Bůh Bible II - Jména biblického Boha

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Bohové, Vydáno dne: 21. 03. 2004, Aktualizováno dne: 10. 02. 2024

Hebrejská Bible - Bohové -- Bůh Bible II - Jména biblického Boha

Bůh Bible II

Jména biblického Boha

Nejvyšší bůh je v Hebrejské Bibli označován následujícími jmény, epitety a osloveními:

Původní znění
dle WTT[1]

(bez punktace)

Transliterace
dle BHT[2]
Český překlad
dle CEP[3]
příp.jiné
Anglický překlad
dle KJV[4]příp.jiné
Poznámka.
 
yhwh1.gif (927 bytes) yhwh1_.gif (926 bytes) Hospodin Lord
Yahweh
YHWH či JHVH- Tetragrammaton, Yod He Waw He - osobní jméno izraelského boha. Někdy přepisováno jako Yahweh, Yehwah, Jáhve, Jahveh, Jehovah, Jehova

6 007x[5]
6 823x[6]

1. výskyty
Gn 2:4, Ex 3:2, Lv 1:1, Nu 1:1, Dt 1:3, Joz 1:1, Sd 1:2

Hospodin
Panovník
Pán
Nejvyšší
Lord
Jah
YH - zkrácená forma Yhwh. Někdy přepisován jako Yah, Jah, Yahh, Yaho, Yahu, Yeho

46x[5]
40x[7]

Ex 15:2, Ž 68:19, Iz 12:2 aj.

bohové
Bůh
 
gods
God
 
Elohim, Elohím
Plurál pojmu El či Eloah (bůh). Překládán v množném nebo jednotném (někdy chybně) čísle.

680x[5]

1. výskyty:
Gn 1:1, Ex 1:20, Nu 22:9, Dt 4:7, Joz 2:11, Sd 1:7 atd.

Bůh
bůh
God Eloah, Eloahh
Singulár - bůh.

49x[5]
55x
[7]

1. výskyty:
Dt 32:15, 2 Kr 32:15, Neh 9:17, Jb 4:9 aj.

Bůh (nebes, Izraele) God (of Heaven, of Israel) Elah, Elahh
Singulár - bůh.

aramejsky

Ezd 5:2, Da 2:19 aj.

elyon.gif (977 bytes) elyon_.gif (935 bytes) Nejvyšší

Bůh nejvyšší
Most High,
the God most high
Elyon, El Elyon, Eljón.
Samostatně nebo společně s El, Yhwh, Elohim. Označuje nadvládu boha[7] . Neznamená však jen označení boha.

1. výskyty:
Gn 14:18, Nu 24:16, Dt 26:19, Ž 7:17 aj.

Bůh ... ... god El, asyrsky ilu[6]
Běžné označení či jméno boha. Často ve spojení s přívlastkem (např. žárlivý bůh/el).

Gn 14:20, Ex 20:05, Dt 4:24 aj.
Všemohoucí,
Bůh všemohoucí,
Všemocný

dle nových poznatků
bůh/El hor

Almighty,

all powerful,
Omnipotens,
El Shadday
El Shadday, Šadday, Shadday, Shaddai, Šaddaj bůh/El hor[8], dříve překládáno jako Všemocný

44x[9]
48x (7x s El, ost.samostatně)

Gn 17:1, Ex 6:3, Nu 24:4 aj., většinou v Jb (31x)[7]

Neznamená však jen označení boha.

Pán, muž, hospodář, Baal, Bál Owner, husbend, Baal Baal

Byl zřejmě ekvivalentem Yhwh a zůstal součástí mnoha jmen (Jerubbaal, Ishbaal ...)[6] i pojmů (majitel, manžel...). Později jméno upadlo v nelibost.

61x [5]

Přesilný,
silný, mocný
mighty One,
strong One
Abir, Abhir, silný, strašlivý

Gn 49:24, Iz 1:24, Ž 132:2 aj.

Svatý (Bůh Izraele)

svatý (Izraelský)

Holy One (of Israel) Kedosh (Yisrael), Svatý (Izraele)

Iz 1:4, 2 Kr 19:22 aj.

Hospodin (náhrada Yhwh)

Panovník

Pán

LORD, Lord

Sovereign,
master

Adon, Adhon, Adoni, Adonai, Adonáj - pán, panovník
Později doplněno jako zástupné jméno Yhwh (LORD, Hospodin) ale i samostatně (Lord, panovník).

603x [5] (neznamená však jen označení boha)

1. výskyty:
Gn 15:2, Ex 4:10, Nu 14:17, Dt 10:17, Joz 3:11 aj.

Bůh věčný

Bůh silný, věčný

everlasting God

God of eternity, Eternal God, everlasting

El Olam, Bůh věčný příp.skrytý

Gn 21:33

      living El Hai
Bůh vševidoucí, Bůh vidění God seest me,
God of seeing, God who seest me, God of Vision
El Roi, Bůh vševidoucí

Gn 16:13

 

Él je Bůh Izraelův

Bůh silný, Bůh Izraelský

Elelohe-Israel.
 

the God of Israel, El, the God of Israel

El-Elohe-Israel

El Elohe Israel,
El Elohej-Jisrael,
El bůh Izraele

Gn 33:20

      Hero El Gibbor
Bůh z Bét-elu God of Bethel

God of Beth-el

El Betel, bůh z Bet-elu

Gn 31:13

Bůh, jenž dokončí

Bůh kterýž dokonává...

God that performeth

God that accomplisheth

El Gomer, bůh který dokončuje

Ž 57:3
        Eloah, arabsky ilah, aramejsky elah.[6]
Strach Izákův fear of Isaac

Awesome One (of Isaac)
Strach Izákův

Gn 31:42, 31:53

(ten)jenž vzbuzuje bázeň

Přehrozný

terrible

Fearful
feared
strikes terror

Vzbuzující bázeň, hrozný

Ž 47:3, 76:13 aj.

Žárlivý,


Bůh žárlivě milující,
Bůh horlivý

Jealous

jealous God, Zealous

Žárlivý

6x [5]

Ex 20:5, 34:14, Dt 4:24 aj.

Skála Rock

(Rock of Israel)

Zur, Tsur, Skála (Zur Yisrael)

2 S 23:3, Iz 30:29, Dt 32:4 aj.

(Hospodin) zástupů (Lord of )hosts

Yahweh Sabaoth,
LORD Almighty

Zebaot, Sabaoth, bůh zástupů (válečných, andělů aj.)

285x[7]
ale ne v Pentateuchu

1 S 1:3, 2 S 5:10, 1 Kr 18:15, 2 Kr 3:14 aj.

        the God of the armies of Israel

1 S 17:45

        God of Abraham, Isaac and Jacob

Gn 24:12, Ex 3:6

Bůh Šémův,
Bůh Semův
God of Shem,
God is Shem
Elohe Shem, Bůh Šémův

Gn 9:26

        of the Hebrews

Ex 3:18

JSEM I AM Ehyeh, Jsem

Ex 3:14


JSEM, KTERÝ JSEM

JSEM, KTERÝŽ JSEM

I AM THAT I AM

I AM WHO I AM

'I AM THAT WHICH I AM

Ehyeh Asher Ehyeh;
Jsem, který jsem

Ex 3:14

panovat
 

pan

Lord

Master, Mighty

Gevir, Gebir, Pán

Gn 27:29, 37

Pán (králů) Lord (of Kings) Mare, Pán

aramejsky

Da 2:47

(Nejvyšší má) moc (most High) ruleth

ruler

Shallit, (ten kdo má) moc

aramejsky

Da 4:17

Nejvyšší most High Illay, Nejvyšší

arabsky

Da 4:14

Mesiáš

         
kámen Izsraele

kámen Izraelův

Stone of Israel

Rock of Israel

Eben Yisrael

Gn 49:24

         
 

Předchozí - Identita nejvyššího boha

Pokračování - Identita nejvyššího biblického boha - Jsem který jsem


[1] Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 - 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition. /BHS či WTT/
V elektronické formě viz.[5]
.
[2] Anstey. Matthew. 2001. Transliterated BHS Hebrew Old Testament. /BHT/
V elektronické formě viz.[5]
.
[3] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
V elektronické formě viz.[5]
.
[4] KJV King James (1611/1769) Authorized Version.
V elektronické formě viz.[5].
[5] BibleWorks, LCC. BibleWorks 5.0 .020w. Hermeneutika Computer Bible Research software. 2001. www.bibleworks.com
[6] J.F.Mclaughlin. Names of God. JewishEncyklopedia.com
www.jewishencyclopedia.com/view_friendly.jsp?artid=52&letter=N
[7] R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. TWOT lexicon, The Theological Wordbook of the Old Testament. 1980. V elektronické formě viz.[5].
[8] Pojem 233.0 dle [7]:
...A second possibility, and this is the most widely accepted today, is that shadday is to be connected with the Akkadian word, šadu "mountain." Thus El Shaddai would translate into English something like "God/El of the mountain," i.e. God's abode...
[9] Výskyt vyhledán v Bibleworks[5] , některé pojmy z uvedeného počtu však neznamenají pojmenování boha, mají jiný význam.
   

Vydáno: 21. 03. 2004