Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Mýty a fakta o Sinai :
  "Mýty a fakta-Potvrzuje archeologie bibli? - kde vlastně šli Izrael ... " (Nezvěstná hora Sinaj)
 • Re: foustka?:
  "Máte pravdu, díky za upozornění! Hned opravím." (Václav Havel - český Faust)
 • foustka?:
  ""Představitelem ďábla - svůdce je zde pajdavý provokatér Fous ... " (Václav Havel - český Faust)
 • Re: LXX:
  "...chtělo." (Panna nebo mladá žena?)
 • radiokarbonová analýza:
  "Ta radiokarbonová analýza často blbne. Vychází z předpokladu, že ... " (Jericho)
 • Médo-peršané:
  "Zdarec, prorocké knihy prorockou řečí vyprávějí prorocká vidění ... " (Daniel III - Daniel 7)
 • Komentáře

  ke článku: Had v ráji
  ze dne 30.05.2007, autor článku: Pavel Mat.

  Komentář ze dne: 01.06.2007 10:20:33     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Standa (@)
  Titulek: pokřivený překlad
  Zdravím,
  měl bych k článku několik připomínek,zvláště je zajímavé porovnat text ekumenické verze s kralickou.


  --Adam s Evou žili pokojně v zahradách Edenu. Bůh je však varoval, aby nejedli ze stromu poznání dobrého a zlého, jinak propadnou smrti.--

  Mám za to že obrat „propadnou smrti“ je už účelově pokřivený překlad autorů českého ekumenického překladu,který má zamaskovat tu šokující věc aby někoho nenapadlo,že Hospodin Adamovi o stromu poznání vlastně lhal.

  Bible kralická uvádí něco jiného

  Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš.

  BKR 2:17

  Tedy se zdá,že v den kdy člověk z něj pojí tak zemře-což byla lež,strom poznání tuto vlastnost neměl (dle Gn 5:5 se Adam dožil 930 let) navíc se Adam od Hospodina vůbec nedozvěděl skutečnou vlastnost plodů stromu-schopnost poznání (rozlišování) dobrého a zlého.


  Ekumenická verze právě uvádí

  Ze stromu poznání však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, prop

  Komentář ze dne: 01.06.2007 22:01:40     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel Mat (pavel_m@email.cz)
  Titulek: Re: pokřivený překlad
  Myslím, že překlad BKR je přesnější než CEP na obou důležitých místech verše 2:17. Tedy v tom, co se člověku stane (zemře) a v určení času (ve dni, roce či času, kdy pojí ze stromu). V hebrejském textu je použit výraz YOM znamenající den, čas či rok.
  Výkladů verše existuje nepřeberné množství. Zkusím se tomu věnovat v něktreém z dalších článků. jen pro srovnání uvádím několik překladů:

  TNK Genesis 2:17 but as for the tree of knowledge of good and bad, you must not eat of it; for as soon as you eat of it, you shall die."

  KJV Genesis 2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.

  NRS Genesis 2:17 but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall die."

  ESV Genesis 2:17 but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die."

  ASV Gen

  Komentář ze dne: 02.06.2007 12:24:31     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel Mat (pavel_m@email.cz)
  Titulek: Re: Re: pokřivený překlad
  Ovšem nic není, jak se zdá. Překlad BKR je snad přesnější původnímu hebrejskému textu. Vnitřní smysl veršů však může lépe vyjadřovat právě CEP.

  Autoři Genesis by snad nepsali něco, co by bylo zřejmým nesmyslem a lží. Ve sdělení je možná ukryto varování, že člověk ztratí svou nesmrtelnost ale zároveň získá i život v dalších generacích. V událostech souvisejících se zakázaným plodem a vyhnáním z ráje je možná symbolicky zakotven počátek lidské civilizace, počátek rození a umírání lidí. Zkusím se tomu věnovat v některém z dalších článků.

  Komentář ze dne: 03.06.2007 15:00:06     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Standa (@)
  Titulek:
  Aj, příspěvek se mi celý nevlezl zapoměl jsem na omezou kapacitu na komentáře:-)K meritu věci- výraz "propadnout smrti" je nesmyslý a lživý i z jiného důvodu jak je patrné totiž z kontextu lidé smrti propadnou ani nemohli, protože v ní byli už od okamžiku svého stvoření ! (jednak ono známé prach jsi a v prach se obrátíš) . K tomu aby se člověk stal nesmrtelným by musel pojíst ze stromu života (ten stál také uprostřed zahrady) což lidé sice zakázáno neměli,ale vzhledem k jejich nevědomosti na úrovni malých dětí (nedokázali rozlišit dobré od zlého) se tak nikdy nestalo to poznáme i z toho,že když získali rozumnost a po nesmrtelnosti by zatoužili, Hospodin tomu definitivně zabránil
  I řekl Hospodin Bůh: "Teď je člověk jako jeden z nás zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky." Gn 3:22
  navíc ekumenický překlad označuje strom poznání jako strom slibující vševědoucnost,kralický jak strom k nabytí rozumnosti-no řekl bych docela podstatný rozdíl,být vševědoucí nebo rozumný:-)...

  Komentář ze dne: 16.08.2009 13:34:13     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - vasillisa (vasillisa@seznam.cz)
  Titulek: konečně
  Konečně jsem našla zasvěcený komentář k hadu na poušti.
  Děkuji Vám za tyto informace,které nejenže pomohou při studiu dějin umění,ale především posilují víru.

  Komentář ze dne: 17.01.2010 09:11:45     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - JJJMiška (jjj.miška@seznam.cz)
  Titulek: Vaše stránky mě potěšily.
  Mnozí hodnotitelé využívají netové stránky k tomu, aby se zbavili svých komplexů. Opakem jsou Vaše. Sem tam si potřebuji něco ověřit. Zatím jsem se nesetkal s něčím co by nebylo správně představeno.

  Komentář ze dne: 05.03.2013 14:44:08     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Márty (Martin.Kulhaj@gmail.com)
  Titulek: Asociace
  www.symboly.mysteria.cz/Symboly/Caduceus.ht m
  + k Adamovi a Lilith http://www.kabalacesky.com/kb_adam.html ; http://www.kabalacesky.com/kb_lilith.html
  + + S dovolením pár slov mnou zapsaných s názvem
  *ADAM+EVA* http://www.cestydusi.cz/view.php?cisloclanku=20090 10021

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.