Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Mýty a fakta o Sinai :
  "Mýty a fakta-Potvrzuje archeologie bibli? - kde vlastně šli Izrael ... " (Nezvěstná hora Sinaj)
 • Re: foustka?:
  "Máte pravdu, díky za upozornění! Hned opravím." (Václav Havel - český Faust)
 • foustka?:
  ""Představitelem ďábla - svůdce je zde pajdavý provokatér Fous ... " (Václav Havel - český Faust)
 • Re: LXX:
  "...chtělo." (Panna nebo mladá žena?)
 • radiokarbonová analýza:
  "Ta radiokarbonová analýza často blbne. Vychází z předpokladu, že ... " (Jericho)
 • Médo-peršané:
  "Zdarec, prorocké knihy prorockou řečí vyprávějí prorocká vidění ... " (Daniel III - Daniel 7)
 • Komentáře

  ke článku: Mýtus, mýty
  ze dne 07.08.2007, autor článku: Pavel Mat.

  Komentář ze dne: 07.08.2007 18:50:26     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Mýty
  Prv ako sa obšírnejšie vyjadrím ku tomuto článku chcem upozorniť, že citovaná definícia "čo je mýtus" nevysvetľuje napríklad astrononomicky presné data Dogonov o hviezde Sirius B. Definicie sú vždy iba akési snahy "zaškatuľkovať" to čo sa v danej chvíli vie o nejakej problematike. Znalosti Dogonov o systéme Síria určite niesú - citujem: "...racionální poznání ...... porozumění podložené lidskou zkušeností a citem"

  Mytológia Dogonov vrátane ich znalostí o Síriuse (pred koncom dokumentu) na adrese:

  http://eden-x.cz/download/africke.umeni .dogon.doc

  Komentář ze dne: 08.08.2007 15:03:08     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Pôvod mýtov
  Tento článok je síce dlhší, ale venujem sa v ňom len jednej téme – a to „pôvod mýtov“. Kratšie to napísať nejde, ak chcem dostatočne opísať svoj pohľad na fakty – v tomto prípade na dochované záznamy (písomné či ústne) mýtov rôznych národov. Chcem vyjadriť svoje presvedčenie na túto tému a prosím tých, čo by ma tu radšej nevideli - aby pochopili, že na to je tu možnosť diskutovať, aby ľudia vyjadrili svoj názor.
  Uvádzam najprv úryvok z citovaného slovníka literárnej teórie: „Základní funkcí mýtu je zprostředkovat sociálně závazný výklad světa uvnitř dané kultury..... zaručit stabilitu kultury, která mýtus produkuje.“ Z definície teda vyplýva, že mýtus „produkuje daná kultúra“ – respektíve ĽUDIA tej kultúry. NIEJE TOMU TAK! Väčšinu mýtov vôbec neprodukujú ľudia! Znovu v tejto súvislosti podotýkam, že príčinou mylných vysvetlení o pôvode mýtov je nevera euro-americkej modernej spoločnosti v nadprirodzené javy. Stačí však zájsť do Indie či kmeňom afriky a aj dnes najdete ľudí, ktorí skalopevne tvrdia, že sa stretli s bohmi ako napríklad Šiva, Krsna a ďalší. Nehovorím o jednom jedincovi – ale o tisíckach. V kresťanskom náboženstve sú známe zjavenia Márie, u juhoamerických indiánov duchovia u ľudí západnej spoločnosti javy UFO. (Zdroj – napríklad televízia Spectrum, seriál „Založené v archívoch“ – a mnoho ďaľších.... webových stránok je bezpočet). Pokiaľ si chcete urobiť komlexný obraz o svete v ktorom žijeme, musíte zobrať do úvahy aj takéto výpovede ľudí. Inak sa stane, že zostanete ZABEDNENÝ vo svojom materializme! Tvrdiť, že si všetci vymýšlajú je podobné ako tvrdiť, že stavby Machu Picchu neexistujú, pretože som tam nebol. (Fotografie a svedectvá návštevníkov môžu byť vymyslené). –Jedna z vecí ktorá podporuje skepticizmus k uvedeným javom sú vzájomné protirečenia svetonázorových prvkov a vedecké nezmysly toho, čo dané „bytosti“ hovoria svojim kontaktérom. To čo diktuje napríklad Šiva svojim v Indii odporuje tomu, čo hovoria bytosti ufo alebo duchovia juhoameri

  Komentář ze dne: 08.08.2007 15:05:49     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Pôvod mýtov _2
  ..........To čo diktuje napríklad Šiva svojim v Indii odporuje tomu, čo hovoria bytosti ufo alebo duchovia juhoamerických indiánov. Ich výklad sveta je rozdielny. Chápem vás! –Na vašom mieste by som tomu tiež neveril. Bežný človek ktorý sa do toho nerozumie, tomu radšej neverí. Sú to však tie isté bytosti, ktoré sa zjavovali aj starým mezopotámskym národom ako bohovia a rozprávali svojim kontaktérom bludy o pôvode a povahe sveta a prekrucovali svedectvo pochádzajúce od Noacha. Biblia o týchto bytostiach hovorí v 1 Tim.4,1-2 citujem: „.... v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov...hovoriacich v pokrytetstve lož...“ koniec citácie. –Existujú neviditeľné bytosti (ktoré sa môžu niekomu zjaviť) a rozprávajú lož. Ďalej Zj.16,14 citujem: „...lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy a ktorí vychádzajú ku kráľom zeme a celého sveta...“ koniec citácie. -Teda okrem toho, že klamú svojich kontaktérov, môžu robiť pred nimi divy (zázraky). Ďalej Zj.12,9 citujem: „A svrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, ktorý ZVODÍ CELÝ SVET; svrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli svrhnutí s ním.“ koniec citácie. Píše sa tu o satanovi a jeho pomocníkoch, že KLAMÚ CELÝ SVET. Ďalej 2 Kor.11,14 citujem: „......sám satan sa pretvaruje na anjela svetla.“ koniec citácie. –Nakoniec ešte spomeniem, čo povedal Ježiš náboženským pokrytcom tej doby Ján 8,44 citujem: „Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, LEBO JE LHÁR A JEJ OTEC, otec lži.“ koniec citácie. –Ježiš tu o diablovi vypovedá, že HOVORÍ LOŽ, nestál v pravde a niet v ňom pravdy..........

  Komentář ze dne: 08.08.2007 15:06:58     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Pôvod mýtov _3
  ..........Zhrniem to všetko do jednej vety: -Existujú na svete bytosti, ktoré klamú celý svet, vchádzajú k ľuďom, zjavujú sa ako anjeli svetla (dokážu hrať „dobrákov“), robia zázraky a to všetko s cieľom oklamať. –Biblia dokonca hovorí aj prečo to tak je, ale už by som zašiel nad rámec tejto témy. Keď čítam mytológie jednotlivých národov alebo sledujem niektoré dokumentárne filmy na Spectre – nemôžem sa ubrániť myšlienke, že práve odtiaľto „vietor fúka“.

  –Dávni ľudia si vytvorili určitý názor na svet – obmädzený vtedajším poznaním. To však je niečo ÚPLNE INÉ, než vytvárať záväzné tvrdenia a dokonca spisovať videnia. To už poväčšinou nepochádza od ľudí. Biblické postavy - napríklad Job alebo Abrahám – boli síce ovplyvnené názormi ostatných ľudí na svet, obmädzenými vtedajším poznaním, ale nevytvárali z toho tvrdenia, ktorým bolo treba veriť. To čo ale hovorí Boh (alebo zjavuje) v biblii už NIEJE zaťažené obmädzeným poznaním ľudí. Božia reč v biblii neobsahuje mytológie!.............

  Komentář ze dne: 08.08.2007 15:08:05     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Pôvod mýtov _4
  ...............Správne píše slovník literárnej teórie, že citujem: „Základní funkcí mýtu je zprostředkovat SOCIÁLNĚ ZÁVAZNÝ výklad světa uvnitř dané kultury....“. Diabol ľuďom nadiktoval „sociálne záväzné“ príbehy a predpisy o bohoch a mnohom ďaľšom, aby ich držal v šachu od poznania JEDINÉHO pravého Boha. Spomente si napríklad, čo tvrdí „pán“ Chamurapi – odkiaľ dostal svoj zákonník! –Bol mu zjavený! Ďalej: Čo tvrdí Gilgameš o tom, ako získal informácie o Uta-napištimovi? –Dostal sa do krajiny bohov a.... atď...atď... (Zdroj – Gilgamešov epos). Žial – mnohé eposy nám neprezrádzajú akým spôsobom „prišli na svet“, ale to nevadí. Dá sa to tušiť! –Rozhodne si všetky NEVYMYSLELI ľudia. –Keby áno, neboli by v nich obsiahnuté astronomicky presné dáta. Spomenul som Dogonov. Existujú aj ďaľšie. Niektoré Indické spisy (napr. Šrímad Bhagavatan) popisujú, že Zem je guľatá planéta a že sú aj iné planéty (podobné Zemi) obývané bohmi. Data boli získané z dávnych videní. Sú však zaťažené astronomickými nepresnosťami (napríklad podľa Šrímad Bhagavatan nielen planéty, ale aj hviezdy nesú odrazené svetlo od Slnka). To, že vedeli, že Zem je guľatá planéta a sú aj iné nezodpovedá definícii mýtu, ktorú uvádzate! –Mýty boli ľuďom ZJAVENÉ ! (Satanom a démonmi). –Data sú v nich preto polovičaté a zámerne skreslené (lebo je klamár a otec lži). Satan a démoni už oddávna dobre vedia to čo vie súčasná astronómia! (Odkazy na stránky sa mi nechce hľadať. Stejne som skoro všetko čítal v knižnom vydaní).

  Pokiaľ niektorý z vás dokážu veriť báchorkám teórie evolúcie, ja o to viac dokážem veriť biblii. Veriť, že sa život vyvinul SÁM OD SEBA potrebujete viac viery než ja, že biblia píše pravdu o pôvode mýtov – tj. satan a démoni.

  Komentář ze dne: 10.08.2007 22:22:03     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (pavel_m@email.cz)
  Titulek: Re: Pôvod mýtov _4
  Pokud správně chápu komentáře Fotona, považuje mýty za dílo ďábla. Zřejmě proto, že vše, co přesně a doslova nepotvrzuje doslovné znění Bible, musí být dílem zlých sil? Když, tak ať mne Foton opraví.
  Setkal jsem se ale i s přesně opačnými názory, podle kterých je naopak ćást Bible produktem zlých sil, které překroutily a zamlžily původní smysl starodávných textů a mýtů. To ukazuje, jak mnohoznačně a mnohdy zcela protichůdně lze chápat starověké mýty a jejich spojení s Biblí.
  Osobně vidím ve starověkých mýtech, stejně jako v Bibli, především lidské hledání něčeho, co nás přesahuje. Hledání, které stále pokračuje...

  Komentář ze dne: 11.08.2007 19:12:05     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Spresnenie
  ......Ano - všetky mýty odporujúce monoteizmu, ktorých pôvod je označený ako "zjavenie"! .....Vo veľa prípadoch sami tie mýty uvádzajú zdroj, odkiaľ boli dané (bohovia, duchovia, anjeli). Vo väčšine prípadov však nie (ale dá sa to tušiť podľa podobnosti obsahu s tými čo sú určené) ..... a nakoniec tu máme aj také mýty, ktoré sú produktom ľudovej tradície a boli vymyslené ako "rozprávky pre deti". -Ja hovorím o tých prvých dvoch skupinách!
  -Ak sa Vám nezdá to čo hovorím, pozrite sa, ako vznikajú mýty v súčasnosti. Uvediem príklad: Keby neexistovali masmédiá a kníhtlač a niekto by spísal na kamennú tabuľku ako David Coperfield nechal zmiznúť sochu slobody, alebo sa vznášal vo vzduchu (mnohí čo tam boli osobne prítomní to videli) a iné jeho kúsky, tak o 1000 rokov budú považovať obsah tej tabuľky za mýtus. -Je nepravdepodobné, že kedysi mýty vznikali inak, ako tie dnešné. (Pozrite tiež vznik mýtov UFO). -Na základe tohoto praktického pohľadu na vec (nielen teoretického) je moja definícia mýtov odlišná od slovníka literárnej TEÓRIE (nie praxe)!

  Komentář ze dne: 10.08.2007 21:45:09     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - YXY (@)
  Titulek:
  Odkaz Fotónovi.
  Jestli dobře rozumím vámi napsanému,myslíte,že všechno co vidí,či zažívají určití lidé,mám na mysli různá zjevení,symboly apod.je od ďábla?Nemůžu s vámi souhlasit.Já sám žiji s manželkou,která nejen vídá bytosti,ale s nimi i rozpráví a vůbec si nemyslím,že by byla postižena zlem,či něčím špatným.Mnohokrát jsem se měl možnost přesvědčit,že to něco s čím ona komunikuje a co má možnost vidět,je stejně pravdivé,jako to co vidím já.Nejednou pomohla i při různých pátráních.Žijeme spolu již padesát let a já se před ní stále hluboce klaním.Děkuji Bohu,že můj život s ní byl obohacen o nevšední zážitky,které i když zprostředkovaně můžu prožívat i já.Bylo mi umožněno i něco občas spatřit.To něco určitě nebylo od žádné zlé síly.Mýty jsou,jak se domnívám,vlastně popisy situací a jevů od lidí,kterým je umožněno vidět dál.Jen svět se k takovým ještě stále obrací zády.Já osobně v každém svědectví vidím tzv.boží prst,upozorňující nás na fakt,že ještě stále stojíme za těmi dveřmi.Proč určití jedinci už vykročili dále?No právě proto,abychom se z těch mýtů poučili.Jak to vidím já?Tito vzácní lidé ještě dlouho budou muset mlčet,či se schovávat za anonymní psaní mýtů.Společnost ještě zdaleka nechápe,jak jsou důležitá jejich vidění a následná svědectví.Co můžu za svou osobu však říci je to,že jsem šťasten,že zrovna já mohl jít s jednou takovou osůbkou svou cestu životem.Jsem starý,ale obdarovaný a šťastný.

  Komentář ze dne: 11.08.2007 00:05:30     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Hanka Š (@)
  Titulek:
  Dobrý den.Vaše polemika je zajímavá.Já ač skeptik,nepodceňuji význam všech uchovaných nám zpráv o jevech skrytých.Nevím čím a proč si někdo vyslouží výsadu vidět,cítit a vnímat věci skryté.Ale mám ve veliké lásce svou babičku,která viděla podivné věci a vždy říkala.Dal-li mi Pánbíček pohlédnout za oponu,jisto jistě to má svůj význam.A věřím jejímu setkání s malými lidmi ukrytými v lesích.Nosila jim mléko.Lidé si myslili,že má v lese kočky.Nikdy se nedověděli,za kým chodila.Vidíte a je tady hned mýtus o neviditelných lidičkách.Jsou,nebo byla babička blázen?Brala jsem ji jako starou ženu,která už svět vnímá úplně jinak.Pamatuji si však její slova,že na svět Bůh poslal i také lidi,kteří musí vidět dál,aby to co vidí,mohli svou duší dávat mezi ostatní.Třeba by se jim tito vysmívali.A tomu pisateli,který má takovou ženu jak píše můžeme jen závidět.Děkuji za vaši pozornost

  Komentář ze dne: 11.08.2007 00:27:58     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - ............... (@)
  Titulek:
  Vážený pane Fotone.Listuji stránkami zabývajícími se různými jevy a narazil jsem na tyto stránky a na Vaše rozebírání údajně falečných nositelů světla,kteří se vkrádají k důvěřivým lidem.Jste ale a zde Vás lituji,ochuzen o zážitek,se s někým takovým setkat!Ano jsou mezi námi,ale jedná se o jedince s láskou v srdci,s touhou pomoci světu.Nemají snahu uškodit,ale naopak nesou si dost těžké břímě.A nesou ho stále stejně těžké,právě díky takovým lidem jako jste vy.Nečetl jsem bibli,nevěřím v Boha jak je nám vykreslován.V Boha,či jak jej nazvat však upřímně věřím a věřím,že právě jeho záměrem je dát někomu takové třetí oko.Oko,které vidí víc a oko jež nám dá následně ony mýty.Samosebou ne vše je pravda a i vy máte jistě svou pravdu,které věříte.Ale odsoudit jedince,kteří svou ryzostí sdílí s námi tento svět a ne lehce,je přinejmenším troufalost.Jak rád bych takové lidi potkal,neboť věřím,že právě oni zde na Zemi stojí proti zlu.Tedy úplně jinak než píšete.A ďábel,ten nemusí bojovat o duši ani krásou,ani sladkým vemlouváním.Tomu stačí nabídnout moc a peníze.Rozhlédněte se mezi sebe.Vidíte sladký vemlouvavý úsměv,vidíte něžnou lásku?Nebo vidíte zamračené obličeje,lidi bez zájmu o druhé.Potkat v dnešní době usměvavou tvář je stále těžší,neodsuzujte proto ty,kteří nám nesou právě to boží odpuštění.A mé přání je,pokud by někdo takový zavítal na tyto stránky,aby si povšimnul mé podané pomocné ruky.

  Komentář ze dne: 11.08.2007 00:44:36     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Jura (@)
  Titulek:
  Tož to je teda síla!Já sám sem viděl okno do hlubin vesmíru,viděl sem jiné slunce,dokonce ne jedno!Ale nikdy sem o tom nechtěl mluvit.Ukázal mi to démon,nebo su taky démon?Tož co by býval Bůh bez mýtů a legend?Tož to sem se teda naštval.Občas vídám na polích malé panenky.Zvykl sem si na ně.No oni to sú asi démonky,co?Nebojte sa,nepíše to žádný blázen.A vlastně je to jedno kdo to píše.Ale ten který tomu tady velí píše zajímavé věci.

  Komentář ze dne: 11.08.2007 18:37:48     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: odpoveď
  Neodsudzujem ľudí ktorý vídajú videnia (sám mám skúsenosti s nadprirodzenými veciami). Svojím článkom chcem len upozorniť každého, kto má takéto skúsenosti, aby rozsudzoval obsah posolstva, ktoré tieto bytosti prinášajú. Ja tento obsah rozsudzujem cez sito Božieho slova obsiahnutého v biblii. Sama príroda nás uči, že Boh je len jeden (napr.: prírodné zákony sú všade rovnaké; jadro a atóm vodíka má všade rovnakú štruktúru; atď... - tj. má to jedného tvorcu)! -Videnia mezopotámskych mýtov rozhodne odporujú pravde o jedinom Bohu a preto podľa môjho presvedčenia nepochádzajú "z pravdy" ale od otca lži. -Ten sa dokáže zjaviť aj ako anjel svetla, boh alebo mimozemšťan! Dokáže zahrať presné divadlo a napodobniť žijúceho alebo zomrelého človeka. Veď len porovnajte výpovede obsahu videní od rôznych ľudí na nejakú vybranú tému. HNEĎ uvidíte protirečenia! -Pritom každý skalopevne tvrdí, že to či ono VIDEL! To, že to videl je pravda, ale.... (Neviem či sa ale nevzďalujeme od témy tejto stránky).

  Komentář ze dne: 11.08.2007 19:41:50     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - ??? (@)
  Titulek:
  Zajímavá debata.Možná máte pravdu,že se téma začalo točit jiným směrem.Nicméně souvisí s tím oč zde jde.Já mám silný zážitek se setkáním se se zlem.Či lépe řečeno s ďáblem.Opanoval mou mysl i mé činy.Začal jsem uznávat jen svou stále sílící moc,peníze,přidal se alkohol,hýření do pozdních nočních hodin,návštěvy nevěstinců a podobně.Cítil jsem se jako geroj.O duši jsem nepřemýšlel.Postupně jsem stratil manželku i své děti.Propadl jsem alkoholu.Později jsem měl možnost spatřit anděla.A ať už to byl nebo ne přelud či halucinace,vytáhnul mě z pekelné propasti a já mu uvěřil,že je cesta ven i to,že jsou opravdu mezi námi lidé,kteří nějakým způsobemmožná o tom ani neví,bojují s oním ďáblem svou nějakou kladnou energií,či jak to nazvat.Dnes jsem úspěšným podnikatelem,vrátila se ke mě rodina.Proč jsem se rozhodl toto napsat?Možná proto,že se i já chci přidat k té nabízené pomocné ruce o které tady píše jeden pisatel.Jen nevím jak ony vzácné lidi hledat.A myslím,že můj příspěvek sem patří,protože tak jak jsme tady my,bohem stvořeni,tak jsou tady i andělé.Možná to jsou úplně obyčejní lidé.A v evoluci stejně jako vy ani já nevěřím.Raději než opici,vedle sebe vidím toho božího anděla.

  Komentář ze dne: 12.08.2007 03:00:39     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Re: .......
  Prihovorte sa k Bohu vlastnými slovami (s touto konkrétnou žiadosťou) ako ja kedysi... a isto vám pošle do cesty takého človeka. Urobte to kdekoľvek ste. Nepotrebujete na to žiadnych farárov ani kostoly. On chce, aby ste boli pred ním konkrétny.

  Komentář ze dne: 12.08.2007 15:23:19     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - vigo (vigo@vigo.biz)
  Titulek: Uboziaci
  Nemam na vas iny vyraz, nez uboziaci. Duchologovia, panbozkari, a pod. nestastne entity, ktore bez "viery" v NIECO nevedia zit. Je to otrasne, ale aj takyto su ludia .
  Fakt, nemam slov.

  Komentář ze dne: 13.08.2007 06:27:27     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Re: Uboziaci
  ....Ak nedokážete veriť, tak nečakajte nikdy ani na autobus, lebo musíte verit že príde (keď naň čakáte) - veriac cestovnému poriadku. -Neverte ani v existenciu severného pólu (asi ste tam nikdy neboli). atď...atď... (Človek používa svoju vieru aj v bežnom živote, iba si to neuvedomuje). -Keď neveríte v Boha, neveríte ani v to, že stvoril svet. -Musíte teda VERIŤ v evolúciu a že život vznikol SAMÉHO OD SEBA - čo je ešte ďaleko nezmyselnejšia - rozprávková - VIERA.

  Komentář ze dne: 12.08.2007 18:17:16     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - nepapoušek (@)
  Titulek:
  Odpověď vigovi.
  Tady jasně vidíme to "zlo".Zlo ukryté v člověku,který slouží jen sám sobě,nic lidského,povznášejícího ho nezajímá.To my můžeme povzdechnout,že i s takovýma lidma musíme žít.
  Na druhou stranu je patrné,že ne bezdůvodně navštívil pan vigo právě tyto stránky.A jestli chápu správně,tato témata nemají sloužit k duchaření,či poučování o víře.Jde zde o něco úplně jiného.Kamínek k cestě pochopení,kdo jsme,jak jsme vznikly,co nám chtějí osvětlit mýty.A možná omylem a nechtěně se zde autor dotknul tématu,které mnoho lidí zajímá a podařilo se mu právě sem vtáhnout jednoho z těch,kteří se tak mistrně skrývají.A jestliže jste i tací pane vigo,potom je zcela zřejmé,že musí mezi námi žít i váš protipól,který stoje proti vám potřebuje moře lásky právě "nás",aby nebyl ubit nenávistí v boji o lidstvo.
  Tyto stránky jsou moc zajímavé,je vidět,že autor ví o čem píše.Jen pokračujte!

  Komentář ze dne: 12.08.2007 21:18:57     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - ra ma (@)
  Titulek:
  Lidé,kteří opovrhují názory jiných nezaslouží,abychom si jich všímali.Ale na druhou stranu je zde nutnost si právě takových všímat,jelikož právě tito mezi naši samozřejmě různorodou společnost vysílají své negativistické postoje,svou zlobu nad tím,že oni jsou vyňaty z jakékoliv víry ať už tomu říkáme víra v Boha,či jakkoliv jinak,jelikož právě tito ve své zlobě jsou schopni napáchat ty největší škody.Nejsem nijak zvlášť věřící člověk,do kostela nechodím,ale přesto se často obracím ve svých otázkách k onomu neznámu,jež přesahuje naše pozemské chápání.Sám vyučuji na vysoké škole,poslouchám na toto téma různé názory,neodmítám žádný dialog.Pomalu si jen tak pro sebe skládám svou mozaiku a to i díky těmto vaším příspěvkům,i pana fotona,který obhajuje svou víru,ve které cítím lásku k bližnímu.Neuvažuji nad tím zdali ti,kteří nesou v sobě paprsky lásky jsou lidé jako já,nebo andělé,či jak je nazvat.Ale jako snad každý člověk,milující naši Zemi,své druhy, bych si opravdu hodně přál jejich poznání a byl bych jim ku pomoci.Bohužel nejsem zřejmě vyvolený,snad mi chybí i síla,abych jim mohl jakkoliv pomoci.Ale co mohu vzkázat do etéru,jsem zde a budu se snažit být připraven.A i já závidím,ale beze zloby,všem těm,kteří na své životní pouti měli možnost potkat někoho,kdo byl takto Bohem obdarován.Není na světě nic silnějšího a mocnějšího než láska a o tom i nakonec jsou všechny mýty.

  Komentář ze dne: 16.09.2007 16:47:05     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Josef (@)
  Titulek:
  Zajímalo by mě,jaký bude mýtus o dnešních lidech.....Chybí víra pro cokoli,na druhé straně víra přerůstá normalitu a svou hlavní úlohu,vnést do života řád v radosti pomoc v nesnázích a stává se,nebo lépe řečeno touží a usiluje se stát tzv.bičem na lidstvo.Jen na jedno lidé nepomyslí,že za všechno následuje spravedlivá odplata.Měl jsem možnost spatřit daleko v Izraeli podivný svit.Věřím že to bylo světlo milosti.Byla to pouze malá nepatrná chvíle,ale ovlivnilo to celý můj mi vyměřený na tomto světě,v tomto životě ,čas.

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.