of Mary Magdalene: The Untold Story of History’s Most Misunderstood Woman. 2006
[4] Cakes for the Queen of Heaven. Session 3: The Apostle Mary. arblackwell's Blog  [citováno 08. 08. 2012] < http://arblackwell.files.wordpress.com/2010/03/session8.pdf >


Vytvořeno: 19.09.2012